God sommar 2019!

Bättrad den 2019-06-14 bild 1700-talspicknick; bild på Stockholms mittpunkt; bättrad lista. Denna artikel publicerades första gången den 2019-06-11 kl. 09:54 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas.

Humlor är viktiga pollinerare
Läs gärna dessa förbättrade artiklar:
1. Vetenskap, vetenskaplighetdenna artikel handlar även om arbetet eller "kampen" för bättre filosofi, alltså för att främja kommunikation och motverka missförstånd mellan människor. Betänk den inskränkta filosofiska yttrandefriheten i dominerande massmedia (p.g.a. att det kan vara svårt eller avancerat med filosofi? Eller medias partiskhet?).
2. Grunden i amorism®: Amoristiska visionen. Amorism är viktigt på vår planet Tellus och i rymden: relationer i rymden.
3. Filosofi, varför bry sig om filosofi.
4. Därför behövs amorism: Definitioner av begrepp är inte självklara, även om somliga säger att begrepp är självklara). Det är illusion att tro att begrepps definitioner är självklara: Illusion.
5. Presentation av mig Fredrik Vesterberg.
6. Amorism måste inte innebära altruism och utilitarism.
7. Amorism är tydligare (och ofta bättre) än begreppen allkärlek och universell kärlek.                  Öppna gärna denna artikel för mera läsning om God sommar...

Järvaveckan

Bättrad den 2019-06-17 kl. 16:00 bild från Humanisternas hemsida. kl 10:23 svar från Humanisterna och professor Namli; 19-06-16 bild 1c; lösa problem med eller utan religion?; 19-06-15 definition av "helig"; Inledning; bytt artikelns rubrik (från Djärva i Järva); 18-06-29 utbildning; yttrandefrihet i amoristisk anda; 18-06-20 layout bilder; jag önskar; tro/"tro"; helig princip; illusioner om "alla lika" och "starkt samhälle"; 18-06-19 inledning; Socialdemokraterna; 18-06-18 Moderaterna; 18-06-17 terminologi; demokrati och mänskliga rättigheter; tåg; Enhet och basinkomst. Denna artikel publicerades första gången den 2018-06-09 kl. 14:10 på www.amorism.cc.
Fr.o.m. den 19-06-16

Denna artikel kan komma att utvecklas ytterligare. 
Järvaveckan är den 12 - 16 juni 2019 i Stockholm på Spånga idrottsplats. 
Jag tycker: Kul att Järvaveckan finns.

Inledning
Bild 1. Sverigedemokraternas ledare
Jimmie Åkesson talade den 2018-06-15.
Talet skulle kunna sägas handla om
Sverige och Järvas djärva eller snarare
våghalsiga invandringspolitik. 
Amorism® är främst filosofi och en lära. Amorism har inte med Järvaveckan att göra. Denna artikel finns eftersom filosofi är viktigt i politik (alltså även i Järvaveckan). Otydlig och dålig filosofi kan vara okunnighet eller förvirring. Dålig filosofi är vanlig metod för att lura människor. Amorism försöker att förvalta (och skapa) tydliga och goda definitioner av viktiga begrepp. Vi amorister tror att amorism är god filosofi. Därför skriver jag denna artikel. Det viktigaste i amorism är den amoristiska visionen (om total välvilja och total lycka). Näst viktigast är de amoristiska dygderna ocg deras definitioner. Därefter är övrig filosofi som inte är nödvändig för amorism, men som kan förtydliga. Denna artikel beskriver även mycket som inte är amorism, nämligen politiska partier, Järvaveckan m.m.. Öppna gärna denna artikel och läs rapport om Järvaveckan. Artikeln är en föregångare och unik filosofisk analys av några idéer som propagerades av talare på Järvaveckan. Dessutom: illusioner avslöjas.

Helig ande och pingst

Bättrad den 2019-06-09 kl. 08:40 Bibeln. Denna artikel publicerades första gången den 16-05-15 kl. 12:00 på www.amorism.cc.

Glad pingst!
Pingst är en kristen helg. Det är högtid för tiden då Helig ande spreds i den första kristna församlingen. Pingst räknas som den första kristna församlingens födelse. Pingst firas för att församlingen förstod Jesus tillräckligt. (Amorism är inte beroende av kristendom och Bibeln. Men Jesus kan vara en god inspiratör, om man förstår honom rätt.)

Sveriges nationaldag

Bättrad den 2019-06-07 bild kronprinsessparet; 17-06-07 självuppoffring och egoism; 17-06-06 fred. Denna artikel publicerades första gången den 16-06-06 kl. 11:20 på www.amorism.cc.

Kronprinsessparet Victoria och Daniel
Idag säger alla som vill: Heja Sverige, svenska folket, svensk kultur (och världen). Sveriges nationaldag är den 6 juni. Gustav är namnsdag den 6 juni i Svenska almanackan. Det är numera Sveriges nationaldag. Dagen har kallats Gustavs dag; efter Gustav Vasa och andra svenska kungar. Dagen har även kallats Svenska flaggans dag. På 1800-talet började den 6 juni firas som en nationell minnesdag. Den firades till minne av den 6 juni 1523 (enligt den gamla julianska kalendern, vilket egentligen är den 16 juni enligt vår nutida kalender (gregoriansk)). Då valdes Gustav Vasa till Sveriges kung. Det var i Strängnäs. Då blev Sverige en självständig stat; och Kalmarunionen upphörde slutgiltigt. Och Martin Luthers reformation av kyrkan bejakades i Sverige (såsom i andra Nordeuropeiska stater vid den tiden). 

