Helig ande och pingst

Bättrad den 2020-05-25 kl. 10:20 inledning. Denna artikel publicerades första gången den 16-05-15 kl. 12:00 på www.amorism.cc.


Jpg. biskop Fredrik Vesterberg
Där det finns amorism
(total välvilja till
alla) finns ofta
det största hoppet.

För att inte vara naiva:
amorism förvaltar goda 
(de bästa?) definitionerna 
av välvilja.
Växter har sina liv.
Människor har sina liv.
Växters och människors 
liv är inte samma.
All välvilja är inte 
total välvilja.
Allt hopp är inte
det främsta hoppet.
År 2020 är pingstdagen den 31/5. [Kristi himmelfärdsdag är i år den 21/5. Jag tror att himmelfärden åtminstone kan påminna om att det finns något som troligen är bättre än det som (hittills?) har funnits i denna värld. Men amorism varnar för att man inte ska lämna denna värld. Vårda det goda. Ty ingen vet vad som kan komma i framtiden.] 

Pingst är en kristen helg. Det är högtid för tiden då Helig ande spreds i den första kristna församlingen. Pingst räknas som den första kristna församlingens födelse. Pingst firas för att församlingen förstod Jesus tillräckligt. Pingst kallas av andra kyrkor för kyrkans födelsedag. Amorism (äran) bygger på amoristiska visionen. Amorism är den heliga läran om den visionen. Amorism bygger inte på förklaringar om Gud, Jesus, Bibeln och kristendom. Men Gud och Jesus kan vara goda förebilder, om man förstår dem rätt, vilket helhjärtade amorister gärna får tro att amorism (läran) gör.

Vårens tertial år 2020

Bättrad den 2020-05-21 Lars Larsen; 20-05-16 skogsutflykt; 20-05-11 video havstrut; 20-04-22 bild hygien vid hantering av mat och annat; 20-04-06 oamoristiska definitioner lurar människor; 20-03-27 påsk; 20-03-15 motverka smittor; 20-03-13 Guldbron; 20-02-25 bild. Denna artikel publicerades första gången den 2020-02-21 kl. 11:52 på www.amorism.cc.


Körsbärsträden blommar i
Kungsträdgården
i Stockholm sedan i mars.
Tertial betyder tredjedel av ett år. Tertial är synonymt med termin. Denna artikel avses att utvecklas under vårterminen.

1. Arbetet med den ytterligare förtydligade amoristiska trosbekännelsen har pågått sedan hösten år 2019. Arbetet går bra. Att kortfattat skriva avancerad filosofi (amorism) kan ta tid. Jag arbetar helt ideellt för amorism och Amoristerna. Vi  får acceptera det vi har.

2Hindra smittor och Corona-viruset, artikel: Motverka smitta. Köp jojoflaskan, uppfinningen som desinficerar enklare och snabbare: Jojo-flaska. Jojoflaskan är mycket enklare att använda än gummihandskar. 

Några naturreservat

Bättrad den 2020-05-18 kl. 20:54 bild från promenad den 16/5; 20-05-15 karta 3; rapport om 14/5. Denna artikel publicerades den 2020-05-13 kl. 23:43 på www.amorism.cc.

Rapport om skogstur
den 2020-05-14.
Bilder från den härliga skogsutflykten den 2020-05-16 avses att publiceras senast 2020-05-07. Härlig natur i Nackareservatet. Vi möts på den av mig föreslagna tiden och platsen. Kompass kan vara bra. (Vi har eventuellt några till utlåning.) Njut av våren t.ex. i Erstaviks skog. Söder om Nackareservatet ligger Flatenreservatet. Flatenreservatet omringar sjön Flaten. Stövlar kan vara bra om man går i skogen. (Är du vänlig och kärleksfull så är du extra välkommen att delta; läs amoristiska definitionerna av dessa begrepp.)

Öppna artikeln så visas kartor och flera bilder.

Motverka smitta. Råd

Bättrad den 2020-05-09 kl. 03:50 rättat stavfel; 20-05-06 vanliga symptom, 20-04-25 hudkräm; 20-04-16 föremål från bekanta och butiker m.m. kan behöva rengöras; 20-04-10 sugrör; 20-04-05 kl. 21:50 förtydligande om munskydd; 20-04-05 bild; 20-04-03 handsprit lättillgänglig flaska; 20-04-01 kl. 12:33 konkurrens mellan mikrober; 20-03-31 massmedia bör rapportera om smittade per capita; 20-03-26 kl. 10:02 inledning; 20-03-25 råd hostning, nysning, snytning; 20-03-23 vaccin; immunförsvar kan tränas; 20-03-22 egna munskydd och egen handsprit kan tillverkas; 20-03-17 inomhus; bildtext; 20-03-16 gummihandskar; tvål, handsprit. Denna artikel publicerades första gången den 2020-03-15 kl. 12:12 på www.amorism.cc.


