Vårtermin år 2024

Bättrad den 2024-05-23 kl. 15:41 Inledning. 24-05-15 punkt 29 EU-valet den 9/6 och partiet AMORISTERNA. 24-05-07 punkt 28 Kristi himmelfärdsdag är den 9/5. 24-05-05 punkt 3 länk till artiklar om det unika med amorism. 24-04-16 punkt 22 länk till demonstration för kärlek mot våld den 13/4. 24-04-12 bild på krokus. 24-04-09 punkt 27 påsk år 2024. 24-03-21 punkt 26 Internationella lyckodagen och vårdagjämningen. 24-03-14 länk om att ändra eller avskaffa LPT; 24-03-08 punkt 24 amorism kan bättra psykologi och The big five. 24-03-06 punkt 1. 24-03-02 tack till alla kvinnor som friar 2024, skottår. 24-02-26 QR-kod till www.amorism.cc. 24-02-25 bild på doktor Keith Wijkander om filosofen Immanuel Kant. 24-02-14 § Bilder på hjälpverksamhet, biskopsskrud, romersk rustning och uniformer. § Mänskliga rättigheter, demokrati och vetenskap är otillräckligt för samhälle och bra värld. § Alla hjärtans dag och vänliga veckan. 24-02-12 Världen behöver nya definitioner för att må bättre. 24-02-07 Länk om sanning, vetenskap och scientism. § Att filma vakter etc.. § Bild på ekumenik. 24-01-09 amoristiska definitioner är nödvändiga för att man rätt ska förstå Jesus, i synnerhet i konflikter. 24-01-07 fullständiga definitionerna av kärlek avses att publiceras. Denna artikel publicerades den 2024-01-02 kl. 14:41 på www.amorism.cc.

Öppna denna artikel om du vill se länkar till aktuella artiklar om amorism (läran) och Amoristerna, kyrkan för amorism. I punkt 29 finns länk till partiet AMORISTERNA.

Denna hemsida syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon kan nederst på denna sida klicka på: Visa webbversion. Då visas detta som på datorer.) De som vill får gärna vara med på bild på denna hemsida. Många begrepp är inte självklara. Därför finns länkar till artiklar som förklarar vad vi menar och inte menar med somliga viktiga begrepp. Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5.

1. 🇸🇪 Mänskligheten och världen behöver nya definitioner för att må bättre! Definitionerna avses att publiceras i min andra bok om amorism. För att det ska bli bra behövs (unika och) uppdaterade amoristiska definitioner som skulle behöva publiceras i min kommande bok, alltså min andra bok om amorism. Stöd mitt arbete ekonomiskt för att publicera boken. Då kommer denna hemsida www.amorism.cc att uppdateras med den bättrade filosofin i min andra bok.
jpg.Slaget vid stäket 200 år
Fred vare med alla, om möjligt. Tack
och salutför alla kvinnor som friar!
Skottdagen sägs enligt folktro vara
extra bra att fria på för kvinnor. Bilden
har egentligen inte att göra med att
det är skottår år 2024. Skottdagen
är den 29/2 vart fjärde år. Prefixet
'skott' kommer av att en extra dag
har 'skjutits' in i kalendern.
Amorism® och Amoristerna, kyrkan för amorism grundades för att andra filosofer, psykologer och kyrkor inte har lyckats att definiera begreppet kärlek tillräckligt bra. Vi amorister tror att det finns alltför mycket av hänsynslös egoism och onödiga lögner. Vi helgar amorism för att så mycket som möjligt motverka onödigt lidande och onödiga konflikter. Vi helgar amorism 
för att främja lycka. Men vi menar att somlig egoism, nämligen det som enligt amorism är rättfärdig egoism kan vara nödvändig för att så mycket som möjligt främja lycka och så mycket som möjligt motverka ofrivilligt lidande. För att avslöja och hantera detta bättre så behöver mänskligheten ny filosofi som sammanfattas i läran eller religionen som kallas amorism.

