Psykos

Bättrad den 2023-11-22 kl. 11:35 kostar årligen mer än ettusenmiljarder; kl. 08:00 många är inte benägna att vara psykotiska; 23-11-19 NPF; kärlek; 23-11-18 skillnad mellan psykos och psykopati; 23-11-17 psykosers varaktighet; 23-11-15 alkohol; 23-11-14 hallucinogen; 23-11-13 kärleksdriften påverkar hur varelser hanterar psykos; 23-11-12 Bleuler; psykos måste inte innebära hallucinationer; somliga är benägna för psykos; Avhandling; 23-11-11 länkar; döljande av vanföreställningar; psykopati; doktor Canstatt; somliga patienter har endast en eller enstaka ologiska vanföreställningar. Denna artikel publicerades den 2023-11-11 kl. 06:06 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas. Stöd mitt arbete ekonomiskt. Några ord med annorlunda färg är länkar till förklaringar. Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida och artiklarna om amorism syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas detta som på datorer.) 

Utgåva 1 av boken
Amorism, välvilja kärlek lycka.
Inledning, bakgrund. Vi som är helhjärtade amorister menar att alla, även de som är sjuka eller svaga bör bemötas med kärlek, helst amorism (total välvilja till alla). Vänlighet ingår i den amoristiska dygden artighet. Amorism (läran) menar att välviljan och kärleken kan bestå, alltså god människosyn, även om ingen kan lösa alla problem och även om man inte alltid kan vara vänlig. Denna artikel skrevs för att många människor inte vet vad psykos är. Somliga förstår inte att psykos är sjukligt. Definition av vad psykos är står i avhandlingen i denna artikel. Denna artikel bygger på mitt 40-åriga stora intresse för människor och mitt ideella arbete som präst, biskop och själavårdare sedan år 2012. På grund av detta och min amoristiska tro så umgås jag även med människor som har olika mentala handikapp. Några människor har så grav mentalsjukdom att de inte kan arbeta. Många vet inte om att de själva har mentala handikapp. Jag förstår varför det (tyvärr) är vanligt att människor skäms, alltså är rädda och därför inte erkänner att de har mentalsjukdom eller NeuroPsykiatrisk Funktionsnedsättning (NPF) som det ofta kallas nuförtiden. Jag har själv inte någon NPF och har aldrig haft någon. Men jag har sett många problem som NPF kan orsaka och vill därför öka förståelse för olika NPF. Psykopati är den NPF som innebär orättfärdighet. Andra NPF måste inte innebära orättfärdighet.

För övrigt, jag och den amoristiska trosbekännelsen menar att: rätt meditation och rätt bön om amorism och de amoristiska dygderna, (främst total välvilja till alla) gör att man lättare kan hantera problem (som ouppmärksamhet, frustration, ilska) hos sig själv och andra. Och amorism kräver inte att någon har välvilja, kärlek eller någon dygd. Amorism är en ny lära om sådant; Amoristerna, kyrkan för amorism finns för att utbilda om och förvalta sådana idéer om själavård. Jag är inte alltid tillräckligt nöjd med andra filosofer, andra institutioner, andra kyrkor och andra religioner. Därför stöder jag amorism.

Psykoser orsakar missförstånd, konflikter, sjukskrivningar, olyckor och kriminalitet som kräver sjukvård, polis, brandkår, domstolar, kriminalvård. Psykoser tros kosta mer än 1000 000 000 000 (ettusenmiljarder) kronor per år för Europa. Källa: artikeln 'Vad är schizofreni' på Karolinska institutets hemsida den 2023-05-05. 

Avhandling

alltså artikelns huvuddel och egentliga mål. 

Psykos är en sorts mentalsjukdom. Många människor är inte benägna att få psykoser. Men somliga människor är benägna att få psykoser som inte orsakas av droger. 

Begreppet psykos publicerades år 1841 av medicine doktor Karl Friedrich Canstatt. Ordet psykos kommer av grekiskans psyke- (själ) och -osis (tillstånd, abnormitet). En känd person som skrivit om schizofreni var psykiatrikern Eugene Bleuler. Han skrev om schisofreni: <<Patienterna som jag har observerat svarar inte på situationer som de borde. De är rädda för det som inte finns, men förhåller sig likgiltiga till det som finns. Det är som om de hade ett delat sinne.>>  Min kommentar; 'delat sinne' torde betyda: felaktig koppling mellan verklighet och tankar; detta kännetecknar även psykoser.

Psykotiska människor har annorlunda tankar som de inte kan förklara. Jag betonar här amorism®, alltså total välvilja till alla, även till alla som är irriterande, konstiga eller t.o.m. onda. (Enligt amoristiska trosbekännelsen måste välvilja inte innebära acceptans eller fred. Amorism är även mitt ord för total välvilja till alla i evighet. Amorism är även namnet på läran som är en förklaring av vad detta betyder. Välvilja betyder enligt amorism och den amoristiska trosbekännelsen: prioriterad önskan om att (en, flera eller alla) är lyckliga och slipper ofrivilligt lidande. Amorism kräver inte att någon har sådan välvilja. Men amorism utbildar om och helgar sådan välvilja.) 