Amoristiska visionen

Bättrad den 19-04-06 kl. 15:03 Inledning; 19-01-02 terminologi; 18-11-19 inte lika värde; 18-11-06 heliga dygder. Denna artikel publicerades första gången den 2018-10-01 kl. 08:33 på www.amorism.cc.

Boken Amorism
Amorism® (läran) bygger på min viktigaste vision om godhet, nämligen: den amoristiska visionen. Vi amorister tror att visionen är den bästa grunden i god etik, god politik och goda samhällen. Vi menar alltså att amorism även är bästa grunden för god användning av vetenskap och teknik. Vi tror att mänskligheten och världen behöver mera amorism. Visionen är grunden i läran. Amorism (läran) är inte politik. Ty amorism är främst utbildning, nämligen kravlös utbildning om amorism, den nya filosofin. Traditionell filosofi är otillräcklig (eller inte tillräckligt tydlig för att beskriva visionen och världen. Läran avslöjar illusioner som är vanliga. (Indicium för otillräckligheten visas i artikeln Kapitulation...) Därför har några nya begrepp skapats i läran. Läran innefattar definitioner av många viktiga filosofiska och psykologiska begrepp. Läran har upptagit, men ibland även reformerat flera viktiga och traditionella begrepp inom filosofi och psykologi. Dessa definitioner kan vara viktiga. Ty somliga begrepp har andra betydelser som används av andra filosofer. (Vissa av våra definitioner är bättre än andras definitioner; i synnerhet för att förklara amorism.) Många begrepp är inte självklaraDet är illusion att tro att begrepp som välvilja kärlek, lycka, gott, ont m.fl. är självklara. Många begrepp är istället flertydiga. Flertydigheten gör att missförstånd lätt uppstår. Ny terminologi/lära är nödvändigt för att motverka missförstånd. Terminologi handlar om att förbättra definitioner och ta avstånd från olämpliga definitioner och illusioner. Sålunda har amorism skapat bättre och unika definitioner av kärlek, snällhet, vänskap, konflikt m.fl. begrepp. Amorism har utvecklat denna nya terminologi för att människor ska förstå sig själva och varandra bättre och för att vi och alla i världen ska bli bättre, om möjligtAmoristisk terminologi är under utveckling. Ekonomiskt stöd behövs! Terminologin gör att missförstånd i psykologi och filosofi undviks, även utanför amorism. Enastående med amorism är att det viktiga begreppet välvilja definieras och betonas. Tyvärr är begreppet välvilja försummat av filosofi, psykologi, andra kyrkor och andra religioner. Amorism förklarar även varför välvilja och kärlek oftast är viktigare än eller minst lika viktigt som snällhet och vänskap. 

Filosofi

Bättrad den 2019-06-15. Denna artikel publicerades första gången den 2019-05-22 kl. 17:58 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas

Sokrates
Amorism® förvaltar och utvecklar filosofi, nämligen begrepps definitioner. Filosofi är viktigt. Filosofi påverkar nämligen hur man tänker. Exakta definitioner av ord/begrepp kan vara viktiga om man vill förklara något avancerat som t.ex. känslor, psykologi och vetenskaper. Felaktiga eller inexakta definitioner hindrar förståelse eller orsakar missförstånd. Rikt ordförråd och goda definitioner av begrepp hjälper tänkandet. Dåliga definitioner begränsar eller t.o.m. försämrar tänkandet. God och bra filosofi är viktigt för att motverka missförstånd och rörig sammanblandning av olika begrepp. Vi är inte alltid nöjda med andra filosofers definitioner. Tro inte att gamla (eller nya populära) definitioner alltid är de bästa definitionerna. Det är inte säkert att kända filosofer och institutioner alltid har de bästa definitionerna. Ty mycket och god filosofi och många uppfinningar skapas av enskilda individer utanför institutioner.

Härlig vår 2019

Bättrad den 2019-05-22; 19-04-25 bild; 19-04-21 poesi. Denna artikel publicerades första gången den 2019-04-14 kl. 12:02 på www.amorism.cc.Image jpg. VABIS
Det svenska bilfabrikatet VABIS.
Detta exemplar är Sveriges äldsta
körbara bil. Tack för trevlig picknick
och utflykt den 19-05-19!
Härligt med frisk vårluft.
Läs gärna dessa förbättrade artiklar:
 1. Vetenskap, vetenskaplighet. Även om arbetet eller "kampen" för bättre filosofi. Betänk den inskränkta filosofiska yttrandefriheten i dominerande massmedia (p.g.a. att det kan vara svårt eller avancerat med filosofi? Eller medias partiskhet?).
 2. Amoristiska visionen
 3. Filosofi, varför bry sig om filosofi.
 4. Fredrik Vesterberg
 5. Kärlek, de egentliga logiska "sorterna"
 6. Total välvilja
 7. Total lycka
 8. Förtal
 9. Guldkväll. Även om den filosofiska "kampen" om definition av kärlek.
 10. Avund
 11. Besserwisserpriset
 12. Intelligentare och mera användbar definition av begreppet religion.
 13. Viktig definition av begreppet politik.
Öppna gärna denna artikel för mera läsning om Härlig vår...