jpg.Fredrik Vesterberg i kommendörkaptens uniform
Gott nytt år! Vi ber för
amorism (total välvilja till alla)
och fred om möjligt. Amen.
Bilden visar en av de
nyårsmåltider som vi ordnade.
Amorism menar att varje människa är mer eller mindre kärleksfull. Vi tror att det är bra att utbilda om amorism, den kravlösa, viktiga (heliga) utbildningen om våra unika definitioner av begreppen kärlek och välvilja. Läran amorism är kravlös, alltså även opolitiskAmorism finns för att visa att mänskligheten (filosofi, psykologi och kyrkor m.fl.) även behöver vår vision om total välvilja till alla. Enligt amorism och vår unika trosbekännelse är denna välvilja inte någon handling. Och kärlek måste inte innebära gillande, vänskap eller sex. De amoristiska definitionerna är nödvändiga för att man rätt ska förstå vad Jesus menar med att vi ska älska varandra (nämligen Gud, vår nästa och våra fiender). De amoristiska definitionerna av välvilja och kärlek är extra viktiga i konflikter för att kunna skilja rättfärdigt från orättfärdigt våld. De fullständiga definitionerna avses att publiceras i min andra bok om amorism.

2. Amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism är den enda religionen och enda kyrkan som obligatoriskt nämner och helgar begreppet välvilja i sina gudstjänster. Vår kyrka är den enda och första religionen och kyrkan som har en trosbekännelse som definierar vad vi menar med kärlek. Amorism är inte politik. Amorism är inte samma som: § altruism, 
img.QR kod www.amorism.cc
QR-kod för www.amorism.cc.
Om du har en smartphone:

rikta gärna dess kamera mot
denna QR-kod. Om du gör det
visas minst en (eller två)
knappar nederst i bilden på din
smartphone. Om du trycker på
den ena knappen i bilden i din
smartphone visas olika 
alternativ i din smartphone:
1. Du kan t.ex. välja att 
kopiera 
länken 
www.amorism.cc.

Eller du kan välja att 'öppna'
länken, 
alltså visa internetsidan
 i din smartphone.

2. Även om du inte har
smartphone kan Du spara 
koden/bilden och trycka
koden/bilden på papper
eller sända den till
vänner om du vill.
§ likhetsfundamentalism§ pacifism eller § utilitarism(amorism är inte motståndare mot sådant eller andra idéer). Amorism innebär istället förkunnelse av den amoristiska läran. Amorism visar att total lycka total och total välvilja är realistiska. Amorism och kyrkan grundades även för att begreppet total välvilja kan förklara hur Gud kanske är, om Gud verkligen finns. Ny amoristisk trosbekännelse som förklarar mer om amorism och världshistoriens bästa definition av kärlek publiceras förhoppningsvis år 2024. 

3. Något av det unika med amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism beskrivs i artikel: Kort förklaring av amorism. Motsvarande artikel på engelska: English definition of Amorism and Amoristerna, kyrkan för amorism.

4. 
🇸🇪 Vad är en kyrka? Läs om detta i artikeln Kyrka, samfundFår man grunda en ny religion och en ny kyrka? Svar: ja. Läs om detta i artikeln Urkyrka. Artikel om hur amorism kan vara kravlös utbildning: Moralisk kompass.

5. 🇸🇪 Olika kyrkor har olika krav för vilka som får kallas präst, biskop eller annat. Läs om sådant i artikeln Präst, biskopAmoristerna, kyrkan för amorism betonar att vår rätta utbildning är nödvändig för vår kyrkas ämbetsmän. Artikeln förklarar även vad som gäller för att få vara präst och biskop i det i statlig myndighet sedan år 2012 registrerade och godkända trossamfundet Amoristerna, kyrkan för amorism. Fredrik Vesterberg är i statlig myndighet registrerad och godkänd som präst, biskop och högste ledare i Amoristerna, kyrkan för amorism.

