Demonstration för kärlek mot orättfärdigt våld

Bättrad den 2023-11-30 kl. 22:56 över 2000 människor deltog; kl. 10:52 definition av rättfärdig konflikt och rättfärdigt våld; 23-11-26 inledning; 23-11-24 orättfärdighet främsta orsaken till våld, lögner och konflikter; 23-11-23 attityd; konflikter om gott och ont; vetenskap, demokrati och mänskliga rättigheter är otillräckliga för moral; 23-11-22 länk tuff kärlek; 23-11-20 inte nödvändig pacifism; moralisk kompass; undvik naivitet; amorism vill minimera våld; våld kan minskas med våld; 23-11-19 definition av orättfärdigt våld; skillnader mellan olika stater och olika religioner; olika definitioner av begreppet rättfärdighet; bild Katerina Janouch. Denna artikel publicerades den 2023-11-12 kl. 09:50 på www.amorism.cc.

Demonstration för kärlek mot orättfärdigt våld
Start i Humlegården
Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida och artiklarna om amorism syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas detta som på datorer.) Stöd mig ekonomiskt. Ty då kan vi skapa bättre material och nå ut bättre och till flera.

Demonstration den 2023-11-18 i Stockholm. Tror att över 2000 personer deltog. Tack till deltagarna! Tack till arrangörerna! Tack till talarna! 

Officiellt heter demonstrationen 'Kärleksmanifestation för Sverige mot våldet.' (Men jag kallar demonstrationen för: Demonstration för kärlek mot orättfärdigt våld. Jag säger: heja Sverige, en viktig del av mänskligheten.) 

Humlegården
<<De amoristiska definitionerna av kärlek bygger på att välvilja är essensen i äkta kärlek. Och att välvilja inte är någon handling. Enligt amorism är det sådan kärlek som är grund i rättfärdighet. Amorism menar även att total välvilja till alla är grunden i den sortens kärlek som är rättfärdig. Det är denna kärlek som avgör om någon handling är rättfärdig. Orättfärdiga handlingar saknar denna kärlek. Amorism betonar att kärlek inte måste vara handling, gillande, vänskap eller sex. 
Sådant beskrivs i trosbekännelsen.>>  Amorism (läran och kyrkan) helgar utbildning om detta. Amorism kräver inte att någon är kärleksfull och rättfärdig. (Amorism menar att man inte kan tvinga någon att älska. Men jag och alla får kräva respekt, kärlek eller rättfärdighet. Jag undviker ibland de som inte klarar att respektera eller älska mig eller andra. Men jag är en relativt tolerant och förlåtande människa.)

Artikeln
jämför även
med grekiska.
Länk till artikel om att amoristiska definitioner visar att man kan döma någon samtidigt som man älskar densamme. Amorister, kärleksfulla människor och kristna får även döma dem som de samtidigt älskar. Domar kan ge ersättning för skador och lidande. Artikeln citerar och förklarar även Bibelns texter om domar. Länk: artikeln Judgment.

Rättfärdighet är den främsta orsaken som främjar sanning mest. I artikeln Politics, religions beskrivs viktiga skillnader mellan olika religioner i detta avseende. Amorism är inte någon moral. Amorism är ingen lagreligion. Ty amorism är kravlös, helig utbildning. Amorism är en moralisk kompass för att skilja på nödvändigt respektive 'onödigt' våld. Min och amorismens definition av orättfärdigt våld: orättfärdigt våld är våld som begås utan att man försökt tala vänligt och ärligt för att undvika våld. Orättfärdigt våld är ofta samma som 'onödigt' våld. Orättfärdighet, är brist på kärleksfull välvilja till alla. Orättfärdighet är den främsta orsaken till 'onödigt' våld, lögner och konflikter; (jämför psykopatiNPF och brist på nästankärlek). 

Östermalmstorg.
Den amoristiska definitionen av rättfärdig konflikt, rättfärdigt våld är att avsikten med våldet är rättfärdig, nämligen att önska total lyck till alla, även till fiender. Amorism betonar att denna önskan inte alltid är handling eller inte alltid är artighet. Ty amorism betonar att man inte alltid kan vara vänlig om man vill vara kärleksfull; istället behövs väldigt ofta tuffhet eller t.o.m. tuff kärlek. Därefter kommer de dygder som enligt amorism endast är relativa dygder, nämligen: sanning, ödmjukhet, artighet, vetenskaplighet, nåd, förlåtelse, makt etc., när man själv tror att det är möjligt att idka de relativa dygderna. Det är i de relativa dygderna som det ingår försök att det helst alltid även bör vara sanning, ödmjukhet etc.. Det är tillåtet med hemligheter i amorism för att inte avslöja till oärliga människor. Amorism vet att många inte är rättfärdiga. Men det som görs i harmoni med det beskrivna kan vara mera acceptabel eller mindre oacceptabel konflikt.