Amorism är en kravlös, helig lära. 
Denna artikel innehåller mina privata idéer. 
Man måste inte tro dessa för att vara amorist.


jpg. yo-yo flask
God hygien är viktigt.
Lättillgänglig handsprit i
Jojo-flaska som fästs
i t.ex. livremmen.
Jojo-flaskor säljs
via: Jojoflaska.
Jojo-flaskan har 
bidragit till att jag inte 
har varit snuvig etc. på 
ca fyra månader.
Foto den 2020-04-05
Inledning
Motverka smitta. Främja din egen och andras kroppsliga och själsliga hälsa genom •kunskap, •ordning, •disciplin, •intelligens och •välvilja (kärlek, obs., amoristisk definition av kärlek)Där du (och din omgivning) har tillräckligt av sådant behöver du inte oroa dig för smittor. Varning, somliga människor, i synnerhet små barn och somliga vuxna är mycket sämre än andra på att hålla sig rena. (Artikeln om förskolor beskriver sådant.) Främja hälsa genom god kultur, helst amorism, i ditt eget liv, i din omgivning och i världen. 
Artikeln handlar inte enbart om Coronavirus. Öppna denna artikel och läs. Då får du flera kunskaper och råd....

Jojo-flaska desinfektion snabbt, lätt och rent

Bättrad den 2020-04-11 pris. 20-04-10 handsprit ingår. Denna artikel publicerades första gången den 2020-04-06 kl. 17:41 på www.amorism.cc.


jpg. Yoyo flask
Bild på Jojoflaska fäst
i livrem. Tack vare
jojoflaskan har jag
sluppit snuva o.dyl.
alltsedan ca fyra månader.
Jojoflaskan är dessutom
god inspiration för
omgivningen.
Jojoflaskan kan fästas lättåtkomligt. Därför slipper du att gräva i byxor eller väskor för att få tag i flaskan. När man tar i fickor och väskor så smutsas de. Med Jojoflaska undviker du smutsning och smittspridning. Jojoflaskan är extremt lättåtkomlig. Perfekt för att undvika förkylningar, smittor, föroreningar, infektioner, influensa och Corona-virus. Jojoflaskan underlättar för dig att rengöra i din omgivning, att bjuda behövande på handsprit. Jojoflaskan är enklare att använda än handskar. Jojoflaskan är fäst i flaskan via lina som är ca 60 cm lång. Linan är utdragbar ur jojon. När flaskan släpps rullas linan tillbaka så att flaskan automatiskt dras tillbaka till jojon. Handsprit ingår. Du kan även fylla flaskan med handsprit eller annat. Paketets vikt är ca 100 g. Köp jojoflaska genom att insätta minst 210 kr (gärna mera) på Plusgiro 1354559-5. Porto inom Sverige ingår. Skriv Jojoflaska på inbetalningen. Om flera Jojoflaskor önskas: skriv önskat antal och betala 210 kr per flaska. Obs., ange adress dit Jojoflaskan ska sändas. Man kan alternativt fylla Jojoflaskan med handkräm. Det kan alltså vara praktiskt att ha två lättillgängliga Jojoflaskor. Priset gäller tills vidare från och med april 2020. Ingen returrätt. Jojoflaskan säljs till förmån för det helt ideella Amoristerna, kyrkan för amorism. Vi arbetar helt utan lön.

Filosofi

Bättrad den 2020-03-15 pre-amorism; 20-01-21 inte alltid nöjd med det nuvarande och andra filosofers idéer; 20-01-14 layout; 20-01-13 min slutsats. Denna artikel publicerades första gången den 2019-05-22 kl. 17:58 på www.amorism.cc.

