Filosofi

Bättrad den 2020-01-21 inte alltid nöjd med det nuvarande och andra filosofers idéer; 20-01-14 layout; 20-01-13 min slutsats. Denna artikel publicerades första gången den 2019-05-22 kl. 17:58 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas

Bild på Sokrates. All filosofi
gillas inte av alla. Sokrates,
Aristoteles och Jesus dömdes
istället till döden. All god,
viktig och revolutionerande
filosofi belönas alltså inte.
Amorism säger: girighet, avund
och elakhet kan motverka god
filsosofi och mänskligheten
och göra så att somliga goda
filosofer inte belönas.
Amorism avslöjar: neutral
massmedia och neutrala
skolor finns inte
Inledning. Amorism® förvaltar och utvecklar filosofi, nämligen begrepps definitioner. Filosofi är viktigt. Filosofi påverkar nämligen hur man tänker. Minst två amoristiska dygder har filosofisk anknytning, nämligen: sanning och vetenskaplighet. Enligt amorism är filosofi främst metod, snarare än slutsats av metod. Exempel: någon har genom filosofi eller vetenskap framkommit till att: 1. jorden är rund; 2. illusioner finns, 3. egot finns. De olika slutsatserna (1 – 3) är egentligen inte filosofi, men slutsatser av filosofi. Men många andra säger att även slutsatserna är filosofi. De sammanblandar därför läror och filosofi.  Många läror kallas "filosofier". T.ex. troende, vetande, idéer eller läror som förkunnar något av slutsatserna (1 – 3). Jag menar att förkunna något (t.ex. slutsatserna 1 – 3) innebär inte att lärorna själva bör kallas filosofier. Detta gäller många idéer, läror eller religioner som felaktigt kallas filosofier, t.ex. ateism, agnosticism, teism, demokrati, människovärde, buddism m.m.. Jag och amorism varnar alltså för missbruk av begreppet filosofi kan orsaka missförstånd.

Klimat, anti-växthuseffekt

Bättrad den 2020-01-25 kl. 0054 bild metan; 20-01-24 kl. 22:47 jordbruk metan; 20-01-22 inledning; Antropogena bidrag jordbruk; molnighet; definition av albedo; bild energibalans; Hildebrand; 20-01-21 minska Medelhavet eller Röda havet?; albedo, vatten, växter, öknar; havsströmmar, kontinentalförskjutning; Stabiliseringskraft, emissivitet, transmissivitet; 20-01-20 Slutsats 1, 2; beräkning layout; mänsklighetens bidrag med värmeproduktion till Tellus är försumbartsolinstrålning; Tellus är termonukleär; folkmängd; 20-01-18 GISS; inledning; troposfärens årliga medeltemperatur(?); 20-01-17 Ökenutbredning. Denna artikel publicerades första gången den 2020-01-17 kl. 17:38 på www.amorism.cc.

Artikeln kan komma att bättras.


Jpg. Lennart Bengtsson
Bild 1. Lennart Bengtsson och
jag Fredrik efter föredraget.
Artikeln är inspirerad av professor Lennart Bengtssons föredrag på studentföreningen Heimdal i Uppsala den 2020-01-16. Artikeln beskriver några av mina privata idéer om detta ämne. (Amorister måste inte tro på vetenskapliga hypoteser. Amorist är man om man tror på amorism. Ingen måste tro på amorism. Amorism är mycket engagerad i filosofi.)

Tack till Lennart Bengtsson 
professor i meteorologi för det mycket intressant föredraget. Många fina tabeller och diagram visades. Han är internationellt känd forskare i meteorologi och klimat. Föredraget var förtroendeingivande. Men jag är inte expert på klimat och kan därför inte med säkerhet bedöma klimat-ämnet. Men kul att kolla ämnet (som en paus i mitt viktigare arbete som är för amorism). (Men mina ingenjörsexamina hjälpte mig att bedöma mycket i föredraget.) Jag hann tyvärr inte intervjua professorn. Jag har inte hunnit kolla denna artikel med honom. Artikeln är skriven ur mitt minne av föredraget. Jag har gjort egna tillägg av information, siffror och andra begrepp och använder min egen terminologi på vissa ställen i artikeln. Tack till Janne för att du inbjöd mig att höra föredraget!

