Kravlös

Bättrad den 16-09-29. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-04 kl. 10:27 på www.amorism.cc.

Amorism är en enhet av viktiga idéer, varav somliga är nya. Dessa idéer sammanfattas i en trosbekännelse (referens 1). Allt i denna artikel förklaras i boken Amorism (referens 2). Jag anbefaller boken. (Språkvård: Anbefalla är bättre ord än rekommendera. Obs., anbefalla måste inte innebära befallning/krav.) Enligt amorism är det svårt att veta hur något, (vad som helst, t.ex. amorism) förverkligas på bästa sätt. Amorism menar att ofta finns endast gissningar eller tro om sådant. Därför är amorism en kravlös lära. Amorism tror att världen och mänskligheten bör utbildas om amorism, åtminstone om dygderna, främst total välvilja. (Och amorismens förklaring av dygderna och annat i läran.) Kravlöshet är ett adjektiv. Kravlöshet betyder: att vara kravlös. Amorism tror även att varje människa bör få välja hur de förverkligar amorism och vad de själva vill. 

Amorism (läran) är alltså inte politik. Eller amorism är så opolitisk som någon lära kan vara. Politik handlar ytterst om att styra andra människor och att ställa krav. Men amorism (läran) ställer inga krav. Amorism lägger sig alltså inte i vad olika varelser gör eller inte gör. Amorism är inte heller emot att någon kräver eller idkar politik. Alla varelser kräver, även om somliga inte inser det eller inte erkänner det. Att kräva är viktigt för varje varelses liv. amorism utbildar förstås även hur det är att kräva och att krav bör vara rättfärdiga. Men amorism (läran) kräver inget, inte heller rättfärdighet. Undantag: amorism kräver att ledare i amorism är amorister. På mötena som Amoristerna, kyrkan för amorism ordnar kan vissa regler gälla. Men läran är kravlös. Amorism är alltså en så gott som kravlös lära. Amorism är alltså inte någon lag, inte något parti, inte något partiprogram. De som vill att amorism eller annat utbildas i skolor idkar politik. Men amorism säger inte att man måste vilja det! Ty amorism är en kravlös lära. Vi använder det amoristisk begreppet inspirationsreligion (engelska: inspiring religion eller inspirational religion). Andra läror och religioner är istället lagreligioner. Många männiksor vet inte vad sådant är. Många talar om politik. Men många vet inte ens vad politik är. Men boken förklarar vad politik är. Amorism förklarar även skillnaden mellan politik och inspirationsreligion.

Många vet inte vad religion egentligen är. Enligt amorism måste religion inte innebära tro på någon Gud. Religion handlar främst om läror som vissa människor helgar/prioriterar. Med amorismens förklaringar blir även religion ett viktigt begrepp som man kan uttrycka viktiga idéer med. De som saknar denna förståelse saknar ord för sådant. Ordet livsfilosofi är inte lika bra som ordet religion. Länk: Religion.

Världen behöver amorism och dess utbildning! Läs även boken Amorism, (se referens 1). Stöd arbetet för ännu bättre böcker, se länk om Ekonomi.


Referenser (Ver. 16-09-20)

1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse
2. Boken Amorism innehåller trosbekännelse och tydliggörande (längre) förklaringar av över 100 viktiga ord som allmänheten använder dagligen. Alla avancerade ord i trosbekännelsen förklaras. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl. Boken har många unika och viktiga förklaringar. Boken förklara samband, likheter och skillnader mellan olika ord/begrepp. Läs mera om boken: Boken Amorism; via länken kan man även köpa boken. 
Utgåva 1 publicerades år 2016.

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 160923)  

Symbol för amorism och Amoristerna
 1. Amoristerna behöver ditt stöd: Ekonomi. Amoristerna är 100 % ideell verksamhet, alltså ingen har lön; och vi arbetar effektivt. Därför kommer varje gåva helt till nytta. 
 2. Länkar till nästa möte. Somliga möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap: Möten och information
 3. Amorism, boken som förklarar amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga och unika förklaringar av viktiga begrepp. Amorism är unik även i att likheter och skillnader mellan begreppen förklaras. Amorism ökar förståelsen. Amorism avslöjar även illusioner, felaktiga förklaringar.
 4. Apologetik, alltså försvar för amorism. Varje länk i artikeln förklarar den amoristiska förklaringen av ett ord/begrepp. Artikeln rekommenderas för dem som snabbt vill hitta det viktigaste om amorism: Apologetik 
 5. Amoristerna finns endast här och på Google+. Amoristerna finns inte på andra ställen på internet: Amoristerna finns endast här
 6. Nyheter som amorism inför jämförs med andra lärare och källor. Artikel visar behovet av amorism, att andra källor har otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej dem, men amorism kompletterar och förbättrar. I många fall är det mycket viktiga kompletteringar: Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat: Amorism educates.
 7. English article on amorism: Definition of amorism
 8. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 9. Amorism är detta. Kort artikel om trosbekännelse som sammanfattar amorism: Trosbekännelse
 10. Lång artikel som förklarar mera om amorism. Amorism är en ny lära. Inte beroende av någon övernaturlig förklaring. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra: Definition
 11. Artiklarna och hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. På mobiltelefoner visas förenklat utseende och funktion, men du kan förbättra visning och funktion ändå: Se bra även på mobiltelefon: Se bra även på mobiltelefon
 12. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur. Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 13. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av dem som är ledare för amorism). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten.
 14. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. (Amorism är inte politik, men stöd behövs): Parti för amorism
 15. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 16. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. Läs om orättfärdighet, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. Två artiklar: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 17. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism. Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 18. Många människor föredrar spektakel framför sanning och total välvilja (kärlek): Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.