English definition of Amorism and Amoristerna, kyrkan för amorism

Improved the 2024-05-05 at 16:58 unique approach to virtues; at 09:18 CET unique definitons of spirit, holiness, Holy Spirit and God. 23-12-19 at 13:50 CET unique definitions of total happiness and total benevolence. This article was published the first time 2014-09-12 at 12:40 CET on www.amorism.cc.

Welcome!

DSC09539 (1) Amoristerna standar flagga röd grön vit (1) bättrad färg 2 logotyp text Amoristerna kyrkan för amorism
The image shows the symbol of amorism.
On top of the symbol is the text 
www.amorism.cc and the
Swedish name 
of the Church. In English 
Amorism (religion) is spelled with a
capital A. Some translation programs
can't handle the words amorism
and Amorieterna.
We call our vision and ideology amorism. In the year 2012  I and some friends registered this vision and ideology as a religion. Simultaneously we founded a congregation, a church. Thereby I gave a new meaning to the english words: amorism (noun), amorist and Amorist (noun for person, religion, church), amoristic (adjective). I introduced them in the Swedish language, but the word amoristic is spelled amoristisk in Swedish. 

The book Amorism explains what we believe is the proper meaning of over 100 important concepts. The most important concepts about amorism is in our creed. The first Amoristisc creed was published the year 2012 when the church was founded. In 2016 the book was published. 


•The essence of Amorism is the Amoristic vision. It is: everybody believe in love, truth and forgiveness so that everybody becomes completely happy. Amorism calls this total benevolence or perfect benevolence, or amorism. We are aware of that this vision may never be manifested fully. We think it is good to preserve and glorify this vision and virtue, even when it can not be implemented. 
•We use the amorism-words also for the amoristic virtues, of which total benevolence is the most important. Amorism is also a philosophy about total benevolence and the other virtues. The philosophy is needed because many persons don't understand important concepts good enough.

Amorism is unique, the only religion which:

1. hallows polite freedom of expression, (that is defined in the book Amorism); 2. hallows the concept benevolence in every worship service; 3. has a creed that defines what love is. 4. has a new (unique) and more loqical definition of what love is and what love is not. 5. has unique definitions of the concepts righteousness, unrighteousness and sin. 6. Has unique, realistic and fruitful definitions of what total benevolence is and what total happiness is. 7. Amorism is based on the amoristic vision of total benevolence to all. (Amorism is not based on theology. But amorism has a unique theology.) 8. Amorism has new and unique definitions of the concepts of spirit, holyness, Holy Spirit and God.  9. Amorism increases the relevance of (traditional) virtues by relating virtues to, according to amorism, the most important virtue, the absolute virtue, namely total benevolence to all beings. 10. The philosophy of amorism and several of the concepts are created or updated by Fredrik Vesterberg.

The Church

The philosophy and religion is administered by the church Amoristerna, kyrkan för amorism.  A_m_o_r_i_s_t_e_r_n_a ,___k_y_r_k_a_n ___ f_ö_r___a_m_o_r_i_s_m , (it could be translated to English:  T_h_e___A_m_o_r_i_s_t_s ,___t_h_e___C_h_u_r_c_h___f_o_r___A_m_o_r_i_s_m ). The name does not include the low lines between the letters in this article. The low lines are here because of internet browser and translator issues with  A_m_o_r_i_s_t_e_r_n_a   and other words. In short I call the church A_m_o_r_i_s_t_e_r_n_a.  (In English one can say The Amorists, but remember that Swedish is the original.)
In amorism I summarise what I and we believe is among the most important and holy for the humanity. Amorism differs from other ideologies, parties, churches and religions. I consider amorism a new religion.
Before the founding of  A_m_o_r_i_s_t_e_r_n_a   I searched and examined several ideologies, religions and organisations (atheistic, agnostic and theistic) for more than 20 years. I studied their ideology and their hegemonies (leaderships etc.). I am originally a Christian. But since I have not found anything more trustworthy than amorism I prefer to call myself an Amorist. If anyone says that it is not possible to simultaneously be a Christian and an Amorist I can call myself an Amorist; I do not wish to disturb or damage the Christianity. (I think that Jesus would call himself an Amorist.)
Amorism is also much about philosophy. Amorism is virtually a non political ideology. Amorism is demandless. It works by educating/inspiring with the creed, the important words and concepts in it.  Amorism and the church was founded also because I and we wish more freedom of expression. We also like science, see our creed.
In   A_m_o_r_i_s_t_e_r_n_a    I  and we arrange public lectures, discussions. prayers and divine services, see link. Amorism is inspired by Christianity. But we do not depend on Jesus and the Bible. I wrote several amoristic creeds founded on the vision, see link. Our creed summarises the most important about amorism.
I and we would be greatful if You support the important work for amorism, se link about economy.
This article is a short introduction. But there is a long Swedish article about amorism and the A_m_o_r_i_s_t_e_r_n_a, see link.


