Altruism och utilitarism

Bättrad den 16-12-01 kl. 11:47; 16-10-11 amorismens överlägsenhet; 16-10-07 varning för självutplåning med altruism; 16-10-06 framtid, dygder, rättfärdighet; 16-10-01 utilitarism. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-29 kl. 16:02 på WWW.AMORISM.CC.


William MacAskill på ABF den
16-09-28. 
Han har skrivit
boken Doing good better.
Amorism är oftast viktigare än altruism och utilitarism

Den 16-09-28 föreläste filosof, docent William MacAskill från (Lincoln College i Oxford) om altruism. Plats ABF huset i Stockholm. Jag missade hans föreläsning men mötte honom efteråt. Han verkade ha liknande grund-definition av altruism som beskrivs i boken Amorism. Boken förklarar mera. Amorism är den tydligaste och yttersta motsatsen till egoism. Amorism är tydligare motsats än vad altruism är. Amorism är troligen även den bästa motsatsen som kan finnas. Amorism visar även andra viktiga sanningar, t.ex. att egoism är omöjligt eller i vissa fall åtminstone olämpligt att helt upphäva. Ty oftast är altruism även viss grad av egoism (och ofta även gruppegoism). Alla dessa begrepp förklaras på viktiga och unika sätt i boken Amorism. Ge stöd till att översätta boken Amorism till engelska (kostar gissningsvis 200 000 kr år 2016). Då kan många andra (även Williamlära sig om de amoristiska definitionerna av nämnda begrepp. Amorism är en ny, viktig och unik filosofi.

Boken Doing Good Better
Altruism betyder att leva för andra. Att uppoffra sig för andra. (Ett annat ämne som är liknande är utlilitarism. Utlilitarism betyder största möjliga lycka åt så många som möjligt.) Amorism menar även att altruism och utilitarism inte är entydiga begrepp. De kan vara mycket otydliga. Därför kan de även missbrukas. J.fr. "alla har lika värde." "Vi har demokrati" etc. Ty de kan variera alltifrån två personers hänsynslösa gruppegoism till att offra sig själv helt för alla. Amorism är tydligare, ty amorism inkluderar alla och total välvilja till alla. Man måste alltså inte glömma sig själv. Och amorism är inte gruppegoism. Men det mesta annat som hittills (år 2016) publicerats om altruism beskriver olika sorters gruppegoism, eller omedvetenhet om amorism. En skillnad mellan altruism, utlilitarism och amorism är även att amorism främst är en vision. Nämligen en kravlös utbildning och vision om total lycka till alla i evighet. Amorism förkastar inte all egoism. Läs boken Amorism så förstår du!


Jag Fredrik Vesterberg är
filosof. Bilden visar mig
och min bok Amorism.
Amorism, alltså total välvilja, är möjlig. Total välvilja är heligt. Total välvilja är inte utopi. Jag föredrar begreppet amorism (total välvilja) framför begreppet altruism. Ty amorism betyder att älska alla, även sig själv. Men altruism riskerar alltför ofta att innebära självutplåning. Amorism är det bästa skyddet mot (ofrivillig) självutplåning. Men altruism och utilitarism är ofta inte tillräckligt tydliga begrepp om sådant. Men amorism är ett tillräckligt tydligt begrepp. Amorism är även en lära som definierar begreppen rättfärdighet och synd. Amorism varnar för icke ödmjuka uttalanden om gott och ont. Altruism och utilitarism är i bästa fall aspekter av välvilja. Men all altruism och all utilitarism bygger inte på välvilja. Välvilja, i synnerhet amorism (dygderna, främst total välvilja) är viktigare än utilitarism och altruism.

