Vårtermin år 2024

Bättrad den 2024-04-16 punkt 21 länk till demonstration för kärlek mot våld den 13/4. 24-04-12 bild på krokus. 24-04-09 punkt 26 påsk år 2024. 24-03-21 punkt 25 Internationella lyckodagen och vårdagjämningen. 24-03-14 länk om att ändra eller avskaffa LPT; 24-03-08 punkt 24 amorism kan bättra psykologi och The big five. 24-03-06 punkt 1. 24-03-02 tack till alla kvinnor som friar 2024, skottår. 24-02-26 QR-kod till www.amorism.cc. 24-02-25 bild på doktor Keith Wijkander om filosofen Immanuel Kant. 24-02-14 kl. 06:21 Alla hjärtans dag och vänliga veckan. 24-02-12 Världen behöver nya definitioner för att må bättre. 24-02-07 Innehåll. 24-01-09 amoristiska definitioner är nödvändiga för att man rätt ska förstå Jesus, i synnerhet i konflikter. 24-01-07 fullständiga definitionerna av kärlek avses att publiceras. 24-01-06 mänskliga rättigheter, demokrati och vetenskap är ofta otillräckligt. Denna artikel publicerades den 2024-01-02 kl. 14:41 på www.amorism.cc.

Många sorters krokus blommar på
våren. Krokusar är lökväxter.
Denna hemsida syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon kan nederst på denna sida klicka på: Visa webbversion. Då visas detta som på datorer.) De som vill får gärna vara med på bild på denna hemsida. Många begrepp är inte självklara. Därför finns länkar till artiklar som förklarar vad vi menar och inte menar med somliga viktiga begrepp. 
Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5.

Innehåll (avses att utvecklas) i denna artikel: § Därför finns filosofin och läran amorism. § Amorism är den enda läran, religionen och kyrkan som definierar kärlek i en trosbekännelse. (Viktigt för att rätt förstå kärlek och Jesus.) § Länkar till artiklar om definitioner av begreppen filosofi, religion, präst, biskop och kyrka.
jpg.Slaget vid stäket 200 år
Fred vare med alla, om möjligt. Tack och salut
för alla kvinnor som friar! Skottdagen
sägs enligt folktro vara extra bra att fria på för
kvinnor. Bilden har egentligen inte att göra med
att det är skottår år 2024. Skottdagen är den
29/2 vart fjärde år. Prefixet  skott- kommer av
att en extra dag har 'skjutits' in i kalendern.
§ Amoristerna är ett i statlig myndighet sedan år 2012 godkänt samfund och kyrka med egna präster och egen biskop. § Vår egen utbildning är nödvändig (för präster m.fl.). § Länk om att Amorister och kristna har rätt att döma. § Länk om kärlek och skillnad mellan rättfärdigt och orättfärdigt våld. § Länk om moralisk kompass. § Länk om att amorism inte är likhetsfundamentalism. § Länkar till artiklar för själavårdare om: psykos, psykopati, sociopati, narcissism respektive autism. Psykiatri. § Mänskliga rättigheter (MR), demokrati och vetenskap är otillräckligt för att skapa bra samhälle och bra värld. Länk till artikel om MR och FN. Mänskligheten behöver amorism. § Amorism är inte stoicism, men inspirerat av det och kristendom. § Det viktigaste är vad filosofin, läran eller religionen säger. Det viktigaste är alltså inte vem (t.ex. någon människa eller någon gud) som har skapat någon religion. § Länk om sanning, vetenskap och scientism. §
jpg.Fredrik Vesterberg i kommendörkaptens uniform
Gott nytt år! Vi ber för
amorism (total välvilja till alla)
och fred om möjligt. Amen.
Bilden visar en av de
nyårsmåltider som vi ordnade.
 Att filma vakter etc.. 
§ Bild på ekumenik mellan Svenska kyrkan, Katolska kyrkan, kardinal Arborelius och Amoristerna. § Alla hjärtans dag och vänliga veckan. § Länk om påsk. § Bilder på hjälpverksamhet, biskopsskrud, romersk rustning och uniformer.

The big five - femfaktorteorin. Min korrektion av det och av etablerad psykologi

Bättrad den 2024-04-02 kl. 16:40 förvirringar i filosofi. 24-03-26 antydan om varför amorism bör ersätta pre-amorism. 24-03-18 mänskligheten behöver bättre psykologi. 24-03-12 den kände psykologen och läroboksförfattaren. Denna artikel publicerades den 2024-03-02 kl. 11:15 på www.amorism.cc.

