God advent

Bättrad den 2023-12-05 kl. 11:24 inledning; 23-12-04 17:48 bild; 21-11-28 definitioner av kärlek; inte naiv kärlek; Jesus inspirerade till amorism; 2020-12-17 begreppen rättfärdighet och kärlek är inte självklara; 20-12-01 människor och stater kan inte alltid lyda lagar; ny filosofi, ny kyrka. Denna artikel publicerades första gången den 16-11-27 kl. 11:30 på WWW.AMORISM.CC.

Adventsstjärna animerad
Adventsstjärna
God advent, välsignad advent! 

Varje artikel på denna hemsida innehåller länkar som förklarar våra definitioner av ord. Man förstår amorism bättre om man kollar länkarna. 

Ordet advent kommer av latin adventus. Det är ett förkristet ord som betyder ankomst. Advent kom att betyda tiden före jul och åsyftar Jesu födelse som firas i många kyrkor. Advent är den tid som varar fyra veckor fram till jul. Advent är inledningen till julen. Julen avlöser advent. Jesu Kristi födelse firas under julen, vars främsta högtidsdag är juldagen. Julen varar ca fyra veckor från juldagen. (Julen startar två dagar före juldagen.) Födelsen firas under hela julen. Välsigna betyder att önska, besluta eller handla för något gott eller att ge något gott. När amorister välsignar innebär det åtminstone önskan att visionen om total välvilja till alla ska helgas av någon; helst även att någon ska uppleva sådan välvilja; förklaring av välvilja finns i länken amorism, total välvilja till alla.

Härlig höst år 2023

Bättrad den 2023-11-30 kl. 11:00 vår rätta utbildning är nödvändig (för präster); kl. 10:10 enda religion och kyrka som definierar kärlek i trosbekännelse; 23-11-28 domar kan vara bra även om de inte är kärleksfulla; 23-11-26 kl. 09:27 amorister och kristna har rätt att döma; 23-11-19 Demonstration för kärlek mot orättfärdigt våld; 23-11-11 länk om psykos; 23-11-09 länk om skillnad autism och psykopati; 23-11-07 Gustav Adolfsdagen och frihet; 23-11-04 bilder på hjälpverksamhet, biskopsskrud, romersk rustning; 23-10-20 psykologi; 23-10-10 amorism är inte likhetsfundamentalism; 23-10-09 stoicism; 23-10-05 att filma vakter etc.; psykiatrisk tvångsvård skulle kunna avskaffas; 23-10-01 Det viktigaste är inte vem (t.ex. någon människa eller någon gud) har skapat någon religion; 23-09-26 länk om sanning och vetenskap; scientism; 23-09-24 bilder; 23-09-21 inledning; 23-09-20 Amoristerna är en i statlig myndighet godkänd kyrka med egna präster och egen biskop; kungen 50 år som statschef; 23-09-18 bild på professor Mansén; 23-09-14 bild på ekumenik mellan Svenska kyrkan, Katolska kyrkan kardinal Arborelius och Amoristerna. 23-09-11 länk om dom och straff; definition av religion; mänskliga rättigheter och FN. Denna artikel publicerades den 2023-09-11 kl. 08:31 på www.amorism.cc.

Hemsidan visas bäst på datorer. På mobiltelefon visas förenklad version av artiklarna. Men nästan alla moderna mobiltelefoner kan visa artiklarna i dator-läge. Prova detta genom att nederst på denna hemsida trycka på 'Visa webbversion'. De som vill får gärna vara med på bild på denna hemsida. Denna artikel innehåller länkar till några av de hundratals artiklarna som finns på denna hemsida.

1. 🇸🇪 
Höstbild
Amorism® och Amoristerna, kyrkan för amorism grundades för att andra filosofer, psykologer och kyrkor inte har lyckats att definiera begreppet kärlek tillräckligt bra.
Amorism menar att varje människa är mer eller mindre kärleksfull. Vi tror att det är bra att utbilda om amorism, den kravlösa, heliga utbildningen om kärlek och välvilja; utbildning är bra även om man inte kan framtvinga kärleksfullhet. Därför är läran amorism kravlös, alltså även opolitisk. Amorism finns för att visa att mänskligheten (filosofi, psykologi och kyrkor m.fl.) även behöver vår vision om total välvilja till alla. Enligt amorism och vår unika trosbekännelse är denna totala välvilja inte någon handling; och kärlek måste inte innebära gillande, vänskap eller sex.

