Urkyrka

Bättrad den 2024-02-09. 2021-10-20 artikel om religionsfrihet; 19-12-01 religionsstiftare; 19-11-19 Helig ande. Denna artikel publicerades första gången den 2019-11-18 kl. 19:56 på www.amorism.cc. Material i denna artikel publicerades första gången den 2019-11-03 på www.amorism.cc, men då i en annan artikel. 

Jpg.urkyrka
Amorism bygger inte på förklaringar om Bibeln, Gud och Jesus. Man måste alltså inte tro på sådant för att vara amorist. Man måste inte tro på mirakler för att vara amorist. (Men amorism har kanske de bästa förklaringarna av sådant.) För att vara amorist räcker det att helga amorism. Amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism innebär •ny filosofi/lära, •ny religion och •ny församling. Nämligen den första kyrkan med religion skapad i Sverige och därtill hörande första församling som grundas och registreras i Sverige. Närmare bestämt: Amoristerna, kyrkan för amorism grundades år 2012. Det är mig veterligen den första svenska urkyrkan. Amorism är inte beroende av förklaringar om Gud, Jesus och Bibeln. Vi använder ordet kyrka eftersom vi har mycket gemensamt med kyrkor. Unikt jämfört med andra kyrkor är att amorism inte är beroende av förklaringar om Gud, Jesus och Bibeln. Amorism är en helig filosofi, tro och religion som bygger på amoristiska visionen. Vi har en unik samling av egna (och nya) definitioner av många viktiga begrepp. Moderkyrka kan vara en synonym till urkyrka. Med urkyrka menar jag: den första kyrkan, närmare bestämt: •den första församlingen med den nya religionen

Samfundet 
jpg.artikel religionsfrihet
Ur artikel om religionsfrihet
  Wikipedia
Svenska kyrkan
 (SvK) är således ingen urkyrka. Ty SvK kopierade Luthersk kristendom från Lutherska urkyrkan i Tyskland (även tyska gudstjänster, "
Deutsche messen"). (Luthersk lära kallas Augsburgska bekännelsen.) Katolska kyrkan fanns före Svenska kyrkan. Men Katolska kyrkan grundades i Romarriket, alltså inte i Sverige. Att Amoristerna, kyrkan för amorism är en urkyrka innebär alltså att betona a) det nya, b) det unika, c) det självständiga och d) det att vara första (registrerade) församlingen med amorism som lära. Begreppet religionsstiftare är synonymt med begreppet religionsgrundare. Jag är den (andra?) (officiellt registrerade) svenska religionsgrundaren. Den första(?) svenska religionsgrundaren var Swedenborg. Men han lyckades inte själv registrera något samfund. Det första Swedenborgs-samfundet som registrerades var år 1787 i England, alltså 15 år efter Swedenborgs död. Amorism är en ny lära; amorism är inte Swedenborg. Amorism är inte traditionell kristendom. Amorism är inte fornnordisk religion. Grundaren av fornnordisk religion är mig veterligen okänd. 

Jesus är omskriven i Bibeln. Där i Matteus 16:13-20 frågar Jesus sina lärjungar "vem tror ni att jag är?". Jesus får olika svar från sina lärjungar. Men Sinom Petrus säger "du är Messias", Guds son". Amorism menar åtminstone att svaret är mycket viktigt och antyder att Simon Petrus förstår att Jesus' förkunnelser är extra viktiga. Därför säger Jesus till Simon Petrus: "På dig ska jag bygga min kyrka". De amoristiska förklaringen till svårigheterna för lärjungarna att förstå (trots Jesu predikningar och mirakler) är att kärlek, välvilja och amorism (total) välvilja är avancerade och paradoxala begrepp, i synnerhet att kärlek även kan vara till fiender. Amorism tillägger: att välvilja (kärlek) inte måste innebära gillande eller fred. Att jag och amorism säger detta är nåd från omgivningen, mitt arbete att försöka beskriva välvilja (kärlek) och Bibeln där Jesus ger ledtrådar (som harmonierar med amorism, men som amorism inte är beroende av). Den amoristiska förståelsen är åtminstone något samband som amorism menar är ande (alltså ordning) Men sambanden är inte vilken ande som helst. Ty denna förståelse, alltså amorism har Helig ande, alltså är något extra gott och viktigt för mänskligheten, även om somliga inte förstår. Amorism har även skapat begreppen förverkligad välvilja och total välvilja. Tyvärr används begreppet välvilja inte i Bibeln. Därför hade Jesu lärjungar svårare att förstå än er som har amorism. Några behövde se mirakler för att tro att Jesus var enastående. Men flera lärjungar förstod ändå inte riktigt de avancerade förklaringar som amorism och Helig ande ger. I Johannesevangeliet säger Jesus att "världen" inte kan förstå Helig ande. Undantag: de som har fått utbildning om amorism och förstår och tror amorism förstår och har Helig ande. I Bibeln står att Jesus säger att de lärjungar som förstår inte är av "denna värld", även om de är i "denna värld". Jag förstår att många av Jesu lärjungar inte förstod eller hade svårt att förstå, vilket framgår av Bibeln. (I början av sina lärjungeskap följde somliga lärjungar Jesus kanske enbart för att de trodde att Jesus var en god, spännande vän som gjorde goda gärningar och emellanåt kanske även mirakler.) Läs amoristiska trosbekännelsen så förstår ni att kärlek är ett komplext begrepp och att ny och specifik terminologi, nämligen amorism, behövs för att förklara. (Min dikt Definition, denotation och konnotation förklarar att läror kan behövas för att förklara komplexa begrepp.) Jag och amorism säger även: trots att somliga inte förstår eller inte vill helga total välvilja så bör man utbilda, be och meditera om sådant, alltså om amorism (läran och dygderna, främst total välvilja). Ty andra filosofer har inte lyckats förklara sådant tillräckligt bra. Jesus säger även i Johannesevangeliet att han själv inte kan överbevisa välden om vad rättfärdighet är. Men att Helig ande kan det. Amorism definierar rättfärdighet och andra begrepp i trosbekännelsen. Vi amorister tror att amorism har de bästa definitionerna och att många andra definitioner är otillräckliga eller felaktiga.

Luther
Amorism använder den ursprungliga grekiska betydelsen av kyrka. Amorism har egen definition av vad som är heligt, nämligen det som är extra viktigt på något andligt sätt och är i harmoni med amorism (total välvilja). Amorism avvisar inte helgon, men vi har ingen lista på helgon. Läs gärna artikel om Helighet och helgonAmorism tillåter helgondyrkan. Men sådant kan missbrukas, vilket Martin Luther betonade på 1500-talet. Då genomdrev han Evangelisk-Lutherska reformationen. Luther är grunden för olika kyrkor som är som Svenska kyrkan som bröt sig ur Katolska Kyrkan. Amorism definierar luthersk-inspirerad kristendom som en ny religion. Luther och några andra menade istället att han återskapat ursprunglig kristendom. Amorism förklarar även ordet präst. De filosofiska begrepp som beskrivs i detta avsnitt avses att beskrivas ännu bättre i utgåva 2 av boken Amorism. Stöd mig ekonomiskt så kommer ännu bättre utgåva.


Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.