Judgment

Improved the 2021-01-16 (at 12:51 CET) divine love; (at 10:31 CET) Defence; (at 10:31 CET) Introduction; 21-01-14 Explanation; Conclusion; (at 10:54 CET) image. This article was first published the 2021-01-13 at 20:44 CET on www.amorism.cc.


This article is improved the 2021-01-16.

Image of the first edition
of the book Amorism.
Please, support Amorism
and my writing
.
Introduction. Amorism® and I claim that judgements may be important. Amorism doesn't demand anything. Therefore Amorism neither tells anyone to judge nor anyone to abstain from judging. Amorism is a holy dogma on the Amoristic vision that hallows total benevolence (omnibenevolence) more than the other amoristic virtues. Amorism is a holy education about this and the specific definition of benevolence and other of the Amoristic virtues. This article is my philosophy about the concept judge in English, Greek and Swedish. Namely: judge, κρίνω [krino] and döma respectively. This concept is similar in these (and other) languages. Amorism sheds light over the concept. This article is also about translation and understanding of the Bible verse Matthew 7.1 (and 7:2– 6 and Jesus Christ). Amorism doesn't depend on explanations of the Bible, Jesus and God. But we often refer to Jesus, God, the Bible and other texts.

Filosofi

Bättrad den 2020-06-09 förtydligande, 20-03-15 pre-amorism; 20-01-21 inte alltid nöjd med det nuvarande och andra filosofers idéer; 20-01-14 layout; 20-01-13 min slutsats. Denna artikel publicerades första gången den 2019-05-22 kl. 17:58 på www.amorism.cc.

Bild på Sokrates. All filosofi
gillas inte av alla. Sokrates,
Aristoteles och Jesus dömdes
istället till döden. All god,
viktig och revolutionerande
filosofi belönas alltså inte.
Amorism säger: girighet, avund
och elakhet kan motverka god
filsosofi och mänskligheten
och göra så att somliga goda
filosofer inte belönas.
Amorism avslöjar: neutral
massmedia och neutrala
skolor finns inte
Inledning. Amorism® förvaltar och utvecklar filosofi, nämligen definitioner av begrepp. Filosofi är viktigt. Filosofi påverkar nämligen hur man tänker. Minst två amoristiska dygder har filosofisk anknytning, nämligen: sanning och vetenskaplighet. Enligt amorism är filosofi främst metod, snarare än slutsats av metod. Exempel: någon har genom filosofi eller vetenskap framkommit till att: 1. jorden är rund; 2. illusioner finns, 3. egot finns. De olika slutsatserna (1 – 3) är egentligen inte filosofi, men slutsatser av filosofi. Men många andra säger att även slutsatserna är filosofi. De sammanblandar därför läror och filosofi.  Många läror kallas "filosofier". T.ex. troende, vetande, idéer eller läror som förkunnar något av slutsatserna (1 – 3). Jag menar: att förkunna något (t.ex. slutsatserna 1 – 3) innebär inte att lärorna själva bör kallas filosofier. Detta gäller många idéer, läror eller religioner som felaktigt kallas filosofier, t.ex. ateism, agnosticism, teism, demokrati, människovärde, buddism m.m.. Jag och amorism varnar alltså för att missbruk av begreppet filosofi kan orsaka missförstånd.

Splittra familjer och vänner med hjälp av Covid-19. Argument för respektive mot vaccin

Bättrad den 2021-01-09 kl. 11:39 Inledning; 2020-12-16 munskydd; 20-12-10 ensamhet; allergi och överkänslighet; 20-12-09 somliga vacciner kanske ökar risk för diabetes; invandring; melatonin; För respektive mot vacciner. Denna artikel publicerades den 2020-12-08 kl. 15:40 på www.amorism.cc.

Med anledning av covid-19 pandemin.

Jag Fredrik har studerat på 
Kungliga Tekniska Högskolan 
i Stockholm. Mina åsikter i 
denna artikel har inte att göra
med KTH
Amorism är inte politik. Man måste alltså inte instämma i denna artikel för att vara amorist. Ty den visar min privata tro. Denna artikel kan komma att utvecklas.

