Amoristiska visionen

Bättrad den 19-01-02 kl. 12:39 terminologi; 18-11-19 inte lika värde; 18-11-06 heliga dygder. Denna artikel publicerades första gången den 2018-10-01 kl. 08:33 på www.amorism.cc.

Boken Amorism
Amorism® (läran) bygger på en av mina visioner.  Visionen är grunden i läran. Visionen har tolkats och fått läran att växa. Traditionell filosofi är otillräcklig eller inte tillräckligt tydlig för att beskriva visionen. (Indicium för otillräckligheten visas i artikeln Kapitulation...) Därför har några nya begrepp skapats i läran. Läran innefattar definitioner av många viktiga filosofiska och psykologiska begrepp. Läran har upptagit, men ibland även reformerat flera viktiga och traditionella begrepp inom filosofi och psykologi. Dessa definitioner kan vara viktiga. Ty somliga begrepp har andra betydelser som används av andra filosofer. (Vissa av våra definitioner är bättre än andras definitioner; i synnerhet för att förklara amorism.) Många begrepp är inte självklaraDet är illusion att tro att begrepp som välvilja kärlek, lycka, gott, ont m.fl. är självklara. Många begrepp är istället flertydiga. Flertydigheten gör att missförstånd lätt uppstår. Ny terminologi/lära är nödvändigt för att motverka missförstånd. Terminologi handlar om att förbättra definitioner och ta avstånd från olämpliga definitioner och illusioner. Sålunda har amorism skapat bättre och unika definitioner av kärlek, snällhet, vänskap, konflikt m.fl. begrepp. Amorism har utvecklat denna nya terminologi för att människor ska förstå sig själva och varandra bättre och för att vi och alla i världen ska bli bättre, om möjligtAmoristisk terminologi är under utveckling. Ekonomiskt stöd behövs! Terminologin gör att missförstånd i psykologi och filosofi undviks, även utanför amorism. Enastående med amorism är att det viktiga begreppet välvilja definieras och betonas. Tyvärr är begreppet välvilja försummat av filosofi, psykologi, andra kyrkor och andra religioner. Amorism förklarar även varför välvilja och kärlek oftast är viktigare än eller minst lika viktigt som snällhet och vänskap. 

Guldkväll

Bättrad den 19-01-14 kl. 12:24 förtydligande om radioprogram Filosofiska rummet. Denna artikel publicerades första gången den 2018-11-18 kl. 21:05 på www.amorism.cc.

Den 2018-12-... kl. . Kontakta Fredrik för tid och plats. Välkommen att läsa din egen amoristiska poesi eller läsa tillsammans med oss (kontakta då Fredrik i förväg). Du får då gärna vara med på bild om du vill.

Amoristisk poesi och gärna filosofi i anda av denna guld-kväll, den gyllene tidsålderns himmelska filosofi. Begreppet användes första gången inför amoristiska poesiläsningen den 2018-11-10. Klicka på bilderna så förstoras de.

Öppna denna artikel för rapport om den 2018-12-10.

Dop och sakrament

Bättrad den: 18-11-19 kl. 17:07 inledning; 16-10-02 ljud, tal. Denna artikel publicerades första gången den 16-10-01 kl. 18:45 på WWW.AMORISM.CC.


Image amorism dop
Amoristiskt dop
Allt i denna artikel förklaras av amorism® och boken Amorism (referens 1 och 2). Amorism (läran) tror att dopet kan vara en viktig ceremoni, nämligen ett sakrament. Ty i dopet erbjuds alla deltagare att emotta Helig ande. Dopet är ett sakrament som visar att den som blir döpt blir medlem i församlingen, kyrkan. Främst och viktigast av dygderna är total välvilja, även kallat amorism. Amorism (läran) menar att allt som vägleder till amorism är heligt. Amorism menar även att önskan eller visionen om amorism är viktigt, även när det inte kan förverkligas. Det kan vara illusion att hävda att essensen i sakrament är annat än amorism (dygderna, främst total välvilja). Sakrament som är amoristiskt utbildande kan kallas för äkta sakrament. Amorism är en vision som inte är beroende av förklaringar om Gud; även ateister kan vara amorister.