Rättfärdighet (total välvilja till alla) är minst lika viktigt som mänskliga rättigheter, demokrati och vetenskap för att motverka våld. Ty vetenskap är endast metod för att få fram kunskap, nämligen dokumentering av vilka kunskaper som fåtts fram; hur kunskaperna fåtts fram och därefter prövningar av experter hur resultaten fåtts fram. Vad som helst kan tas fram med vetenskap; vapen och elände. Vetenskap är sådan metod, men inte moral. Ty amorism är kravlös utbildning. Demokrati är metod för att låta majoritet av varelser bestämma, men inte någon tydlig eller nödvändigtvis kärleksfull moral. De mänskliga rättigheternas utformning gör att de tyvärr är självmotsägande och kan åsidosättas. Det ser vi i alla: världens stater, rättsväsenden, psykiatri och krig. Vetenskap, demokrati och mänskliga rättigheter kan inte ersätta amorism som handlar om att utbilda om att de som vill anser att den främsta dygden är total välvilja till alla. Obs., det pågår ständigt konflikter om vad som är gott och ont. Välj rätt så blir världen troligen bättre. Amorism är inte moral eftersom amorism är kravlös utbildning, kravlöst helgande av några dygder, främst och åtminstone den absoluta dygden total välvilja till alla, som enligt amorism
Utgåva 1 av boken Amorism.
Stöd mig ekonomiskt så
publiceras nästa bok om
Amorism som förklarar 
ännu bättre.
inte är någon handling, men en attityd till alla varelser och världen.
Men amorism är en moralisk kompass. Enligt amoristiska definitioner är många människor orättfärdiga, alltså saknar amorism (total välvilja till alla). Det är främsta orsaken till våld; se nästa stycke. Alla, även de orättfärdiga behöver utbildas bättre om olika sorters moral. Amorism har unika definitioner och en realistisk vision. Amorism är troligen världens bästa moraliska kompass. Pre-amoristisk filosofi är otillräcklig och ibland felaktig. Den amoristiska definitionen av rättfärdighet, moral, vetenskap, demokrati och mänskliga rättigheter avses att förklaras ännu bättre i min andra bok om amorism. Däri kommer även uppdatering och förtydligande av den amoristiska trosbekännelsen

För att vara ännu mera exakt och undvika naivitet säger jag: Amorism vill minimera våld. Men amorism menar att våld ibland tyvärr kan vara nödvändigt för att stoppa mera eller värre våld. Våld kan alltså tyvärr vara nödvändigt för att minimera våld. Därför måste man inte vara pacifist för att vara amorist. (Pacifist betyder att vara motståndare mot allt våld. Man får vara pacifist och amorist. Men man måste inte vara pacifist för att vara amorist. Jesus sade att vi ska 'älska våra fiender' och 'vända andra kinden till' om någon slår. Den amoristiska förklaringen till detta handlar inte om pacifism. Amorism menar istället att man bör förklara att rättfärdiga människor har egen attityd, nämligen välvilja till fiender även när de rättfärdiga inte håller fred eller inte vänder andra kinden till i praktiken. Amorism utbildar, ber och mediterar om detta. De amoristiska definitionerna av kärlek, välvilja och rättfärdighet är nödvändiga för att förklara detta. ) Våld kan avskräcka från mera av orättfärdigt och 'onödigt' våld. Rättvisa kan skapas genom att tvinga de som idkat 'onödigt' och orättfärdigt våld att kompensera för de skador som de orsakat med sitt 'onödiga' och orättfärdiga våld. Våld måste inte innebära att någon skadas fysiskt eller att någon rättmätig ägare förlorar någon ägodel. En definition i trosbekännelsen är ungefär: kärlek är vilja att undvika eller motverka ofrivilligt lidande hos den som älskas. Detta inbegriper vilja att undvika eller motverka ofrivilligt våld. 

Talarna nämnde begrepp som kärlek, rättfärdighet och orättfärdighet. Amorism har unika definitioner av dessa viktiga begrepp. Jag och Amoristerna, kyrkan för amorism har utbildat och predikat om detta sedan år 2012. Det som skiljer amorism, kristendom, judendom och islam är att dessa religioner har olika definitioner av begreppen rättfärdighet och synd. Detta handlar om olika definitioner av när självförsvar och våld är acceptabelt. Orsaken till att olika idéer finns är att ämnet och definitionerna inte är självklara. Varje stat i världen har egna (ibland unika) definitioner av sådant. Även amorism har (unika) definitioner av begrepp som  kärlek, vänskap och konflikt. Amorism helgar dessa definitioner. Jag har bättrat dessa definitioner. Jag avser att publicera dessa snart.

Demonstration för kärlek mot orättfärdigt våld Katerina
Katerina Janouch och jag
talade. Hon kommer att
informeras när mina
uppdateringar
publiceras.
  
Vi tågade till Östermalmstorg. Där talade talare om orsaker till varför våldet har ökat och förvärrats i Sverige. Avslutning skedde på Östermalmstorg. 

Bra fest efteråt. Pierre, Katerina, Mikael Willgert och andra arrangörer och rapportörer deltog. Där hölls enstaka tal. På Östermalms torg och på festen talade Katerina om tuff kärlek. Jag tackade henne för det. På festen efteråt talade jag om hur amorism definierar tuff kärlek, nämligen med hjälp av begreppet välvilja. Jag talade även om hur amorism skiljer på rättfärdigt och orättfärdigt våld. Amorism är varken förespråkare för eller motståndare mot våld. Amorism menar att våld tyvärr kan vara nödvändigt för att stoppa somliga övergrepp. Enligt amorism bör våldet helst vara rättfärdigt, nämligen att inte glömma välvilja till de som stoppas. Amorism menar att somliga människor klarar att behålla kärleksfull välvilja under konflikter. Viktigt är att inse att många inte klarar att behålla sin kärleksfulla välvilja under konflikter. Jag avser att publicera bättrade amoristiska definitioner om sådant.


Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) andra artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

1 kommentar:

  1. Texten i artikeln är författad av Fredrik. Den är viktig och intressant eftersom den betonar att välvilja till andra människor är viktigt och är grunden i äkta kärlek.
    Amoristerna, kyrkan för amorism är unik eftersom den är den enda religion och kyrka som helgar ordet välvilja. Amorism har exakta definitioner av begreppen välvilja och kärlek. Dessa definitioner gör att vi förstår psykologi och Jesus. Amorism behöves för att rätt förstå Bibeln och Jesus. Jag ser fram emot Fredriks kommande bok.

    SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.