ReligionBättrad den 2019-07-11. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-06 kl. 17:20 på www.amorism.cc.


Amorism är inte beroende
av förklaringar om Gud.
Men amorism är öppen för
 att även Gud är amorist,
alltså att Gud önskar total
lycka till alla. Referens:
trosbekännelsen och
boken Amorism.
Det är illusion att tro att man helt kan frigöra sig från det som egentligen är religion. Många förstår inte vad religion egentligen är. Därför förstår många oreligiösa inte att ("alla" och) de själva idkar religion mer eller mindre ofta. Läs boken Amorism så förstår du! Denna artikel ger kortfattad förklaring av vad begreppet religion egentligen och ursprungligen betyder.


Ordet religion kommer av latinets religio. Religio innebär samvetsgrann, vördnadsfull, noggran eftertanke om något heligt/viktigt. Ofta betyder det även vandel/livsföring som präglas av sådant. Religio kan även betyda livsregel, livsfilosofi, eller helig ceremoni, eller t.o.m. (frivillig eller ofrivillig) plikt. Religio innebär helgande, vilket enligt amorism betyder att något prioriteras etc. Religio måste inte innebära tro på Gud. På svenska, engelska, tyska, franska och många språk säger man religion istället för latinets religioReligion betyder även idéer som människor prioriterar, tror vara viktigare än andra idéer. Religion är även helig eller "helig" kultur. Många tror fel, nämligen att religion enbart är det som formellt kallas religion. Religion måste inte innebära: sagor, mytologi, teologi. Enligt amorism är det det här ovanför nämnda är det viktigaste och bör vara det första som nämns i artiklar om religion. Det gör att läsare förstår ordets ursprungliga betydelse. Och att religion kan vara mycket viktigt. Människor, lärare och böcker som inte förstå detta saknar (ofta) begrepp för det ovanstående. 

Politik, definition

Bättrad den 18-06-14 kl. 09:20 bättringar av text. Denna artikel publicerades första gången den 17-02-16 kl. 13:18 på WWW.AMORISM.CC.

Politik idkas t.ex. i riksdagshuset. Men
med amorismens definition av politik
så förstår man att mycket annat, även
utanför riksdagshuset är politik. Av
definitionen så förstår man även vad
som inte är politik. Många andra
definitioner är inte lika bra.
Politik är ett viktigt begrepp i världen. Många människor och myndigheter m.fl. förstår inte vad politik egentligen är. (Många t.o.m. missbrukar begreppen politisk och opolitisk. Somliga använder nämligen definitioner som främjar dem själva; och andra definitioner för att kritisera andra människor/ organisationer. Orsakerna till missbruken är okunnighet och/eller av girighet.)

Enligt amorism® är politik att avsiktligt påverka människor, främst grupper av människor och samhällen. Ju mera krav som något ställer desto mera politiskt är det. Amorism är en (så gott som) opolitisk lära. Amorism är så opolitisk som någon idé eller lära kan vara. Ty amorism är främst en kravlös lära. Så gott som allt kan användas i politik, även det som är opolitiskt. Ju mera krav som ställs om något och ju flera varelser som påverkas desto mera politiskt är det. 

Definition, denotation, konnotation

Bättrad den 2019-11-26 bild; 19-10-23 Visa vishet; 19-11-09 Välsignelse. Denna artikel publicerades första gången den 2019-10-22 kl. 01:15 på www.amorism.cc.

jpg. konnotation denotation amorism
Jag försöker berika
mänskligheten med
amoristisk filosofi och
poesi. När tid finns
kan ljud publiceras
i denna artikel. 
§1 Definition, denotation, konnotation

Hej kändisar och några anonyma. 
Begreppen definition och denotation kan vara synonyma. 
Definition kan nämligen betyda: 
kortfattad denotation. 
Konnotation betyder bibetydelse. 
Jag vill yrka: en styrka i vår kyrka 
och alla goda läroäro att dessa 
reducerar antalet konnotationer
Goda läror fokuserar främst på klargörande konnotationer. 
Dyrka rätt lära så slipps kval och med ens ambi~val~ens
mellan onödiga konnotationer och velande med felande definitioner. Dikten fortsätter....