Inledning
Sveriges statsminister Stefan Löfven och regeringen har vid flera tillfällen i Sveriges Television och andra massmedier offentligt sagt att man inte får möta flera än åtta personer samtidigt. Jag tänker att de familjer som har flera än 6 barn (eller andra familjemedlemmar) tills vidare skulle behöva splittras om man lyder statsministern. Ty enligt honom bör man inte möta flera än 8 personer samtidigt, i synnerhet inte under den kristna jultiden. Jultiden varar till 13-dagen som är den 6 januari. Nyåret är alltså i jultid. Max-8-regeln och splittringen gäller även familjer med halvsyskon och släktingar. Sådant är stort hot mot demokrati och yttrandefrihet. Fredliga demonstrationer måste få vara tillåtna (i synnerhet om deltagarna håller distans på minst en meter från varandra utomhus; sådant stort avstånd är inte nödvändigt mellan deltagare som är tillräckligt friska). Från och med 2020-12-24 anbefalls att max fyra personer per sällskap får mötas på krogar; alkohol får inte serveras efter kl. 20 på krogar. Polisen i Stockholm har den 2020-12-19 och 2020-12-12 avvisat friska skötsamma människor som utomhus på offentlig plats höll god distans mellan varandra. Polisens enda motivering var: de avvisade var med på möte med flera än 8 människor. Personligen tror jag att rättfärdighet (total välvilja till alla och de amoristiska idéerna om dygder) ibland kan vara viktigare än regler. Jag tror på traditionell hygien. Jag tror att hygien för att motverka infektioner och pandemier främjas bäst av rätt kunskaper och kristen och amoristisk kärlek som är till alla, även att vara hygienisk till fiender. Färre infektioner sprids om flera som lever så. Jag tror att man inte bör vistas alltför nära främlingar. Om man är sjuk kan munskydd vara bra att använda om man ska vara nära andra människor. Varning, munskydd fylls med mikrober när de används. Tvätta händerna efter hantering av använda munskydd. Tänk på var du lägger använda munskydd. Men jag tror inte på splittring och alltför många förbud. Ensamhet kan vara ohälsosamt och orsakar många människors förtida död. God kost, vitaminer (C och D m.fl.) och mineraler bidrar till att motverka infektioner. Tillräckligt med god sömn är viktigt; bra balans mellan ljus och mörker är viktigt. Jag tror att somliga människor är sämre på att hålla hygien än andra, läs min artikel om det. Välvilja (helst amorism) samt kunskaper och intelligens är viktiga faktorer i detta.

Nedan i denna artikel finns argument för respektive mot vacciner.

Helig, helga, helgon

Bättrad den 2020-11-04 kl. 13:59 Inledning; kl. 12:50 Helgon; kl. 12:45 länkar; 20-11-02 Alla själars helg, allhelgonadagen, allhelgonahelgen. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-07 kl. 12:17 på www.amorism.cc.

Inledning

Många andra lärare och andra böcker (än boken Amorism) har otillräcklig, fel eller annan förståelse för ordet helig. Många människor tror därför att helighet är oviktigt, inte finns eller att det endast är påhitt. I artikeln Amorism educates visas exempel och citat från andra läromedel än amorism. Amorism är en ny filosofi och en unik kombination av viktiga kunskaper. Amorism avslöjar illusioner. Amorism avslöjar att alla medvetna varelser helgar. Men många varelser förstår inte det. Ty de har inte den amoristiska förståelsen och definitionen av begreppet helig. Numera har begrepp som religion och helighet inskränkts till något som är övernaturligt eller handlar om Gud. Det har minskat mångas förståelse för dessa två viktiga begrepp. Jag har även skapat begreppet kärleksdrift [vilken innebär att all välvilja (kärlek) kan ha olika riktningar och olika intensiteter, nämligen: egoism, gruppegoism eller amorism]. Kärleksdriften påverkar känslor och tankar. Sålunda förstås att somliga människor menar att deras eget ego är det heligaste, jfr. egoism. Deras världsåskådning präglas främst av egoism eller okunnighet om amorism eller annat som alternativ. Det är primitivt. Många vägrar att erkänna sådant. Andra människor betraktar någon grupp av människor eller andra varelser som det heligaste, jfr. gruppegoism. Deras världsåskådning präglas främst av gruppegoism. Gruppegoism är vanligt. Egoisters och gruppegoisters världsåskådning kan vara antingen teism eller ateism. Vi amorister har mera avancerad idé om vad som är heligt. Ty vi menar att amorism (åtminstone total välvilja) ingår i det som är heligast. Mycket i denna artikel förklaras även i boken Amorism.

Orättfärdighet

 Bättrad den 2020-10-26. Denna artikel publicerades första gången den 15-11-13 kl. 14:29 på www.amorism.cc.       

