God advent

Bättrad den 18-12-09. Denna artikel publicerades första gången den 16-11-27 kl. 11:30 på WWW.AMORISM.CC.


Advent kommer av latin (adventus, advenio eller advento). Det betyder antågande, ankommande eller inträffande. Jesu Kristi födelse firas under julen, vars främsta högtidsdag är juldagen. Advent är den tid som varar fyra veckor fram till jul. Advent är inledningen till julen. Julen avlöser advent. Julen varar ca fyra veckor från juldagen. (Egentligen startar julen två dagar före juldagen.) Födelsen firas under hela julen, vars främsta högtidsdag är juldagen.

Höst 2019

Bättrad den 2019-11-16 avsnittet Lästips med länkar till andra artiklar; 19-11-09 bildtext maximer; 19-11-07 präst; 19-11-04 förtydligande av §1; 19-11-03 "kultur"-röra ersätter vänlighet och kärlek med snällhet; §2 urkyrka, 19-11-02 Alla helgons dag; kl. 10:35 text. 19-10-24 kl. 00:53 Svenska Akademien; 19-10-07 begreppet förverkliga; 19-09-29 stöd nästa utgåva av boken. 19-09-26 respekt, artighet, hövlighet; bästa filosofiska samtalen; välvilja, kärlek, kyrka; 19-09-23 egoism; 19-09-19 bildtext; 19-09-17 inledning; 19-09-05 humanism; 19-09-04 språk är inte statiskt; länkar; AGI, NARS, AI; 19-09-03 Artificiell intelligens. Denna artikel publicerades första gången den 2019-09-03 kl. 13:33 på www.amorism.cc.

Välkommen att vara
med på bild här på
Amoristernas hemsida
Inledning. Här avses att placeras länkar till några av de hundratals artiklar som finns här på www.amorism.cc. Att skriva artiklar tar tid och kräver arbete. Stöd samfundet Amoristerna så utvecklas denna och andra artiklar. Artiklar som skrevs, uppdaterades eller anbefalldes i somras finns i artikeln Sommar 2019. Där finns många flera länkar till ytterligare några av de hundratals artiklarna om amorism. Nedan i denna artikel beskrivs andra teman, nämligen: Allhelgonahelgen, artificiell intelligens m.m..

Definition, denotation, konnotation

Bättrad den 2019-11-26 bild; 19-10-23 Visa vishet; 19-11-09 Välsignelse. Denna artikel publicerades första gången den 2019-10-22 kl. 01:15 på www.amorism.cc.

jpg. konnotation denotation amorism
Jag försöker berika
mänskligheten med
amoristisk filosofi och
poesi. När tid finns
kan ljud publiceras
i denna artikel. 
§1 Definition, denotation, konnotation

Hej kändisar och några anonyma. 
Begreppen definition och denotation kan vara synonyma. 
Definition kan nämligen betyda: 
kortfattad denotation. 
Konnotation betyder bibetydelse. 
Jag vill yrka: en styrka i vår kyrka 
och alla goda läroäro att dessa 
reducerar antalet konnotationer
Goda läror fokuserar främst på klargörande konnotationer. 
Dyrka rätt lära så slipps kval och med ens ambi~val~ens
mellan onödiga konnotationer och velande med felande definitioner. Dikten fortsätter....

Diakon

Bättrad den 2019-11-29 kl. 13:04 urkyrka; kl. 10:11 representant och ledare; 19-11-28 inledning; länkar. Denna artikel publicerades första gången den 2019-11-27 kl. 13:47 på www.amorism.cc.
.
Diakon är ett ämbete i Amoristerna, kyrkan för amorismAndra ämbeten är präst och biskopDiakon betyder tjänare på grekiska. Amorism använder ordet diakon i betydelsen medarbetare med den specifika uppgiften att sprida den viktiga och heliga läran amorism. Kyrkans ämbetsmän ska helga amorism och inte missbruka begreppet amorism. Amoristiska ämbeten är heliga ämbeten. Att ha amoristiskt ämbete innebär att vara någon sorts representant för amorism och någon sorts ledare i kyrkan. Heliga ämbeten handlar förstås inte om att gilla allt, alltid vara vänlig eller att alltid vara fullkomlig i allt. Ämbetsmän i Amoristerna, kyrkan för amorism ska hänvisa till: 1) Amoristerna, kyrkan för amorism, 2) amoristiska trosbekännelsen som sammanfattar amorism och 3) boken Amorism. Ämbetsmän ska informera kyrkan när ämbetsmän förmedlar sakrament. 

Präst, biskop definition

Bättrad den 2019-11-12 förtydligande; 19-11-08 Gud och Jesus; bild + sacerdōs; 19-11-07 amoristiska definitioner av präst och biskop. Denna artikel publicerades första gången den 2019-11-07 kl. 17:07 på www.amorism.cc.

jpg. präst definition
Kommentarer i rött
till en enkel definition
av begreppet präst. 
Kommentarer till samtal om begreppet präst. Bild här visar en förenklad definition. Men begreppet präst har äldre historia och andra innebörder. Det förstår många präster i andra kyrkor. Jag utreder här begreppet ytterligare. Enligt boken Amorism kommer ordet präst av grekiskans [presbýteros] som betyder: •äldste; •gammal man; •ledare. Andra religioner och andra språk kan använda andra ord än "präst" för sina religiösa ledare. I äldre grekisk kultur och i grekiska Biblar används ofta grekiskans [hiereus] som titel för de israelitiska prästerna. Där används även ordet [presbýteros] för att visa att någon är ledare.