Den 2024-04-02.

Mänskligheten behöver bättre psykologi. Det är viktigare än mycket annat som mänskligheten ägnar sig åt. Amorism har visat och kommer att visa ännu tydligare att femfaktorteorin (på engelska kallad The big five) i traditionell psykologi bör korrigeras; se nedan. Några av orden med annorlunda färg är länkar till förklaringar. Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas denna hemsida som på datorer.) Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5.

img.amorism QR-kod stöd
QR-kod till 
förklaring av hur du kan
stöda amorism ekonomisk.
The big five eller 'de fem stora' kallat av mig här för DFS. Begreppet används i rådande, etablerad psykologi. Jag menar att  innebörden av DFS borde definieras ungefär som: de fem främsta egenskaperna i varelsers karaktär (eller personlighet). Min andra och kommande böcker om amorism kommer att visa varför DFS bör bättras i psykologi och filosofi. Den andra boken kommer nämligen visa vad kärlek torde vara logiskt och psykologiskt sett; alltså inte de röriga definitioner som används av pre-amoristiska filosofer och pre-amoristiska psykologer hittills och nuförtiden och som dominerar. Läs om den kände psykologen som skrivit ärligt i en lärobok om psykologi att kärlek inte kan definieras. Jag menar att det är en ärlig kapitulation i filosofi och psykologi. Ty jag och amorism har studerat de otillräckliga och felaktiga pre-amoristiska definitionerna som orsakar kapitulationen. De nämnda förvirringarna i den hittills dominerande filosofin i världen (alltså pre-amorism) om begreppet kärlek gör att begreppet kärlek inte används i DFS. Men amorism har bra och nya definitioner kommer med förbättrade definitioner som visar hur kärlek är en av de viktigaste egenskaperna i varje varelses karaktär (och därför borde ingå i DFS); se vår unika trosbekännelse och den andra, alltså kommande utgåvan av boken Amorism. Amorism menar att varje människa idkar kärlek mer eller mindre. Andra människor, mänskligheten förstår inte riktigt hur kärlek bör definieras tillräckligt bra och inte varför kärlek är viktigt att nämna även i DFS. Amorism kommer visa att DFS bör justeras och dessutom förklara de rätta definitionerna i min andra bok. De gängse DFS-egenskaperna är: 1) extraversion (utåtriktning), 2) vänlighet, 3) öppenhet, 4) samvetsgrannhet och 5) neuroticism. 

Bön för fred. Bön för lycka. Bön för sjuka. Bön för fångar

Bättrad den 2024-04-09 kl. 11:18 välvilja utan fred. 24-03-02 amorism behövs för att bättre förklara begreppen kärlek och rättfärdighet. Denna artikel publicerades den 2024-02-24 kl. 08:43 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas. Några av orden med annorlunda färg är länkar till förklaringar. Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas denna hemsida som på datorer.) Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5.

Amoristerna, kyrkan för amorism® ber för lycka till alla. Du är välkommen att be med oss var du än är. Amorism menar inte att total lycka måste vara gränslös lycka; se trosbekännelsen. Enligt Bibeln sade Jesus: 'saliga äro de som håller fred'. Amorism menar att man får idka fred. Man får även idka konflikt. Fred är enligt amorism en relativ dygd. Amorism är opolitiskt. Därför är amorism varken förespråkare för domar och konflikter eller motståndare mot domar och konflikter. Men den högsta önskan enligt amorism är rättfärdig fred och rättfärdiga konflikter, om konflikt ens behövs. Vi ber för de som idkar domar och konflikter. Vi ber för rättsväsendet. (Min andra bok avser att förklara sådant ännu bättre.)

Demokratism

Denna artikel publicerades den 2024-04-22 kl. 14:41 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas. Några av orden med annorlunda färg är länkar till förklaringar. Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas denna hemsida som på datorer.) Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5. 

Demokrati är en sorts politik. Demokratism är att främja eller helga demokrati, alltså att anse att demokrati är viktigt eller t.o.m. heligt. Läs gärna även om scientism

Mani

 Bättrad den 2024-04-21 kl. 13:33. Denna artikel publicerades den 2024-04-20 kl. 11:56 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas. Några av orden med annorlunda färg är länkar till förklaringar. Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas denna hemsida som på datorer.) Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5. 

