ReligionBättrad den 2020-10-25. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-06 kl. 17:20 på www.amorism.cc.

Amorism är inte beroende
av förklaringar om Gud.
Men amorism är öppen för
 att även Gud är amorist,
alltså att Gud önskar total
lycka till alla. Referens:
trosbekännelsen och
boken Amorism.
Det är illusion att tro att man helt kan frigöra sig från det som egentligen är religion. Många förstår inte vad religion egentligen är. Därför förstår många oreligiösa inte att ("alla" och) de själva idkar religion mer eller mindre ofta. Läs boken Amorism så förstår du! Denna artikel ger kortfattad förklaring av vad begreppet religion egentligen och ursprungligen betyder.

Ordet religion kommer av latinets religio. Religio betyder bland annat: samvetsgrann, vördnadsfull, noggrann eftertanke om något viktigt eller heligt. Ofta betyder det även vandel/livsföring som präglas av sådant. Religio kan även betyda livsregel, livsfilosofi, helig ceremoni eller t.o.m. plikt. Religio innebär helgande, vilket enligt amorism betyder att något prioriteras etc. Religio måste inte innebära tro på Gud. På svenska, engelska, tyska, franska och många språk säger man religion istället för latinets religioReligion betyder även idéer som människor prioriterar, tror vara viktigare än andra idéer. Religion är även helig eller "helig" kultur. Många tror fel, nämligen att religion enbart är det som formellt kallas religion. Religion måste inte innebära: sagor, mytologi, teologi. Enligt amorism är det det här ovanför nämnda är det viktigaste och bör vara det första som nämns i artiklar om religion. Det gör att läsare förstår ordets ursprungliga betydelse. Och att religion kan vara mycket viktigt. Människor, lärare och böcker som inte förstå detta saknar (ofta) begrepp för det ovanstående. 

Boken Amorism
Religion är ett begrepp som ofta reduceras till det som formellt kallas religion. Men egentligen har religion viktigare och ännu större betydelse. Religion är synonym till livsfilosofi. Religioner har ofta även svar på mening, mål, gott och mindre gott. Men religion kan vara mera än enbart livsfilosofi. Religion är oftast även utbildning, ceremonier, samfund m.m. Boken och jag förklarar att essensen i varje religion är att någon specifik lära/ideologi helgas, alltså prioriteras före annat. Boken förklarar alltså att religion är ett viktigt begrepp även för ateister. Egentligen kan man alltså säga att alla människor är religiösa, åtminstone de som helgar, prioriterar, starkt gillar eller högt värderar någon lära. Därför kan många läror vara religioner, även om de formellt inte kallas religioner.

Bibeln är kristendomens
främsta bok. Amorism är
inte beroende av Bibeln.
Inte heller av förklaringar
om Gud. Men i amorism 
talar vi gärna om sådant.
Boken är en unik ordbok, lärobok, encyklopedi. Hundratals begrepp förklaras. Bokens unika förklaringar ökar läsarnas insikt mycket. Amorism (läran) är en religion som helgar flera egna dygder. Den viktigaste dygden i amorism (läran) är amorism, vilket betyder total välvilja, nämligen önskan om total lycka till alla. Amorism (total välvilja) är möjligt. Helhjärtade amorister har det. Amorism är alltså ingen illusion, se länk: Total välvilja är möjlig. (Boken avslöjar illusioner som finns hos andra människor, andra läror och somlig politik. Men ingen måste lämna sina illusioner. Amorism helgar artighet och yttrandefrihet.)


Buddhism
Boken förklarar även mycket annat, t.ex.: Läran/religionen amorism är kravlös. Man måste alltså inte göra något för att vara amorist. (Men Amoristerna, kyrkan för amorism's ledare måste vara helhjärtade amorister.) Amorism kräver inte att någon (förutom amorismens ledare) är amorist. Ty amorism är en s.k. inspirationsreligion. Inspirationsreligioner är motsatsen till det jag kallar lag-religioner, krav-religioner, politiska religioner eller politiska partier. Amorism är kravlös och är därför inte politik. Varje amorist får rösta på vilket parti de själva vill. Amorister kan vara med i andra religioner, samfund, föreningar och partier än enbart i religionen och samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism Amorism är inte beroende av förklaringar om Gud. Därför kan även ateister vara amorister.


I hinduism finns olika
lärare, se målningen.
Boken förklarar även vad politik är. Likheter och skillnader mellan politik och religion förklaras i boken. Boken visar traditionella betydelser (även från latin och grekiska) och nya idéer. Boken ger ökad förståelse för viktiga begrepp. Där frihet finns får man värdera olika idéer och religioner olika högt. Alla gör det även om de själva inte inser det eller inte erkänner det.


Animering-28-amorism-text-om-politik-och-religioner-av-Fredrik-Vesterberg

Bildspelet här ovanför förklarar begrepp som: Vision. Politik. Religion. Gudar. Amorism har traditionell definition av gudar. Nämligen att gudar är medvetna och mäktiga varelser. Men man måste inte tro på någon gud för att vara amorist. Bildspelet visar även en annan definition som somliga kallar gudar eller avgudar.

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på texten "Kommentera som:" och välj om du vill publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.