ReligionBättrad den 2024-02-26 kl. 12:15 Inledning. 2023-10-01 kl. 12:12 påhitt eller gudomlig uppenbarelse. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-06 kl. 17:20 på www.amorism.cc.

Amorism är inte beroende
av förklaringar om Gud.
Men amorism är öppen för
 att även Gud är amorist,
alltså att Gud önskar total
lycka till alla. Referens:
trosbekännelsen och
boken Amorism.
Denna artikel avses att utvecklas. Några av orden med annorlunda färg är länkar till förklaringar. Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas denna hemsida som på datorer.) Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5.

Anledningen till att Amoristerna bryr sig om definition av begreppet religion är att rätt definition gör att begreppet religion kan ha väldigt viktig, unik och användbar betydelse. Det går inte att ersätta den rätta definitionen av begreppet religion. De amoristiska definitionerna gör att man förstår världen, psykologi och annat bättre och kommunikation om sådant effektiviseras. 

Det är illusion att tro att man helt kan frigöra sig från det som ursprungligen/egentligen betyder, alltså ungefär den amoristiska definitionen av begreppet religion. Därför förstår många oreligiösa inte att ("alla" och) de själva idkar religion mer eller mindre ofta, även ateister, agnostiker och scientister (de som prioriterar vetenskap) kan ha religiös tro på ateism, agnosticism och/eller vetenskap. Läs boken Amorism så förstår du! Min andra bok om Amorism avser att förklara ännu bättre; stöd mitt arbete ekonomiskt. Denna artikel ger kortfattad förklaring av vad begreppet religion egentligen och ursprungligen betyder.

Enligt amorism och filosofi är mer eller mindre i religioner och andra läror  mänskliga påhitt, till exempel konst, musik, tempel, men även idéer. Det viktigaste är inte vem som har skapat någon religion eller om religionen är en naturlig (biologisk, fysisk) funktion eller om religionen är uppenbarad av någon gud. Det viktigaste är inte hur stor andel av religionen som är påhittad eller hur stor andel som är naturlig (biologisk, fysisk) eller uppenbarad av Gud. Det viktigaste är istället hur något (t.ex. religion) påverkar dig själv och andra. Och om du helgar eller inte helgar något (t.ex. någon religion). Enligt amorism kan det vara bra med bra uppfinningar, oavsett om dessa är mänskliga eller gudomliga påhitt. Nog om detta. I denna artikel beskrivs mera om begreppet religion....

Ordet religion kommer av latinets religio. Religio betyder bland annat: samvetsgrann, vördnadsfull, noggrann eftertanke om något viktigt eller heligt. Ofta betyder det även vandel/livsföring som präglas av sådant. Religio kan även betyda livsregel, livsfilosofi, helig ceremoni eller t.o.m. plikt. Religio innebär helgande, vilket enligt amorism betyder att något prioriteras etc. Religio måste inte innebära tro på Gud. På svenska, engelska, tyska, franska och många språk säger man religion istället för latinets religioReligion betyder även idéer som människor prioriterar, tror vara viktigare än andra idéer. Religion är även helig eller "helig" kultur. Många tror fel, nämligen att religion enbart är det som formellt kallas religion. Religion måste inte innebära: sagor, mytologi, teologi. Enligt amorism är det det här ovanför nämnda är det viktigaste och bör vara det första som nämns i artiklar om religion. Det gör att läsare förstår ordets ursprungliga betydelse. Och att religion kan vara mycket viktigt. Människor, lärare och böcker som inte förstå detta saknar (ofta) begrepp för det ovanstående. 

Boken Amorism
Religion är ett begrepp som ofta reduceras till det som formellt kallas religion. Men egentligen har religion viktigare och ännu större betydelse. Religion är synonym till livsfilosofi. Religioner har ofta även svar på mening, mål, gott och mindre gott. Men religion kan vara mera än enbart livsfilosofi. Religion är oftast även utbildning, ceremonier, samfund m.m. Boken och jag förklarar att essensen i varje religion är att någon specifik lära/ideologi helgas, alltså prioriteras före annat. Boken förklarar alltså att religion är ett viktigt begrepp även för ateister. Egentligen kan man alltså säga att alla människor är religiösa, åtminstone de som helgar, prioriterar, starkt gillar eller högt värderar någon lära. Därför kan många läror vara religioner, även om de formellt inte kallas religioner.

Bibeln är kristendomens
främsta bok. Amorism är
inte beroende av Bibeln.
Inte heller av förklaringar
om Gud. Men i amorism 
talar vi gärna om sådant.
Boken är en unik ordbok, lärobok, encyklopedi. Hundratals begrepp förklaras. Bokens unika förklaringar ökar läsarnas insikt mycket. Amorism (läran) är en religion som helgar flera egna dygder. Den viktigaste dygden i amorism (läran) är amorism, vilket betyder total välvilja, nämligen önskan om total lycka till alla. Amorism (total välvilja) är möjligt. Helhjärtade amorister har det. Amorism är alltså ingen illusion, se länk: Total välvilja är möjlig. (Boken avslöjar illusioner som finns hos andra människor, andra läror och somlig politik. Men ingen måste lämna sina illusioner. Amorism helgar artighet och yttrandefrihet.)


Buddhism
Boken förklarar även mycket annat, t.ex.: Läran/religionen amorism är kravlös. Man måste alltså inte göra något för att vara amorist. (Men Amoristerna, kyrkan för amorism's ledare måste vara helhjärtade amorister.) Amorism kräver inte att någon (förutom amorismens ledare) är amorist. Ty amorism är en s.k. inspirationsreligion. Inspirationsreligioner är motsatsen till det jag kallar lag-religioner, krav-religioner, politiska religioner eller politiska partier. Amorism är kravlös och är därför inte politik. Varje amorist får rösta på vilket parti de själva vill. Amorister kan vara med i andra religioner, samfund, föreningar och partier än enbart i religionen och samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism Amorism är inte beroende av förklaringar om Gud. Därför kan även ateister vara amorister.


jpg.Fredrik Vesterberg studiebesök hos ISKCON Krishna
I hinduism finns olika
lärare, se målningen.
Boken förklarar även vad politik är. Likheter och skillnader mellan politik och religion förklaras i boken. Boken visar traditionella betydelser (även från latin och grekiska) och nya idéer. Boken ger ökad förståelse för viktiga begrepp. Där frihet finns får man värdera olika idéer och religioner olika högt. Alla gör det även om de själva inte inser det eller inte erkänner det.


Animering-28-amorism-text-om-politik-och-religioner-av-Fredrik-Vesterberg

Bildspelet här ovanför förklarar begrepp som: Vision. Politik. Religion. Gudar. Amorism har traditionell definition av gudar. Nämligen att gudar är medvetna och mäktiga varelser. Men man måste inte tro på någon gud för att vara amorist. Bildspelet visar även en annan definition som somliga kallar gudar eller avgudar.

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism® och Amoristerna.
till några (av de hundratals) andra artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.