Mani är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning förkortas NPF. Somliga maniska patienter är hypomana, vilket betyder ungefär 'halvt manisk'. Mani innebär högt tempo. Mani är motsats till depression. Mani innebär alltför snabba eller alltför många: aktiviteter, tankar eller idéer som stör långsiktigt hållbart liv eller stör förmåga att ta hand om det som man är ansvarig för. Mani  kan även innebära sömnsvårigheter eller lite sömn. Sömnbrist kan försämra manin och i extrema fall orsaka psykosJag har märkt att några maniska patienter tenderar att ljuga mera än när de inte är maniska. Maniska patienter pressar sig mera. Somliga känner ångest av sin mani. Det är vanligt att maniska människor anklagar andra människor (i sin omgivning) som är mera eller mindre oskyldiga. Patienter som även är psykotiska har en eller flera konstiga känslor eller konstiga idéer som är skadliga för dem själva eller andra. I synnerhet patienter som har narcissistiska tendenser brukar anklaga så. Patienters kärleksdrift påverkar hur mani och livet förlöper.

Jag har själv inte någon NPF och har aldrig haft någon. Men som själavårdare möter jag även somliga människor som har NPF och vill öka förståelse för NPF. 

Hypohalasemi, hypoalasemi, hyponatremi, hypokalemi, hypokalcemi, hypomagnesi

Bättrad den 2024-04-21 kl. 13:26 hypokalcemi. 24-04-18 förklaring; hypomagnesi; förtydligad definition; hypokalemi, hyperkalemi, hypokalcemi. Denna artikel publicerades den 2024-04-18 kl. 09:42 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas. Några av orden med annorlunda färg är länkar till förklaringar. Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas denna hemsida som på datorer.) Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5.

Saltbrist är ett bra begrepp om man förstår att friskt blod innehåller vissa (specifika) koncentrationer av FLERA olika elektrolyter (olika 'salter'). Alla som kan tillräckligt om modern fysiologi vet detta. Moderna läkare får lära sig detta. Att försöka dricka extremt mycket vatten för att försöka kissa ut något kan orsaka det som jag inspirerad av grekiska vill kalla HYPOHALASEMI, alltså saltbrist, närmare bestämt underskott på en eller flera elektrolyter. (Jag menar att hyperhalasemi betyder saltöverskott.) Intensiv idrott och intensiv svettning (värme) och somliga sjukdomar, somliga läkemedel t.ex. somliga psykofarmaka kan orsaka hypohalasemi.  (Inspirerat av modern grekiska menar jag att man även kan säga hypoalasemi.) Om ni säger hypohalasemi till fysiolog eller läkare som inte kan grekiska förstår inte detta begrepp. Orsaken är att jag härmed föreslår att begreppet börjar användas i fysiologi och medicin. Hypohalasemi är (mitt nya begrepp som är) bättre än begreppet som hittills används av läkare (medicin och fysiologi), nämligen hyponatremi (natriumbrist). Mitt begrepp hypohalasemi antyder nämligen även att brist på andra elektrolyter än (enbart) natriumjoner är farligt. VARNING, det räcker alltså inte att försöka avhjälpa hypohalasemi med natriumklorid ('vanligt' salt, alltså koksalt). Hypohalasemi (t.ex. hyponatremi, hypokalemi etc.) kan orsaka saltsug, FÖRVIRRING, TRÖTTHET, HUVUDVÄRK, MUSKELVÄRK, MUSKELSVAGHET, HJÄRTRYTMRUBBNINGAR och i extrema fall DÖD. 

Demonstration för kärlek mot orättfärdigt våld

Bättrad den den 2024-04-16 kl. 11:40 Kommentar till demonstration 2024-04-13; kl 09:30 Inledning. 24-03-11 länk. 24-02-06 korrektion grammatik; Kommentar till demonstration 2024-02-03. 24-02-03 viktigt definiera vad som menas med acceptabelt våld för att minimera våld. Olika kulturer är oeniga om acceptabelt våld och självförsvar. Knapptryckarna, Frihetsnytt, Swebbtv. Bilder på över 1000 demonstranter den 2024-02-03 utanför TV-huset i Stockholm. 2023-11-30 över 2000 människor deltog; definition av rättfärdig konflikt och rättfärdigt våld. 23-11-24 orättfärdighet är främsta orsaken till våld, lögner och konflikter; 23-11-23 attityd; konflikter om gott och ont; vetenskap, demokrati och mänskliga rättigheter är otillräckliga för moral. 23-11-22 länk tuff kärlek. 23-11-20 inte nödvändig pacifism; moralisk kompass; undvik naivitet; amorism vill minimera våld; våld kan minskas med våld. 23-11-19 definition av orättfärdigt våld; skillnader mellan olika stater och olika religioner; olika definitioner av begreppet rättfärdighet; bild Katerina Janouch. Denna artikel publicerades den 2023-11-12 kl. 09:50 på www.amorism.cc.

