Vårens tertial år 2020

Bättrad den 2020-04-04 världens...; 20-03-27 påsk; 20-03-15 motverka smittor; 20-03-13 Guldbron; 20-02-25 bild. Denna artikel publicerades första gången den 2020-02-21 kl. 11:52 på www.amorism.cc.


Tertial betyder tredjedel av ett år. Tertial är synonymt med termin. Denna artikel avses att utvecklas under vårterminen.

1. Palmsöndagen är i år den 5/4, vilket är inledning på påsk eller påsktiden.

Körsbärsträden blommar i
Kungsträdgården
i Stockholm sedan i mars.
2. Arbetet med den ytterligare förtydligade amoristiska trosbekännelsen har pågått sedan hösten år 2019. Arbetet går bra. Vi hoppas att den snart publiceras. Att kortfattat skriva avancerad filosofi (amorism) tar tid. Jag arbetar helt ideellt för amorism och Amoristerna.

3. Hindra smittor och Corona-viruset, artikel: Motverka smitta

4. Tänkvärd artikel: Världens främsta möjligheter, utmaningar eller problem.

5. Vi har rätt att tro att amorism är viktigare än naiva idéer om människovärde och gängse naiva tolkningar av mänskliga "rättigheter", demokrati och yttrandefrihetHär finns alltid tänkvärda artiklar,  i synnerhet vid prövningar: Är amorism eller rättigheter viktigast? 

Motverka smitta. Råd

Bättrad den 2020-04-03 handsprit lättillgänglig flaska; 20-04-01 kl. 12:33 konkurrens mellan mikrober; 20-03-31 massmedia bör rapportera om smittade per capita; 20-03-26 kl. 10:02 inledning; 20-03-25 råd hostning, nysning, snytning; 20-03-23 vaccin; immunförsvar kan tränas; 20-03-22 egna munskydd och egen handsprit kan tillverkas; 20-03-17 inomhus; bildtext; 20-03-16 gummihandskar; tvål, handsprit. Denna artikel publicerades första gången den 2020-03-15 kl. 12:12 på www.amorism.cc.


Denna artikel avses att utvecklas. 

Amorism är en kravlös, helig lära. 
Denna artikel innehåller mina privata principer. 
Man måste inte tro dessa för att vara amorist.


Boken Amorism förklarar
varför den amoristiska
definitionen av kärlek
är mycket viktig. Bilden
visar utgåva 1. Stöd mitt
arbetet med utgåva 2.
Inledning
Motverka smitta. Främja din egen och andras hälsa genom •kunskap, ordning, disciplin, intelligens och välvilja (kärlek, obs., amoristisk definition av kärlek)Där du (och din omgivning) har tillräckligt av sådant behöver du inte oroa dig för smittor. Varning, somliga människor, i synnerhet små barn och somliga vuxna är mycket sämre än andra på att hålla sig rena. (Artikeln om förskolor beskriver sådant.) Främja hälsa genom god kultur, helst amorism, i ditt eget liv, din omgivning och världen. 
Öppna artikeln och läs så får du flera kunskaper och råd....

Glad påsk år 2020

Bättrad den 2020-03-28 inledning; 2018-04-06 människoblivande; påsktävling; 18-03-25 pingst. Denna artikel publicerade första gången den 18-03-24 kl. 10:15 på www.amorism.cc. 
   
Att skriva goda artiklar kräver kunskap, tid och arbete. Stöd arbetet.

