Höst 2019

Bättrad den 2019-11-16 avsnittet Lästips med länkar till andra artiklar; 19-11-09 bildtext maximer; 19-11-07 präst; 19-11-04 förtydligande av §1; 19-11-03 "kultur"-röra ersätter vänlighet och kärlek med snällhet; §2 urkyrka, 19-11-02 Alla helgons dag; kl. 10:35 text. 19-10-24 kl. 00:53 Svenska Akademien; 19-10-07 begreppet förverkliga; 19-09-29 stöd nästa utgåva av boken. 19-09-26 respekt, artighet, hövlighet; bästa filosofiska samtalen; välvilja, kärlek, kyrka; 19-09-23 egoism; 19-09-19 bildtext; 19-09-17 inledning; 19-09-05 humanism; 19-09-04 språk är inte statiskt; länkar; AGI, NARS, AI; 19-09-03 Artificiell intelligens. Denna artikel publicerades första gången den 2019-09-03 kl. 13:33 på www.amorism.cc.

Välkommen att vara
med på bild här på
Amoristernas hemsida
Inledning. Här avses att placeras länkar till några av de hundratals artiklar som finns här på www.amorism.cc. Att skriva artiklar tar tid och kräver arbete. Stöd samfundet Amoristerna så utvecklas denna och andra artiklar. Artiklar som skrevs, uppdaterades eller anbefalldes i somras finns i artikeln Sommar 2019. Där finns många flera länkar till ytterligare några av de hundratals artiklarna om amorism. Nedan i denna artikel beskrivs andra teman, nämligen: Allhelgonahelgen, artificiell intelligens m.m..

Definition, denotation, konnotation

Bättrad den 2019-11-11 bild. Denna artikel publicerades första gången den 2019-10-22 kl. 01:15 på www.amorism.cc.

Img. Amoristisk poesi
När tid finns kan ljud publiceras
i denna artikel. Jag försöker
berika mänskligheten med
amoristisk filosofi och poesi.
§1 Definition, denotation, konnotation

Hej kändisar och några anonyma. 
Begreppen definition och denotation kan vara synonyma. 
Definition kan nämligen betyda: 
kortfattad denotation. 
Konnotation betyder bibetydelse. 
Jag vill yrka: en styrka i vår kyrka 
och alla goda läroäro att dessa 
reducerar antalet konnotationer
Goda läror fokuserar främst på klargörande konnotationer. 
Dyrka rätt lära så slipps kval och med ens ambi~val~ens
mellan onödiga konnotationer och velande med felande definitioner. 

Präst, biskop definition

Bättrad den 2019-11-12 förtydligande; 19-11-08 Gud och Jesus; bild + sacerdōs; 19-11-07 amoristiska definitioner av präst och biskop. Denna artikel publicerades första gången den 2019-11-07 kl. 17:07 på www.amorism.cc.

jpg. präst definition
Kommentarer i rött
till en enkel definition
av begreppet präst. 
Kommentarer till samtal om begreppet präst. Bild här visar en förenklad definition. Men begreppet präst har äldre historia och andra innebörder. Det förstår många präster i andra kyrkor. Jag utreder här begreppet ytterligare. Enligt boken Amorism kommer ordet präst av grekiskans [presbýteros] som betyder: •äldste; •gammal man; •ledare. Andra religioner och andra språk kan använda andra ord än "präst" för sina religiösa ledare. I äldre grekisk kultur och i grekiska Biblar används ofta grekiskans [hiereus] som titel för de israelitiska prästerna. Där används även ordet [presbýteros] för att visa att någon är ledare.


Förverkliga

Bättrad den 2019-10-07 kl. 14:04 länk. Denna artikel publicerades första gången den 2019-10-07 kl. 10:40 på www.amorism.cc.

Om begreppen förverkliga, förverkliga välvilja och förverkliga kärlek.

Stöd mitt arbete. Då kommer 
en ännu bättre utgåva av
boken Amorism som jag
har författat; se bild.

Bakgrund: Amorism grundades år 2012 för att jag (Fredrik m.fl.) förstod att världen behövde bättre definitioner av begrepp som kärlek, helighet, rättfärdighet m.fl.. Amorism har de bästa definitionerna (tror jag och flera andra). Amorism förklarar varför dessa begrepp är viktiga. Amorism förkastar inte andra definitioner, men amorism helgar inte otillräckliga eller felaktiga definitioner. Jag upptäckte att all äkta kärlek är välvilja; (delvis inspirerad av Aristoteles och Aquino). Definitioner av begreppen kärlek och välvilja har utvecklats av mig. Begreppen är komplexa och har inte förklarats tillräckligt bra av någon annan som vi har hört talas om. För att förvalta de rätta och logiska definitionerna av begreppen grundades läran amorism. Några definitioner är sammanfattade i amoristiska trosbekännelser. Definitionerna och trosbekännelserna förvaltas även av samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism. Boken Amorism förklarar mera. 

Kyrka

Bättrad den 2019-11-16 kl. 10:23 förtydligande; kl. 00:30 Vår definition; 19-11-03 urkyrka; reformationen; Luther; länkar. Denna artikel publicerades första gången den 16-11-28 kl. 11:22 på WWW.AMORISM.CC.