Jpg.Demonstration för kärlek mot orättfärdigt våld
Start i Humlegården
Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida och artiklarna om amorism syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas detta som på datorer.) Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5. Ty då kan vi skapa bättre material och nå ut bättre och till flera.

Amorister måste inte instämma i denna artikel. Ty amorism är endast kravlös utbildning, alltså inte politik. Detta och denna artikel beskriver endast min privat tro. Artikeln beskriver alltså inte enbart eller främst amorism.

Demonstration den 2023-11-18 i Stockholm. Jag tror att över 2000 personer deltog. Efter det visas demonstrationen den 2024-02-03 i denna artikel. Tack till deltagarna! Tack till arrangörerna! Tack till talarna! 

Officiellt heter demonstrationen 'Kärleksmanifestation för Sverige mot våldet'. Demonstrationen är ordnad på initiativ av Pierre Tinderfjäll. Demonstrationen görs i samarbete med partiet Knapptryckarna, tidningen Frihetsnytt, kanalen Swebbtv och andra. Mera info om arrangörerna avses att visas här. (Men jag kallar demonstrationen för: Demonstration för kärlek mot orättfärdigt våld.) Jag säger: heja Sverige, en viktig del av mänskligheten. Bra att demonstrationen betonar kärlek. Jag arbetar filosofiskt med begreppen kärlek, rättfärdighet, konflikt och nåd. Jag driver olika upplysningskampanjer om detta sedan år 2000. Jag avser att snart publicera min andra bok om sådana begrepp.

Glad påsk år 2024! Påsktiden varar åtminstone till Kristi himmelfärdsdag

Bättrad den 2024-04-16 kl. 09:31 påsktidens varaktighet. 24-04-03 Inledning. 24-04-02 missionsbefallningen; korrigerat datum för påskveckan. 24-03-23 pingst. Denna artikel publicerade första gången den 18-03-24 kl. 10:15 på www.amorism.cc. 
   
Att skriva goda artiklar kräver kunskap, tid och arbete. Stöd arbetet.

Välsignad och glad påsk år 2024! 
Bild från Klara kyrka (förr kallad Sankta Clara kyrka) i Stockholm påskdagen den 2024-03-31. Spontan ekumenik mellan Klara kyrka och Amoristerna, kyrkan för amorism. Tack till Klara kyrka och andra som bjöd! Vi amorister deltog i gudstjänsten. Enligt amorism är det bra att lära sig av andra kyrkor. Vi amorister betonar att begreppet välvilja är nödvändigt för att rätt förklara vad kärlek och rättfärdighet är. Enligt Matteusevangeliet 28:16 – 20 befallde Jesus sina lärjungar att göra alla folk i världen till hans lärjungar; detta kallas missionsbefallningen. Vi tror att kyrkans uppgift är att (ödmjukt) förkunna den rätta tron. Där tror vi att amorism har unik och mycket viktig uppgift. Jesus menade enligt Bibeln att kärleken är det viktigaste budet. Dessutom, enligt Bibeln skrev Sankt Paulus ungefär: "Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dessa är kärleken".  Amorism (läran) tror inte att Jesus eller någon egentligt rättfärdig varelse menar vilken kärlek som helst. Vi tror att Jesus menar den kärleken som vi kallar amorism, alltså den totala välviljan till alla, som är den rätta och rättfärdiggörande kärleken. Amoristernas trosbekännelse förklarar mera om vad kärleken är; min andra bok om amorism avser att förklara ännu bättre. Trosbekännelsen förklarar även att man inte kan tvinga någon att älska, men att det ändå är viktigt med rätt utbildning om kärlek. Vi menar att pre-amoristisk filosofi inte har klarat att förklara kärlek tillräckligt bra. Ekumenik är någon sorts samarbete. Ekumenik kan vara att delta i någon annan kyrkas gudstjänst. Ekumenik kan alternativt vara att olika kyrkor samtalar för att hitta gemensamma idéer. Ekumenik kan göra att man bättre förstår sig själv eller andra. Ekumenik måste inte innebära att man ändrar sin egen tro.