Kapitulation i filosofi och psykologi

Bättrad den 18-11-11 kl. 23:55 text; kl. 13:04 bild; 18-10-24 välvilja definieras av amorism. Denna artikel publicerades första gången den 2018-10-01 kl. 15:33 på www.amorism.cc.


Jpg. bild Fredrik Vesterberg
Amoristisk poesi på
Författares Bokmaskin
den 2018-11-10.
Stort tack till fantastisk 
publik, goda poeter och
Författares Bokmaskin!
Dikten finns nedan
i denna artikel.
En "kapitulation" inom psykologi och filosofi publicerades i boken Varför vi beter oss som vi gör, 790 sidor (storlek 150 x 227 mm) i engelska originalet publicerat år 2017; svenska år 2018. Författaren Robert. M. Sapolsky. S. är professor i neurobiologi och arbetar även med primatologi. På sida 25 står att ord som kärlek m.fl. begrepp är svåra att definiera. S. antyder i inledningen att han kanske inte vill definiera begreppen; detta är en sorts ärlig "kapitulation" eller åtminstone erkännande att ingen (som S. känner till) har lyckats definiera begreppen tillräckligt bra. S. ger därmed bra beskrivning av den dominerande onödiga otydligheten om flera viktiga begrepp i psykologi och filosofi. Ändå säger S. att begrepp som kärlek m.fl. används och har central betydelse i hans egen bok. Jag instämmer inte i att begreppen är föremål för "ideologiska strider". Ty begreppet strid är överdrivet. Öppna artikeln så får du läsa min poesi inspirerad av denna artikel, amorism och S.'s bok.

God advent

Bättrad den 18-12-09. Denna artikel publicerades första gången den 16-11-27 kl. 11:30 på WWW.AMORISM.CC.


Advent kommer av latin (adventus, advenio eller advento). Det betyder antågande, ankommande eller inträffande. Jesu Kristi födelse firas under julen, vars främsta högtidsdag är juldagen. Advent är den tid som varar fyra veckor fram till jul. Advent är inledningen till julen. Julen avlöser advent. Julen varar ca fyra veckor från juldagen. (Egentligen startar julen två dagar före juldagen.) Födelsen firas under hela julen, vars främsta högtidsdag är juldagen.

Möt Amoristerna. Välkomna!

Bättrad den 18-12-09.


Välkomna att vara
med även på foto.
2018-12--- kl. -- i Stockholm. Kontakta Fredrik för information om plats. Eventuellt finns fika/mat till självkostnadspris. Hör av dig om du har förslag på tid och plats så kanske vi kan mötas där. Bjud gärna in civiliserade vänner.

Tema är något av det av följande som vi väljer tillsammans, nämligen
  1. Samtal (del 2) om Matteus 5:17-48; 6:1-8; 9:11-13; 18:12-20; 19:1-15. Vem förstår dessa texter bäst eller trovärdigast? Vilken lära, vilken kyrka, vilken filosof, vilken författare, vilken religion? Amorism eller någon annan? 
  2. Samtal om definition av ande och själ i amorism respektive andra filosofier/läror. 
  3. Samtal om amorism och världens bästa definition av kärlek. 
  4. Olika filosofier och olika religioner jämförs. 
  5. Samtal: (amorism och) finns Gud
  6. Laster, t.ex. besserwisser-attityd. 
  7. Predikan, bön och meditation om livet, gott och rättfärdigt. 

Lyckoförmåga

Denna artikel publicerades första gången den 2018-10-01 kl. 08:07 på www.amorism.cc.

Lyckoförmåga är ett amoristiskt begrepp som publicerades i boken Amorism år 2016. Lyckoförmåga är (en individs) förmåga att bli lycklig. Enligt boken har olika människor olika sätt att bli lyckliga, drifter och viljor påverkar. Lyckoförmågan kan utvecklas genom utbildning och medvetandets utveckling. Kärlek är att utveckla lyckoförmågan så att den gynnar individen på bästa sätt och eller alla, t.ex. amoristiska visionen, nämligen önskan om total lycka till alla.