Vårtermin år 2024

Bättrad den 2024-03-02 kl. 11:18 psykologi The big five; kl. 09:54 tack till alla kvinnor som friar 2024, skottår! 24-02-26 QR-kod till www.amorism.cc. 24-02-25 bild på doktor Keith Wijkander om filosofen Immanuel Kant. 24-02-21 avskaffa psykiatrisk tvångsvård. 24-02-14 kl. 06:21 Alla hjärtans dag och vänliga veckan. 24-02-12 Världen behöver nya definitioner för att må bättre. 24-02-07 Innehåll. 24-02-05 om demonstration för kärlek mot våld. 24-01-09 amoristiska definitioner är nödvändiga för att man rätt ska förstå Jesus, i synnerhet i konflikter. 24-01-07 fullständiga definitionerna av kärlek avses att publiceras. 24-01-06 mänskliga rättigheter, demokrati och vetenskap är ofta otillräckligt. Denna artikel publicerades den 2024-01-02 kl. 14:41 på www.amorism.cc.

jpg.Slaget vid stäket 200 år
Fred vare med alla, om möjligt.
Tack och salut för alla kvinnor
som fria
r!
Skottdagen
sägs enligt folktro vara extra bra
att fria på för kvinnor. Bilden
har egentligen inte att göra med att
det faktiskt är skottår år 2024.
Skottdagen är den 29/2 var fjärde
år. Prefixet skott- kommer av att en
extra dag har 'skjutits' in i kalendern.
Denna hemsida syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon kan nederst på denna sida klicka på: Visa webbversion. Då visas detta som på datorer.) De som vill får gärna vara med på bild på denna hemsida. Många begrepp är inte självklara. Därför finns länkar till artiklar som förklarar vad vi menar och inte menar med somliga viktiga begrepp. 
Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5.

Innehåll (avses att utvecklas) i denna artikel: § Därför finns filosofin och läran amorism. § Amorism är den enda läran, religionen och kyrkan som definierar kärlek i en trosbekännelse. (Viktigt för att rätt förstå kärlek och Jesus.) § Länkar till artiklar om definitioner av begreppen filosofi, religion, präst, biskop och kyrka.
§ Amoristerna är ett i statlig myndighet sedan år 2012 godkänt samfund och kyrka med egna präster och egen biskop. § Vår egen utbildning är nödvändig (för präster m.fl.). § Länk om att Amorister och kristna har rätt att döma. § Länk om kärlek och skillnad mellan rättfärdigt och orättfärdigt våld. § Länk om moralisk kompass. § Länk om att amorism inte är likhetsfundamentalism. 
jpg.Fredrik Vesterberg i kommendörkaptens uniform
Gott nytt år! Vi ber för
amorism (total välvilja till alla)
och fred om möjligt. Amen.
Bilden visar en av de
nyårsmåltider som vi ordnade.
§ Länkar till artiklar för själavårdare om: psykos, psykopati, sociopati, narcissism respektive autism. Psykiatri. 
§ Mänskliga rättigheter (MR), demokrati och vetenskap är otillräckligt för att skapa bra samhälle och bra värld. Länk till artikel om MR och FN. Mänskligheten behöver amorism. § Amorism är inte stoicism, men inspirerat av det och kristendom. § Det viktigaste är vad filosofin, läran eller religionen säger. Det viktigaste är alltså inte vem (t.ex. någon människa eller någon gud) som har skapat någon religion. § Länk om sanning, vetenskap och scientism. § Att filma vakter etc.. § Bild på ekumenik mellan Svenska kyrkan, Katolska kyrkan, kardinal Arborelius och Amoristerna. § Alla hjärtans dag och vänliga veckan. § Bilder på hjälpverksamhet, biskopsskrud, romersk rustning och uniformer.

Bön för fred. Bön för fångar. Bön för sjuka. Bön för lycka.

Bättrad den 2024-03-02 kl. 09:38 amorism behövs för att bättre förklara begreppen kärlek och rättfärdighet. Denna artikel publicerades den 2024-02-24 kl. 08:43 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas. Några av orden med annorlunda färg är länkar till förklaringar. Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas denna hemsida som på datorer.) Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5.

