Kort förklaring av amorism

Bättrad den 2019-09-03. Denna artikel publicerades första gången den 2016-08-04 kl. 11:17 på WWW.AMORISM.CC.

bild på bok amorism som förklarar amorism
Amorism betyder sedan år 2012: 1. Total välvilja, 2. Läran om total välvilja, även kallat amorism, som är den främsta dygden. Amorism (läran) har egna dygder t.ex. artighet, yttrandefrihet, vetenskaplighet m.fl.. De helgas/betonas. Se trosbekännelsenref. 1.

Förr betydde ordet amorism endast någon sorts kärlek (främst gillande eller s.k. "romantisk kärlek", vilket är ett otydligt begrepp). Mycket har skrivits om kärlek. Begreppet kärlek var inte tillräckligt utvecklat före det att amorism kom år 2012. Amorism bygger på den Amoristiska visionen. Ur den visionen har amorism (läran) utvecklas. Läran förvaltas av samfundet Amoristerna. Amorism bygger inte på förklaringar om Gud, Jesus etc.. Amorism betonar bland annat att det finns tre olika sorters kärlek och att välvilja är det viktigaste i all äkta kärlek. Amorism har troligen den första och bästa förklaringen av skillnaden mellan välvilja och annan kärlek. Annan kärlek är nämligen förverkligad välvilja. Amorism är mig veterligen den första/främsta skriften som förklarar sådant. Kanske har amorism även de första skrifterna som förklara att det finns tre olika sorters välvilja (kärlek), nämligen: 1. Amorism, 2. gruppegoism, 3. Egoism. (Även andra indelningar och ord förklaras i boken, men boken förklarar att de inte är lika viktiga och att de beskriver sådant som kallas kärlek, men inte alltid är äkta kärlek.) Se referenserna.

Amorism förklarar även andra ord som helighet, rättfärdighet, orättfärdighet och synd. Amorism sammanfattas i en trosbekännelse. Boken Amorismref. 2 förklarar alla avancerade ord i trosbekännelsen.

Amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism grundades även för att det finns alltför lite yttrandefrihet. Många inser inte bristen på yttrandefrihet, artighet, vetenskaplighet. Därför kämpar amorism för sådana heliga principer/dygder.

Amorism och samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism
Amorism är en ny och självständig filosofi och religion. Amorism är inte beroende av andra religioner och andra kyrkor. Amorism är inte beroende av Bibeln, kristendom, Jesus och Gud. Men amorism är inspirerad av idéer om sådant, och av psykologi och vetenskap. Alla världens föreningar, läror och religioner har mycket gemensamt. Men det kan samtidigt även finnas stora och viktiga skillnader, vilket man märker när man jämför dem. (Amorism är viktigt och unikt eftersom vi tror t.ex. att man inte förstår vad Jesus menar med paradoxen att älska sin nästa och sina fiender, och att ändå inte alltid hålla fred med dem. Vi har de bästa förklaringarna även för sådant.) Vi kallar oss kyrka eftersom i andra kyrkor finns goda idéer om struktur, ämbeten och filosofi. Men som sagt, vi är inte beroende av sådant eftersom vi är en självständig och unik lära, självständig och unik förening, självständig och unik filosofi. Vi är troligen världens enda religion/samfund som har en trosbekännelse (huvud-symbolum) som nämner välvilja, kärlek, rättfärdighet, vetenskaplighet, yttrandefrihet och andra amoristiska dygder. Vi har även unika och viktiga förklaringar av några av dessa dygder och begrepp. Länk till en längre förklaring av amorism finns bland Länkar nedan.

Amoristerna, kyrkan för amorism ledas av biskop, präster och diakoner. Orden kyrka, biskop, präst och diakon förklaras i boken Amorism. Amorism använder helst de ursprungliga betydelserna av dessa begrepp. Många förstår inte vad de egentligen betydde ursprungligen. Men amorism och boken förklarar. Se även t.ex. artikeln Kyrka. Den artikeln förklarar betydelsen an ordet kyrka.

Symbol för amorism®
och Amoristerna.

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på texten "Kommentera som:" och välj om du vill publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.