DSC01071 (1) Blomma Påskliljor med amorism
Välsignad och glad påsk år 2020. Datum här gäller i västkyrkan och Sverige. Palmsöndagen är i år den 5/4, vilket är inledning på påsk eller påsktiden. Heliga veckan är i år den 6/4 – 12/4. Heliga veckans fyra sista dagar är skärtorsdag, långfredag, påskafton och påskdagen 12/4. Påskveckan är i år den 13/4 – 19/4. Enligt Amorism betyder helig: något som är i harmoni med amorism eller vägleder till amorism. Amorism betyder 1. dygderna, främst total välvilja; 2. total lycka; 3. Läran om total lycka och total välvilja. Inget av dessa begrepp är utopi, vilket förklaras i de länkade artiklarna om begreppen. Begreppen förklaras av amorism. Amorister måste inte tro på Gud, Jesus och Bibeln. Amorister måste inte fira påsk. Denna artikel skrivs för att amorism menar att Jesus kan vara en god förebild, om han tolkas amoristiskt. Jag tror att amorism förvaltar de kunskaper som gör att man bäst förstår Jesus och Gud. Hör gärna av dig om högtider som du vill att vi firar. Högtiderna måste som sagt inte vara bibliska. Öppna denna artikeln och läs mera om påsk, kristendom och amorism.

Guldbron

Bättrad den 20-03-19 kl. 22:26 poesi; 20-03-13 inledning. Denna artikel publicerades första gången den 2020-03-13 kl. 21:08 på www.amorism.cc.


img. Guldbron Slussen Stockholm
Härlig lunch efter dagens fotografering.
Jag gör detta helt ideellt.
Reportage om den så kallade "Guldbron" vid Slussen (Karl Johan-slussen) i Stockholm. 

Flera bilder avses att publiceras här när tid ges. De är tagna i flera olika perspektiv som är intressanta.


Dikt skildrar dagens anda.

Guldbron

Bro-fest vid brofästet.
Läs detta,
som en "sjömans sköna manifest"
när bron blir fäst. Poesin fortsätter nedan; öppna artikeln ...

Filosofi

Bättrad den 2020-03-15 pre-amorism; 20-01-21 inte alltid nöjd med det nuvarande och andra filosofers idéer; 20-01-14 layout; 20-01-13 min slutsats. Denna artikel publicerades första gången den 2019-05-22 kl. 17:58 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas

Bild på Sokrates. All filosofi
gillas inte av alla. Sokrates,
Aristoteles och Jesus dömdes
istället till döden. All god,
viktig och revolutionerande
filosofi belönas alltså inte.
Amorism säger: girighet, avund
och elakhet kan motverka god
filsosofi och mänskligheten
och göra så att somliga goda
filosofer inte belönas.
Amorism avslöjar: neutral
massmedia och neutrala
skolor finns inte
Inledning. Amorism® förvaltar och utvecklar filosofi, nämligen begrepps definitioner. Filosofi är viktigt. Filosofi påverkar nämligen hur man tänker. Minst två amoristiska dygder har filosofisk anknytning, nämligen: sanning och vetenskaplighet. Enligt amorism är filosofi främst metod, snarare än slutsats av metod. Exempel: någon har genom filosofi eller vetenskap framkommit till att: 1. jorden är rund; 2. illusioner finns, 3. egot finns. De olika slutsatserna (1 – 3) är egentligen inte filosofi, men slutsatser av filosofi. Men många andra säger att även slutsatserna är filosofi. De sammanblandar därför läror och filosofi.  Många läror kallas "filosofier". T.ex. troende, vetande, idéer eller läror som förkunnar något av slutsatserna (1 – 3). Jag menar att förkunna något (t.ex. slutsatserna 1 – 3) innebär inte att lärorna själva bör kallas filosofier. Detta gäller många idéer, läror eller religioner som felaktigt kallas filosofier, t.ex. ateism, agnosticism, teism, demokrati, människovärde, buddism m.m.. Jag och amorism varnar alltså för missbruk av begreppet filosofi kan orsaka missförstånd.

Världens främsta problem, utmaningar eller möjligheter

Bättrad den 2020-03-14 epidemier; 2018-06-10 Inledning; 18-01-24 artighet, övervaknings- och "säkerhets"-samhällen missbrukas; punkt 1-3, 8; paradox; bild 2; GAI och AAI. Denna artikel publicerades första gången den 2018-01-23 kl. 17:53 på www.amorism.cc.