År 1908 (myntade och) publicerade Bleuler begreppet schizofreni. Ordet schizofreni betyder på grekiska: schizo- (klyvande, splittrande) och -fren (bröst och kropp ovanför diafragman, även sätet för själen). (Jag översätter ordet schizofreni ordagrant till: splittrande själsliga företeelser.) Jag menar att schizofreni är långvarig psykos eller långvarig benägenhet för psykos och hallucinationer. Schizofreni måste inte innebära personlighetsklyvning, alltså inte innebära att tro sig vara flera olika personer. Alla som har psykos är inte schizofrena. 

Alla som har psykos har inte hallucinationer, (hörsel-, syn- eller lukthallucinationer). Hallucinationer är att se eller höra sådant som inte finns och att sådant känns som veklighet. Hallucinationer ingår i Schizofreni. Hallucinationerna kan förekomma mera eller mindre ofta. Katatoni är ofrivilliga onormala: muskelrörelser, muskelspänningar, avslappningar.

De som är benägna att få psykos brukar ofta få psykoser igen. Psykoser kan ha olika gravhet. Somliga patienter har endast en eller enstaka ologiska vanföreställningar samtidigt. Somliga psykoser, alltså ologiska vanföreställningar kan finnas samtidigt som patienten är normal och kan tänka många klara och verklighetsförankrade tankar. Somliga psykoser är kortvariga. Andra är långvariga alltså i månader eller många år. Många patienter har lärt sig av omgivande människors kritik att dölja sina vanföreställningar genom att tiga eller ljuga om vanföreställningarna. Men ju mera psykotisk någon är desto gravare är vanföreställningarna och konstiga beteenden avslöjar att det är tydlig psykos. Många vanföreställningar är inte farliga. Men somliga vanföreställningar kan vara livsfarliga för patienten och/eller dess omgivning. 

Skillnad mellan psykos och psykopati

Psykos kännetecknas av osanningar. Psykotiska osanningar som orsakas av fel i tänkandet. Äkta psykotiska osanningar är inte lögner. Men även osanningar kan vara lika farliga som lögner. Enligt amorism är lögn samma som avsiktligt skapad osanning. Psykos är inte samma som psykopati eller det som amorism kallar orättfärdighet, kärlekslöshet. Psykopati är enligt amorism: grav orättfärdighet, alltså grav brist på kärleksfull välvilja. Amorism menar att den främsta orsaken till lögner är: brist på total välvilja till alla. Mitt begrepp kärleksdrift beskrivs i trosbekännelsen. Kärleksdrift är inte samma som sexualdrift. Min definition av kärleksdriften är att denna drift är en av de viktigaste faktorerna som påverkar varelsers beteende. Olika människor kan ha olika kärleksdrift. Därför finns skillnader mellan hur olika människor hanterar sina liv och sina psykoser. Länk: Psykopati.

Ytterligare information om psykoser

Ovanför i stycket Avhandling har förklarats vad psykoser är. Detta stycke ger ytterligare information om psykoser. Och om droger och psykoser. Psykoser som uppstår utan yttre påverkan kallas endogena psykoser. Psykoser som orsakas av yttre påverkan kallas exogena psykoser. Exogena psykoser kan orsakas av tillräckligt hög dos av somliga droger. Somliga droger är mycket mera hallucinogena än alkohol. Alkohol är ett mentalt bedövningsmedel, ingen hallucinogen. Många neuroleptika (psykmediciner) skapar obehagliga eller oönskade effekter tillsammans med alkohol. Somliga psykoser innebär oskälig ångest, alltså ångest som uppstår på grund av vanföreställningar. Tillräckligt friska människor har färre vanföreställningar än de som har psykos. Psykos ökad risk för ångest, nämligen oskälig ångest. Alkohol kan tillfälligt dämpa ångest. Men att dricka mycket eller att dricka under länge tid orsakar ångest, nämligen abstinensbesvär och annan ångest; olika människor är olika känsliga för detta. Stor mängder alkohol eller andra droger påverkar livet negativt. Många människor får inte psykos även om de dricker så att de somnar. Det kan räcka med relativt små mängder alkohol (ett eller några glas vin) för att somliga mentala handikapp  avslöjas hos de som har aggressivitet, men även somliga med endogen psykos (jämför latinets 'in vino veritas', 'i vin finns sanning'). Långt ifrån alla psykoser innebär inte oskälig aggressivitet eller oskälig farlighet för andra. Men somliga människor (oavsett om de har psykos eller inte) är mera oskäligt aggressiva än andra. Vid tillräckligt stora mängder alkohol lugnas människor ytterligare; därmed döljs de mentala handikappen. Ännu större mängder gör att människor somnar. Stora mängder alkohol (under lång tid) kan hos somliga människor skada hjärnan så att de får permanent ökad benägenhet för psykoser. Psykoser kan även orsakas av somliga fysiska skador på hjärnan, men det är inte lika vanlig orsak som droger. 

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) andra artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

1 kommentar:

  1. Angeläget att många läser ovan nämnda korta klargörande artikel om psykos. Mvh Olof V. Professor em. Med dr

    SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.