Kyrka, samfund. Definitioner

Bättrad den 2019-11-18 kl. 19:59 flyttat avsnittet urkyrka; kl. 13:11 förtydligande; länkar; 19-11-17 kl. 11.01 trosbekännelse; 19-11-16 Vår definition; 19-11-03 urkyrka; reformationen; Luther. Denna artikel publicerades första gången den 16-11-28 kl. 11:22 på WWW.AMORISM.CC.

Amoristerna, kyrkan för amorism
är inte beroende av förklaringar
om Gud eller Jesus. Men vi tror att
amorism har viktiga förklaringar 

om hur djur, människor, Gud 
(och andra varelser) är.
Förklaring av begreppen religiöst samfund respektive kyrka. Jesus hade en kyrka, men inte någon egen byggnad för offentlig gudstjänst, inget eget tempel. Denna artikel visar vad kyrka, präst m.m. betyder. Andra samfund och andra läror, främst kristendom har intressanta begrepp som amorism® använder. Amorism har viktiga (och ibland nya) definitioner av några sådana gamla begrepp. Amorism har även nya unika begrepp. Amorism är inte beroende av förklaringar om Bibeln, Gud och Jesus. Amorism är nämligen även en ny lära och ny religionEn av de viktigaste anledningarna till att amoristerna är ett samfund är: att bättre kunna förklara viktiga begrepp och samband; och att dessa förklaringar och samband ska bevaras och hållas ihop. Så fungerar alla terminologier även i alla andra ämnesområden (t.ex. i matematik, biologi, kemi...). Förklaring av varje begrepp i terminologi/ språk (t.ex. svenska) är ofta beroende av hur ett eller flera andra begrepp förklaras. Om de förklaras rätt så förstår man bättre. Vi har nya och unika förklaringar av viktiga (tyvärr avancerade och komplexa) begrepp som kärlek, rättfärdighet, synd, ande, helighet, religion, dygd, last m.fl.. När något ska förklaras är det viktigt att välja de rätta förklaringarna, den rätta läran, de rätta synonymerna. Därför utbildar amorism. Amorism är inte motståndare mot andra läror och andra terminologier, som vi emellanåt undersöker.

Präst, biskop definition

Bättrad den 2019-11-12 förtydligande; 19-11-08 Gud och Jesus; bild + sacerdōs; 19-11-07 amoristiska definitioner av präst och biskop. Denna artikel publicerades första gången den 2019-11-07 kl. 17:07 på www.amorism.cc.

jpg. präst definition
Kommentarer i rött
till en enkel definition
av begreppet präst. 
Kommentarer till samtal om begreppet präst. Bild här visar en förenklad definition. Men begreppet präst har äldre historia och andra innebörder. Det förstår många präster i andra kyrkor. Jag utreder här begreppet ytterligare. Enligt boken Amorism kommer ordet präst av grekiskans [presbýteros] som betyder: •äldste; •gammal man; •ledare. Andra religioner och andra språk kan använda andra ord än "präst" för sina religiösa ledare. I äldre grekisk kultur och i grekiska Biblar används ofta grekiskans [hiereus] som titel för de israelitiska prästerna. Där används även ordet [presbýteros] för att visa att någon är ledare.


Diakon

Bättrad den 2019-11-29 kl. 13:04 urkyrka; kl. 10:11 representant och ledare; 19-11-28 inledning; länkar. Denna artikel publicerades första gången den 2019-11-27 kl. 13:47 på www.amorism.cc.
.
Diakon är ett ämbete i Amoristerna, kyrkan för amorismAndra ämbeten är präst och biskopDiakon betyder tjänare på grekiska. Amorism använder ordet diakon i betydelsen medarbetare med den specifika uppgiften att sprida den viktiga och heliga läran amorism. Kyrkans ämbetsmän ska helga amorism och inte missbruka begreppet amorism. Amoristiska ämbeten är heliga ämbeten. Att ha amoristiskt ämbete innebär att vara någon sorts representant för amorism och någon sorts ledare i kyrkan. Heliga ämbeten handlar förstås inte om att gilla allt, alltid vara vänlig eller att alltid vara fullkomlig i allt. Ämbetsmän i Amoristerna, kyrkan för amorism ska hänvisa till: 1) Amoristerna, kyrkan för amorism, 2) amoristiska trosbekännelsen som sammanfattar amorism och 3) boken Amorism. Ämbetsmän ska informera kyrkan när ämbetsmän förmedlar sakrament.