Kort förklaring av amorism

Bättrad den 2023-12-19 kl. 13:50 unika och fruktsamma definitioner av total välvilja och total lycka; 23-12-05 unik religion. Denna artikel publicerades första gången den 2016-08-04 kl. 11:17 på WWW.AMORISM.CC.

bild på bok amorism som förklarar amorism
Amorism® finns för att andra inte har lyckats att definiera kärlek tillräckligt bra. Amorism finns för att visa att mänskligheten (filosofi, psykologi och kyrkor m.fl.) behöver vår vision om total välvilja. Denna totala välvilja är inte någon handling. Amorism är inte politik. Amorism är inte samma som altruism, pacifism eller utilitarism; (men amorism är inte motståndare mot sådant eller andra idéer). Amorism visar att total lycka total och total välvilja är realistiska. Ny amoristisk trosbekännelse som förklarar mer om  amorism och världshistoriens bästa definition av kärlek publiceras förhoppningsvis år 2022

"Sedan år 2012 använder vi ordet amorism med följande betydelser: 1. Total välvilja, 2. Läran om total välvilja. Amorism (läran) har egna dygder t.ex. artighet, yttrandefrihet, förlåtelse, vetenskaplighet m.fl.. Amorism (total välvilja) är den främsta dygden. Dygderna, främst amorism helgas. Men amorism (läran) kräver inte att man gör något eller att man är dygdig, ty amorism bygger på frivillig gillande. Se trosbekännelsen. Amorism (läran) är kravlös och helig lära/utbildning. 3. Total lycka. Amorism (läran) har egen definition av total lycka. Trosbekännelsen förklarar punkt 1 – 3."

Amorism är unikt, den enda religion som: 1. helgar artig yttrandefrihet; 2. helgar begreppet välvilja vid varje gudstjänst; 3. har trosbekännelse som definierar vad kärlek är; 4. har en ny (unik) och mera logisk definition av vad kärlek är och vad kärlek inte är. 5. har unika definitioner av begreppen rättfärdighet, orättfärdighet och synd. 6. Har unika, realistiska och fruktsamma definitioner av begreppen total välvilja och total lycka. 7. Amorism bygger på den amoristiska visionen om total välvilja till alla. (Amorism bygger inte på teologi. Men amorism har en unik teologi.)

Bakgrund: Före år 2012, före att samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism grundades betydde ordet amorism endast någon sorts kärlek (främst gillande eller s.k. "romantisk kärlek", vilket är ett otydligt begrepp). Mycket har skrivits om kärlek. Men begreppet kärlek var inte tillräckligt tydligt före det att amorism kom år 2012. Och somliga definitioner förvirrade eftersom de störde varandra. Amorism bygger på den Amoristiska visionen. Ur den visionen har amorism (läran) utvecklas. Läran förvaltas av samfundet. Amorism bygger inte på förklaringar om Gud, Jesus etc.. Amorism betonar bland annat att det finns tre olika sorters kärlek och att välvilja är det viktigaste i all äkta kärlek. Amorism har troligen den första och bästa förklaringen av skillnaden mellan välvilja och annan kärlek. Amorism är mig veterligen den första/främsta skriften som förklarar sådant. Kanske har amorism även de första skrifterna som förklara att det finns tre olika sorters välvilja (kärlek), nämligen: 1. Amorism, 2. gruppegoism, 3. Egoism. (Även andra indelningar och ord förklaras i boken, men boken förklarar att de inte är lika viktiga och att de beskriver sådant som kallas kärlek, men inte alltid är äkta kärlek.) Se referenserna.

Amorism förklarar även andra ord som helighet, rättfärdighet, orättfärdighet och synd. Amorism sammanfattas i en trosbekännelse. Boken Amorism förklarar alla avancerade ord i trosbekännelsen.

Amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism grundades även för att det finns alltför lite yttrandefrihet och för att begreppet kärlek inte bör definieras fel. Många inser inte när det är brist på yttrandefrihet, artighet, vetenskaplighet. Därför kämpar amorism för upplysning om sådana heliga principer/dygder. Inte genom krav, men genom förståelse av begreppen och genom frivillighet.