Amoristerna, kyrkan för amorism® ber för lycka till alla. Du är välkommen att be med oss var du än är. Amorism menar inte att total lycka måste vara gränslös lycka; se trosbekännelsen. Enligt Bibeln sade Jesus: 'saliga äro de som håller fred'. Amorism menar att man får idka fred. Man får även idka konflikt. Fred är enligt amorism en relativ dygd. Amorism är opolitiskt. Därför är amorism varken förespråkare för domar och konflikter eller motståndare mot domar och konflikter. Men den högsta önskan enligt amorism är rättfärdig fred och rättfärdiga konflikter, om konflikt ens behövs. Vi ber för de som idkar domar och konflikter. Vi ber för rättsväsendet. (Min andra bok avser att förklara sådant ännu bättre.)

The big five. Revision

 Bättrad den 2024-03-02 kl. 12:07. Denna artikel publicerades den 2024-03-02 kl. 11:15 på www.amorism.cc.

img.amorism QR-kod stöd
QR-kod till artikel som
förklarar hur du kan
stöda amorism och
Amoristernas ekonomi.
Amorism kommer att visa att D5s bör justeras och dessutomDenna artikel avses att utvecklas. Några av o
rden med annorlunda färg är länkar till förklaringar. Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas denna hemsida som på datorer.) Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5.

The big five betyder på svenska 'de fem stora', här kallat DFS. Begreppet används i psykologi och filosofi. Min andra bok om amorism kommer att visa varför DFS bör bättras i psykologi och filosofi. Min andra bok kommer nämligen visa vad kärlek torde vara logiskt sett. Alltså inte de röriga definitioner som används av preamoristiska filosofer och preamoristiska psykologer nuförtiden. Jag menar att  innebörden av DFS borde definieras ungefär som: de fem främsta egenskaperna i varelsers karaktär (eller personlighet). Amorism kommer att visa att DFS bör justeras och dessutom förklara de rätta definitionerna. DFS sägs nuförtiden vara ungefär: 1) extraversion (utåtriktning), 2) vänlighet, 3) öppenhet, 4) samvetsgrannhet och 5) neuroticism. Nåväl. Amorism avser att förklara varför DFS kan bli avsevärt bättre. Stöd mitt arbete ekonomiskt för att publicera min andra bok om amorism.

Demonstration för kärlek mot orättfärdigt våld

Bättrad den den 2024-02-06 kl. 15:27 korrektion grammatik; kl. 14:57 Inledning; kl. 06:27 Kommentar till demonstration 2024-02-03. 24-02-03 viktigt definiera vad som menas med acceptabelt våld för att minimera våld. Olika kulturer är oeniga om acceptabelt våld och självförsvar. Knapptryckarna, Frihetsnytt, Swebbtv. Bilder på över 1000 demonstranter den 2024-02-03 utanför TV-huset i Stockholm. 2023-11-30 över 2000 människor deltog; definition av rättfärdig konflikt och rättfärdigt våld. 23-11-24 orättfärdighet är främsta orsaken till våld, lögner och konflikter; 23-11-23 attityd; konflikter om gott och ont; vetenskap, demokrati och mänskliga rättigheter är otillräckliga för moral. 23-11-22 länk tuff kärlek. 23-11-20 inte nödvändig pacifism; moralisk kompass; undvik naivitet; amorism vill minimera våld; våld kan minskas med våld. 23-11-19 definition av orättfärdigt våld; skillnader mellan olika stater och olika religioner; olika definitioner av begreppet rättfärdighet; bild Katerina Janouch. Denna artikel publicerades den 2023-11-12 kl. 09:50 på www.amorism.cc.

Jpg.Demonstration för kärlek mot orättfärdigt våld
Start i Humlegården
Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida och artiklarna om amorism syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas detta som på datorer.) Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5. Ty då kan vi skapa bättre material och nå ut bättre och till flera.

Demonstration den 2023-11-18 i Stockholm. Jag tror att över 2000 personer deltog. Efter det visas demonstrationen den 2024-02-03 i denna artikel. Tack till deltagarna! Tack till arrangörerna! Tack till talarna! 