Bild på Sokrates. All filosofi
gillas inte av alla. Sokrates,
Aristoteles och Jesus dömdes
istället till döden. All god,
viktig och revolutionerande
filosofi belönas alltså inte.
Amorism säger: girighet, avund
och elakhet kan motverka god
filsosofi och mänskligheten
och göra så att somliga goda
filosofer inte belönas.
Amorism avslöjar: neutral
massmedia och neutrala
skolor finns inte
Inledning. Amorism® förvaltar och utvecklar filosofi, nämligen begrepps definitioner. Filosofi är viktigt. Filosofi påverkar nämligen hur man tänker. Minst två amoristiska dygder har filosofisk anknytning, nämligen: sanning och vetenskaplighet. Enligt amorism är filosofi främst metod, snarare än slutsats av metod. Exempel: någon har genom filosofi eller vetenskap framkommit till att: 1. jorden är rund; 2. illusioner finns, 3. egot finns. De olika slutsatserna (1 – 3) är egentligen inte filosofi, men slutsatser av filosofi. Men många andra säger att även slutsatserna är filosofi. De sammanblandar därför läror och filosofi.  Många läror kallas "filosofier". T.ex. troende, vetande, idéer eller läror som förkunnar något av slutsatserna (1 – 3). Jag menar att förkunna något (t.ex. slutsatserna 1 – 3) innebär inte att lärorna själva bör kallas filosofier. Detta gäller många idéer, läror eller religioner som felaktigt kallas filosofier, t.ex. ateism, agnosticism, teism, demokrati, människovärde, buddism m.m.. Jag och amorism varnar alltså för missbruk av begreppet filosofi kan orsaka missförstånd.

Lars Larsen

Bättrad den 2020-05-29 rubrik 20-05-17; 20-05-28; kl. 10:22 inte lika värde; 20-05-27 bild; 20-05-26 inledning; 20-05-23 förtydliganden; 20-05-22 bild 1 om benet; 20-05-21 bild med text från Lars hemsida; Rousseau; 20-05-20 bild om din anda; 20-05-19 kl. 10:23 Lars har kanske setts; bild 2 om du hittar spår20-05-18 varning, felaktig folkbokföring20-05-17 disposition; tillägg och korrektur. Denna artikel publicerades den 2020-05-12 kl. 11:41 på www.amorism.cc.

Även jag (t.v. i bilden) 
m.fl. mötte och talade med 
Lars (t.h. i bilden) 
den 2020-05-26.
Amorism (den nya läran/
filosofin) kan bidra till 
bättre förståelse av 
världen; jfr. definitionerna 
av begrepp som 
helighet och religion.
Amoristisk terminologi 
behövs för att sådana 
begrepp ska förstås bättre.
Ordet μοναχός uttalas 
ungefär [månnachås].
Hurra, vår vän Lars Lever. Vittnena Ingela och B. K. som är dina vänner (sedan länge) har troligen sett dig och talat med dig vid Brotorpsstugan den 2020-05-17 (ca kl. 18). Jag Fredrik har talat med B.K.. Han sade att du sade att du just hade återkommit. Att du har varit i annan stad. Du Lars hälsar alla vänner via ett vänligt (försonande) brev till Titti den 2020-05-20. Du Lars sade dig må bra nu. Du sade dig önska att återuppta ditt läsande, skrivande och andliga aktivitet. Jag ber för att det går bra. Tack för att du kontaktade! Välkommen att tala med mig under sekretess. Jag har den 20/5, 21/5 och 22/5 bett Titti att hon (om hon möter dig) ska ge dig mitt nummer och att det vore trevligt du ringer mig. 

Nedan i denna artikel har jag försökt beskriva hur jag uppfattar dig vår vän Lars Larsen. Artikeln innehåller viktig information om filosofi och allmänna livsfrågor. Du har oroat oss med dina tre avskedstexter. Men vi förlåter dig.

Stort tack (och virtuell kram) till alla som har hjälpt! Gud välsigne er och alla! Föreslår att vi som vill sjunger amoristmantrat om vi möter dig; om du tillåter. Jag tror att mänskligheten behöver det. (Jag önskar även läsa några verser ur den amoristiska trosbekännelsen.) (De som vill kan även sjunga psalmen Livet vann. Den har nummer 153 i Den svenska psalmboken.) Annat förslag?

Guldbron

Bättrad den 20-03-19 kl. 22:26 poesi; 20-03-13 inledning. Denna artikel publicerades första gången den 2020-03-13 kl. 21:08 på www.amorism.cc.


img. Guldbron Slussen Stockholm
Härlig lunch efter dagens fotografering.
Jag gör detta helt ideellt.
Reportage om den så kallade "Guldbron" vid Slussen (Karl Johan-slussen) i Stockholm. 

Flera bilder avses att publiceras här när tid ges. De är tagna i flera olika perspektiv som är intressanta.


Dikt skildrar dagens anda.

Guldbron

Bro-fest vid brofästet.
Läs detta,
som en "sjömans sköna manifest"
när bron blir fäst. Poesin fortsätter nedan; öppna artikeln ...