Amorism och samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism
Amorism är en ny och självständig filosofi och religion. Amorism är inte beroende av andra religioner och andra kyrkor. Amorism är inte beroende av Bibeln, kristendom, Jesus och Gud. Men amorism är inspirerad av idéer om sådant, och av psykologi och vetenskap. Alla världens föreningar, läror och religioner har mycket gemensamt; men det kan samtidigt även finnas stora och viktiga skillnader, vilket kan upptäckas när man jämför dessa. (Amorism är viktigt och unikt eftersom vi tror t.ex. att man inte förstår vad Jesus menar med paradoxen att älska sin nästa och sina fiender, och att ändå inte alltid hålla fred med dem. Vi har de bästa förklaringarna även för sådant.) Vi kallar oss kyrka eftersom i andra kyrkor finns goda idéer om struktur, ämbeten och filosofi. Men som sagt, vi är inte beroende av sådant eftersom vi är en självständig och unik lära, självständig och unik förening, självständig och unik filosofi. Vi är troligen världens enda religion/samfund som har en trosbekännelse (huvud-symbolum) som nämner välvilja, kärlek, rättfärdighet, vetenskaplighet, yttrandefrihet och andra amoristiska dygder. Vi har även unika och viktiga förklaringar av några av dessa dygder och begrepp. Länk till en längre förklaring av amorism finns bland Länkar nedan.

Amoristerna, kyrkan för amorism ledas av biskop, präster och diakoner. Orden kyrka, biskop, präst och diakon förklaras i boken Amorism. Amorism använder helst de ursprungliga betydelserna av dessa begrepp. Många förstår inte vad de egentligen betydde ursprungligen, men amorism och boken förklarar. Se även t.ex. artikeln Kyrka. Den artikeln förklarar betydelsen an ordet kyrka.

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

24 kommentarer:

 1. Blir det en artikel om lördagens demonstration?

  SvaraRadera
  Svar
  1. En bild från demonstrationen finns i en artikel om mina privata idéer om Covid https://www.amorism.cc/2020/12/splittra-familjerna-och-vannerna.html

   Radera
 2. Hur många exemplar har du kvar av amoristboken?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu 2021-03-11 har jag kvar några exemplar. Men flera kan tryckas inom en månad. Jag arbetar med en förbättrad utgåva. Det som kan beställas kommer att visas i artikeln Bok: Amorism välvilja kärlek lycka. Vänliga hälsningar från Fredrik.

   Radera
 3. Var ska nattvarden hållas?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi kommer att fira nattvard åtminstone på skärtorsdag och på påskdagen. Kontakta mig Fredrik och säg vem du är. Glad påsk!

   Radera
 4. Vad har hänt? Du har inte skrivit något om kristi himelfärd.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det står om Kristi himmelsfärd i artikeln om pingst.

   Radera
 5. När kommer nästa upplagan av boken?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kanske i år. Vi arbetar nu med skrivandet

   Radera
 6. Vi arbetar ideellt för att publicera nästa utgåva. Förhoppningsvis kommer en bok i höst. Men vi lovar inget. Vänliga hälsningar från biskop Fredrik.

  SvaraRadera
 7. Hur stor var första upplagan?

  SvaraRadera
  Svar
  1. 300 exemplar. Den är slutsåld. Men jag kan trycka flera. Arbetar nu med nästa utgåva.

   Radera
 8. Hur stor är församlingen? Finns den på fler platser i Sverige?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om du slutar vara anonym så kan vi kontakta dig. Vi möts genom personlig kontakt. Ty då behövs inte vakter. Genom att stöda oss tillräckligt så skulle vi bjuda in flera människor och offentligt. Liknande förklaras i Apostlagärningarna i Nya testamentet i Bibeln. Enstaka besökare har inte varit tillräckligt civiliserade. Vi möts nuförtiden endast via personlig kontakt, alltså inte via utannonsering på internet. Det fungerar mycket bättre. Vi gör vårt bästa för att förklara amorism eftersom mänskligheten behöver det.

   Radera
 9. Tänker du vara på bokmässan?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi skriver fortfarande på den kommande boken. Så kan inte visa vår bok där. Lev väl.

   Radera
 10. Har du någon deadline när boken ska ges ut?det verkar inte hända så mycket med amorismen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Deadline skapas om någon sponsrar mig ekonomiskt. Jag arbetar annars ideellt, alltså gratis. Jag arbetar dagligen med boken. Det innebär att läsa om alla andra läror i världen och om filosofi. Jag jämför amorism med det. Det innebär avancerad filosofi. Vänliga hälsningar från biskop Fredrik.

   Radera
 11. Har du vigselrätt och doo?undrar eftersom du är biskop.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Några trossamfund i Sverige har vigselrätt. Men Amoristerna, kyrkan för amorism har inte det. Men vi avser att skaffa vigselrätt. Men nu först arbete med nästa bok om Amorism.

   Radera
 12. När kommer din bok ut? hur många exemplar ska du trycka upp .Den förra blev väl en succé eftersom den blev enligt din egen utsago blev slut såld. Men det blev inte stor respons på din blogg konstigt nog.

  SvaraRadera
 13. Har du lagt ner bloggen mer eller mindre? Finns ju inget nytt eller intressant längre.

  SvaraRadera
 14. Inga artiklar idag heller, är bloggen nedlagd?

  SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.