Härlig sommar år 2021

Denna artikel publicerades den 2021-07-10 kl. 11:11 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas successivt. Här är länkar till några av de hundratals artiklarna på denna hemsida. 
  1. 🇸🇪
    Klicka på bilderna så förstoras de

     Trosbekännelse till amorism®. Den nuvarande är bra. Men utveckling av en ny pågår. Länk till artikel: trosbekännelse. Trosbekännelsen har bra (troligen världens bästa) definitioner av begreppet kärlek. (Och vad kärlek inte är.)  I artikeln finns även andra kyrkors trosbekännelser. 🇸🇪 Läs gärna även om välvilja (välvillighet), som även av andra har sagts vara en av de viktigaste egenskaperna (karaktärsegenskaperna). (Begreppet har numera av somliga föreslagits ingå även i psykologins femfaktormodell; min kommentar till det och modellen finns i den nämnda artikeln.) Jag (biskop Fredrik) och amorism har troligen varit och är troligen fortfarande pionjär med det (enligt amoristiska definitioner) viktiga begreppet välvilja. Begreppet välvilja förklaras även i våra trosbekännelser och i boken Amorism. Om fel definitioner (och fel terminologi) används förstås inte begreppet välvilja tillräckligt bra.
  2. Möt Amoristerna genom att kontakta mig Fredrik.
  3. 🇸🇪 Sveriges nationaldag är den 6:e juni. Länk: Sveriges nationaldag
  4. 🇬🇧 Judgment. Amoristic philosopy (Judges, punisments, acquittals, Bible and more) brings clarity to the concept Judgment and love. Ytterligare ett föredrag om detta kan komma på nästa möte.

Trosbekännelse

Bättrad den 2021-03-10 inledning; 2019-08-29 bild helgande av trosbekännelsen; 19-07-23 Förklaring; Andra kyrkors trosbekännelser; 19-07-20 kl. 21:17 Trosbekännelse, 50 år efter att astronauten Edwin "Buzz" Aldrin i radion föreslog tystnad för kontemplation och beviljades det. Då firades eukaristin (nattvarden, alltså tacksägelsen etc.) i månlandaren (Apollo 11) på månens yta. Därefter besteg Neil Armstrong och han, som troligen var de första människor som besteg månen, en annan himlakropp, för första gången i mänsklighetens historia. (Tyvärr var kristen och fin "religiös" inspiration nästan förbjuden efter Apollo 8. Tyvärr är sådant onödigt förtryck vanligt.) Denna artikel visar vår trosbekännelse Symbolum amoristicum.

Bilden visar symbolen för amorism
och för föreningen, samfundet och
kyrkan Amoristerna. Läs om den
egentliga definitionen av
begreppet kyrka:
denna länk förklarar kyrka.
Inledning och bakgrund. Trosbekännelsen sammanfattar det viktigaste om amorism. Med glädje presenterar vi den kanske mest informativa, lärorika och trovärdiga trosbekännelsen i världen. En ny filosofi. Trosbekännelsen hjälper Dig att förstå världen, människor och Gud bättre. (Amorism, läran, accepterar specifika idéer om Gud. Amorism bygger inte på förklaringar om Gud. Därför kan även ateister vara amorister. Trosbekännelsens sista verser handlar om sådant.) Hittills så har amorism kanske världens enda eller första trosbekännelse (huvud-symbola) som nämner begreppen kärlek, välvilja, rättfärdighet och synd; och t.o.m. förklarar dessa med ny (unik) filosofi. I trosbekännelsen nämns även de amoristiska dygderna. Sådant är bästa grunden för att utbilda om god etik och god moral. Vi tror att vår trosbekännelse är bland det viktigaste som man kan utbilda om. Andra religioners trosbekännelser handlar endast om Gud eller att man ska tro på de däri otillräckligt beskrivna gud(arna). Andra trosbekännelser visas i denna och i andra artiklar via länkar.

Kyrka, samfund. Definitioner

Bättrad den 2020-10-12; 2019-11-18 flyttat avsnittet urkyrka; förtydligande; länkar; 19-11-17 trosbekännelse; 19-11-16 Vår definition; 19-11-03 urkyrka; reformationen; Luther. Denna artikel publicerades första gången den 16-11-28 kl. 11:22 på WWW.AMORISM.CC.

