Glad sommar år 2024!

Bättrad den 2024-07-10 bättrad bild i Uppsala domkyrka. 24-06-19 punkt 25 Glad midsommar! 24-06-12 bild på över 500 årig fura. Punkt 24 bild på Olof Buckard. Denna artikel publicerades den 2024-06-11 kl. 10:25 på www.amorism.cc.

Välkomna!

Denna artikel innehåller ca 24 punkter om amorism, världen, filosofi, psykologi, religion, politik och länkar. Artikeln avses att utvecklas. •Klicka på bilderna så förstoras de. •De som läser denna artikel på mobiltelefon får förenklad visning. Texten och denna sida blir snyggare om du nedtill på sidan klickar på Visa webbversion. Då visas sidan som på datorer. Amorism® och Amoristerna kyrkan för amorism är opolitiska. Men alla människor är olika och alla har sina politiska åsikter. Om det står något politiskt så är det min privata idé. Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5.

AMORISTERNA, partiet och partiprogrammet

Bättrad den 2024-07-07 kl. 12:28 Inledning. 24-07-08 Punkt 10 motverka orsak till onödig kriminalitet. Hedersmedborgare. 24-07-07 ÖVRIGT, bild Almedalsveckan. 24-06-20 BAKGRUND. 24-06-17 punkt 15 ja till internationellt samarbete, men nej till extrema avtal som DCA och NATO. 24-06-15 punkt 14 använd denna metod för att stoppa valfusk. 24-06-12 punkt 30 instifta pris för hantering av risker med AI. 24-06-10 punkt 1 bästa grunden för yttrandefrihet etc.; olika sorters moral; rättfärdigt självförsvar; förklaringar om mångkultur, monokultur, modernism, låtsasdemokrater; motverka korruption. Punkt 28 informera EU, FN, DO och alla om att amorism är bästa hanteringen av att ALLA diskriminerar; moralisk kompass. Punkt 3 skollagen. 24-06-05 punkt 29 konst som är helande för själen. 24-06-01 punkt 5 rösta för amorism i kommande val. 24-05-30 Punkt 26 behåll kontanter. 24-05-29 Punkt 8 och 22 om skatt, AI och åldrande befolkning. 24-05-28 punkt 9 och 25 stöd inte förtryck i föreningar och religioner; artig yttrandefrihet. Punkt 24 energi, miljö minska antalet rondeller på vägarna. Punkt 3 och 11 om psykiatri; de mänskliga rättigheterna är illusion. Punkt 16 främja svenskt självbestämmande. Punkt 23 ange mängd av fruktos i livsmedel. 24-05-24 punkt 7 basinkomst, AI. Punkt 8 privat ägande och företagsamhet är viktigt. 24-05-22 SvD-artikel visar att andra partier inte förstår problem i psykiatrin. 24-05-19 Punkt 21 krav för medborgarskap. 24-05-17 punkt 12 god djurhållning. Punkt 18 om lön till anställda med handikapp. Denna artikel publicerades den 2024-05-05 kl. 12:27 på www.amorism.cc.

Välkomna till artikeln om partiet AMORISTERNA
Det första partiet för amorism! 

Vi deltar i valen till riksdagen, regionalt (jfr. landsting) och kommunalt år 2026.


Svenska folket har rätt att existera

png.Amoristerna. Party
Bild på partiet AMORISTERNA's
logotyp. Den används
fr.o.m. EU-valet år2024.
Partiet menar: •Långsiktigt hållbar vision behövs i Sverige och mänskligheten i 'turbulent' tid. Somliga kan önska väl till alla; (detta är realistiskt och rättfärdigt). Men ingen kan lösa alla problem; (detta är tyvärr viktig sanning). Varje varelse är sig själv närmast och måste få vara det. Att ignorera detta alltför mycket orsakar kaos eller kollaps. Denna vision kan inte ersättas av någon politik. Det politiska partiet Amoristerna vill att man nämner visionen och de specifika definitioner som behövs för att förstå visionen rätt och de andra dygderna i amorism (den opolitiska läran). Denna artikel förklarar.
•Sverige och mänskligheten behöver ny och bättre filosofi och kultur! Detta är en av våra unika idéer som förklaras i punkt 1. 