Officiellt heter demonstrationen 'Kärleksmanifestation för Sverige mot våldet'. Demonstrationen är ordnad på initiativ av Pierre Tinderfjäll. Demonstrationen görs i samarbete med partiet Knapptryckarna, tidningen Frihetsnytt, kanalen Swebbtv och andra. Mera info om arrangörerna avses att visas här. (Men jag kallar demonstrationen för: Demonstration för kärlek mot orättfärdigt våld.) Jag säger: heja Sverige, en viktig del av mänskligheten. Bra att demonstrationen betonar kärlek. Jag arbetar filosofiskt med begreppen kärlek, rättfärdighet, konflikt och nåd. Jag driver olika upplysningskampanjer om detta sedan år 2000. Jag avser att snart publicera min andra bok om sådana begrepp.

ReligionBättrad den 2024-02-26 kl. 12:15 Inledning. 2023-10-01 kl. 12:12 påhitt eller gudomlig uppenbarelse. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-06 kl. 17:20 på www.amorism.cc.

Amorism är inte beroende
av förklaringar om Gud.
Men amorism är öppen för
 att även Gud är amorist,
alltså att Gud önskar total
lycka till alla. Referens:
trosbekännelsen och
boken Amorism.
Denna artikel avses att utvecklas. Några av orden med annorlunda färg är länkar till förklaringar. Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas denna hemsida som på datorer.) Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5.

Anledningen till att Amoristerna bryr sig om definition av begreppet religion är att rätt definition gör att begreppet religion kan ha väldigt viktig, unik och användbar betydelse. Det går inte att ersätta den rätta definitionen av begreppet religion. De amoristiska definitionerna gör att man förstår världen, psykologi och annat bättre och kommunikation om sådant effektiviseras. 

Det är illusion att tro att man helt kan frigöra sig från det som ursprungligen/egentligen betyder, alltså ungefär den amoristiska definitionen av begreppet religion. Därför förstår många oreligiösa inte att ("alla" och) de själva idkar religion mer eller mindre ofta, även ateister, agnostiker och scientister (de som prioriterar vetenskap) kan ha religiös tro på ateism, agnosticism och/eller vetenskap. Läs boken Amorism så förstår du! Min andra bok om Amorism avser att förklara ännu bättre; stöd mitt arbete ekonomiskt. Denna artikel ger kortfattad förklaring av vad begreppet religion egentligen och ursprungligen betyder.

Avskaffa psykiatrisk tvångsvård LPT; förslag. Flera och bättre rättegångar

Bättrad den 2024-03-02 kl. 11:38 inledning; kl. 08:41 satsa istället på rättegångar, böter,..; 24-02-29 Bakgrund; Kammarrätten; 24-02-28 kritiserar inte rättspsykiatrisk vård; kärlek, rättfärdighet; 24-02-25 text till Bild 1; Sammanfattning; Mina slutsatser; QR-kod till artikeln; tvångsbehandling istället för tvångsvård; 24-02-25 demonstration i maj 2024; oönskad sekretess; olämpliga rättegångsförfaranden; rättslöshet; dålig rättspraxis och frånvaro av rättssäkerhet. 24-02-24 personal bör inte försvåra vänliga besök; förbjud tvångsmässig medicinering av lugna patienter. 24-02-21 målsägande neddrogade; ge patienter rätt att dokumentera. 2023-10-13 länk till bekräftelse i läkartidningen. Denna artikel publicerades den 2023-10-04 kl. 12:12 på www.amorism.cc.

Avskaffa tvångsvård
2024-02-29 kl. 19:55.

jpg.Övergrepp psykiatri
Bild 1. Första sidan i
tidningen Svenska Dagbladet
den 2024-02-23. Artikeln
avslöjar kriminella övergrepp
av personal på patienter.
Problemet är att SvD-artikel
saknar något.
 Därför skriver
jag på 
www.amorism.cc.
Nämligen för att någon

måste förklara orsakerna till
problemen. Och någon måste
ge bra lösningar. 
T.ex.:
Rätt utredningar
av personals
felaktigheter, övergrepp
och kriminalitet hindras av:
dåliga lagar, dålig
rättspraxis och olämpliga
rättegångsförfaranden.
Rätt utredningar hindras 
av: 1) frånvaro av
rättssäkerhet för patienter.
2) (personals) lögner 
och förtal. Jag känner flera
personer som kan vittna
om personals lögner och 
förtal av patienter och
deras besökare.