Amoristerna, kyrkan för amorism
är inte beroende av förklaringar
om Gud eller Jesus. Men vi tror att
amorism har viktiga förklaringar 

om hur människor, djur, Gud 
(och andra varelser) är.
Förklaring av begreppen religiöst samfund respektive kyrka. Jesus hade en kyrka, men inte något eget tempel. Tempel betyder byggnad som främst är avsedd för gudstjänst. Denna artikel visar vad kyrka, präst m.m. betyder. (Artikeln präst förklarar den nutida och historiska utvecklingen av begreppet präst.) Andra samfund och andra läror, främst kristendom har intressanta begrepp som amorism® använder. En uppgift för amorism (läran) är att förklara världen bättre. Därför förvaltar amorism viktiga definitioner av några gamla begrepp. Amorism förvaltar även nya/ unika definitioner och även nya/ unika begrepp. Amorism är inte beroende av förklaringar om Bibeln, Gud och Jesus. Amorism är nämligen även en ny lära och ny religionEn av de viktigaste anledningarna till att amoristerna är ett samfund är: att bättre kunna förklara viktiga begrepp och samband; och att dessa förklaringar och samband ska bevaras och hållas ihop. Så fungerar alla terminologier även i alla andra ämnesområden (t.ex. i matematik, biologi, kemi...). Förklaring av varje begrepp i terminologi/ språk (t.ex. svenska) är ofta beroende av hur ett eller flera andra begrepp förklaras. Om de förklaras rätt så förstår man bättre. Vi har nya och unika förklaringar av viktiga (tyvärr avancerade och komplexa) begrepp som kärlek, rättfärdighet, synd, ande, helighet, religion, dygd, last m.fl.. När något ska förklaras är det viktigt att välja de rätta förklaringarna, den rätta läran, de rätta synonymerna. Därför utbildar amorism. Amorism är inte motståndare mot andra läror och andra terminologier, som vi emellanåt undersöker.

Amoristiska visionen

Bättrad den 2021-03-16 Inledning; 20-05-12 kl 22:37 alla bryter mot mänskliga rättigheter; amorism förklarar när sådant är moraliskt acceptabelt; länkar; 19-04-06 kl. 15:03 Inledning; 19-01-02 terminologi; 18-11-19 inte lika värde; 18-11-06 heliga dygder. Denna artikel publicerades första gången den 2018-10-01 kl. 08:33 på www.amorism.cc.

Boken Amorism.
Stöd mig ekonomiskt så skriver
jag en ännu bättre utgåva.
Amorism® (läran) bygger på min viktigaste vision om godhet, nämligen: den amoristiska visionen. Vi amorister tror att visionen är den bästa grunden i god etik, god politik och goda samhällen. Vi menar alltså att amorism även är bästa grunden för god användning av vetenskap och teknik. Vi tror att mänskligheten och världen behöver mera amorism. Visionen är grunden i läran. Amorism (läran) är inte politik. Ty amorism är främst utbildning, nämligen kravlös utbildning om amorism, den nya filosofin. Traditionell filosofi är otillräcklig (eller inte tillräckligt tydlig för att beskriva visionen och världen. Läran avslöjar illusioner som är vanliga. (Indicium för otillräckligheten visas i artikeln Kapitulation...) Därför har några nya begrepp skapats i läran. Läran innefattar definitioner av många viktiga filosofiska och psykologiska begrepp. Läran har upptagit, men ibland även reformerat flera viktiga och traditionella begrepp inom filosofi och psykologi. Dessa definitioner kan vara viktiga. Ty somliga begrepp har andra betydelser som används av andra filosofer. (Vissa av våra definitioner är bättre än andras definitioner; i synnerhet för att förklara amorism.) 

Helig ande och pingst

Bättrad den 2021-06-04 korrigerade bibelhänvisningar. Denna artikel publicerades första gången den 16-05-15 kl. 12:00 på www.amorism.cc.

Jpg. biskop Fredrik Vesterberg
Där det finns amorism
(total välvilja till
alla) finns ofta
det största hoppet.

För att inte vara naiva:
amorism förvaltar goda 
(de bästa?) definitionerna 
av välvilja.
Växter har sina liv.
Människor har sina liv.
Växters och människors 
liv är inte samma.
All välvilja är inte 
total välvilja.
Allt hopp är inte
det främsta hoppet.
År 2021 är pingstdagen den 23/5. 

Pingst är en större högtid än Kristi himmelsfärd. Pingst firas efter Kristi himmelsfärd. Kristi himmelsfärdsdag är i år den 13/5. Jag tror att himmelfärden åtminstone kan påminna om att det finns något som troligen är bättre än det som (hittills?) har funnits i denna värld. Men amorism varnar för att man inte ska fly ifrån denna värld. Vårda det goda. Ty ingen vet vad som kan komma i framtiden. 

Pingst är en kristen helg. Det är högtid för tiden då Helig ande spreds i den första kristna församlingen. Pingst räknas som den första kristna församlingens födelse. Pingst firas för att församlingen förstod Jesus tillräckligt. Pingst kallas av somliga kyrkor för kyrkans födelsedag. Amorism (läran) bygger på amoristiska visionen. Amorism är den heliga läran om den visionen. Amorism bygger inte på förklaringar om Gud, Jesus, Bibeln och kristendom. Men Gud och Jesus kan vara goda förebilder, om man förstår dem rätt, vilket helhjärtade amorister gärna får tro att amorism (läran) gör.