Jpg.Hemma
Jag hjälper hos mig.
6. 🇸🇪 Stoicism var populär i romarriket före Kristus framtill slutet av 300-talet e.Kr. då stoicism (okristen filosofi) förbjöds i romarriket. Amorism har bättre definitioner av begreppen kärlek, vänskap och gillande än vad pre-amorism (pre-amoristisk filosofi och pre-amoristisk psykologi före år 2012) har. Ett exempel är att stoicism helgar fyra dygder. Men amorism indelar dygder i två olika sorter. Nämligen den absoluta och främsta dygden som är total välvilja till alla. Amorism menar att detta är den främsta kärleken. Denna dygd är enligt amorism heligare eller viktigare än relativa dygder. De fyra stoiska dygderna är enligt amorism endast relativa dygder i amorism. Men de stoiska dygderna helgas även i amorism, även om dessa endast är relativa. Enligt amorism kan den främsta dygden inte ersättas av lagar. Amorism är inspirerad av Jesus Kristus genom att helga kärleken främst, men inte vilken kärlek som helst. Ty amorism helgar den kärlek som innebär total välvilja till alla. Obs., amorism har nya definitioner av begreppet kärlek. Sådant kommer att visas i den kommande amoristiska trosbekännelsen. Amorism är den enda kyrka och enda religion som helgar begreppet välvilja.

jpg.Biskopsskrud Fredrik Vesterberg
Amoristisk biskopsskrud
7. 🇸🇪 Amorism förklarar och definierar välviljans och kärlekens betydelse för begreppet sanning. Amorism har (ny och unik) filosofi som började publiceras allt tydligare från och med år 2012. Länk: Om begreppen sanning och vetenskap.

8. 🇸🇪 Scientism är att starkt prioritera vetenskap. Amorism menar att scientism är som en religion för många, även för många ateister. Amorism betonar att vetenskap inte kan ersätta viktig filosofi och viktig kultur och rättfärdig kärlek. Scientism (och demokrati och humanism) jämförs med amorism i artikeln Scientism

9. 🇸🇪 Det viktigaste är inte vem (någon människa eller någon gud) som har skapat någon religion. Det viktigaste är inte hur mycket som är påhittat, naturligt (biologisk) eller gudomligt. Det viktigaste är istället hur något (t.ex. religion) påverkar dig och andra. Och om du helgar eller inte helgar något (t.ex. någon religion). Detta och annat förklaras i artikeln Religion.

10. 🇸🇪 Länk till en kort sammanfattning av amorism. Trosbekännelsen från år 2019 ger försmak av den kommande definitionen av begreppet kärlek. I artikeln kan ni även läsa andra kyrkors trosbekännelser. Länk: så definierar amorism skillnad mellan rättfärdigt och orättfärdigt våld

11. 🇸🇪 Läs gärna även om välvilja (välvillighet), som även av enstaka andra har sagts vara en av de viktigaste egenskaperna (karaktärsegenskaperna) hos människor. (Begreppet välvilja har numera av somliga föreslagits ingå i psykologins femfaktormodell. Min kommentar till det finns i den nämnda artikeln.) Jag (biskop Fredrik) och amorism har troligen varit och är troligen fortfarande pionjär med definition av det (tack vare amoristiska definitioner) viktiga begreppet välvilja. Begreppet välvilja förklaras även i vår trosbekännelse och i boken Amorism. Om fel definitioner (och fel terminologi) används förstås inte begreppen kärlek och välvilja tillräckligt bra.

12. 🇸🇪 Jag och Amoristerna idkar själavård. Därför finns här länkar till artiklar för själavårdare och allmänheten om: psykos, psykopati, sociopati och narcissism. Länk: Psykos, bättrad den 23-12-09 om vanföreställningssyndrom. Varning, du har troligen mött många psykopater i ditt liv. Artikeln om mina idéer om psykopati är uppdaterade den 2024-01-12. Länk: Psykopati och sociopati, är en del av det som är världens främsta problem, nämligen orättfärdighet. Jag menar även att psykiatrisk tvångsvård LPT borde ändras eller avskaffas. Artiklen förklarar olika vad LPT (och LRV) är. Samt förklarar problemen med LPT (delvis även problem med LRV). Artiklen ger lösningar. Artikeln är bättrad den  2024-03-14; länk: förslag till avskaffande eller ändringar.

