Amorism Bibeln

Denna artikel publicerades första gången den 2019-11-11 kl. 10:48 på www.amorism.cc.

Enligt amorism får alla människor och alla läror, ateismer, religioner och partier tro vad de själva vill. Amorism är en ny och unik lära/ filosofi/ religion och en ny och unik förening/ kyrka grundad år 2012. Amorism bygger inte på förklaringar om Gud, Jesus, Bibeln och kristendom. Men mycket stöd för amorism finns i Bibeln och i kristendom. Förr fanns mera strider om vad en kyrka är. Jesus, Petrus och många andra grundare har förföljts och t.o.m. dödats. Att grunda något sådant nytt är svårt i synnerhet om man inte har råd att satsa några miljoner (svenska kronor år 2019) för drift, reklam, lokaler, personal etc.. Tack vare (kristendom, reformationen och) andan i Sverige har sådant blivit lättare i Sverige. Men nyheter är fortfarande inte alltid välkomna. I synnerhet inte om nyheterna är avancerade med abstrakta inslag (filosofi) eller att nyheterna ifrågasätter något rådande. Därför "måste" vi (tyvärr) arbeta ideellt för amorism. Vi tror nämligen att mänskligheten behöver amorism. Stöd produktionen av nästa utgåva av boken Amorism. Då förklaras teman i denna artikel ännu tydligare.

Av den kyrkohistoria som jag känner har andra kyrkor/ "kyrkor", andra religioner och deras stadgar och eventuella trosbekännelser och dominerande (mig veterligen känd) psykologi och annan filosofi och av mig kända privatreligiösa saknar tillräckligt bra förklaringar och fasthet i definitioner av viktiga begrepp som: kärlek, välvilja, barmhärtighet, vänskap, hat, konflikt, synd och rättfärdighet. Många andra kyrkor har inte egen terminologi. Mångas ordförståelser/ definitioner är flyktiga, lösa, utan tillräckliga logiska samband. De tål inte jämförelser. Trots detta är somliga människor mycket kaxiga och yttrar sig bestämt även i dominerande massmedier. Somliga yttrar sig nämligen utan tillräcklig ödmjukhet och tillräcklig vetenskaplighet. Därför grundades Amoristerna, kyrkan för amorism. Kyrkan har funnits sedan år 2012. Vi amorister tror att amorism har de bästa förklaringarna av sådana begrepp. Vi bygger inte på förklaringar om Gud och Jesus. Men vi tror (tills motsatsen bevisas) att Gud och Jesus (om de finns) instämmer i våra definitioner. 

Den otillräckliga förståelsen i andra läror och andra samfund som nämns här ovanför gäller alltså åtminstone alla kyrkor och "kyrkor" som säger att Bibeln räcker för svar på nämnda begrepp. De kyrkor eller "kyrkor" som inte förstår att det är viktigt med rätt och tillräckligt exakta definitioner (och att varna för otillräckliga eller felaktiga definitioner) av nämnda begrepp är som "laglösa" om det viktigaste, se Bibeln Matteusevangeliet 7:23. Där står ordet laglösa ἀνομίαν [anomian]. Se även Matteus 7:15-29. Däri säger Jesus även att det räcker inte att bota sjuka och göra mirakler i hans namn. Amorism tror att Jesus menar att man inte ska förkasta, leda bort från eller vara otydlig med det (i himlen och i den äkta kyrkan) tillräckligt goda (som amorism kallar rättfärdighet, vilket amorism definierar som total välvilja). Goda gärningar räcker alltså inte. Amorism (och troligen Jesus) menar att avsikten, nämligen total välvilja är viktig i gärningarna. Men amorism, Jesus (och Gud?) kan emellanåt förlåta de som inte förstår sådant och de som förkastar amorism. Men det är fel att kalla dem rättfärdiga etc.. Amorism (läran) menar att man är inte rättfärdig och inte äkta helig om man inte helgar amorism (dygderna, främst total välvilja). (Grekiska citeras i denna artikel eftersom de äldsta och mest kända fragmenten av nya testamentet är på grekiska. Amorism och originalspråk kan ibland öka förståelse.) 

I Matteus 7:27 står att fallet blir stort. Troligen menar Jesus att många lärare, religioner och kyrkor eller "kyrkor" har fel om rättfärdighet och Guds vilja. Eller många människor och läror är ignoranta om de nämnda viktiga (amoristiska) definitionerna. Jag tillägger: fallet blir större ju större "huset" eller medlemsantalet är i de felaktiga profetiorna, lärorna, filosofierna eller "filosofierna". Matteus 7:29 står att de som hörde detta från Jesus var imponerade/ förbluffade över ἐξουσίαν [exousíān] auktoriteten (kraften/ trovärdigheten) i hans διδαχῇ [didachē] predikan (lära). Den var mera förtroendeingivande än det som γραμματεῖς [grammateis] skriftlärda (läs- och skrivkunniga) experterna eller "experterna" förkunnade. Jesus menar i Johannesevangeliet i Bibeln att nämnda begrepp inte är enkla eller självklara. I Johannes 14:15-17 säger Jesus att världen inte kan förstå Helig ande. Läs om Helig ande i artiklarna 1 Ande, 2 Helig ande3 Helig ande i skapelsen. Obs., Jesus bryter mot somliga bud (men troligen inte mot det fullkomliga som amorism tror är total välvilja), Johannes 16:1-13. Jesus sade att vi ska vara fullkomliga såsom Fadern, alltså Gud. Amorism tror att total välvilja är den fullkomlighet som Jesus menar att vi ska ha. Ty världen och Gud har inte löst alla problem. Amorism och kyrkan menar att man bör utbilda om detta och åtminstone meditera och be om detta, alltså om total välvilja, total lycka och det viktigaste i amorism. (Jag skrev dikten Definition, denotation och konnotation för att förklara varför läror behövs. Nämligen för att hindra missförstånd som orsakas av olämpliga, otillräckliga respektive felaktiga definitioner.)


Andra religioner och andra kyrkor 

Med andra läror/religioner och andra kyrkor menar jag bland annat: pre-nicenska kyrkor eller "kyrkor" (alltså de före kyrkomötet i Nicea år 325 e.Kr.); för-kalcedoniska kyrkor (alltså de före kyrkomötet i Kalcedon år 451); ortodoxa eller "ortodoxa" kyrkor; Bibeln, manikeism, Katolska kyrkan, katolska katekeser; Hussiter; Luthers katekeser, Augsburgska bekännelsen; evangeliska/ evangelikala kyrkor; Swedenborg; Mormonism; pentekostala kyrkor; Frälsningsarmén; Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Andra kyrkor skiljer sig från varandra, oftast genom olika tro om vad Gud, Jesus och rättfärdighet är. (Men även definitioner av andra begrepp kan skilja olika kyrkor åt.) Det hedrar många som orkat engagera sig i definitioner och samtal om sådana begrepp (amoristisk yttrandefrihet, alltså artig yttrandefrihet, önskas). Men begreppen kan innebära avancerad filosofi. Så tro inte att sådana begrepp är självklara. Tyvärr har begreppet kärlek inte förståtts eller ens diskuterats tillräckligt bra utanför amorism. Helhjärtade amorister tror att amorism har världens bästa trosbekännelse och terminologi även om begreppet kärlek. Amorism tror att rätt förståelse av begreppet kärlek är nödvändig för att rätt förstå begrepp som helighet, rättfärdighet, synd m.fl..

Symbol för amorism®
och Amoristerna.

Referenser och Länkar till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.