Judgment

Improved the 2021-12-21 Matthew 7:5 says that it is okay to correct and judge if we do it righteously; 21-01-23 (at 14:24 CET) Forgiveness and grace and variable human value; 2021-01-22 Divine love explained for atheists; 21-01-21 clarification; image of Bonniers Swedish dictionary; 21-01-20 To abstain from judging (deciding, acquitting or punishing) may sometimes be to abstain from loving; 21-01-19 warning for translations of Luke 6:37; (Explanation how Matt 7:5 and 19:28 – 29 contradicts Matt 7:1 if Matt 7:1 is wrongly and too shortly explained; Defence contradictions in the Bible explained with Amorism; Conclusion God is the utmost Judge; 21-01-18 interpretation of "be perfect"; 21-01-17 Merriam Webster; My definition. This article was first published the 2021-01-13 at 20:44 CET on www.amorism.cc.


Improved the 2021-01-23
§ Some unawae and some hypocrites don't admit that lack
of total benevolence is a weakness.
§ Some unawae and some hypocrites don't admit that themselves
and every being is discriminating.

Jpg. varying value of humans
Image of the first edition
of the book Amorism
(the year 2016).
Please, support Amorism
and my writing
.
Introduction. Amorism® and I claim that judgements may be important. Amorism doesn't demand anything. Therefore Amorism neither tells anyone to judge nor anyone to abstain from judging. Amorism is a holy dogma on the Amoristic vision that hallows total benevolence (omnibenevolence) more than the other Amoristic virtues. Amorism is a holy education about this and the specific definition of benevolence and the other Amoristic virtues. This education may be beneficial even if Amorism doesn't demand benevolence and other virtues.
This article describes my philosophy about the concept judge in English, Greek and Swedish. Namely: judge, κρίνω [krino] and döma respectively. This concept is similar in these (and other) languages. Amorism sheds light on the concept. This article examines if it may be right for humans to judge and what righteous judgments may be. The conclusion is in the end of the article. This article is also about translation and understanding of the Bible verse Matthew 7.1 (and 7:2– 6 and Jesus Christ). Amorism doesn't depend on explanations of the Bible, Jesus and God. But we often refer to and discuss Jesus, God, the Bible and other sources.  I publish this since I have experienced several priests, pastors, laymen and publications misinterpreting Matthew 7:1, Luke 6:37 and Romans 2:1. By the way, judgments are about power – an amoristic virtue.

Demonstration för kärlek mot orättfärdigt våld

Bättrad den 2023-11-30 kl. 22:56 över 2000 människor deltog; kl. 10:52 definition av rättfärdig konflikt och rättfärdigt våld; 23-11-26 inledning; 23-11-24 orättfärdighet främsta orsaken till våld, lögner och konflikter; 23-11-23 attityd; konflikter om gott och ont; vetenskap, demokrati och mänskliga rättigheter är otillräckliga för moral; 23-11-22 länk tuff kärlek; 23-11-20 inte nödvändig pacifism; moralisk kompass; undvik naivitet; amorism vill minimera våld; våld kan minskas med våld; 23-11-19 definition av orättfärdigt våld; skillnader mellan olika stater och olika religioner; olika definitioner av begreppet rättfärdighet; bild Katerina Janouch. Denna artikel publicerades den 2023-11-12 kl. 09:50 på www.amorism.cc.

Demonstration för kärlek mot orättfärdigt våld
Start i Humlegården
Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida och artiklarna om amorism syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas detta som på datorer.) Stöd mig ekonomiskt. Ty då kan vi skapa bättre material och nå ut bättre och till flera.

Demonstration den 2023-11-18 i Stockholm. Tror att över 2000 personer deltog. Tack till deltagarna! Tack till arrangörerna! Tack till talarna! 

