Nytt ord för kärlek

Bättrad den 2021-05-06; 21-02-17 otydliga definitioner har ibland orsakat att caritas har bytts mot amor vid översättningar av Bibeln och annat; 21-02-02 bild; 21-02-01 italienska. Denna artikel publicerades den 2021-02-01 kl. 11:40 på www.amorism.cc.

Jpg. New word for love
Denna artikel avses att utvecklas när jag hinner. 
Begreppet kärlek och latinets amor och caritas är inte självklara och inte entydiga. I denna artikel citeras bevis på det, nämligen att begrepp (i andra språk) som har importerat begreppen amor och caritas ibland har utbytt dem mot varandra vid nyöversättningar. Amorism (läran) har grundats för att öka tydligheten i språk. Vi tror att det är viktigt för att bättre kunna hjälpa själslig förädling.

Amorism är ett nytt ord för kärlek. Gränsen mellan de latinska begreppen amor och caritas har aldrig varit helt tydlig. Ibland har de förväxlats vid översättningar. Orsaken är att många (eller mänskligheten?) inte har haft tillräckliga definitioner av dessa begrepp och av begreppet kärlek. Problemet (att tillräckligt bra kunna definiera begreppet kärlek) finns i grekiska, latin, tyska, engelska, franska, italienska, spanska, svenska, portugisiska och troligen även i andra språk. (Detta nämns i en fransk sång om Amorism 🇫🇷 Chanson d'amorism. Och i spansk poesi om Amorism 🇪🇸 Amorism en español.) 

Jag menar inte att alla definitioner är fel, men de är otillräckliga. För några år sedan skrev jag den engelska artikeln 🇬🇧  Amor, caritas and Cupido om detta ämne. Artikeln handlar om filosofi, inte främst om Bibeln. (Bibeln och somliga andra pre-amoristiska texter är bra, men inte tillräckligt bra om vad begreppet kärlek betyder. Dessutom, det finns mycket filosofi som är otydlig och dålig.) Denna artikel säger inte att man måste tro att Bibeln har rätt i allt. Men somliga uttalanden av Jesus gör att man förstår det paradoxala i kärlek, oavsett om man tror på allt Jesus och Bibeln hävdar. Jesus sade att man ska älska fiender. Jesus sade även att han själv inte har kommit med fred, men med svärd (se Matteus 10:34. För att förstå kärlek bättre behövde bättre definitioner av kärlek skapas, nämligen de som finns i amorism (läran och vår trosbekännelse). Amorism är förbättringar av filosofen Aristoteles definition av det grekiska kärleks-begreppet agape (stavas αγάπη). Dessutom: amorism (läran) varnar för det som kärlek inte bör förväxlas med, t.ex. gillande och vänskap, (även om sådant ofta innebär kärlek). 

Jpg. Nytt ord för kärlek
Enligt amorism kan kärlek definieras kortfattat som: 'välvilja eller förverkligad välvilja'. Obs., jag och amorism (läran) säger här inte att någon måste vara kärleksfull, men jag vill ge förståelseFörståelse för de amoristiska definitionerna av kärlek är viktigt för själslig/psykisk förädling och för att förstå vad äkta kärlek är. Begreppen 'äkta' eller 'oäkta' ska inte behöva användas här. Ty kärlek är kärlek, och det som inte är kärlek är inte kärlek. Men det finns bra respektive dåliga definitioner av begreppet kärlek. I artikeln citeras några bibelutgåvor för att visa att begreppen kärlek, latin amor och caritas, inte är självklara. Att någon böjning av amor har ersatts med någon böjning av caritas på samma bibelställe i samma språk visar detta. Genom att införa amorism som ett nytt ord för kärlek (och amor och caritas) vill vi inte avskaffa de befintliga definitionerna av dessa begrepp. Därför berikar amorism språket. Ordet amorism låter som extra besläktat med latines amor. Men amorism är inte mera besläktat med amor än de latinska begreppen caritas och benevolentia (välvilja). Av dessa tre begrepp är amorism betydelsemässigt närmast besläktat med välvilja. Namnet amorism är taget endast för att det ska heta något.

Somliga översättningar av Bibeln på spanska och franska har förändrats (mig veterligen på 1900-talet). I somliga översättningar har nämligen begreppet carita~ bytts mot amor~ eller amo~. Orsaken är otydlig filosofi, alltså otydliga definitioner av begreppet kärlek på latin och grekiska (spanska, franska, tyska, engelska, svenska och alla andra språk som jag hittills har granskat). Amoristerna, kyrkan för amorism grundades år 2012 för att ge bättre och tydligare definitioner av begreppen kärlek, love, Liebe, l'amour, caritas och amor m.fl.. Amorism (läran) har även definierat synonymer till de nämnda begreppen, t.ex. välvilja, benevolence, benevolentia, wohlwollen. Amorism varnar även för att begreppen är otydliga eller olämpliga i andra definitioner. Dessutom har jag namngett (den nya klara definitionen av äkta kärlek) med namnet amorism. Amorism är alltså ett nytt ord för äkta kärlek. Därigenom skapar amorism (läran, välviljan och kärleken) bättre ordning och bättre förståelse. Stöd mitt arbete ekonomiskt så kommer mera att förklaras i nästa bok.

Jpg. Nytt ord för kärlek
På framsidan av boken
(utgåva 1 år 2016) står det:
Amorism nytt ord för kärlek.
Jag informerar om att somliga språk har förändrats. Exempel latinets caritas (spanska caridad, franska charité) har i somliga latinska språk bytts mot amor eller amour. (Jag är filosofon, grundaren och biskop Fredrik Vesterberg i Amoristerna, kyrkan för amorism. Jag har skrivit boken Amorism om sådan filosofi). Nedan visas några översättningar av 13 Korinthierbrevet 1-3 i Bibeln.

1. Italienska är närmare Bibelns latinska original eftersom det italienska ordet carità (latin caritas) är bevarat och inte är ersatt med italienskans amore (latin amor). Referens: La Sacra Bibbia Riveduta, 1 Corinzi 13:1-3: Quand'io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho carità, divento un rame risonante o uno squillante cembalo. E quando avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da trasportare i monti, se non ho carità, non son nulla. E quando distribuissi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, e quando dessi il mio corpo ad essere arso, se non ho carità, ciò niente mi giova.

2 a. Spanska Bibeln Sagrada Escrituras (år 1569), 1 Korinthierbrevet 13: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, soy como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia; y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy.
Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve.

2 b. Spanska Bibeln Reina Valera (år 1909): SI yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, vengo á ser como metal que resuena, ó címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia; y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve.

2 c. Caridad är utbytt mot amor i Spanska Bibeln Nueva versión Internacional (år 1999?): Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada.
Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso.

3. Portugisiska biblar kom inte förrän på 1600-talet (Almeidas översättning) . Tidigare använde portugiser den latinska Bibeln Vulgata. I Vulgata föredras begreppet caritas för den äkta kärlek som jag (och amorism) tror att Jesus Kristus menar. Men inte heller latinet (åtminstone inte med pre-amoristiska definitioner av amor och caritas) har tillräckligt bra definition av sina begrepp caritas och amor. Därför skapade jag ett nytt ord för kärlek, nämligen amorism (som bygger på total välvilja); detta för att den äkta kärleken inte ska missförstås av mänskligheten, filosofer, psykologer, ateister, teister och kyrkor. (Amorism är även namnet på den heliga läran.) Amorism är nödvändigt för att förklara hur kärlek kan råda trots att Jesus har sagt att Gud avskyr människornas gärningar. Och Jesus har sagt att vi ska älska våra fiender. 

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.