Total välvilja

Bättrad den 2020-04-22 bildtext. Denna artikel publicerades år 2016 på WWW.AMORISM.CC.

Bild på Total välvilja
Bilden visar Fredrik på hans tal 
om Guds logos, alltså Guds 
ordning eller Guds vilja. Amorism 
förklarar betydelsen av varelsers 
1. godhet, 2. rättfärdighet, 
3. helighet. 
Förklaringarna gäller oavsett 
om Gud finns eller inte finns.
Man måste inte tro på Gud för 
att vara amorist.
Amorism®, alltså total välvilja är möjlig. Total välvilja är heligt; total välvilja är alltså inte utopi. Somliga, nämligen de rättfärdiga eller helhjärtade amoristerna önskar amorism (total lycka till alla). Helhjärtade amorister bevarar denna totala välvilja även när de tror att den inte kan förverkligas. Det är bra att utbilda om total välvilja och total lycka. Ty sådan utbildning främjar välvilja och lycka i världen. Dessa rättfärdiga inser att de inte alltid kan förverkliga sin totala välvilja. Amorism varnar även för övermod. Det är viktigt att inse sina egna och andras gränser, svagheter och styrkor; sådant ingår i de amoristiska dygderna ödmjukhet och ordning. Om man inte inser det så är man övermodig. Amorism är alltså ingen illusion. Amorism helgar även flera andra dygder, se trosbekännelsen, referens 1.


Jag föredrar begreppet amorism (total välvilja) framför begreppet altruism. Ty amorism betyder att älska alla, även sig själv. Altruism riskerar alltför ofta att innebära självutplåning. Amorism (total välvilja) är annat än allkärlek och universell kärlek


Amorism har minst tre betydelser: 1. Total välvilja till alla. 2. Total lycka hos alla. 3. Läran om total välvilja och total lycka till alla.
Amorism (total välvilja) är realistiskt, alltså förverklingsbart. Amorism (läran) menar att amorism (total välvilja) är grunden i all rättfärdighet och all helighet. Amorism (total välvilja) är möjligt. Total lycka är möjligt. Det betyder åtminstone att vara så lycklig som man kan vara i rådande situationer. Men totalt förverkligande av total lycka till alla kan i vissa fall vara utopi, åtminstone när man är med varelser som inte önskar amorism (totalt lycka till alla). Vi tror ändå att man bör bevara och helga amorism, dygderna, främst total välvilja. Boken Amorism sammanfattar intressant och viktigt! Boken säger att man kan öka sin välvilja genom utbildning med amorism eller vissa metoder. Och man kan åtminstone imitera välvilja. Alla gör det, även om de inte inser det eller inte erkänner det. Välvilja eller åtminstone imiterad välvilja är grunden i varje civilisation. Läs boken så förstår ni.

Amorism är en ny filosofi och tro. Amorism bygger på visionen om total eller fullkomlig välvilja. Total/fullkomlig välvilja är grunden i total/fullkomlig kärlek. Amorism bygger inte på förklaringar om Gud. Man kan alltså vara ateist och amorist. Men amorism har även en teologi, alltså lära om Gud. Men den bygger inte på uppenbarelser av Gud. Den bygger på idén att alla de goda möjligheter som finns för så gott som alla kan tyda på att det finns välvilja och intelligens bakom skapelsen. Amorism kallar amorism (total välvilja) även för gudomlig välvilja. Boken Amorism (referens 2) förklarar amorism. Amorism (läran) förklarar även att total kärlek är svårare att förverkliga än total välvilja. Men det kräver stor eller oändlig styrka att förverkliga total välvilja. Men amorism bevarar ändå visionen om total/fullkomlig välvilja. Ty välvilja är minst lika viktigt som andra egenskaper hos varelser. Välvilja är minst lika viktigt som (eller viktigare än) andra dygder. (Även styrka är en dygd enligt amorism, läran.) Amorism är skapad och publicerad år 2012 av Fredrik Vesterberg. Samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism grundades år 2012.


Länkar till besläktade artiklar

A) Välvilja. Länk: Välvilja

B) Välvilja är essensen i all äkta kärlek. Länkar till artiklar: 1. Kärlek; 2. Olika sorters kärlek.

C) Helighet förklaras av amorism. Länk: Helig, helga, helgon.

D) Amorismens dygder nämns i trosbekännelsen och förklaras i boken Amorism. Länkar till artiklar om dygder: 1. Dygder. 2. Trosbekännelse.

Symbol för amorism®
och Amoristerna.

Referenser och Länkar till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism. Listan över länkarna:Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.