Begrepp som dom 
och straff klargörs
 med amoristisk 
filosofi; se artikeln 
Judgment.
13. 🇸🇪 Makt kan korrumpera. Enligt amorism är det dessutom lättare att korrumpera orättfärdiga människor. Varning, människor och  tjänstemän kan göra fel. Varning för maktmissbruk. Allmänheten övervakas och avlyssnas. Men man bör även ha koll på makthavare, länk: Filma polis, ordningsvakt och väktare. Där finns även en varning om att i januari år 2024 får vakter ökad makt.

14. 🇸🇪 Om Ukraina och Ryssland, i dessa länkar kan ni läsa om övertro på FN's mänskliga rättigheter: A) Du kan främja det som är ännu viktigare än FN's mänskliga rättigheter och FN; även förklaring: därför har varje stat och varje människa varit och är 'tvungna' att bryta mot mänskliga rättigheter. B) De mänskliga rättigheterna påstår att Ryssland och stormakterna har rätt att göra vad de vill; är det bra eller dåligt? Läs gärna om hur FN fungerar. C) Icke-amoristisk filosofi och psykologi har en grav svaghetDessa förstår nämligen inte tillräckligt bra vad äkta kärlek är. Men amorism förstår, vilket kommer att visas tydligare i den kommande boken om amorism. Punkt A - C här visar att det oftast är viktigare att utbilda om amorism än om FN och FN's s.k. mänskliga rättigheter. (Men all utbildning, även om FN och illusioner etc. kan vara bra att avslöja.) Konflikten i Ukraina visar att mänskligheten behöver helga något som är viktigare än FN och andra religioner, nämligen amorism, vilket avses att visas mycket tydligare i min andra bok.

15. 🇬🇧 Judgment. Amoristic philosopy (Judges, punisments, acquittals, Bible and more) brings clarity to the concept Judgment and love. Denna artikel är på engelska. Amoristiska definitioner visar att man kan döma någon samtidigt som man älskar densamme. Amorister, kärleksfulla människor och kristna får även döma dem som de samtidigt älskar. Amorism kräver inte att någon älskar. Somliga domar kan vara bra även om de inte är kärleksfulla; bok nummer 2 om amorism avses förklara mer. Domar kan ge ersättning för skador och lidande. Domar kan vägleda. Artikeln citerar och förklarar även Bibelns texter om domar. 

Bilden visar FN's flagga. 
Amorister får förstås tycka 
vad de själva vill även om FN.
 
16. 🇸🇪 Amorism helgar verklighet, inte illusioner. Amorism utbildar om och helgar verkliga dygder, främst och åtminstone total välvilja (enligt amorism) som är av nåd till alla oavsett deras värde. Enligt amorism kännetecknas varje rättfärdig varelser av total välvilja. Rätt definitioner är viktiga för att förstå detta. Amorism tror att det är viktigt/heligt att utbilda om detta som är totala välviljans vision och om de amoristiska dygderna. Och utbilda om att olika människor är olika bra på att förverkliga dygderna. Amorism inser att varje människa bryter mot lagar och rättigheter; politiker t.o.m. ändrar lagar och rättigheter. Amorister får tro på illusioner (även FN's mänskliga rättigheter, 'alla lika värdighet' och demokrati/'demokrati'). Amorism är inte motståndare mot sådant. Men amorism helgar inte sådant, illusioner och naivitet. Amorism avslöjar det självmotsägande i de mänskliga rättigheterna; nämligen sådant som gör att rättigheterna är verkningslösa mot somliga tyranner och sådant som gör att människor lärs att bli lögnare av rättigheter, lag-samlingar eller (utopiska och dystopiska) visioner.Icke-amorister saknar någon tillräckligt bra idé om när det kan vara moraliskt acceptabelt (även om det inte är det mest rättfärdiga) att ändra eller t.o.m. bryta mot lagar, rättigheter etc.. Jag och amorism tror att ett optimalt motmedel (men inte det enda) mot många illusioner är att människor och samhälle utbildas om dygder (främst rättfärdighet) och om rätt definitioner av dessa dygder (amoristiska definitioner). 🇸🇪 Därför föreslår jag följande [ingen måste instämma i detta eftersom amorism (läran) endast är kravlös utbildning]: inför amorist-certifiering istället för att som nu 'demokrati-'certifiera (d.v.s. sluta bevilja alltför mycket bidrag till illusioner).