Partiprogrammet har 29 punkter. De främsta ämnena är: •Kultur. •Filosofi. •Religion. •Yttrandefrihet. •Ekonomi. •Basinkomst. •Migration. •Självförsvar och rättfärdighet. •Psykiatri. •Biologisk mångfald. •Valsystemet. •Sverige, EU, NATO och FN.
•I partiprogrammet finns följande rubriker: ekonomi*, försvar*, hälsa*, kultur*, migration*, miljö*, politik*, religion*, utbildning*. 

Man kan även rösta genom att skriva AMORISTERNA på blank valsedel. (Jag tror att man alternativt kan skriva Amoristerna eller amoristerna. Om detta inte går så borde valsystemet ändras.) Om du röstat på något annat kan du ändra dig på valdagen. Medför ditt röstkort och legitimation till vallokalen. (Partiets namn förkortas till A. Informellt kan partiet kallas Amoristpartiet, Partiet för amorism eller Party for Amorism. Men skriv inte sådant på valsedeln.)

Bön för fred. Bön för lycka. Bön för sjuka. Bön för fångar

Bättrad den 2024-04-09 kl. 11:18 välvilja utan fred. 24-03-02 amorism behövs för att bättre förklara begreppen kärlek och rättfärdighet. Denna artikel publicerades den 2024-02-24 kl. 08:43 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas. Några av orden med annorlunda färg är länkar till förklaringar. Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas denna hemsida som på datorer.) Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5.

Amoristerna, kyrkan för amorism® ber för lycka till alla. Du är välkommen att be med oss var du än är. Amorism menar inte att total lycka måste vara gränslös lycka; se trosbekännelsen. Enligt Bibeln sade Jesus: 'saliga äro de som håller fred'. Amorism menar att man får idka fred. Man får även idka konflikt. Fred är enligt amorism en relativ dygd. Amorism är opolitiskt. Därför är amorism varken förespråkare för domar och konflikter eller motståndare mot domar och konflikter. Men den högsta önskan enligt amorism är rättfärdig fred och rättfärdiga konflikter, om konflikt ens behövs. Vi ber för de som idkar domar och konflikter. Vi ber för rättsväsendet. (Min andra bok avser att förklara sådant ännu bättre.)

Amoristiska visionen

Bättrad den 2024-06-10 kl. 04:10 inledning. 2020-05-12 alla bryter mot mänskliga rättigheter; amorism förklarar när sådant är moraliskt acceptabelt. 19-01-02 terminologi. 2018-11-19 inte lika värde. 2018-11-06 heliga dygder. Denna artikel publicerades första gången den 2018-10-01 kl. 08:33 på www.amorism.cc.

jpg.Amoristiska visionen
Boken Amorism.
Stöd mig ekonomiskt så skriver
jag en ännu bättre utgåva.
Amorism® (läran) bygger på min viktigaste vision om godhet, nämligen: den amoristiska visionen. Vi amorister tror att visionen är den bästa grunden i god etik, god politik och goda samhällen. Vi menar alltså att amorism även är bästa grunden för god användning av vetenskap och teknik. Vi tror att mänskligheten och världen behöver mera amorism. Visionen är grunden i läran. Amorism (läran och kyrkan) är inte politik. Ty amorism är främst utbildning, nämligen kravlös utbildning om amorism, den nya filosofin, nya religionen. Men alla partier kan stöda amorism. År 2024 grundades det första partiet för amorism, nämligen partiet AMORISTERNA

Traditionell filosofi är otillräcklig (eller inte tillräckligt tydlig för att beskriva visionen och världen). Läran avslöjar illusioner som är vanliga. (Indicium för otillräckligheten visas i artikeln Kapitulation...) Därför har några nya begrepp skapats i läran. Läran innefattar definitioner av många viktiga filosofiska och psykologiska begrepp. Läran har upptagit, men ibland även reformerat flera viktiga och traditionella begrepp inom filosofi och psykologi. Dessa definitioner kan vara viktiga. Ty somliga begrepp har andra betydelser som används av andra filosofer. (Vissa av våra definitioner är bättre än andras definitioner; i synnerhet för att förklara amorism.) Det bör löna sig att sköta sig och att arbeta. 