Officiellt heter demonstrationen 'Kärleksmanifestation för Sverige mot våldet.' (Men jag kallar demonstrationen för: Demonstration för kärlek mot orättfärdigt våld. Jag säger: heja Sverige, en viktig del av mänskligheten.) 

Präst, biskop definition

Bättrad den 2023-11-30 kl. 10:17 vår rätta utbildning av ämbetsmän är nödvändig; 23-05-13 Luther; Apostolisk succession; 2019-11-08 Gud och Jesus; bild + sacerdōs; 19-11-07 amoristiska definitioner av präst och biskop. Denna artikel publicerades första gången den 2019-11-07 kl. 17:07 på www.amorism.cc.

jpg. präst definition
Kommentarer i rött
till en enkel definition
av begreppet präst. Även om
begreppet pastor.
Kommentarer till samtal om begreppet präst. Bild här visar en förenklad definition. Men begreppet präst har äldre historia och andra innebörder. Det förstår många präster i andra kyrkor. Jag utreder här begreppet ytterligare. Enligt boken Amorism kommer ordet präst av grekiskans [presbýteros] som betyder: •äldste; •gammal man; •ledare. Andra religioner och andra språk kan använda andra ord än "präst" för sina religiösa ledare. I äldre grekisk kultur och i grekiska Biblar används ofta grekiskans [hiereus] som titel för de israelitiska prästerna. Där används även ordet [presbýteros] för att visa att någon är ledare.


Amoristiska visionen

Bättrad den 2021-03-16 Inledning; 20-05-12 kl 22:37 alla bryter mot mänskliga rättigheter; amorism förklarar när sådant är moraliskt acceptabelt; länkar; 19-04-06 kl. 15:03 Inledning; 19-01-02 terminologi; 18-11-19 inte lika värde; 18-11-06 heliga dygder. Denna artikel publicerades första gången den 2018-10-01 kl. 08:33 på www.amorism.cc.

Boken Amorism.
Stöd mig ekonomiskt så skriver
jag en ännu bättre utgåva.
Amorism® (läran) bygger på min viktigaste vision om godhet, nämligen: den amoristiska visionen. Vi amorister tror att visionen är den bästa grunden i god etik, god politik och goda samhällen. Vi menar alltså att amorism även är bästa grunden för god användning av vetenskap och teknik. Vi tror att mänskligheten och världen behöver mera amorism. Visionen är grunden i läran. Amorism (läran) är inte politik. Ty amorism är främst utbildning, nämligen kravlös utbildning om amorism, den nya filosofin. Traditionell filosofi är otillräcklig (eller inte tillräckligt tydlig för att beskriva visionen och världen. Läran avslöjar illusioner som är vanliga. (Indicium för otillräckligheten visas i artikeln Kapitulation...) Därför har några nya begrepp skapats i läran. Läran innefattar definitioner av många viktiga filosofiska och psykologiska begrepp. Läran har upptagit, men ibland även reformerat flera viktiga och traditionella begrepp inom filosofi och psykologi. Dessa definitioner kan vara viktiga. Ty somliga begrepp har andra betydelser som används av andra filosofer. (Vissa av våra definitioner är bättre än andras definitioner; i synnerhet för att förklara amorism.) 

Psykopati, sociopati, varning

Bättrad den 2023-11-23 kl. 09:39 Inledning; 23-11-21 Narcissism, överdrivet hävdande av egenvärde; grundlösa beskyllningar av andra; 23-11-19  psykopater kan förstå och gilla amorism; Inledning; NPF; 23-11-17 rovdjur; 23-11-11 skillnad psykos; min utveckling av PCL-R; 23-11-09 skillnad mellan psykopati och autism; felaktig eller otydlig definition av psykopati kan ge fel svar när man mäter med PET, CT, MRI; 23-10-19 skillnad mellan psykopati och sociopati; rättfärdighet; anklagelser; lögner; otacksamhet; 23-10-18 skaderisk; svaghet; dominans, manipulation, charm, elakhet. Denna artikel publicerades den 2023-10-18 kl. 09:41 på www.amorism.cc.

