Härlig höst 2020

Bättrad den 2020-10-18 länk till artikel om avund och svartsjuka; 20-10-12 dop och sakrament; 20-10-08 bön för rättvisa; 20-10-02 engelsk poesi; 20-09-25 inledning; 2020-09-21 orättvisor i konst- och kulturvärlden; 2020-09-20 disposition; 2020-09-19 bilder. Denna artikel publicerades den 2020-09-14 kl. 03:04 på www.amorism.cc.

Amoristiska sakrament
erbjuder  gudomlig kärlek
och Jesus Kristus;
åtminstone troligen rätt
förståelse för sådant. 
Vi tror att alla rättfärdiga
varelser, även Gud och
Jesus Kristus gillar detta.
Vi och (troligen även)
Gud och Jesus Kristus
välkomnar dig.

Denna artikel avses att utvecklas successivt.

1. A) Utvecklingen av den kommande trosbekännelsen pågår. Den blir ännu mera utförlig än den nuvarande. Vi får nöja oss tills vidare med den nuvarande. Den är bra.

B) Utredning av begreppen präst, biskop och pastor.

C) Utredning av begreppet diakon.

D) Utredning av begreppet kyrka.

E) Utredning av begreppet urkyrka.

ReligionBättrad den 2020-10-25. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-06 kl. 17:20 på www.amorism.cc.

Amorism är inte beroende
av förklaringar om Gud.
Men amorism är öppen för
 att även Gud är amorist,
alltså att Gud önskar total
lycka till alla. Referens:
trosbekännelsen och
boken Amorism.
Det är illusion att tro att man helt kan frigöra sig från det som egentligen är religion. Många förstår inte vad religion egentligen är. Därför förstår många oreligiösa inte att ("alla" och) de själva idkar religion mer eller mindre ofta. Läs boken Amorism så förstår du! Denna artikel ger kortfattad förklaring av vad begreppet religion egentligen och ursprungligen betyder.

Avund respektive svartsjuka

Bättrad den 2020-10-24 förtydligande; 20-10-08 bild; 20-08-17 amorism har bäst terminologi. Denna artikel publicerades första gången den 2018-06-10 kl. 09:30 på www.amorism.cc.

Amorism har egna nya och bättre
definitioner som gör att avund,
svartsjuka inte beblandas med andra
begrepp. Amorism visar alltså även att
det är möjligt att leva utan synder och
dödssynder. 
Amorism®  har nya definitioner av några begrepp som gör att känslor och psykologi kan förstås bättre. 
Avund är mycket vanligt. Amorism är en ny lära som förkunnas till mänskligheten sedan år 2012. Avund är enligt amorism ett av de främsta hoten mot mänskligheten. 

Bön för rättsväsende, rättvisa och rättfärdighet

Bättrad den 2020-10-09 kl. 11:24 bättrade bilder. Denna artikel publicerades den 2020-10-07 kl. 20:41 på www.amorism.cc.

Bön i amoristisk anda utanför
tingsrätten. 
Tack till de som
deltog på plats och

på andra ställen.
Bön för rättvisa, rättfärdighet och rättsväsende den 2020-10-08 kl. 10. Amorism® (läran) bygger på traditionen att rättfärdighet inte är exakt samma begrepp som rättvisa, se boken Amorism. Men amorism menar att begreppen liknar varandra. Somliga språk säger 'gudomlig rättvisa' istället för rättfärdighet. Dessutom: olika definitioner av rättfärdighet finns. Enligt amorism definieras rättfärdighet som "det som görs med total välvilja" se boken Amorism eller trosbekännelsen.

Dop och sakrament

Bättrad den: 2020-10-20 inledning; 2016-10-02 ljud, tal. Denna artikel publicerades första gången den 16-10-01 kl. 18:45 på WWW.AMORISM.CC.

Image amorism dop
Amoristiskt dop
Amorism (läran) tror att dopet kan vara en viktig ceremoni, nämligen ett sakrament. Ty i dopet erbjuds alla deltagare att emotta Helig ande. Dopet visar att den som blir döpt är amoristiskt troende eller åtminstone stöder kyrkan eller är medlem. Man låter sig även döpas för att man vill ha god inspirerande ceremoni och fest för sig själv eller omgivningen. Man kan vara troende och medlem utan dop. Främst och viktigast av dygderna är total välvilja, även kallat amorism. Amorism (läran) menar att allt som vägleder till amorism är heligt. Amorism menar även att önskan eller visionen om amorism är viktigt, även när det inte kan förverkligas. Det kan vara illusion att hävda att essensen i sakrament är annat än amorism (dygderna, främst total välvilja). Sakrament som är amoristiskt vägledande kan kallas för äkta sakrament. Amorism är en vision som inte är beroende av förklaringar om Gud; även ateister kan vara amorister.

