Reformation, förbättring eller uppenbarelse

Bättrad den 2022-06-23 kl. 08:32 pre-amoristm avslöjas; 22-06-22 kl. 05:29 länk till artikel om terminologi; 2020-07-30 Bibeln, kristendom och pre-amoristisk filosofi räcker inte; 20-07-21 pionjär; 20-06-26 andra lärares kapitulation; inspirerad; universums klarhet; 20-06-25 amorism bygger på vetenskaplighet; 20-06-12 gillande, vänskap, barmhärtighet. Denna artikel publicerades den 2020-06-12 kl. 11:34 på www.amorism.cc.

Jpg. pionjär
Hellre förbättring än enbart
reformation.
Amorism innebär förbättring eller uppenbarelse av många viktiga begrepp. Den första så kallade reformationen gjordes av Martin Luther på 1500-talet. Luther m.fl. reformerade begreppen rättfärdighet och synd. Amorism har nya och egna definitioner av begreppen rättfärdighet och syndAmorism bygger inte på förklaringar om Gud, Jesus och Bibeln. (Men amorism har troligen bäst förklaringar av sådant.) Amorism bygger på den amoristiska visionen och på vetenskaplighet (referenser: trosbekännelsen och boken Amorism). Grunderna i den lutherska reformationen formulerades från år 1517 (Luthers 95 teser). År 1531 publicerades sammanfattning i den s.k. Augsburgska bekännelsen. Katolska kyrkan svarade med motreformation (Tridentinska kyrkomötet år 1545 - 1563). Somliga menar att lutherska eller evangeliska reformationen pågick till år 1577 (Konkordieboken, alltså långt efter Luthers död år 1546). Det var då tyvärr emellanåt strid mellan lutherska (evangeliska eller protestantiska) kyrkor och Katolska kyrkan och deras respektive politiska understödjare. Amorism är inte lutherskt och inte katolskt. Amorism är t.o.m. en ny religion. Men amorism är inspirerad av kristendom, även av Luther och katolicism. Amorism reformerar dessutom förbättrar ännu flera begrepp än under 1500-talet. Amorism förbättrar och korrigerar definitioner av begreppen: rättfärdighet, synd, välvilja, kärlek, gillande, vänskap, barmhärtighet, ande, tro, vetande, sanning, helighet, religion, gott, ont, lycka, egoism, gruppegoism, politik. Den amoristiska reformationen, förbättringen eller uppenbarelsen publiceras sedan år 2012 då den nya kyrkan Amoristerna, kyrkan för amorism registrerades offentligt. 

Vi tror att amorism är avancerad, viktig (och pionjär). Vi arbetar alltjämt med utvecklingen av amorism. Mänskligheten behöver de amoristiska definitionerna för att bättre förstå de ovanför nämnda begreppen. Annan filosofi och psykologi har inte tillräckligt bra definitioner. Bibeln, kristendom och pre-amoristisk filosofi räcker inte. Stöd mitt skrivande av nästa utgåva av boken Amorism så förklarar jag mera och bättre än i utgåva 1 av min bok. Jag utvecklar filosofi om avancerade begrepp, alltså förklarar vad liv och begrepp betyder. Jämför gärna med artikeln om en världsberömd professors och psykologs ärliga Kapitulation i filosofi och psykologiMen amorism har inte kapitulerat. Läs gärna även artikel om historisk utveckling i Sverige och andra länder: hedendom, katolicism, nya världsordningen, amorism. Läs gärna om hur vår nya filosofi bemöts av etablissemanget: Dominating mass media. Alla behandlas uppenbarligen inte med lika värdighet, vilket amorism avslöjar. Men amorism visar att man kan ha total välvilja till alla. Men för att detta ska kunna förklaras utan förvirring behövs den amoristiska reformationen av flera olika begrepp. Förvirrande definitioner måste förkastas (kärleksfullt och vänligt), alltså kärleksfullt och vänligt förkasta några pre-amoristiska definitioner som är formulerade av filosofer före att amorism grundades år 2012 och som inte är i harmoni med amoristisk terminologi; detta kommer ni att få se ännu tydligare i min andra (kommande) bok om amorism. Läs gärna artikeln Apologetik och terminologi om den amoristiska
 reformationens definitioner. Eftersom amorism inte är politik och eftersom amorism helgar frihet och yttrandefrihet även helgar dygderna yttrandefrihet och frihet så menar amorism att man får fortsätta med att helga felaktiga och dåliga definitioner, alltså pre-amoristiska definierbara. Men amorism helgar inte dåliga definitioner. Amorism förklarar varför somliga definitioner är dåliga. 


Efter sökande upptäckte jag (Fredrik Vesterberg m.fl.) att amorism ger klarhet till mycket - den "fasta punkten" i universum och i tillvaron, den nya klarheten. Därefter försöker jag och vi förkunna amorismBilden visar den världsberömde filosofen Sokrates. Världsberömda filosofer hade och har det inte alltid lätt. Ty de förstås inte alltid av etablissemanget. Jämför Sokrates, Aristoteles, Jesus, Luther m.fl..


Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.