Links to some articles in English


Translation of the book Amorism: Translation of the book Amorism

In English: The symbol and logotype for A_m_o_r_i_s_t_e_r_n_a: http://www.amorism.cc/2012/10/four-hearts-and-cross-logo-of.html

Mostly in English: The meaning of the words Amor, love and amorism: http://www.amorism.cc/2012/09/i-improved-wikipedia-about-cupid-cupido.html

Here below are the references and more links in Swedish.
____________________

Referenser (Ver. 161212)

1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse.
2. Boken Amorism förklaringar över 100 viktiga ord. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl.. Före amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. 
Främsta hindret för din och världens bästa utveckling är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror, otillräcklig utbildning och alltför många illusioner. Många tror sig förstå tillräckligt, men det är alltför ofta fel. (Många tror t.ex. att amorism är omöjligt.) Men amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjligt. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är inte svårare än många otillräckliga idéer. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas tillräckligt och bättre. Amorism är en ny lära, ett nytt paradigm. Amorism bygger på att total välvilja och total lycka är möjligt. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Amorism (och andra goda och nya idéer) finns för att förbättra för dig och alla så mycket som möjligt. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 170203)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Stöd och ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga begrepp. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och eventuella samband mellan begreppen avslöjas och förklaras. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Felaktiga förklaringar avslöjas. Amorism är ett nytt paradigm (förklaring av ordet paradigm: Paradigm).
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. Artikeln är full av länkar till artiklar som visar (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik 
 5. Amoristerna på internet. Artikeln visar de ställen på internet som är officiella. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 6. Amorism (total välvilja respektive total lycka) är realistiskt och mycket bra. Amorism är inte utopi. Två artiklar: 1. Total välvilja. 2. Total lycka.
 7. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 8. English article on amorism: Definition of amorism
 9. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 10. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen.)
 11. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 12. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 13. Vetenskap är beroende av omgivande faktorer som politik och kultur. Otacksamhet, avund och narcissism är inte bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppen vetenskap respektive religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 14. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 15. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 16. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 17. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 18. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 19. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av nöjen, musik, vänskap och spektakel, egoism och gruppegoism. Många föredrar det istället för sanning, vetenskaplighet, yttrandefrihet och amoristisk kärlek: Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

39 kommentarer:

 1. Incredible points. Great arguments. Keep up the great work.

  SvaraRadera
 2. It's appropriate time to make some plans for the
  longer term and it's time to be happy. I've learn this
  put up and if I may I wish to counsel you few fascinating issues or suggestions.
  Maybe you can write subsequent articles regarding this article.

  I desire to learn even more issues about it!

  SvaraRadera
 3. Spot on with this write-up, I honestly think this website needs a great
  deal more attention. I'll probably be back again to read through more, thanks for the info!

  SvaraRadera
 4. Oh my goodness! Impressive article dude! Many thanks, However I am
  encountering issues with your RSS. I don't know why I can't
  join it. Is there anybody else getting the same RSS problems?
  Anyone who knows the answer will you kindly respond?
  Thanx!!

  SvaraRadera
 5. I'll right away snatch your rss feed as I can't find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you've any? Please permit me understand so that I may subscribe.
  Thanks.

  SvaraRadera
 6. Does your blog have a contact page? I'm having problems locating it but, I'd like to send you an email.
  I've got some ideas for your blog you might be interested in hearing.

  Either way, great blog and I look forward to seeing it grow
  over time.

  SvaraRadera
 7. We stumbled over here coming from a different web address and thought
  I might check things out. I like what I see so now i'm following you.
  Look forward to looking over your web page again.

  SvaraRadera
 8. Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long comment but after
  I clicked submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Regardless, just
  wanted to say superb blog!

  SvaraRadera
 9. Hi, after reading this amazing paragraph i am as well delighted to share my experience here with colleagues.

  SvaraRadera
 10. Thanks very nice blog!

  SvaraRadera
 11. Fantastic goods from you, man. I have understand
  your stuff previous to and you're just too great. I really like what you've acquired here,
  certainly like what you are saying and the way in which you
  say it. You make it enjoyable and you still take
  care of to keep it smart. I can't wait to read much more from you.
  This is really a tremendous web site.

  SvaraRadera
 12. It's very simple to find out any topic on net as compared to books, as
  I found this article at this web site.