Due to intelligence, due diligence

Bättrad den 2020-10-02 kl. 12:55 bilder. Denna artikel publicerades den 2020-10-01 kl. 02:00 på www.amorism.cc.

Fredriks vegetariska pumpasoppa
Näringsrik, mättande vegetarisk soppa.
Due 
to intelligence 
and due 
diligence: 
Please, 
plead for the seed 
of peace, 
and understanding. 
Costlier than a bead,
love on this day 
may pay 
more than 
m[e]any 
a pennie. 
Now 
Amorism 
has my defence 
for total benevolénce. 

Jantelagen

Bättrad den 16-09-21 kl. 9:47. Artikeln publicerades första gången långfredagen den 15-04-03 kl. 12:24 på www.amorism.cc.                   .

DSC01673 (1) Krucifix Jesus amor meus est crucifixus (1) bättrad med amorismMan måste inte stöda denna artikel (privata idéer) för att vara amorist. Amorism är nämligen kravlös. Amorism är endast bevarande av viktig, god, lära och helig vision som kallas amorism. Amorism är sammanfattad i trosbekännelsen (referens 1). Trosbekännelsen förklarar. Helhjärtade amorister är de som helgar/prioriterar amorism och förstår att människor bör utbildas om amorism. Grunden i amorism är visionen om att alla önskar fullkomlig lycka till alla. Alltså att alla har total välvilja. Amorism bevarar den visionen även när den inte förvekligas. Amorism anser att total välvilja är den viktigaste dygden. Amorism helgar även andra dygder. Jantelagen beskrivs även i boken Amorism (referens 2).


Mycket onödigt lidande orsakas av två laster, synder eller svagheter, nämligen: avund och girighet. Dessa orsakar även stöd för Jantelagen. Jantelagen är en sorts orättfärdig missunnsamhet. 
I denna artikel beskrivs Jantelagens "budord" även i en lista.

God sommar år 2020

Bättrad den 2020-08-28 kl. 09:35 Förlåtelse, Konflikt; 20-08-17 motverka smitta; 20-08-16 Filosofi; 20-08-14 avund och svartsjuka; 20-08-12 förolämpning; 20-08-06 förtal. Denna artikel publicerades den 2020-08-01 kl. 20:41 på www.amorism.cc.

Some articles are written in English 🇬🇧. Other articles are written in Swedish 🇸🇪
Amorism is a novelty that educates and enlightens mankind.

Möt Amoristerna genom
att kontakta mig Fredrik.

Hi, I'm Fredrik Vesterberg
Bishop, philosopher and
the founder of Amorism.
Länkar till några av de senaste artiklarna på denna hemsida:

1. 🇸🇪 Det viktiga arbetet för reformation eller förbättring. Amorism har egen trosbekännelse. Filosofi är viktigt, ty många begrepp är inte självklara. En orsak till att amorism grundades är att mänskligheten behöver amorism, alltså bättre filosofi och bättre definitioner av många ord. Artikeln Filosofi förklarar.
2. 🇬🇧 My comments to (Black) lives matter: Don't trust too much on legislation, human rights (UDHR and the United Nations), dominating mass media and the philosophers they mention or hallow. Remember that Amorism® and the Amoristic virtues can help. Amorism reveals illusions and hypocrisy. And Amorism offers help. Amorism differs between morally acceptable discrimination and morally unacceptable discrimination.
3. 🇬🇧 The Amoristic concept love drive.
4. 🇬🇧 The Amoristic concepts love-hate and love-violence
5. 🇬🇧 Clarification of the concept omnibenevolence.
6. 🇸🇪 Det amoristiska begreppet rättfärdighetsskalan.
7. 🇬🇧 The Amoristic concept scale of righteousness.
8. 🇬🇧 The Amoristic concept point of righteousness.
9. 🇬🇧 Total benevolence.
10. 🇸🇪 Så motverkar du smittor, förkylning, Corona-virus m.fl.. Så kan du slippa förkylningar. Där står även: det är olämpligt att tala över andras mat (i television). Det sprider mikrober och dålig ande/anda. Smitta utan symptom bekräftas av andra akademiker.
12. 🇸🇪 Förolämpning måste inte vara förtal. Länk: Förolämpningar. Definitioner och exempel. Läs gärna om amoristiska definitioner av avund och svartsjuka. Länk: avund och svartsjuka.
13. 🇸🇪 Kuriosa, astrologi: Vattumannens tidsålder.
14. 🇸🇪 Förlåtelse enligt amorism. Länk. Förlåtelse.
15. 🇸🇪 Olika sorters konflikter. Rättfärdig konflikt, orättfärdig konflikt och annat definieras. Länk: Konflikter.