Filosofi

Bättrad den 2023-12-19 kl. 15:29 inledning; 2020-06-09 förtydligande, 20-03-15 pre-amorism; 20-01-21 inte alltid nöjd med andra filosofers idéer; 20-01-14 layout; 20-01-13 min slutsats. Denna artikel publicerades första gången den 2019-05-22 kl. 17:58 på www.amorism.cc.

Bild på Sokrates. All filosofi
gillas inte av alla. Sokrates,
Aristoteles och Jesus dömdes
därför hårt av somliga
makthavare. All god,
viktig och revolutionerande
filosofi belönas alltså inte.
Amorism säger: girighet, avund
och elakhet kan motverka god
filosofi och mänskligheten
och göra så att somliga goda
filosofer inte belönas.
Amorism avslöjar: neutral
massmedia och neutrala
skolor finns inte
Inledning. Amoristerna, kyrkan för amorism® förvaltar och har utvecklat egen filosofi när vi tror att det behövs för att bättre beskriva verkligheten och amorism. Filosofi är viktigt. Filosofi påverkar nämligen hur man tänker. Jag menar att filosofi handlar om att skapa begrepp och att bedöma och definiera befintliga begrepp. Minst två amoristiska dygder har filosofisk anknytning, nämligen: sanning och vetenskaplighet. 
Enligt amorism är filosofi främst metod; filosofi är inte främst kunskaperna som framtagits; filosofi är alltså inte främst slutsatserna av metoden filosofi. Men jag instämmer i att kunskaper som framtagits filosofiskt kan kallas filosofi. Exempel: någon har genom filosofi eller vetenskap framkommit till att: 1. jorden är rund; 2. illusioner finns, 3. egot finns. De olika slutsatserna (1 – 3) är egentligen inte filosofi, men slutsatser av filosofi. Men många andra säger att även slutsatserna är filosofi. De sammanblandar därför läror och filosofi.  Många läror kallas "filosofier". T.ex. troende, vetande, idéer eller läror som förkunnar något av slutsatserna (1 – 3). Jag menar: att förkunna något (t.ex. slutsatserna 1 – 3) innebär inte att lärorna själva bör kallas filosofier. Detta gäller många idéer, läror eller religioner som felaktigt kallas filosofier, t.ex. ateism, agnosticism, teism, demokrati, människovärde, buddism m.m.. Jag och amorism varnar alltså för att missbruk av begreppet filosofi kan orsaka missförstånd.

Exakta definitioner av ord/begrepp kan vara viktiga om man vill förklara något avancerat som t.ex. känslor, psykologi och vetenskaper. Felaktiga eller inexakta definitioner hindrar förståelse eller orsakar missförstånd. Rikt ordförråd och goda definitioner av begrepp hjälper tänkandet. Dåliga definitioner begränsar eller t.o.m. försämrar tänkandet. God och bra filosofi är viktigt för att skapa bra definitioner som motverkar missförstånd och röriga sammanblandningar av olika begrepp. Vi är inte alltid nöjda med andra filosofers, författares och religioners definitioner. Tro inte att gamla (eller nya populära) definitioner alltid är de bästa definitionerna. Det är inte säkert att kända filosofer och institutioner alltid har de bästa definitionerna. Ty mycket och god filosofi och många uppfinningar skapas av kunniga, intelligenta och engagerade människor som inte har något att göra med filosofiska institutionerFilosofi kan nämligen vara som uppfinningar, snilleblixtar.  Amorism grundades år 2012 för att andra läror/filosofier och andra läroböcker inte var tillräckligt bra. Vi kallar otillräckliga och tidigare läror för pre-amorism.

Utgåva 1 av boken Amorism.
Stöd mig Fredrik och amorism.
Då kommer ännu bättre 
förklaringar och böcker. 
Somliga begrepp är kontroversiella. Därför är det extra stor risk att de missbrukas, hämmas eller förvrängs. Begrepps betydelser kan förändras med tiden. Ords betydelser är alltså inte självklara. Amorism vill informera om att olika och även oamoristiska definitioner finns av somliga begrepp. Amorism kan varna för missförstånd och missbruk av begrepp. Amorism har egen terminologi, som vi tror kan främja mänskligheten. Amorism förvaltar och utvecklar definitioner av begrepp, t.ex. sanning, tro, vetande, kärlek, välvilja, gillande, filosofi, vetenskap, rättfärdighet, synd, politik, religion, gud, godhet, ondska. Amorism förvaltas och utvecklas av samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism. Ty det är nödvändigt att förvalta och utveckla specifika definitioner av många begrepp. Om dessa definitioner inte förvaltas kommer onödiga missförstånd fortsätta att uppstå.

Många äkta filosofer blir endast otacksamt kopierade. Många får alltså aldrig ens tack för framstegen och uppfinningarna. Ty de verkliga filosoferna och uppfinnarna som blir kopierade ignoreras, nämns inte; får inte (tillräckligt) betalt och kan därför inte offra tid, kraft och pengar på djupare förklaringar, skapa artiklar, böcker och delta i debatter. Sålunda hämmar otack många kreativa processer och därmed mänskligheten oerhört mycket. gra kändisar kopierar/ stjäler fragment (guldkorn) istället för att ärligt samarbeta med den som har skapat den bättre och djupare förståelsen (”guldådern”). Stöld och förtigande/rädsla (hos tjuven som tar äran) istället för tacksamhet och gott samarbete. 

Slutsats. Min slutsats är att mänskligheten behöver god, helst amoristisk utbildning om kärlek och andra amoristiska dygder och definitioner och att helga sådant för att leva bättre. 

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.