Denna hemsida syns bäst på datorer. 
(Du som läser detta på mobiltelefon kan nederst på denna sida klicka på: Visa webbversion. Då visas detta som på datorer.) Amorism är inte politik. Därför måste amorister inte instämma i denna artikel. Artikeln visar mina privata idéer. 
Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5.

Bakgrund

Alltför lätt att låsa in människor i psykiatri (LPT). Bättre att satsa på rättsväsendet. Denna artikel informerar dig, allmänheten och politiker om sådant. Dåliga lagardålig rättspraxis och olämpliga rättegångsförfaranden gör att somliga människor är rättslösa.  

Skapa god lag och god ordning! Avskaffa dåliga lagar.
Jag är inte någon absolut antipsykiatriker. 
Jag tror att somliga får alltför lite själavård eller psykiatri.
Jag förkastar onödig psykiatri, dålig psykiatri och tvångspsykiatri enligt LPT. Jag menar inte att en annan lag, nämligen LRV, alltså Lagen om rättspsykiatrisk vård bör avskaffas; artikeln handlar främst om LPT, inte om LRV. Vid behov, satsa på rättegångar, böter, fängelser, LVM och LRV istället för onödig LPT. Skillnad mellan LPT och LRV förklaras nedan. 

Problemet är att vid LPT-beslut är det endast någon läkare som bedömer behov av tvång. Jag kallar LPT-beslut för dom eftersom även LRV-beslut kan ha grava konsekvenser för patienter och samhälle. Kraven på bevisning är tyvärr inte lika höga i LPT. Jag har större förtroende för LRV-domar eftersom de görs i domstol med noggrannare undersökningar och krav på bevis på att den dömde har begått något brott. Men jag menar inte att LRV-domar alltid är rätt. Nog om LRV. Nedanstående text i denna artikel behandlar främst LPT.

För övrigt: Det som jag och amorism kallar kärlek är viktigt för god samvaro mellan människor. Mänskligheten, vården och rättsväsendet skulle må bra av amorism, åtminstone utbildning av allmänheten om de amoristiska definitionerna av kärlek, total välvilja till alla, rättfärdighet och orättfärdighet 

Jag är mentalt frisk. Jag möter människor som själavårdare och vän.
Demonstration planeras att hållas troligen i maj 2024 i Stockholm.
Information om demonstrationen kommer att visas här.

Du kan förstå genom att läsa denna artikel. Men andra, även vanliga läkare, vanliga jurister och vanliga journalister som inte studerat informationen i denna artikel förstår inte problemen. Denna artikel förklarar problemen och ger även bra lösningar. (Ingen annan har mig veterligen beskrivit detta bättre än denna artikel.) 

Judgment

Improved the 2023-12-19 (at 17:27 CET) Introduction. 2021-12-21 Matthew 7:5 says that it is okay to correct and judge if we do it righteously. 21-01-23 Forgiveness and grace and variable human value. 2021-01-22 Divine love explained for atheists. 21-01-21 clarification; image of Bonniers Swedish dictionary. 21-01-20 To abstain from judging (deciding, acquitting or punishing) may sometimes be to abstain from loving. 21-01-19 warning for translations of Luke 6:37; (Explanation how Matt 7:5 and 19:28 – 29 contradicts Matt 7:1 if Matt 7:1 is wrongly and too shortly explained; Defence contradictions in the Bible explained with Amorism; Conclusion God is the utmost Judge. 21-01-18 interpretation of "be perfect"; 21-01-17 Merriam Webster; My definitions. This article was first published the 2021-01-13 (at 20:44 CET) on www.amorism.cc.