Kyrka, samfund. Definitioner

Bättrad den 2019-11-18 kl. 19:59 flyttat avsnittet urkyrka; kl. 13:11 förtydligande; länkar; 19-11-17 kl. 11.01 trosbekännelse; 19-11-16 Vår definition; 19-11-03 urkyrka; reformationen; Luther. Denna artikel publicerades första gången den 16-11-28 kl. 11:22 på WWW.AMORISM.CC.

Amoristerna, kyrkan för amorism
är inte beroende av förklaringar
om Gud eller Jesus. Men vi tror att
amorism har viktiga förklaringar 

om hur djur, människor, Gud 
(och andra varelser) är.
Förklaring av begreppen religiöst samfund respektive kyrka. Jesus hade en kyrka, men inte någon egen byggnad för offentlig gudstjänst, inget eget tempel. Denna artikel visar vad kyrka, präst m.m. betyder. Andra samfund och andra läror, främst kristendom har intressanta begrepp som amorism® använder. Amorism har viktiga (och ibland nya) definitioner av några sådana gamla begrepp. Amorism har även nya unika begrepp. Amorism är inte beroende av förklaringar om Bibeln, Gud och Jesus. Amorism är nämligen även en ny lära och ny religionEn av de viktigaste anledningarna till att amoristerna är ett samfund är: att bättre kunna förklara viktiga begrepp och samband; och att dessa förklaringar och samband ska bevaras och hållas ihop. Så fungerar alla terminologier även i alla andra ämnesområden (t.ex. i matematik, biologi, kemi...). Förklaring av varje begrepp i terminologi/ språk (t.ex. svenska) är ofta beroende av hur ett eller flera andra begrepp förklaras. Om de förklaras rätt så förstår man bättre. Vi har nya och unika förklaringar av viktiga (tyvärr avancerade och komplexa) begrepp som kärlek, rättfärdighet, synd, ande, helighet, religion, dygd, last m.fl.. När något ska förklaras är det viktigt att välja de rätta förklaringarna, den rätta läran, de rätta synonymerna. Därför utbildar amorism. Amorism är inte motståndare mot andra läror och andra terminologier, som vi emellanåt undersöker.

Urkyrka

Bättrad den 2019-12-01 kl. 12:39 religionsstiftare; 19-11-19 kl. 11:17 förtydliganden; kl.10:03 Helig ande; Denna artikel publicerades första gången den 2019-11-18 kl. 19:56 på www.amorism.cc. Material i denna artikel publicerades första gången den 2019-11-03 på www.amorism.cc, men då i en annan artikel. 

Jpg. urkyrka
Amorism bygger inte på förklaringar om Bibeln, Gud och Jesus. Man måste alltså inte tro på sådant eller annat för att vara amorist. (Men amorism har kanske de bästa förklaringarna av sådant.) För att vara amorist räcker det att helga amorism. Amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism innebär •ny filosofi/lära, •ny religion och •ny församling. Nämligen den första kyrkan som grundas och registreras i Sverige. Närmare bestämt: Amoristerna, kyrkan för amorism grundades år 2012. Det är mig veterligen den första svenska urkyrkan. Med urkyrka menar jag: den första kyrkan, närmare bestämt: •den första församlingen med den nya religionen. Samfundet Svenska kyrkan (SvK) är således ingen urkyrka. Ty SvK kopierade Luthersk kristendom från Lutherska urkyrkan i Tyskland (även tyska gudstjänster, "Deutsche messen"). (Luthersk lära kallas Augsburgska bekännelsen.) Katolska kyrkan fanns före Svenska kyrkan. Men Katolska kyrkan grundades i Romarriket, alltså inte i Sverige. Att Amoristerna, kyrkan för amorism är en urkyrka innebär alltså att betona a) det nya, b) det unika, c) det självständiga och d) det att vara första (registrerade) församlingen med amorism som lära. Jag är den (andra?) (officiellt registrerade) svenska religionsgrundaren. Den första(?) svenska religionsgrundaren var Swedenborg. Men han lyckades inte registrera något samfund. Det första Swedenborgs-samfundet som registrerades var år 1787 i England, alltså 15 år efter Swedenborgs död. Amorism är en ny lära etc.. Grundaren av fornnordisk religion är mig veterligen okänd. Och den religionen grundades kanske i annat germanskt land än Sverige. Religionsstiftare är synonymt med religinsgrundare.

Förverkliga

Bättrad den 2019-10-07 kl. 14:04 länk. Denna artikel publicerades första gången den 2019-10-07 kl. 10:40 på www.amorism.cc.

Om begreppen förverkliga, förverkliga välvilja och förverkliga kärlek.

Stöd mitt arbete. Då kommer 
en ännu bättre utgåva av
boken Amorism som jag
har författat; se bild.

Bakgrund: Amorism grundades år 2012 för att jag (Fredrik m.fl.) förstod att världen behövde bättre definitioner av begrepp som kärlek, helighet, rättfärdighet m.fl.. Amorism har de bästa definitionerna (tror jag och flera andra). Amorism förklarar varför dessa begrepp är viktiga. Amorism förkastar inte andra definitioner, men amorism helgar inte otillräckliga eller felaktiga definitioner. Jag upptäckte att all äkta kärlek är välvilja; (delvis inspirerad av Aristoteles och Aquino). Definitioner av begreppen kärlek och välvilja har utvecklats av mig. Begreppen är komplexa och har inte förklarats tillräckligt bra av någon annan som vi har hört talas om. För att förvalta de rätta och logiska definitionerna av begreppen grundades läran amorism. Några definitioner är sammanfattade i amoristiska trosbekännelser. Definitionerna och trosbekännelserna förvaltas även av samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism. Boken Amorism förklarar mera.