Bild på orättfärdighet
Boken amorism förklarar över
hundra viktiga ord. Orden är inte
 självklara. Amorism är inte beroende av
förklaringar om Gud etc..
Stöd mig Fredrik ekonomiskt för
skapande av ny utgåva av boken.
Amorism® informerar om att många andra filosofer och andra läror har andra definitioner av orättfärdighet. (Amorism anbefaller inte andra definitioner. Somliga andra definitioner förkastas. Ty vi tror att den amoristiska definitionen är bäst.) Vi tror att mänskligheten skulle gynnas av att flera fick reda på den amoristiska definitionen av orättfärdighet. Den amoristiska definitionen visar att nämligen att begreppet rättfärdighet är viktigt för alla, även för ateister. Enligt amorism är rättfärdighet ett unikt och exakt begrepp. 
Amorism menar att rättfärdighet inte är vilken rättvisa som helst. Och att rättfärdighet inte måste vara samma som laglydnad. Trosbekännelsen förklarar vad rättfärdighet respektive orättfärdighet är. Trosbekännelsen sammanfattar boken Amorism. Nåväl, orättfärdiga varelser idkar orättfärdighet. Orättfärdighet är att handla utan amorism (total välvilja). Orättfärdighet är alltså frånvaro av total välvilja. Amorism har egen definition av välviljaOrättfärdighet kännetecknas av brist på total välvilja t.ex. avund, girighet, otacksamhet, orättfärdig snålhet eller orättfärdig konflikt. Synd är en sorts orättfärdighet, nämligen handlingar som präglas av att frivilligt förkasta amorism (välviljan och dygderna). Det kan ibland vara nödvändigt eller rättfärdigt att (helt eller delvis) förlåta orättfärdighet.

Motverka smittor. Råd

Bättrad den 2020-08-17 kl. 12.05 stavning, kl. 10:12 bild; 20-08-03 förtydligande; 20-08-02 olämpligt att tala över andras mat (i television); 20-07-05 lev längre; 20-06-15 ventilation; 20-06-11 karantän; 20-05-06 vanliga symptom, 20-04-25 hudkräm; 20-04-16 föremål från bekanta och butiker m.m. kan behöva rengöras; 20-04-10 sugrör; 20-04-05 bild; 20-04-03 handsprit lättillgänglig flaska; 20-04-01 konkurrens mellan mikrober; 20-03-31 massmedia bör rapportera om smittade per capita; 20-03-26 20-03-25 råd hostning, nysning, snytning; 20-03-23 vaccin; immunförsvar kan tränas; 20-03-22 egna munskydd och egen handsprit kan tillverkas; 20-03-17 inomhus; bildtext; 20-03-16 gummihandskar; tvål, handsprit. Denna artikel publicerades första gången den 2020-03-15 kl. 12:12 på www.amorism.cc.


Andra akademiker bekräftar nu det
som jag skrivit på Amoristernas
hemsida sedan i mars 2020.
Amorism är en kravlös, helig lära. 
Denna artikel innehåller mina privata idéer. 
Man måste inte tro dessa för att vara amorist.


jpg. yo-yo flask
God hygien är viktigt.
Lättillgänglig handsprit i
Jojo-flaska som fästs
i t.ex. livremmen.
Jojo-flaskor säljs
via: Jojoflaska.
Jojo-flaskan har 
bidragit till att jag inte 
har varit snuvig etc. på 
ca fem månader.
Foto den 2020-04-05
Inledning
Motverka smitta. Främja din egen och andras kroppsliga och själsliga hälsa genom •kunskap, •ordning, •disciplin, •intelligens och •välvilja (kärlek, obs., amoristisk definition av kärlek)Där du (och din omgivning) har tillräckligt av sådant behöver du inte oroa dig för smittor. Tack vare dessa råd har jag inte varit förkyld på 8 månader. Varning, somliga människor, i synnerhet små barn och somliga vuxna är mycket sämre än andra på att hålla sig rena. (Artikeln om förskolor beskriver sådant.) Främja hälsa genom god kultur, helst amorism, i ditt eget liv, i din omgivning och i världen. Genom att undvika smitta så lever flera människor längre och lyckligare. Läs nederst i artikeln om att amorism gör att man t.o.m. kan förklara att det är möjligt att älska fiender.
Artikeln handlar inte enbart om Coronavirus. Öppna denna artikel och läs. Då får du flera kunskaper och råd....