jpg.Kardinal Arborelius biskop Vesterberg
Kardinal Anders Arborelius 
och biskop Fredrik Vesterberg
ber i Maria Magdalena kyrka. 
Tack till Svenska kyrkan 
och Arborelius!
Amorism idkar gärna ekumenik 
utan att svika sin egen tro.
17. 🇸🇪 Filosofi. Amorism innebär ny och förbättrad filosofi. Länk till artikel: Filosofi
  18. 🇸🇪 Amorism bygger på Amoristiska visionenAmorism bygger inte på förklaringar om Gud, Jesus och Bibeln(men amorism tror sig kunna förklara sådant bra eller bäst). Utredning av begreppen präst, biskop och pastor; 🇸🇪 diakon och 🇸🇪 urkyrka. Förklaring av vad kyrka egentligen betyder. Artikeln förklarar även skillnaden mellan tempel och kyrka. 🇸🇪 Begreppet religion blir ännu viktigare och mera användbart om moderna definitioner inte används. Läs min definition av begreppet religion. Definitionen är inspirerad av begreppets ursprungliga betydelse.
   19. 🇸🇪 Amorism erbjuder nytt ord för kärlek eftersom det inte funnits tillräckligt bra definitioner tidigare. Artikeln Nytt ord för kärlek antyder varför detta behövs; (förtydligad den 21-02-02). 🇬🇧 The article Amor, caritas and Cupido explains why mankind needs amorism, the new explanation of love.  🇸🇪 Något som skulle kunna kallas insiktsfull och ärlig kapitulation (av andra filosofer och andra psykologer) i att definiera begreppet kärlek publicerades i professor Sapolskis bok år 2017. Det visar att filosofi (ofta) inte är självklart och lätt, inte ens för världsberömda experter. Men amorism har lyckats definiera och inte kapitulerat. Några av våra resultat visas i vår trosbekännelse; detta borde mänskligheten glädja sig åt. Läs gärna om akademiska titlar.
    20. 🇸🇪  Vad innebär amorism: förbättring, uppenbarelse eller reformation. En av bilderna här visar ett möte i ekumenisk anda mellan Amoristerna, kyrkan för amorism och andra kyrkor.  
     21. 🇸🇪  Läs om de amoristiska definitionerna av rättfärdighet respektive orättfärdighet. Tack vare amorism så kan man förstå att rättfärdighet kan vara ett mycket viktigt begrepp, även för ateister och icke-religiösa. Andra läror och andra religioner har andra definitioner.

     jpg.Keith Wijkande
     Doktor Keith Wijkander.
     22. Demonstrationer för kärlek mot våld eller orättfärdigt våld den 2024-04-13, 2024-02-03 och 2023-11-18: Klika på denna text så öppnas artikel om detta.

     23. Alla hjärtans dag och vänliga veckan. Klika på denna text så öppnas artikel om detta.

     24. Tack till doktor i historia och i arkeologi Keith Wijkander för intressant föredrag där förhållandet mellan filosofen Immanuel Kant och religionsgrundaren Immanuel Swedenborg den 2024-02-24! Bild från mitt studiebesök på föredraget i Swedenborg forum i Stockholm. Kant menade att Swedenborgs religiösa idéer har inslag av galenskap. Men Keith menade att Kant och Swedenborg ändå hade några gemensamma idéer. Jag menar att föredraget behandlade svårigheter med begreppen tro och vetande. Jag har min egen idé om sådant som klargör. Min första bok förklarade begreppen tro och vetande delvis med mina (unika) förklaringar. Min andra och tredje bok om amorism avser att förtydliga om begreppen tro och vetande. Stöd mitt arbetet ekonomiskt. Amorism bygger inte på Swedenborgs lära. Men bra att Swedenborg talade om Kristus och kärlek. Tack för föredrag hos Swedenborg forum! Detta studiebesök visar att Amoristerna bedriver ekumenik eller interreligiös samverkan.

