Lycka och total lycka

Bättrad den 18-04-05; 17-09-12 redigering; Amorism bättre än utilitarism. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-13 kl. 9:05 på WWW.AMORISM.CC.

Lycka och vägen till lycka förklaras av amorism® och boken Amorism, referens 2 (utgåva 1, kapitel 3, sidan 58 – 83). Allt som står i denna artikel står i boken. Lycka eftersträvas av alla friska och vakna varelser. Men lycka är inte ett entydigt och självklart begrepp. För att förtydliga så begränsar amorism (läran/ terminologin) och boken begreppet lycka till bland annat: lycka är att vara nöjd med något. I boken visas många ytterligare trovärdiga och rättfärdiga vägar till lycka. Amorism och trosbekännelsen menar att godhet innebär lycka, eller möjlighet till lycka, eller att motverka ofrivilligt lidande. Flera läsare har sagt: "Jag har inte sett någon bok med så många bra förklaringar av viktiga ämnen. Den förklarar många traditionella begrepp så att man förstår dessa bättre än genom att lyssna på andra lärare och läsa andra böcker. Jag stöder ditt skrivande. Flera borde göra det. Men många är översköljda av reklam för oväsentligheter, som många tror är bra och viktigt, men som ofta inte är det. Flera borde göra reklam för amorism. Lycka till med skrivandet av flera böcker! Världen behöver amorism, läran och välviljan!" Läs mera....

Samfundet Amoristerna grundades år 2012. Alltsedan dess utbildar amoristerna om lycka etc. Amoristerna är troligen världens första eller enda samfund som förklarar och har begreppen kärlek, välvilja, lycka och total lycka i sin trosbekännelse.


Total lycka förklaras (kortfattat):

JPG image Total lycka
Boken Amorism förklarar om
lycka. Vägar till lycka.
Total lycka.
Och även synonymer

Jag och amorism förklarar: Så gott som alla idéer (även existens, fysik) kan vara illusion. Men all lycka och alla idéer om total lycka är inte illusion. Amorism har definition av total lycka som är en mycket viktig och bra inspirationskälla, om man vill främja lycka.

Amorism menar att total lycka är möjligt: Total lycka börjar med känsla av att vara lycklig, alltså lyckokänsla, vilket är en sorts lycka. Total lycka måste inte vara samma som obegränsad lycka. Amorism visar även att lycka även är goda möjligheter för lycka. Möjligheter kan bestå oberoende av om någon känner dessa. Att någon önskar sig själv och alla total lycka är en mycket viktigt förutsättning och möjlighet för förverkligande av lycka och total lycka. Amorism menar det. Total välvilja till alla (vilket kallas amorism) är nödvändig möjlighet för att alla (eller så många som möjligt) ska få så mycket av maximal lycka som möjligt. 

Från denna grund i total lycka så kan den totala lyckan växa ytterligare och växa maximalt och på bästa sätt. Amorism förklarar varför detta inte är självklart och varför amorism är bättre än en liknande filosofi som heter utilitarism. Amorism är inte utilitarism. (Länk: Amorism är inte utilitarism.) Amorism förklarar varför den amoristiska visionen är viktig och att den inte är utopi. Vissa människor har nämligen total lycka enligt amorismens definition. Dessa människor bidrar till att försöka öka allas lycka på bästa sätt. 

Men andra varelser är hämmande genom att själva ha snålare visioner samt även av sin egen avund, elakhet och ofullkomliga välvilja, alltså icke-total välvilja, alltså icke-amorism. Många är t.o.m. omedvetna om sådant. Många har sämre förståelse och sämre filosofi. Men amorism och helhjärtade amorister har den bästa filosofin och den mest generösa visionen. Amorism menar: avund och elakhet är onödiga egenskaper för intelligenta varelser och helhjärtat goda människor. Obs., de ovanför nämnda viktiga begreppen förklaras av amorism och boken Amorism. Amorism har viktiga och vetenskapliga, men även nya och unika förklaringar av begrepp som avund, elakhet, maximal, total, lycka, välvilja m.fl., m.fl., m.fl.. Obs., många tror sig veta, men vet egentligen inte vad maximal och total egentligen betyder. Men amorism vet och amorism förklarar.

Obs., ingen amorist kan avlägsna alla världens problem. Amorism är främst kravlös utbildning om de viktigaste psykiska och ideologiska egenskaper som människor har. Amorister måste inte vara perfekta i alla avseenden. Man måste inte vara något, t.ex. inte vara pacifist eller snällist (länk: Snällhet, artighet, snällism, fred, pacifism). Ty det kan ibland motverka allas bästa. Men amorister får vara det om de vill. Amorism helgar artighet, frihet och yttrandefrihet. Meningen med amorism är att människor ska få ny och bättre förståelse för amorismens viktiga och nya begrepp. (Undantag: man bör ha viss artighet på våra möten.)

Amorism är medveten om att lycka och total lycka inte alltid kan förverkligas. Amorism (läran) bevarar ändå visionen om total lycka. Och det är en kravlös lära. Sådant står även i trosbekännelsen. (Total lycka är samma som fullkomlig lycka.) För att inte förleda någon så är det viktigt att även utbilda om amorismens dygder. T.ex. sanning, vetenskaplighet etc. Och att förstå hur amorism även förklarar dessa begrepp.

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. Här förklaras amorism (Ver. 170526)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Gåvor, så stöder du oss, ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga ord. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och samband mellan många viktiga ord visas. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Boken avslöjar felaktiga förklaringar. Boken förklarar flera än 100 viktiga ord, t.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, sanning, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd, vilja m.fl. på bättre, viktigare och ofta även på nya och unika sätt. Före att amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. Främsta hindret för att du och världen utvecklas på bästa sätt är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror/filosofierMånga tror sig förstå tillräckligt, t.ex. kärlek. Men de har tyvärr ofta fel. Amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjlig. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är viktigare än de många otillräckliga förståelserna av många ord/begrepp som de flesta människor har. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas bättre. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. I artikeln hittar du lätt många artiklar som visar många (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik.
 5. Illusioner. Många människor lever med illusionen att de förstår något tillräckligt utan att undersöka det. Många tror att det räcker att endast läsa/titta i en ordbok. Många förstår inte att språk kan utvecklas: Illusioner.
 6. Internet. Artikeln visar Amoristernas officiella sidor på internet. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 7. Amorism (total välvilja respektive total lycka) är realistiskt och mycket bra. Amorism är inte utopi. Två artiklar: 1. Total välvilja. 2. Total lycka.
 8. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 9. English article on amorism: Definition of amorism
 10. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 11. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen, och alla avancerade ord i trosbekännelsen. Trosbekännelsen är kompakt. Det kan vara bra att ha boken för att bättre förstå trosbekännelsens ord. Boken Amorism är en unik och viktig ordbok.)
 12. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 13. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 14. Vetenskap är beroende av omgivande faktorer som politik och kultur. Otacksamhet, avund och narcissism är inte bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppen vetenskap respektive religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 15. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 16. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 17. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 18. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 19. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 20. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av nöjen, musik, vänskap och spektakel, egoism och gruppegoism. Många föredrar sådant istället för sanning, vetenskaplighet, yttrandefrihet och amoristisk kärlek: Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.