Slaget vid Stäket, 300-årsjubileum

Bättrad den 2019-08-21 kl. 23:52 text; kl. 18:31 bild Karl XII galär; 19-08-20 bild Karolinska gravkoret; bild strid Danmark-Norge; 19-08-19 bild karoliner; bild monumentet; 19-08-16 bild karta; 19-06-04 bild galär; bild fältläger; 19-08-13 bild karolinerna skjuter. Denna artikel publicerades första gången den 2019-08-11 kl. 19:50 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att kompletteras med text och ännu flera bilder.


Image Battle of Stäket
Klicka på bilder så förstoras de.
Trevligt att även här kunna bidra genom att 
jag bär mina egna 1700-tals dräkter.
Slaget vid Stäket, egentligen Baggensstäket, den 13 augusti 1719. Ryssarna försökte invadera eller åtminstone härja. Svenskarna lyckades återta kontrollen i området och Stockholms södra infart. (Enligt amorism finns rättfärdiga konflikter respektive orättfärdiga konflikter. Amorism har unik och viktig definition av begreppet rättfärdighet. Den är viktig för bedömning av konflikter och olika människors attityder. Enligt amorism är det aldrig det mest rättfärdiga att skada någon. Men ibland måste man skada om man vill försvara liv. Amoristisk syn på sådant sammanfattas i amoristiska trosbekännelsenVarje människa får rannsaka sig själv. Sådana bedömningar är viktiga, men inte självklara. Andra läror och andra kulturer än amorism har andra bedömningar av sådant.) Min privata tro: jag är glad för att våra svenska förfäder och deras vänner lyckades försvara Sverige och vår frihet. Många håller med mig om det. Det var trevligt att möta finska, estniska, norska och ryska vänner nu i fredstid.

God sommar 2019!

Bättrad den 2019-08-12 Slaget vid Stäket; 19-07-22 trosbekännelse 2019-07-20; 19-07-09 så "fungerar" Wikipedia; 19-07-07 världens främsta problem eller möjligheter; bild 1700-talspicknick; bild Stockholms mittpunkt. Denna artikel publicerades första gången den 2019-06-11 kl. 09:54 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas.

Midsommar är den 2019-06-21
Läs gärna dessa förbättrade artiklar. Färgad understruken text är länkar till artiklarna:
1. Vetenskap, vetenskaplighetdenna artikel handlar även om arbetet eller "kampen" för bättre filosofi, alltså för att främja kommunikation och motverka missförstånd mellan människor. Betänk den inskränkta filosofiska yttrandefriheten i dominerande massmedia (p.g.a. att det kan vara svårt eller avancerat med filosofi? Eller medias partiskhet?).
2. Grunden i amorism®: Amoristiska visionen. Amorism är viktigt på vår planet Tellus och i rymden: relationer i rymden.
3. Filosofi, varför bry sig om Filosofi.
4. Därför behövs amorism: Definitioner av begrepp är inte självklara, även om somliga säger att begrepp är självklara). Det är illusion att tro att begrepps definitioner är självklara: Illusion.
5. Presentation av mig Fredrik Vesterberg.
6. Amorism måste inte innebära altruism och utilitarism.

7. Amorism är tydligare (och ofta bättre) än begreppen allkärlek och universell kärlek.                  Öppna gärna denna artikel för mera läsning om God sommar...

“Planeten” Ceres och relationer i rymden

Bättrad den 2019-08-16 kl. 13:36; 2015-03-06 Stars’ Peace instead of Star Wars. Denna artikel publicerades första gången den 2015-03-06 kl. 12:15 på www.amorism.cc.


DSC00495 (1) komprimerad Astronaut Christer Fuglesang   Fredrik Vesterberg i universum (1) med amorism
Christer Fuglesang och jag. Jag vet inte
om Christer förstår tillräckligt om amorism.
Artikeln avses att utvecklas. Att skriva goda artiklar kräver tid, arbete, kunskaper och resurser. Artiklarna är unika, de har även ny filosofi/verklighetsbild som grund. Jag behöver ditt stöd, se länk i artikeln! (Gillar du den nu så kanske den gillas ännu mera senare.) Bilder på denna hemsida visas och förklaras ibland på Amoristernas möten. Välkommen! Möten mellan varelser, grupper och civilisationer är inte alltid lätt. Min erfarenhet av jordiska varelser, alltså människor och djur, ofta är egoister eller gruppegoister; amorism avslöjar att sådana begrepp är svårare än vad många förstår och att andra förklaringar än amorism ofta är otydliga eller otillräckliga. De flesta är inte helhjärtade amorister. Det främsta problemet är att många inte ens vet vad välvilja är, eller att många böcker har inte tillräcklig förståelse för begreppet. Inte heller kändisar i tv, radio och tidningar brukar ens använda ordet. En orsak till ordets ovanlighet kan vara de otydliga definitioner som finns utanför amorism. Den otillräckliga och röriga terminologin som finns utanför amorism gäller även begreppet kärlek. Äkta kärlek är det viktigaste begrepp som har missats av pre-amoristisk psykologi och pre-amoristisk filosofi. Mänskligheten förlorar oerhört mycket på det.  Jag ser oerhört många onödiga och icke-optimala konflikter och även kärlekslöshet. Orsaken är att filosofi kan vara svårt. Därför arbetar jag ideellt för amorism och gör reklam för amorism. Bra förklaringar skapas nämligen inte hur lätt som helst. Därför har jag skapat filosofin och läran amorism som definierar vad välvilja, kärlek, total välvilja, vänskap, barmhärtighet, rättfärdighet och många andra begrepp är. Jag har även skrivit boken Amorism som handlar om sådant. Amorism förklarar även i boken och i trosbekännelsen att välviljan eller kärleksdriftens utformning är en av varje varelses viktigaste kännetecken och egenskaper. Amoristiska kunskaper är bra för att förstå olika sorters relationer och olika sorters konflikter