Scott O Lilienfeld
Bild 1. Professor Scott O. Lilienfeld.
Jag nämnde min definition
av psykopati som hade publicerats 
några månader tidigare i min bok.
Denna artikel avses att utvecklas. Några ord med annorlunda färg är länkar till förklaringar. Stöd mitt arbete ekonomiskt så gör jag bättre publikationer. Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida och artiklarna om amorism syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas detta som på datorer.)

Inledning. Enligt amorism är det de rättfärdiga som älska alla, alltså har välvilja till alla (även till de onda). Men, varning många älskar inte alltid alla. Men amorism och de rättfärdiga önskar ändå väl till alla. Enligt den unika amoristiska trosbekännelsen kan rättfärdiga varelser älska varelser samtidigt som de strider mot varelserna. Psykopater klarar inte detta. Älskande måste enligt amorism inte alltid innebära vänskap.

Varning, du har troligen mött många psykopater i ditt liv. Det finns några olika definitioner av begreppet psykopati. Alla är inte eniga om vad psykopati är. Jag menar att psykopati är avsaknad av eller abnorm brist på nästankärlek, alltså bristfällig kärlek och välvilja till andra (än sig själva). Ingen har mig veterligen betonat att sådan abnorm brist på kärlek och välvilja är samma som psykopati. Jag menar att psykopati är en NeuroPsykiatrisk Funktionsnedsättning (NPF). Jag förkastar idén att psykopati är någon egentlig styrka. Men alla, även psykopater kan ha goda sidor och vara väldigt dygdiga. Men de är inte dygdiga beträffande den främsta dygden som är amorism (total välvilja till alla). Enligt amorism är psykopati samma som abnorm orättfärdighet. Men bildade och intelligenta psykopater kan gilla amorism och förstå att amorism kan vara bra för dem själva och andra. 

Psykos

Bättrad den 2023-11-22 kl. 11:35 kostar årligen mer än ettusenmiljarder; kl. 08:00 många är inte benägna att vara psykotiska; 23-11-19 NPF; kärlek; 23-11-18 skillnad mellan psykos och psykopati; 23-11-17 psykosers varaktighet; 23-11-15 alkohol; 23-11-14 hallucinogen; 23-11-13 kärleksdriften påverkar hur varelser hanterar psykos; 23-11-12 Bleuler; psykos måste inte innebära hallucinationer; somliga är benägna för psykos; Avhandling; 23-11-11 länkar; döljande av vanföreställningar; psykopati; doktor Canstatt; somliga patienter har endast en eller enstaka ologiska vanföreställningar. Denna artikel publicerades den 2023-11-11 kl. 06:06 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas. Stöd mitt arbete ekonomiskt. Några ord med annorlunda färg är länkar till förklaringar. Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida och artiklarna om amorism syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas detta som på datorer.) 

Utgåva 1 av boken
Amorism, välvilja kärlek lycka.
Inledning, bakgrund. Vi som är helhjärtade amorister menar att alla, även de som är sjuka eller svaga bör bemötas med kärlek, helst amorism (total välvilja till alla). Vänlighet ingår i den amoristiska dygden artighet. Amorism (läran) menar att välviljan och kärleken kan bestå, alltså god människosyn, även om ingen kan lösa alla problem och även om man inte alltid kan vara vänlig. Denna artikel skrevs för att många människor inte vet vad psykos är. Somliga förstår inte att psykos är sjukligt. Definition av vad psykos är står i avhandlingen i denna artikel. Denna artikel bygger på mitt 40-åriga stora intresse för människor och mitt ideella arbete som präst, biskop och själavårdare sedan år 2012. På grund av detta och min amoristiska tro så umgås jag även med människor som har olika mentala handikapp. Några människor har så grav mentalsjukdom att de inte kan arbeta. Många vet inte om att de själva har mentala handikapp. Jag förstår varför det (tyvärr) är vanligt att människor skäms, alltså är rädda och därför inte erkänner att de har mentalsjukdom eller NeuroPsykiatrisk Funktionsnedsättning (NPF) som det ofta kallas nuförtiden. Jag har själv inte någon NPF och har aldrig haft någon. Men jag har sett många problem som NPF kan orsaka och vill därför öka förståelse för olika NPF. Psykopati är den NPF som innebär orättfärdighet. Andra NPF måste inte innebära orättfärdighet.