Improved the 2021-01-23
§ Some unaware and some hypocrites don't admit that lack
of total benevolence is a weakness.
§ Some unaware and some hypocrites don't admit that themselves
and every being is discriminating.

Jpg.varying value of humans
Image of the first edition
of the book Amorism
(the year 2016).
Please, support Amorism
and my writing
.
Introduction. Amorism® and I claim that judgements may be important. Amorism doesn't demand anything. Therefore Amorism neither tells anyone to judge nor anyone to abstain from judging. Amorism is a holy dogma on the Amoristic vision that hallows total benevolence (omnibenevolence) more than the other Amoristic virtues. Amorism is a holy education about this and the specific definition of benevolence and the other Amoristic virtues. This education may be beneficial even if Amorism doesn't demand benevolence and other virtues.
This article describes my philosophy about the concept judge in English, Greek and Swedish. Namely: judge, κρίνω [krino] and döma respectively. This concept is similar in these (and other) languages. Amorism sheds light on the concept. This article examines if it may be right for humans to judge and what righteous judgments may be. The conclusion is in the end of the article. This article is also about translation and understanding of the Bible verse Matthew 7.1 (and 7:2– 6 and Jesus Christ). Amorism doesn't depend on explanations of the Bible, Jesus and God. But we often refer to and discuss Jesus, God, the Bible and other sources.  I publish this since I have experienced several priests, pastors, laymen and publications misinterpreting Matthew 7:1, Luke 6:37 and Romans 2:1. By the way, judgments are about power – an amoristic virtue.

Psykopati, sociopati. Nya definitioner behövs och presenteras här

Bättrad den 2024-01-18 rubrik. 24-01-12 kl. 13:04 Inledning. kl. 10:27 Narcissism, överdrivet hävdande av egenvärde; hyckleri; grundlösa beskyllningar av andra. 24-01-11 människor och psykopater kan vara farliga även om de inte är elaka. 24-01-09 kl. 05:13 det som amorism kallar orättfärdighet är det som skadar och hämmar mänskligheten och världen mest. 2023-12-20 kl. 07:35 kompass för moral; lögner; omoralisk kriminalitet. 23-11-19 psykopater kan förstå och gilla amorism; NPF. 23-11-17 rovdjur; 23-11-11 skillnad psykos; min utveckling av PCL-R. 23-11-09 skillnad mellan psykopati och autism; felaktig eller otydlig definition av psykopati kan ge fel svar när man mäter med PET, CT, MRI. 23-10-19 skillnad mellan psykopati och sociopati; rättfärdighet; otacksamhet. 23-10-18 farlighet, skaderisk; svaghet; dominans, manipulation, charm, vänlighet. Denna artikel publicerades den 2023-10-18 kl. 09:41 på www.amorism.cc.

jpg.Scott O Lilienfeld
Bild 1. Professor Scott O. Lilienfeld.
Jag nämnde min definition
av psykopati som hade publicerats 
några månader tidigare i min bok.
Några ord med annorlunda färg är länkar till förklaringar. Stöd mitt arbete ekonomiskt så gör jag bättre publikationer. Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida och artiklarna om amorism syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas detta som på datorer.)

Inledning. Det som amorism kallar orättfärdighet är brist på amorism (total välvilja till alla) mänsklighetens och världens störst svaghet och det som skadar flest, även orättfärdiga och psykopater drabbas.  Enligt amorism är psykopati intressant att studera för att förstå begreppen kärlek och nästankärlek.
Enligt amorism är psykopati samma som extrem orättfärdighet. Amoristiska definitioner hjälper för att förklara sådant. (Amorism menar även att psykopater kan ha goda egenskaper.)

Enligt amorism är det de rättfärdiga som älskar alla, alltså har välvilja till alla (även till de onda). Men, varning många älskar inte alltid alla. Men amorism och de rättfärdiga önskar ändå väl till alla. Enligt den unika amoristiska trosbekännelsen kan rättfärdiga varelser älska varelser samtidigt som de strider mot varelserna. Psykopater klarar inte detta. Älskande måste enligt amorism inte alltid innebära vänskap eller gillande.