     25. Amorism har förslag till hur begreppet 'De fem stora' vilket på engelska kallas 'The big five' bör bättras i psykologi och filosofi; Länk. Mina andra bok kommer att visa hur vänskap bör bytas mot kärlek. Om ekonomiskt stöd ges kommer denna hemsida att uppdateras med de nödvändiga definitionerna som jag vill publicera i mina andra bok om amorism.

     26. Internationella lyckodagen, ursprung och vårdagjämningen med mera. Länk: artikel.

     27. Glad påsk år 2024. Den 2024-04-16 kompletterad med info om varför man kanske bör fira påsktiden ända till pingst.

     28. Kristi himmelfärdsdag är den 9/5 år 2024. Länk.

     29. Amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism är opolitiska. Men nu till EU-valet den 2024-06-09 har partiet AMORISTERNA grundats. Läs om partiet AMORISTERNA och dess unika partiprogram.

     jpg.Fredrik Vesterberg uniform
     Jpg.Fredrik Vesterberg i romersk rustning
     Jag i romersk rustning.
     jpg.Biskop Fredrik Vesterberg i biskopsskrud
     Jag Fredrik i amoristisk biskopsskrud.
     I  Bibeln: Johannesevangeliet 16:1 – 8; 8 – 33.
     Referenser och Länkar 


     Symbol för amorism® och Amoristerna.
     till några (av de hundratals) andra artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.

     Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

     Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

     18 kommentarer:

     1. Något datum för nya boken?

      SvaraRadera
      Svar
      1. Jag hoppas att bli färdig våren 2024. Men jag ger inga garantier. Vi arbetar ideellt. Vi behöver ekonomiskt stöd för publicering.

       Radera
     2. Var kommer den säljas? Blir det på något evenemang amoristerna kommer anordna?

      SvaraRadera
      Svar
      1. Boken avses att säljas via denna hemsida. Dessutom på varje evenemang vi ordnar.

       Radera
     3. Hur stor upplaga ska du trycka.,

      SvaraRadera
      Svar
      1. Några hundra exemplar. (Men kan bli flera tryckningar)

       Radera
     4. Var det inte 300 du tryckte upp och sålde slut förra gången?

      SvaraRadera
     5. Vad kommer boken kosta? Är det inte lika stor efterfrågan på denna upplagan som förra, eftersom du endast trycker upp 100 ex .

      SvaraRadera
      Svar
      1. Vi tryckte 300 exemplar av första utgåvan. Vi försöker att sälja boken så billigt som möjligt. Nästa bok torde inte kosta mer än ca 100 kr.

       Radera
     6. Kostar det inte mer att trycka upp boken? 100 kr måste vara rena förlust affären, du tycks ju inte finnas något kapital att redovisa. Men lycka till....

      SvaraRadera
      Svar
      1. Tack! Böckerna är billiga eftersom vi i Amoristerna arbetar helt ideellt. Böckerna kan bli ännu billigare om vi får sponsring. Vi skulle vilja ge gratis böcker.

       Radera
     7. Hur mycket har du fått in från sponsorer och frivilliga bidrag? Du har ju inga omkostnader mer än denna blogg. Du har ju haft 7 år att skrapa ihop pengarna för boken, du sålde ju ut 300 böcker så 100 är väl inte så svårt att trycka upp. Blev det ingen vinst alls på förra boken?

      SvaraRadera
      Svar
      1. Boken såldes väldigt billigt. Inkomsterna räcker inte. Men vi fortsätter att arbeta ideellt med det vi har råd med. Amoristernas ekonomi redovisas här: https://www.amorism.cc/2013/03/ekonomi.html

       Radera
     8. Uppklädd för melodifestivalen?

      SvaraRadera
     9. Amoristisk valborg och 1:a maj?

      SvaraRadera
      Svar
      1. Några av oss firade i amoristisk anda. Men jag har inte länkat till min artikel om dessa dagar. Du kan hitta artikeln om det genom att söka i sökrutan i på denna hemsida

       Radera

     Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
     Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.