Artighet

Bättrad den 2019-07-17 kl. 09:1619-07-04 modern vidskepelse; 19-07-02 visionen; 19-06-30 lämplig respektive olämplig artighet; konfliktbedömning; tacksamhet. Därför bryts mänskliga rättigheter. Denna artikel publicerades första gången den 2019-06-25 kl. 21:15 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas

Kopia av del av artikel på 
www.kollega.se som tillhör 
fackföreningen Unionen. 
Artikeln säger det som 
amorism har sagt i många år, 
nämligen att rätt utbildning 
om rätt begrepp (t.ex. 
om artighet) fungerar och 
lönar sig. Stöd Fredrik och 
amorism. Då får världen ännu 
flera goda idéer. Utbildning 
och samtal om sådana viktiga 
begrepp är två av amorismens 
sakrament.
Enligt SVT-programmet Rapport den 2019-06-26 och www.kollega.se den 2019-01-21 säger forskare på Karolinska institutet att artighet eller hövlighet (mellan kolleger och kunder) kan minska sjukskrivningar med hela 38 %, se bild. Forskarna säger säger sig vara "inspirerade av kanadensisk studie". Jag tillägger: även andra referenser än dessa finns, t.ex. när artighet eller hövlighet har förkunnats eller krävts (för att motverka konflikter i skolor) så har bråk minskat och troligen även orsakat andra förbättringar. Artighet och hövlighet är synonymer enligt läran amorism®. Enligt amorism är respekt grunden i artighet. Artighet (hövlighet) är en av de amoristiska dygderna, nämligen avancerad sorts respekt.

God sommar 2019!

Bättrad den 2019-07-22 trosbekännelse 2019-07-20; 19-07-09 så "fungerar" Wikipedia; 19-07-07 världens främsta problem eller möjligheter; bild 1700-talspicknick; bild Stockholms mittpunkt. Denna artikel publicerades första gången den 2019-06-11 kl. 09:54 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas.

Midsommar är den 2019-06-21
Läs gärna dessa förbättrade artiklar. Färgad understruken text är länkar till artiklarna:
1. Vetenskap, vetenskaplighetdenna artikel handlar även om arbetet eller "kampen" för bättre filosofi, alltså för att främja kommunikation och motverka missförstånd mellan människor. Betänk den inskränkta filosofiska yttrandefriheten i dominerande massmedia (p.g.a. att det kan vara svårt eller avancerat med filosofi? Eller medias partiskhet?).
2. Grunden i amorism®: Amoristiska visionen. Amorism är viktigt på vår planet Tellus och i rymden: relationer i rymden.
3. Filosofi, varför bry sig om Filosofi.
4. Därför behövs amorism: Definitioner av begrepp är inte självklara, även om somliga säger att begrepp är självklara). Det är illusion att tro att begrepps definitioner är självklara: Illusion.
5. Presentation av mig Fredrik Vesterberg.
6. Amorism måste inte innebära altruism och utilitarism.

7. Amorism är tydligare (och ofta bättre) än begreppen allkärlek och universell kärlek.                  Öppna gärna denna artikel för mera läsning om God sommar...

Amoristiska visionen

Bättrad den 19-04-06 kl. 15:03 Inledning; 19-01-02 terminologi; 18-11-19 inte lika värde; 18-11-06 heliga dygder. Denna artikel publicerades första gången den 2018-10-01 kl. 08:33 på www.amorism.cc.