Amoristiska visionen

Bättrad den 19-04-06 kl. 15:03 Inledning; 19-01-02 terminologi; 18-11-19 inte lika värde; 18-11-06 heliga dygder. Denna artikel publicerades första gången den 2018-10-01 kl. 08:33 på www.amorism.cc.

Boken Amorism
Amorism® (läran) bygger på min viktigaste vision om godhet, nämligen: den amoristiska visionen. Vi amorister tror att visionen är den bästa grunden i god etik, god politik och goda samhällen. Vi menar alltså att amorism även är bästa grunden för god användning av vetenskap och teknik. Vi tror att mänskligheten och världen behöver mera amorism. Visionen är grunden i läran. Amorism (läran) är inte politik. Ty amorism är främst utbildning, nämligen kravlös utbildning om amorism, den nya filosofin. Traditionell filosofi är otillräcklig (eller inte tillräckligt tydlig för att beskriva visionen och världen. Läran avslöjar illusioner som är vanliga. (Indicium för otillräckligheten visas i artikeln Kapitulation...) Därför har några nya begrepp skapats i läran. Läran innefattar definitioner av många viktiga filosofiska och psykologiska begrepp. Läran har upptagit, men ibland även reformerat flera viktiga och traditionella begrepp inom filosofi och psykologi. Dessa definitioner kan vara viktiga. Ty somliga begrepp har andra betydelser som används av andra filosofer. (Vissa av våra definitioner är bättre än andras definitioner; i synnerhet för att förklara amorism.) Många begrepp är inte självklaraDet är illusion att tro att begrepp som välvilja kärlek, lycka, gott, ont m.fl. är självklara. Många begrepp är istället flertydiga. Flertydigheten gör att missförstånd lätt uppstår. Ny terminologi/lära är nödvändigt för att motverka missförstånd. Terminologi handlar om att förbättra definitioner och ta avstånd från olämpliga definitioner och illusioner. Sålunda har amorism skapat bättre och unika definitioner av kärlek, snällhet, vänskap, konflikt m.fl. begrepp. Amorism har utvecklat denna nya terminologi för att människor ska förstå sig själva och varandra bättre och för att vi och alla i världen ska bli bättre, om möjligtAmoristisk terminologi är under utveckling. Ekonomiskt stöd behövs! Terminologin gör att missförstånd i psykologi och filosofi undviks, även utanför amorism. Enastående med amorism är att det viktiga begreppet välvilja definieras och betonas. Tyvärr är begreppet välvilja försummat av filosofi, psykologi, andra kyrkor och andra religioner. Amorism förklarar även varför välvilja och kärlek oftast är viktigare än eller minst lika viktigt som snällhet och vänskap. 

Artighet

Bättrad den 2019-07-17 kl. 09:1619-07-04 modern vidskepelse; 19-07-02 visionen; 19-06-30 lämplig respektive olämplig artighet; konfliktbedömning; tacksamhet. Därför bryts mänskliga rättigheter. Denna artikel publicerades första gången den 2019-06-25 kl. 21:15 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas

Kopia av del av artikel på 
www.kollega.se som tillhör 
fackföreningen Unionen. 
Artikeln säger det som 
amorism har sagt i många år, 
nämligen att rätt utbildning 
om rätt begrepp (t.ex. 
om artighet) fungerar och 
lönar sig. Stöd Fredrik och 
amorism. Då får världen ännu 
flera goda idéer. Utbildning 
och samtal om sådana viktiga 
begrepp är två av amorismens 
sakrament.
Enligt SVT-programmet Rapport den 2019-06-26 och www.kollega.se den 2019-01-21 säger forskare på Karolinska institutet att artighet eller hövlighet (mellan kolleger och kunder) kan minska sjukskrivningar med hela 38 %, se bild. Forskarna säger säger sig vara "inspirerade av kanadensisk studie". Jag tillägger: även andra referenser än dessa finns, t.ex. när artighet eller hövlighet har förkunnats eller krävts (för att motverka konflikter i skolor) så har bråk minskat och troligen även orsakat andra förbättringar. Artighet och hövlighet är synonymer enligt läran amorism®. Enligt amorism är respekt grunden i artighet. Artighet (hövlighet) är en av de amoristiska dygderna, nämligen avancerad sorts respekt.