  SvaraRadera
 13. Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few
  of the images aren't loading correctly. I'm not sure why but
  I think its a linking issue. I've tried it in two different browsers
  and both show the same results.

  SvaraRadera
 14. It is really a nice and helpful piece of information. I am happy that
  you simply shared this helpful info with us.
  Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

  SvaraRadera
 15. I constantly emailed this website post page to all my associates, since if like to read it
  then my links will too.

  SvaraRadera
 16. Hi there to every body, it's my first go to see of this weblog; this webpage includes awesome and really fine data for visitors.

  SvaraRadera
 17. I am not sure where you're getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding
  more. Thanks for wonderful information I was looking for this
  info for my mission.

  SvaraRadera
  Svar
  1. I read. When that information is not enough I try to create my own answers. Good luck with your mission. Hopefully I get funding so that we can write and translate the next edition of the book Amorism to English.

   Radera
 18. I feel that is one of the most significant info for me.

  And i am satisfied studying your article. However wanna remark on some common things, The web site taste
  is perfect, the articles is truly great : D. Just right activity,
  cheers

  SvaraRadera
 19. Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren't loading properly.
  I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different
  web browsers and both show the same results.

  SvaraRadera
 20. I like the helpful information you provide in your articles.
  I will bookmark your weblog and check again here regularly.

  I am quite certain I will learn many new stuff right here!
  Good luck for the next!

  SvaraRadera
 21. My partner and I stumbled over here different web address and thought I might as well check things out.
  I like what I see so now i'm following you. Look
  forward to checking out your web page yet again.

  SvaraRadera
 22. Just desire to say your article is as amazing. The clarity on your publish is just cool
  and that i can assume you are a professional on this subject.

  Fine with your permission allow me to grasp your RSS feed to stay updated with forthcoming post.

  Thank you one million and please carry on the gratifying work.

  SvaraRadera
 23. Hello, constantly i used to check webpage posts here early in the dawn,
  for the reason that i love to learn more and more.

  SvaraRadera
 24. Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog
  loading? I'm trying to figure out if its a problem on my end or if it's the blog.
  Any suggestions would be greatly appreciated.

  SvaraRadera
 25. Hi! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest authoring
  a blog post or vice-versa? My website covers a lot of the same subjects as yours and
  I believe we could greatly benefit from each other. If
  you happen to be interested feel free to shoot
  me an email. I look forward to hearing from you!

  Fantastic blog by the way!

  SvaraRadera
 26. Its like you learn my thoughts! You seem to grasp a lot approximately this, such as
  you wrote the ebook in it or something.
  I believe that you simply could do with some p.c.
  to power the message house a little bit, however other than that, that
  is magnificent blog. A fantastic read. I'll definitely be back.

  SvaraRadera
 27. Howdy! This blog post could not be written much better!
  Looking through this post reminds me of my previous roommate!

  He always kept preaching about this. I will send this information to him.
  Pretty sure he'll have a very good read. Thanks for sharing!

  SvaraRadera
 28. I'm extremely inspired with your writing abilities as well as with the structure to your blog.
  Is that this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the excellent high quality writing,
  it is rare to see a nice blog like this one these days..

  SvaraRadera
 29. Wonderful goods from you, man. I have understand
  your stuff previous to and you're just too great. I actually like what you've acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still care for to keep it sensible.
  I can't wait to read much more from you. This is
  really a terrific web site.

  SvaraRadera
 30. This paragraph offers clear idea in support of the
  new users of blogging, that genuinely how to do blogging.

  SvaraRadera
 31. Hey there! I'm at work browsing your blog from
  my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading through
  your blog and look forward to all your posts! Carry on the outstanding
  work!

  SvaraRadera
 32. When someone writes an paragraph he/she retains the plan of a user in his/her brain that how a user can be aware of it.
  Therefore that's why this article is outstdanding. Thanks!

  SvaraRadera
 33. Just desire to say your article is as astonishing. The clarity in your post is simply great and i can assume you
  are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

  SvaraRadera
 34. Hi there, after reading this awesome paragraph i
  am also cheerful to share my familiarity here with mates.

  SvaraRadera
 35. Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment
  but after I clicked submit my comment didn't appear.
  Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyway, just wanted to say wonderful blog!

  SvaraRadera
 36. It's perfect time to make some plans for the future and it's time to be happy.
  I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or
  suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this
  article. I want to read even more things about it!

  SvaraRadera
 37. Hi to all, how is everything, I think every one is getting more
  from this web page, and your views are good designed for new
  visitors.

  SvaraRadera
 38. Hi, this weekend is good for me, because this time
  i am reading this enormous informative piece of writing here at my house.

  SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.