Politics, religions

Improved the 2024-05-09 at 08:35. 24-02-05 at 21:20 Introduction. 2023-02-16 amorism hallows virtues, not demands and politics; the Church. 23-02-14 Christianity; Amorism; to suggest humans to punish is politics. 23-02-13 definition of philosophy, politics and religion; Sufism (Qutb or Shaykh); Islamic groups; power; image text; communism; Amoristic virtues inspired by Christianity enables democracy; texts can be political. 23-02-12 ideas and illusions can dramatically affect society. This article was published on www.amorism.cc the 2023-02-12 at 14:03 o'clock Swedish time.

Politics, religions and ideas. Why some of such are not political. Why other such are very political

jpg.Fredrik Vesterberg och Sameh Egyptson
Image 1. In the eveneing the
2023-02-10, a few minutes after
Egyptson was elected to be 
a Doctor at Lunds universitet.
Dear readers, I and amorism wish the best to you and all beings, 
(but I can't solve all problems)

Thanks to Sameh Egyptson for his doctoral thesis! The doctoral thesis describes how some Muslims act to manifest political Islam in Sweden. It explains how some Muslims act in Sweden, in political parties, in Svenska kyrkan (The Curch of Sweden) and other organisations. The strategy is: first friendship and then take over. Such activity is also ongoing globally. Egyptson's thesis focuses on the organisation called The Society of the Muslim Brothers. But I emphasise here:  Islam is also active via many other individuals and groups (mosques) in Sweden and globally. The nativity of Muslims in Sweden is higher than the nativity in other groups in Sweden. Therefore the ratio of Muslims is increasing dramatically. This will change Sweden ethnically, culturally, economically and politically. 

Flygblad, gåvor och produkter. Partiet AMORISTERNA

Bättrad den 2024-06-25 länk till flygblad avlägsnad. 24-05-31 köp penna, kasse, T-shirt. Artikeln publicerades den 2024-05-21.

Texten på de senaste
 flygbladen är mycket
bättre än på denna bild.
De senaste flygbladen
visas via länken.

Flygblad daterade t.o.m. 2024-05-25 om EU-valet är här utbytta mot ännu bättre flygblad, uppdaterade enligt partiprogrammet om psykiatrin m.m.. Flygbladen visar endast några av de viktigaste punkterna i partiprogrammet. Vi kommer även att delta i andra kommande val. Om du tycker att de senaste flygbladen ser bra ut kan du skriva ut flygblad med egen skrivare. Klicka på följande länk så visas de senaste flygbladen (ett dokument i A4-format). Men följande flygblad avses att ersättas med flygbad anpassade efter andra val. Här kommer en länk till senaste flygbladen att placeras: 
Flygblad AMORISTERNA 240602. Långsiktigt hållbar vision för Sverige och mänskligheten i 'turbulent' tid!

På många datorer som är kopplade till skrivare kan du skriva ut direkt utan att behöva hämta eller spara flygbladen. Men om du vill kan du även välja att Hämta eller Spara flygbladen; (bilden här bredvid visar ungefär hur det kan se ut på smart-mobiltelefoner och datorer för att hämta filen med flygblad). Därefter kan du hitta dokumentet 'Flygblad AMORISTERNA ...' bland dina hämtade filer. Därefter kan du skriva ut egna flygblad med din skrivare. Klicka på bilden så förstoras den. Stöd gärna partiet AMORISTERNA genom att skriva Partiet på inbetalning till plusgiro 1354559-5 så trycker och utdelar partiet flera egna flygblad. 

Demonstration för kärlek mot orättfärdigt våld

Bättrad den den 2024-04-16 kl. 11:40 Kommentar till demonstration 2024-04-13; kl 09:30 Inledning. 24-03-11 länk. 24-02-06 korrektion grammatik; Kommentar till demonstration 2024-02-03. 24-02-03 viktigt definiera vad som menas med acceptabelt våld för att minimera våld. Olika kulturer är oeniga om acceptabelt våld och självförsvar. Knapptryckarna, Frihetsnytt, Swebbtv. Bilder på över 1000 demonstranter den 2024-02-03 utanför TV-huset i Stockholm. 2023-11-30 över 2000 människor deltog; definition av rättfärdig konflikt och rättfärdigt våld. 23-11-24 orättfärdighet är främsta orsaken till våld, lögner och konflikter; 23-11-23 attityd; konflikter om gott och ont; vetenskap, demokrati och mänskliga rättigheter är otillräckliga för moral. 23-11-22 länk tuff kärlek. 23-11-20 inte nödvändig pacifism; moralisk kompass; undvik naivitet; amorism vill minimera våld; våld kan minskas med våld. 23-11-19 definition av orättfärdigt våld; skillnader mellan olika stater och olika religioner; olika definitioner av begreppet rättfärdighet; bild Katerina Janouch. Denna artikel publicerades den 2023-11-12 kl. 09:50 på www.amorism.cc.