Amoristiska visionen

Bättrad den 2020-05-12 kl 22:37 alla bryter mot mänskliga rättigheter; amorism förklarar när sådant är moraliskt acceptabelt; länkar; 19-04-06 kl. 15:03 Inledning; 19-01-02 terminologi; 18-11-19 inte lika värde; 18-11-06 heliga dygder. Denna artikel publicerades första gången den 2018-10-01 kl. 08:33 på www.amorism.cc.

Boken Amorism
Amorism® (läran) bygger på min viktigaste vision om godhet, nämligen: den amoristiska visionen. Vi amorister tror att visionen är den bästa grunden i god etik, god politik och goda samhällen. Vi menar alltså att amorism även är bästa grunden för god användning av vetenskap och teknik. Vi tror att mänskligheten och världen behöver mera amorism. Visionen är grunden i läran. Amorism (läran) är inte politik. Ty amorism är främst utbildning, nämligen kravlös utbildning om amorism, den nya filosofin. Traditionell filosofi är otillräcklig (eller inte tillräckligt tydlig för att beskriva visionen och världen. Läran avslöjar illusioner som är vanliga. (Indicium för otillräckligheten visas i artikeln Kapitulation...) Därför har några nya begrepp skapats i läran. Läran innefattar definitioner av många viktiga filosofiska och psykologiska begrepp. Läran har upptagit, men ibland även reformerat flera viktiga och traditionella begrepp inom filosofi och psykologi. Dessa definitioner kan vara viktiga. Ty somliga begrepp har andra betydelser som används av andra filosofer. (Vissa av våra definitioner är bättre än andras definitioner; i synnerhet för att förklara amorism.) Många begrepp är inte självklaraDet är illusion att tro att begrepp som välvilja kärlek, lycka, gott, ont m.fl. är självklara. Många begrepp är istället flertydiga. Flertydigheten gör att missförstånd lätt uppstår. Ny terminologi/lära är nödvändigt för att motverka missförstånd. Terminologi handlar om att förbättra definitioner och ta avstånd från olämpliga definitioner och illusioner. Sålunda har amorism skapat bättre och unika definitioner av kärlek, snällhet, vänskap, konflikt m.fl. begrepp. Amorism har utvecklat denna nya terminologi för att människor ska förstå sig själva och varandra bättre och för att vi och alla i världen ska bli bättre, om möjligtAmoristisk terminologi är under utveckling. Ekonomiskt stöd behövs! Terminologin gör att missförstånd i psykologi och filosofi undviks, även utanför amorism. Enastående med amorism är att det viktiga begreppet välvilja definieras och betonas. Tyvärr är begreppet välvilja försummat av filosofi, psykologi, andra kyrkor och andra religioner. Amorism förklarar även varför välvilja och kärlek oftast är viktigare än eller minst lika viktigt som snällhet och vänskap. 

God jul och Gott nytt år. Jultiden varar åtminstone till 6/1

Bättrad den 2020-12-24 kl. 17:51 bild.  Artikeln publicerades första gången år 2012 på www.amorism.cc.

Denna artikel kan komma att utvecklas.
                                 
Bild-God-Jul-logotyp-blue-gold-Amoristerna-kyrkan-f-amorism-av-Fredrik-Vesterberg-141223
Amorist Julgran Gott Nytt År
God jul! Jag tillägger amorism® till julhälsningen. Ty godhet, välvilja och kärlek är inte självklara, entydiga och oomstridda begrepp. Med jul menar jag här främst den kristna julen eftersom Jesus Kristus har inspirerat amorism. Att idka godhet är inte alltid lätt. Det finns olika definitioner av godhet. Det är viktigt att ihågkomma sådant. Vi tror att amorism är den främsta, rättfärdiga och heligaste sortens godhet, välvilja och kärlek. Boken Amorism avslöjar även paradoxen att godhet är en vanlig orsak till konflikt. Obs., olika varelser och olika människor kan ha olika definitioner av godhet och olika varelser har olika sorters kärleksdrift. Därför betonar jag återigen att jag önskar alla amoristisk jul, så att ni ska förstå vilken sorts kärlek och vilken sorts rättfärdighet och vilken sorts godhet som vi amorister firar i jul. Amorism bygger inte på tro på Gud. Men vi har egen teologi som passar perfekt med amorism (läran) och amoristiska visionen, som är grunden i amorism. Visionen och läran gör att amorism kan förstås av både ateister och gudstroende. Och att utbildning om nämnda ämnen blir tydligare och att missförstånd motverkas. (Läs gärna rapport om gratis julbord.)