Artikeln avses att utvecklas

Olle syns nederst i denna bild.
Inledning
Det finns olika bedömningar av vad som är de främsta riskerna/hoten mot mänskligheten och världen. Orsaken till att jag inte enbart nämner mänskligheten utan även världen är att amorism är mera än enbart humanism; alltså handlar om mera än människor. Ungefär det innehåll som finns i nedanstående lista med möjligheter och risker har år 2017 och 2018 nämnts av FIH (Future of Humanity Institute) och andra. Listan har tre punkter tillagda av mig. Nämligen om mänskliga, filosofiska och moraliska aspekter. FIH och andra saknar sådana punkter (eller betonar inte allvaret i sådant). Boken Amorism betonar och förklarar mina tillagda punkter (länk: boken Amorism publicerad år 2016.). Enligt matematik-professor Olle Häggström utvecklas nu ett nytt forskningsområde, nämligen: risker för mänsklighetenLäs mera.....

ReligionBättrad den 2019-07-11. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-06 kl. 17:20 på www.amorism.cc.


Amorism är inte beroende
av förklaringar om Gud.
Men amorism är öppen för
 att även Gud är amorist,
alltså att Gud önskar total
lycka till alla. Referens:
trosbekännelsen och
boken Amorism.
Det är illusion att tro att man helt kan frigöra sig från det som egentligen är religion. Många förstår inte vad religion egentligen är. Därför förstår många oreligiösa inte att ("alla" och) de själva idkar religion mer eller mindre ofta. Läs boken Amorism så förstår du! Denna artikel ger kortfattad förklaring av vad begreppet religion egentligen och ursprungligen betyder.


Ordet religion kommer av latinets religio. Religio innebär samvetsgrann, vördnadsfull, noggran eftertanke om något heligt/viktigt. Ofta betyder det även vandel/livsföring som präglas av sådant. Religio kan även betyda livsregel, livsfilosofi, eller helig ceremoni, eller t.o.m. (frivillig eller ofrivillig) plikt. Religio innebär helgande, vilket enligt amorism betyder att något prioriteras etc. Religio måste inte innebära tro på Gud. På svenska, engelska, tyska, franska och många språk säger man religion istället för latinets religioReligion betyder även idéer som människor prioriterar, tror vara viktigare än andra idéer. Religion är även helig eller "helig" kultur. Många tror fel, nämligen att religion enbart är det som formellt kallas religion. Religion måste inte innebära: sagor, mytologi, teologi. Enligt amorism är det det här ovanför nämnda är det viktigaste och bör vara det första som nämns i artiklar om religion. Det gör att läsare förstår ordets ursprungliga betydelse. Och att religion kan vara mycket viktigt. Människor, lärare och böcker som inte förstå detta saknar (ofta) begrepp för det ovanstående. 

Förtal

Bättrad den 2019-04-30 kl. 09:28. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-08 kl. 11:22 på www.amorism.cc.


Bild på Förtal
Förtal har skadat och skadar mänskligheten oerhört mycket. Mycket av förtalet orsakar icke-optimal utveckling (icke amoristisk utveckling) för alla, åtminstone i långsiktigt perspektiv. Det mesta förtalet är orättfärdigt. Förtal är aldrig det mest rättfärdiga. En av de amoristiska definitionerna av förtal är: förtal är onödigt nedsättande utsagor. Med "onödigt" menar jag onödiga nedsättande uttalanden som görs utan total välvilja. Förtal måste inte innehålla lögner. Förtal kan även definieras som: ofördelaktiga och onödiga uttalanden som strider mot amorism (total välvilja och andra av dygderna). Befogad och kärleksfull (totalt välvillig) kritik är alltså inte förtal; om detta uppfylls kan man alltså kritisera allt och alla (förstås även amorism).