Jpg.Demonstration för kärlek mot orättfärdigt våld
Start i Humlegården
Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida och artiklarna om amorism syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas detta som på datorer.) Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5. Ty då kan vi skapa bättre material och nå ut bättre och till flera.

Amorister måste inte instämma i denna artikel. Ty amorism är endast kravlös utbildning, alltså inte politik. Detta och denna artikel beskriver endast min privat tro. Artikeln beskriver alltså inte enbart eller främst amorism.

Demonstration den 2023-11-18 i Stockholm. Jag tror att över 2000 personer deltog. Efter det visas demonstrationen den 2024-02-03 i denna artikel. Tack till deltagarna! Tack till arrangörerna! Tack till talarna! 

Officiellt heter demonstrationen 'Kärleksmanifestation för Sverige mot våldet'. Demonstrationen är ordnad på initiativ av Pierre Tinderfjäll. Demonstrationen görs i samarbete med partiet Knapptryckarna, tidningen Frihetsnytt, kanalen Swebbtv och andra. Mera info om arrangörerna avses att visas här. (Men jag kallar demonstrationen för: Demonstration för kärlek mot orättfärdigt våld.) Jag säger: heja Sverige, en viktig del av mänskligheten. Bra att demonstrationen betonar kärlek. Jag arbetar filosofiskt med begreppen kärlek, rättfärdighet, konflikt och nåd. Jag driver olika upplysningskampanjer om detta sedan år 2000. Jag avser att snart publicera min andra bok om sådana begrepp.

Sveriges nationaldag den 6/6. Nuvarande monarkin Sverige fyllde 500 år, år 2023

Bättrad den 2023-06-07 kl. 11:05 monarkin; bild; 23-06-05 kl. 19:26 Västerås riksdag; kl. 19:07 Augsburgska bekännelsen; kl. 14:50 Kristofer; 14:38 landslagen; kl. 13:56 jubileum 500 år. Denna artikel publicerades första gången den 16-06-06 kl. 11:20 på www.amorism.cc.

Jpg image of Swedish national day
Sveriges flagga.
Flera andra nordeuropeiska
staters flaggor har kristet kors.
Denna artikel avses att utvecklas. 

Idag säger jag och alla som vill: Heja Sverige, svenska folket, svensk kultur, en oersättlig del av världen. Sveriges nationaldag är den 6:e juni. Den 6:e juni är Gustavs namnsdag i Svenska almanackan. Det är numera Sveriges nationaldag. Dagen har kallats Gustavs dag efter Gustav Vasa och andra svenska kungar. Gustav var redan sedan år 1520 Sveriges riksföreståndare. Idén om svear, Sver(i)ghe, suiones, Suecia, Svithiod, Svealand, Sverige och det folk som hör hemma här är mycket äldre än så. (Den romerske historikern och senatorn Tacitus använde ca år 100 e.Kr. ordet suiones om nordbor.) I Konung Magnus Erikssons landslag står att riket Sverige består av sju biskopsdömen och nio lagmansdömen. Och att Magnus är kung. (Sverige har före kung Magnus sedan 1200-talet haft andra kungar. Men Magnus enade Sverige ytterligare.) Och att Sverige leds och ska ledas av en kung som väljs och inte ärvs. Och kungen ska älska Gud och den heliga kyrkan. Lagen började gälla ca år 1341. Det är den äldsta kända landslagen som förkunnar att samma lag gäller i olika landskap och olika städer i Sverige. I städer kunde kompletterande lagar gälla. Magnus utgav på 1350-talet särskild stadslag. I Norge fanns sedan tidigare en egen landslag. Sverige, Norge och Danmark var uppenbarligen olika länder. Sydöstra Finland tillhörde Sverige. Öppna denna artikel och läs mera om Sverige...