Boken Amorism
Amorism® (läran) bygger på min viktigaste vision om godhet, nämligen: den amoristiska visionen. Vi amorister tror att visionen är den bästa grunden i god etik, god politik och goda samhällen. Vi menar alltså att amorism även är bästa grunden för god användning av vetenskap och teknik. Vi tror att mänskligheten och världen behöver mera amorism. Visionen är grunden i läran. Amorism (läran) är inte politik. Ty amorism är främst utbildning, nämligen kravlös utbildning om amorism, den nya filosofin. Traditionell filosofi är otillräcklig (eller inte tillräckligt tydlig för att beskriva visionen och världen. Läran avslöjar illusioner som är vanliga. (Indicium för otillräckligheten visas i artikeln Kapitulation...) Därför har några nya begrepp skapats i läran. Läran innefattar definitioner av många viktiga filosofiska och psykologiska begrepp. Läran har upptagit, men ibland även reformerat flera viktiga och traditionella begrepp inom filosofi och psykologi. Dessa definitioner kan vara viktiga. Ty somliga begrepp har andra betydelser som används av andra filosofer. (Vissa av våra definitioner är bättre än andras definitioner; i synnerhet för att förklara amorism.) Många begrepp är inte självklaraDet är illusion att tro att begrepp som välvilja kärlek, lycka, gott, ont m.fl. är självklara. Många begrepp är istället flertydiga. Flertydigheten gör att missförstånd lätt uppstår. Ny terminologi/lära är nödvändigt för att motverka missförstånd. Terminologi handlar om att förbättra definitioner och ta avstånd från olämpliga definitioner och illusioner. Sålunda har amorism skapat bättre och unika definitioner av kärlek, snällhet, vänskap, konflikt m.fl. begrepp. Amorism har utvecklat denna nya terminologi för att människor ska förstå sig själva och varandra bättre och för att vi och alla i världen ska bli bättre, om möjligtAmoristisk terminologi är under utveckling. Ekonomiskt stöd behövs! Terminologin gör att missförstånd i psykologi och filosofi undviks, även utanför amorism. Enastående med amorism är att det viktiga begreppet välvilja definieras och betonas. Tyvärr är begreppet välvilja försummat av filosofi, psykologi, andra kyrkor och andra religioner. Amorism förklarar även varför välvilja och kärlek oftast är viktigare än eller minst lika viktigt som snällhet och vänskap. 

Dop och sakrament

Bättrad den: 2019-07-04 kl. 15:15 inledning; 2016-10-02 ljud, tal. Denna artikel publicerades första gången den 16-10-01 kl. 18:45 på WWW.AMORISM.CC.

Image amorism dop
Amoristiskt dop

Amorism (läran) tror att dopet kan vara en viktig ceremoni, nämligen ett sakrament. Ty i dopet erbjuds alla deltagare att emotta Helig ande. Dopet visar att den som blir döpt är amoristiskt troende eller åtminstone är någon sorts medlem i kyrkan. Man låter sig även döpas för att man vill ha god och även för omgivningen inspirerande ceremoni och fest. Man kan vara troende och medlem utan dop. Främst och viktigast av dygderna är total välvilja, även kallat amorism. Amorism (läran) menar att allt som vägleder till amorism är heligt. Amorism menar även att önskan eller visionen om amorism är viktigt, även när det inte kan förverkligas. Det kan vara illusion att hävda att essensen i sakrament är annat än amorism (dygderna, främst total välvilja). Sakrament som är amoristiskt vägledande kan kallas för äkta sakrament. Amorism är en vision som inte är beroende av förklaringar om Gud; även ateister kan vara amorister.

Wikipedia and (dominating) mass media. How injust are they?

Improved the 2019-07-20 at UTC 14:26 introduction; 03:39 analysis; 19-07-19 image text anarchy; 19-07-10 IP warning. This article was published the first time the 2019-07-09 at 11:33 o'clock (Swedish time) on www.amorism.cc.

The red text in this article is enough information for writing good articles about amorism.


Image 1. Flag of The USA. (We added the
text and site WWW.AMORISM:CC)
Dear Wikipedia and domination mass media, I am not satisfied with how you "function". This article shows my private ideas. Amorists don't have to agree with my private ideas. 

Some years ago some articles were published on Wikipedia (at least in the Swedish version of W.) about the new religion Amorism®️ respectively the new congregation Amoristerna, kyrkan för amorism. The symbol and the name of the religion and the congregation is in image 2. Translation of the congregation is Amorists, Church for Amorism. The new religion and the new church is accepted by authorities in Sweden since the year 2012. But shortly after some publications of articles on W. the articles were removed. But other groups are accepted on W.. For instance the idea of Kopimism and the congregation Det missionerande kopimistsamfundet, falsely translated to Missionary Church of Kopimism. (Amorism and we do not have anything to do with kopimism and Kopimisterna. This article shows how "serious", "free" and "objective" Wikipedia has been working (and still is?).) I wish the best to all kopimists and to all creatures; and I'm sorry to use kopimism as an example here.

