Reformation, förbättring eller uppenbarelse

Bättrad den 2020-07-30 Bibeln, kristendom och pre-amoristisk filosofi räcker inte; 20-07-21 pionjär; 20-06-26 andra lärares kapitulation; inspirerad; universums klarhet; 20-06-25 amorism bygger på vetenskaplighet; 20-06-12 gillande, vänskap, barmhärtighet; Denna artikel publicerades den 2020-06-12 kl. 11:34 på www.amorism.cc.

Jpg. pionjär
Hellre förbättring än enbart
reformation.
Jag skulle ännu hellre säga att amorism innebär förbättring eller uppenbarelse av många viktiga begrepp. Den reformation som Martin Luther gjorde på 1500-talet reformerade begreppen rättfärdighet och syndAmorism bygger inte på förklaringar om Gud, Jesus och Bibeln. (Men amorism har troligen bäst förklaringar av sådant.) Amorism bygger på den amoristiska visionen och på vetenskaplighet (referenser: trosbekännelsen och boken Amorism). Den lutherska reformationen varade från år 1517 (Luthers 95 teser) till år 1531 (Augsburgska bekännelsen). Katolska kyrkan svarade med motreformation (Tridentinska kyrkomötet år 1545 - 1563). Somliga menar att lutherska eller evangeliska reformationen pågick till år 1577 (Konkordieboken, alltså långt efter Luthers död år 1546). Det var då tyvärr emellanåt strid mellan lutherska (evangeliska eller protestantiska) kyrkor och Katolska kyrkan och deras respektive politiska understödjare. Amorism är inte lutherskt och inte katolskt. Amorism är t.o.m. en ny religion. Men amorism är inspirerad av kristendom, även av Luther och katolicism. Amorism reformerar dessutom förbättrar ännu flera begrepp än under 1500-talet. Amorism förbättrar och korrigerar definitioner av begreppen: rättfärdighet, synd, välvilja, kärlek, gillande, vänskap, barmhärtighet, ande, tro, vetande, sanning, helighet, religion, gott, ont, lycka, egoism, gruppegoism, politik. Den amoristiska reformationen, förbättringen eller uppenbarelsen publiceras sedan år 2012 då den nya kyrkan Amoristerna, kyrkan för amorism grundades offentligt. 

Vi tror att amorism är avancerad, viktig (och pionjär). Vi arbetar alltjämt med utvecklingen av amorism. Mänskligheten behöver de amoristiska definitionerna för att bättre förstå de ovanför nämnda begreppen. Annan filosofi och psykologi har inte tillräckligt bra definitioner. Bibeln, kristendom och pre-amoristisk filosofi räcker inte. Stöd mitt skrivande av nästa utgåva av boken Amorism så förklarar jag mera och bättre än i utgåva 1 av min bok. Jag utvecklar filosofi om avancerade begrepp, alltså förklarar vad liv och begrepp betyder. Jämför gärna med artikeln om en världsberömd professors och psykologs ärliga Kapitulation i filosofi och psykologiMen amorism har inte kapitulerat. Läs gärna även artikel om historisk utveckling i Sverige och andra länder: hedendom, katolicism, nya världsordningen, amorism. Läs gärna om hur min nya filosofi bemöts av etablissemanget: Dominating mass media.


Efter sökande upptäckte jag (Fredrik Vesterberg m.fl.) att det är troligt att amorism är universums klarhet, den "fasta punkten" i universum och i tillvaron, den nya klarheten. Därefter försöker jag och vi förkunna amorismBilden visar den världsberömde filosofen Sokrates. Världsberömda filosofer hade och har det inte alltid lätt. Ty de förstås inte alltid av etablissemanget. Jämför Sokrates, Aristoteles och Jesus m.fl..


Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på texten "Kommentera som:" och välj om du vill publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.