Amorism är ärlig och realistisk eftersom amorism är medveten om och varnar för att lycka eller total lycka inte alltid kan förverkligas och inte alltid bör eftersträvas. Men amorism säger även att visionen om amorism, total lycka till alla är unik och viktig lära och vision. Amorism avslöjar även att det är illusion att tro att om alla är altruister eller utilitarister så blir det bra. Ty människan (och kanske även Gud) är begränsade. Därför måste visionen om amorism bevaras. Det är bättre än att sätta orealistiska och övermodiga förhoppningar till altruism och utilitarism. Läs boken Amorism! Stöd mitt arbete för amorism. Amorism är minst lika viktigt som altruism eller utilitarism. Vi behöver åtminstone stöd för att kunna hyra möteslokal. Även kontorsmateriel (dator etc.). Och stöd för att skriva nya och ännu bättre böcker.

Boken Amorism. Ny och
viktig utbildning för världen!
Amorism förklarar att altruism är ett otydligt begrepp. Amorism förklarar nämligen att olika sorter, grader och intensitet av altruism är vanligt bland djur och människor. Altruism kan ofta vara hänsynslös gruppegoism. Somliga självmordsbombare är altruister. Altruism är inget entydig begrepp. Men amorism (läran) är ett entydigt och nytt begrepp. Amorism varnar för att försöka avgöra eller beräkna vilka handlingar som är bäst. Amorism betonar istället att man bör vara ödmjuk med uttalanden om framtiden. Och amorism föreslår att man utbildar om amorismens förklaringar om amorismens dygder t.ex. om: välvilja, kärlek och rättfärdighet, vetenskaplighet, artighet, yttrandefrihet och ödmjukhet. Det är ofta viktigare än att försöka beräkna godhet och framtid.


Amorism är inte krav.
Amorism har inte upphävt
egoism och gruppegoism. Inte
heller amorism måste handla
 om självuppoffring och
självutplåning.
Utilitarismens idéer "så många som möjligt" och "så mycket som möjligt" är problematiska eftersom de är otydliga. Ty de begränsas av okunnighet, svaghet, snålhet, avund och orättfärdighet. (Se amoristisk definition av orättfärdighet: orättfärdighet.) Men amoristiska visionen begränsas inte av sådant. Amorism kvarstår istället klar, tydlig och stark. Amorism är bland det viktigaste som man kan påminna om och utbildas med. Och bland det viktigaste som man kan meditera om.

Jag tror att amorism är oerhört viktig utbildning. Amorism är ett nytt paradigm. Amorism är nämligen epokgörande, ny filosofi, en unik samling av viktiga förklaringar och samband.


Referenser (Ver. 16-12-05)

1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse
2. Boken Amorism förklaringar över 100 viktiga ord. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl.. Före amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. 
Främsta hindret för din och världens bästa utveckling är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror, otillräcklig utbildning och alltför många illusioner. Men amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen. Amorism är inte svårare än många otillräckliga idéer. Oftast är amorism t.o.m. lättareVärlden behöver amorism för att utvecklas tillräckligt och bättre. Amorism är en ny lära, ett nytt paradigm. Amorism bygger på att total välvilja och total lycka är möjligt. Många tror sig förstå tillräckligt, men det är alltför ofta fel. (Många tror t.ex. att amorism är utopi.) Amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjlig. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Amorism (och andra goda och nya idéer) har kommit för att förbättra för dig och världen. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 161002)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Stöd och ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga begrepp. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och eventuella samband mellan begreppen avslöjas och förklaras. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Felaktiga förklaringar avslöjas. Amorism är ett nytt paradigm (förklaring av ordet paradigm: Paradigm).
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. Artikeln är full av länkar till artiklar som visar (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik 
 5. Amoristerna på internet. Artikeln visar de ställen på internet som är officiella. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 6. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 7. English article on amorism: Definition of amorism
 8. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 9. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen.)
 10. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 11. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 12. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur. Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 13. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 14. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 15. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 16. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 17. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 18. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av spektakel, egoism och gruppegoism. Sanning och amorism (total välvilja, rättfärdig kärlek): Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.