Filosofi

Bättrad den 2019-07-14. Denna artikel publicerades första gången den 2019-05-22 kl. 17:58 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas

Sokrates
Amorism® förvaltar och utvecklar filosofi, nämligen begrepps definitioner. Filosofi är viktigt. Filosofi påverkar nämligen hur man tänker. Exakta definitioner av ord/begrepp kan vara viktiga om man vill förklara något avancerat som t.ex. känslor, psykologi och vetenskaper. Felaktiga eller inexakta definitioner hindrar förståelse eller orsakar missförstånd. Rikt ordförråd och goda definitioner av begrepp hjälper tänkandet. Dåliga definitioner begränsar eller t.o.m. försämrar tänkandet. God och bra filosofi är viktigt för att motverka missförstånd och rörig sammanblandning av olika begrepp. Vi är inte alltid nöjda med andra filosofers, författares och religioners definitioner. Tro inte att gamla (eller nya populära) definitioner alltid är de bästa definitionerna. Det är inte säkert att kända filosofer och institutioner alltid har de bästa definitionerna. Ty mycket och god filosofi och många uppfinningar skapas av enskilda individer utanför institutioner. Minst två amoristiska dygder har filosofisk anknytning, nämligen: sanning och vetenskaplighet

Anbefall; anbefalles

Denna artikel publicerades första gången den 2019-07-05 kl. 16:30 på www.amorism.cc.

Anbefalla betyder enligt Svenska ordbok (utgiven av Svenska Akademien): att artigt/hovsamt påbjuda, (starkt) rekommendera eller att förtroendefullt överlämna. Anbefalla måste alltså inte betyda att befalla, kommendera eller kräva. Synonymen rekommendera innehåller flera bokstäver. 

Järvaveckan

Bättrad den 2019-06-17 kl. 16:00 bild från Humanisternas hemsida. kl 10:23 svar från Humanisterna och professor Namli; 19-06-16 bild 1c; lösa problem med eller utan religion?; 19-06-15 definition av "helig"; Inledning; bytt artikelns rubrik (från Djärva i Järva); 18-06-29 utbildning; yttrandefrihet i amoristisk anda; 18-06-20 layout bilder; jag önskar; tro/"tro"; helig princip; illusioner om "alla lika" och "starkt samhälle"; 18-06-19 inledning; Socialdemokraterna; 18-06-18 Moderaterna; 18-06-17 terminologi; demokrati och mänskliga rättigheter; tåg; Enhet och basinkomst. Denna artikel publicerades första gången den 2018-06-09 kl. 14:10 på www.amorism.cc.
Fr.o.m. den 19-06-16

Denna artikel kan komma att utvecklas ytterligare. 
Järvaveckan är den 12 - 16 juni 2019 i Stockholm på Spånga idrottsplats. 
Jag tycker: Kul att Järvaveckan finns.

Inledning
Bild 1. Sverigedemokraternas ledare
Jimmie Åkesson talade den 2018-06-15.
Talet skulle kunna sägas handla om
Sverige och Järvas djärva eller snarare
våghalsiga invandringspolitik. 
Amorism® är främst filosofi och en lära. Amorism har inte med Järvaveckan att göra. Denna artikel finns eftersom filosofi är viktigt i politik (alltså även i Järvaveckan). Otydlig och dålig filosofi kan vara okunnighet eller förvirring. Men dålig filosofi är även vanlig metod för att lura människor. Amorism försöker att förvalta (och skapa) tydliga och goda definitioner av viktiga begrepp. Vi amorister tror att amorism är god filosofi. Därför skriver jag denna artikel. Det viktigaste i amorism är den amoristiska visionen (om total välvilja och total lycka). Näst viktigast är de amoristiska dygderna ocg deras definitioner. Därefter är övrig filosofi som inte är nödvändig för amorism, men som kan förtydliga. Denna artikel beskriver även mycket som inte är amorism, nämligen politiska partier, Järvaveckan m.m.. Öppna gärna denna artikel och läs rapport om Järvaveckan. Artikeln är en föregångare och unik filosofisk analys av några idéer som propagerades av talare på Järvaveckan. Dessutom: illusioner avslöjas.