Wikipedia and (dominating) mass media. How injust are they?

Improved the 2019-08-20 John 16; 19-07-20 introduction; analysis; 19-07-19 image text anarchy; 19-07-10 IP warning. This article was published the first time the 2019-07-09 at 11:33 o'clock (Swedish time) on www.amorism.cc.

The red text in this article is enough information for writing good articles about amorism.


Image 1. Flag of The USA. (We added the
text and site WWW.AMORISM:CC)
Dear Wikipedia and dominating mass media, I am not satisfied with how you "function". This article shows my private ideas. Amorists don't have to agree with my private ideas. 

Some years ago some articles were published on Wikipedia (at least in the Swedish version of W.) about the new religion Amorism®️ respectively the new congregation Amoristerna, kyrkan för amorism. The symbol and the name of the religion and the congregation is in image 2. Translation of the congregation is Amorists, Church for Amorism. The new religion and the new church is accepted by authorities in Sweden since the year 2012. But shortly after some publications of articles on W. the articles were removed. But other groups are accepted on W.. For instance the idea of Kopimism and the congregation Det missionerande kopimistsamfundet, falsely translated to Missionary Church of Kopimism. (Amorism and we do not have anything to do with kopimism and Kopimisterna. This article shows how "serious", "free" and "objective" Wikipedia has been working (and still is?).) I wish the best to all kopimists and to all creatures; and I'm sorry to use kopimism as an example here.

Gonorré m m starkare än någonsin

Bättrad den 2019-08-06 kl. 15:00. Denna artikel publicerades första gången den 2019-08-05 kl. 13:42 på www.amorism.cc.

Bild 1 från Folkhälsomyndigheten visar 
att förekomst av gonorré har ökat i 
Sverige till år 2018 (kop. 2019-08-06)
Diagrammet visar att genomsnitt hade 
gonorré diagnosticerats hos drygt 25 
individer per 100 000 individer. Gonorré ger 
ofta inte symptom. Så förekomsten kan vara 
högre. Liknande ökning har skett i flera 
andra länder (som har god statistik). 
Kommentar: även vissa andra bakterie-
sjukdomar har ökat p.g.a. antibio-
tikaresistens och andra faktorer som 
okunskap, resor, invandring, dålig moral etc..
Klicka på bilder så förstoras de.
Gonorré orsakas av bakterien Neisseria gonnorhoeae. Denna artikel handlar även om viktiga teman som äkta kärlek, tacksamhet och otacksamhet. Amoristiska dygder kan motverka antibiotikaresistens och andra problem(Jag har deltagit på KTH i kartläggning av DNA hos sådana bakterier. Jättespännande. Jag har t.o.m. hållit i sådana bakterier med pipett och handskar och fördelat dem i testplattor och laddat maskiner som analyserar DNA. Resultat: sett på dataskärm vilka gener de har och hur nära släkt de är. Jag har aldrig varit smittad av någon könssjukdom. Jag har testat mig vid behov, se nedan.) 
(Tyvärr "orkar" många inte läsa sådant som är viktigt. Ty många tror att läsning endast eller främst är ett nöje eller tidsfördriv. Det är tyvärr mycket populärt med tidsfördriv, struntprat, oviktig kultur och oviktig litteratur. Massmedia och reklambranschen lyfter i det avseendet fram mycket oviktigt eller t.o.m. felaktigheter och trams. Sådant tröttar människor. Orsak de vill få människor att njuta och därigenom lyssna på deras budskap, som inte alltid är bra eller inte alltid är rättfärdigt framförda. Obs., det är alltså ofta inte någon optimal eller amoristisk njutning.)

Möt Amoristerna. Välkomna!

Bättrad den 2019-08-05.

Nästa möte: 2019-08-- kl. -- i Stockholm. Kontakta Fredrik för information om plats. Eventuellt finns fika/mat till självkostnadspris. Hör av dig om du har förslag på tid och plats så kanske vi kan mötas där.
Tema är något av det av följande som vi väljer tillsammans, nämligen:
  1. Ny amoristisk trosbekännelse. De amorister som vill vara med på firande och bön eller Gudstjänst i samband med detta ska höra av sig till biskop Fredrik.
  2. Samtal (del 2) om Matteus 5:17-48; 6:1-8; 9:11-13; 18:12-20; 19:1-15. Vem förstår dessa texter bäst eller trovärdigast? Vilken lära, vilken kyrka, vilken filosof, vilken författare, vilken religion? Amorism eller någon annan? 
  3. Samtal om definition av ande och själ i amorism respektive andra filosofier/läror. 
  4. Samtal om amorism och världens bästa definition av kärlek. Olika filosofier och olika religioner jämförs. 
  5. Samtal: (amorism och) finns Gud
  6. Laster, t.ex. besserwisser-attityd. 
  7. Predikan, bön och meditation om livet, gott och rättfärdigt.