Människovärde. Förtryck, orättvisor och attentat/terrorism kan ibland minskas

Bättrad den 2021-05-06 kl. 20:40 Inledning. Denna artikel publicerades första gången den 17-06-05 kl. 14:47 på WWW.AMORISM.CC.
den 2021-05-05

Man bör ha rätt att tycka att somliga
idéer är bättre än andra. Förstora bilder
genom att klicka på dem.
Amorism avslöjar: ingen tror att alla har lika värde. Alla lika värde är inte ens bra att ha som vision. Däremot är total välvilja och andra amoristiska dygder realistiskt och bra att ha som vision och att meditera och be om. Min privata tro är att lagen om hest mot folkgrupp och liknande kan avskaffas. Ty förtal, förolämpning, ofredande, hemfridsbrott och olaga hot är redan förbjudna sedan länge, alltså traditionellt kriminellt. Rättsväsendet borde (ibland) bli effektivare på att straffa sådant. Nya lagar behövs inte. Ty de riskerar att missbrukas som 'gummiparagrafer' som används godtyckligt för att minska frihet, yttrandefrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet och demokrati. Det bör vara lagligt att (både privat och i föreningar) främja långsiktigt bevarande av mångfald och att motverka bortblandning av mångfald så länge man inte bedriver det ovanstående traditionellt kriminella. (Läs om farorna med Likhetsfundamentalism. Covid-19 missbrukas för att minska frihet, yttrandefrihet och demokrati. Alla människor och alla raser blir tyvärr förtryckta ibland All and Black Lives Matter. Läs om att total välvilja är realistiskt och gott ideal. Amorism är bättre vision än vision om mänskliga rättigheter.) Amorism har sedan starten avslöjat att lagar, mänskliga rättigheter och liknande inte är säkra och pålitliga. Amorism menar att varje individs amoristiska dygdighet är minst lika viktigt som lagar och rättigheter. Denna artikel är längre, läs mera...

Första maj (och Valborg)

Bättrad den 21-04-30 kl. 07:56. www.amorism.cc.

Rapport: Jag upplevde ett lugnt firande av första maj år 2014 i Kungsträdgården i Stockholm (de två bilderna visar det). Amorism är inte beroende av politiska partier. Man får rösta på vad man vill. Detta är mitt privata reportage. Jag är intresserad av alla möjliga politiska partier. Jag tycker att amorism behövs i samhälle och politik. Ett (eller flera) partier som stöder det bör startas …..

Glad påsk år 2021

Bättrad den 2021-04-06 bild påsk år 2021; 21-03-29 heliga veckan; 2018-04-06 människoblivande; påsktävling; 18-03-25 pingst. Denna artikel publicerade första gången den 18-03-24 kl. 10:15 på www.amorism.cc. 
   
Att skriva goda artiklar kräver kunskap, tid och arbete. Stöd arbetet.

Bild visar en påskfest år 2021.
Välsignad och glad påsk år 2021. Datum här gäller i västkyrkan och i Sverige.
Palmsöndagen är i år den 28/3, vilket är inledning av påsktiden. Heliga veckan är i år den 29/3 – 4/4. Heliga veckans fyra sista dagar är skärtorsdag, långfredag, påskafton och påskdagen 4/4. Påskveckan är i år den 5/4 – 11/4. Enligt Amorism betyder helig: något som är i harmoni med amorism eller vägleder till amorism. Amorism betyder 1. dygderna, främst total välvilja; 2. total lycka; 3. Läran om total lycka och total välvilja. Inget av dessa begrepp är utopi, vilket förklaras i de länkade artiklarna om begreppen. Begreppen förklaras av amorism. Amorister måste inte tro på Gud, Jesus och Bibeln. (Amorister måste inte fira påsk.) Men amorism är inspirerad av Jesus Kristus och S:t Paulus budskap om att störst av allt är kärleken. Amorism (läran) menar att det är den amoristiska, alltså totala välviljan, som är den kärlek som Jesus, Paulus och alla rättfärdiga varelser troligen menar. Amorism (läran och den äkta kyrkan) menar att det är denna välvilja som är mycket viktig att utbilda om och att helga. Denna artikel skrivs för att amorism menar att Jesus
Bild från påskdagen
den 2020-04-12. Jag lagade
lammstek, sallad och en av
såserna. Vi lagade gubbröra till
förrätt; och potatisgratäng
och dessert enligt J's instruktion.
Se gärna hur vi firade nattvard.
Vi var hos en vän.
Tyvärr fanns inte möjlighet
att bjuda alla.
Stöd mig och Amoristerna
då blir flera inbjudna.
kan vara en god förebild, om han tolkas amoristiskt. Jag tror att amorism förvaltar de kunskaper som gör att man bäst förstår Jesus och Gud. Hör gärna av dig om högtider som du vill att vi firar. Högtiderna måste som sagt inte vara bibliska. Öppna denna artikeln och läs mera om påsk, kristendom och amorism.