Amoristerna, kyrkan för amorism
är inte beroende av förklaringar
om Gud eller Jesus. Men vi tror att
amorism har viktiga förklaringar 

om hur djur, människor, Gud 
(och andra varelser) är.
Förklaring av begreppen religiöst samfund respektive kyrka. Jesus hade en kyrka, men inte någon egen byggnad för offentlig Gudstjänst, inget eget tempel. Denna artikel visar vad kyrka, präst m.m. betyder. Andra samfund och andra läror, främst kristendom har intressanta begrepp som amorism® använder. Amorism har viktiga (och ibland nya) definitioner av några sådana gamla begrepp. Amorism har även nya unika begrepp. Amorism är inte beroende av förklaringar om Bibeln, Gud och Jesus. Amorism är nämligen även en ny lära och ny religionEn av de viktigaste anledningarna till att amoristerna är ett samfund är: att bättre kunna förklara viktiga begrepp och samband; och att dessa förklaringar och samband ska bevaras och hållas ihop. Så fungerar alla terminologier även i alla andra ämnesområden (t.ex. i matematik, biologi, kemi...). Förklaring av varje begrepp i terminologi/ språk (t.ex. svenska) är ofta beroende av hur ett eller flera andra begrepp förklaras. Om de förklaras rätt så förstår man bättre. Vi har nya och unika förklaringar av viktiga begrepp som kärlek, rättfärdighet, synd, ande, helighet, religion, dygd, last m.fl.. När något ska förklaras är det viktigt att välja de rätta förklaringarna, den rätta läran, de rätta synonymerna. Därför utbildar amorism. Amorism är inte motståndare mot andra läror och andra terminologier, som vi emellanåt undersöker.

Gustav Adolfsdagen

Bättrad den 2019-11-06 kl. 12:04 text och disposition. Denna artikel publicerades år 2014-11-06 kl. 18:00 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att bättras när tid finns. Att skapa artiklar på internet är inte alltid lätt.

Gustav II Adolf
De som främst gillade Gustav Adolf var de protestantiska invånarna i Tyskland och andra länder. I norra Europa sågs Gustav av de flesta som en befriare. Där finns flera minnesmärken efter honom. Gustavs krig var inte enbart försvarskrig. Det fanns även ekonomiska och politiska motiv. Luther och Gustav II Adolf bidrog till att yttrandefrihet och vetenskap gynnades.

Sveriges kung Gustav II Adolf firas årligen i Sverige den 6/11. Han firas i vissa andra delar av världen, i synnerhet i Nordeuropa där det finns många protestanter, lutheraner (även kallade evangeliskt kristna). Sedan år 1908 firar (finlandssvenskar) denna dag i Finland som "Svenska dagen".

God sommar 2019!

Bättrad den 2019-08-30 länkar; bild trosbekännelse; 19-08-12 Slaget vid Stäket; 19-07-20; 19-07-09 så "fungerar" Wikipedia; 19-07-07 världens främsta problem eller möjligheter; bild 1700-talspicknick; bild Stockholms mittpunkt. Denna artikel publicerades första gången den 2019-06-11 kl. 09:54 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas.

Midsommar den 2019-06-21
Läs gärna dessa förbättrade artiklar. Färgad understruken text är länkar till artiklarna:
1. Vetenskap, vetenskaplighetdenna artikel handlar även om arbetet eller "kampen" för bättre filosofi, alltså för att främja kommunikation och motverka missförstånd mellan människor. Betänk den inskränkta filosofiska yttrandefriheten i dominerande massmedia (p.g.a. att det kan vara svårt eller avancerat med filosofi? Eller medias partiskhet?).
2. Grunden i amorism®: Amoristiska visionen. Amorism är viktigt på vår planet Tellus och i rymden: relationer i rymden.
3. Filosofi, varför bry sig om Filosofi.
4. Därför behövs amorism: Definitioner av begrepp är inte självklara, även om somliga säger att begrepp är självklara). Det är illusion att tro att begrepps definitioner är självklara: Illusion.
5. Presentation av mig Fredrik Vesterberg.
6. Amorism måste inte innebära altruism och utilitarism.

7. Amorism är tydligare (och ofta bättre) än begreppen allkärlek och universell kärlek.                  Öppna gärna denna artikel för mera läsning om God sommar...

Möt Amoristerna. Välkomna!

Bättrad den 2019-09-23.

Nästa möte: 2019-09--- kl. -- i Stockholm. Kontakta Fredrik för information om plats. Eventuellt finns fika/mat till självkostnadspris. Hör av dig om du har förslag på tid och plats så kanske vi kan mötas där.
Tema är något av det av följande som vi väljer tillsammans, nämligen:
  1. Ny amoristisk trosbekännelse kommer att presenteras. De amorister som vill vara med på firande och bön eller Gudstjänst i samband med detta ska höra av sig till biskop Fredrik.
  2. Samtal (del 2) om Matteus 5:17-48; 6:1-8; 9:11-13; 18:12-20; 19:1-15. Vem förstår dessa texter bäst eller trovärdigast? Vilken lära, vilken kyrka, vilken filosof, vilken författare, vilken religion? Amorism eller någon annan? 
  3. Samtal om definition av ande och själ i amorism respektive andra filosofier/läror. 
  4. Samtal om amorism och världens bästa definition av kärlek. Olika filosofier och olika religioner jämförs. 
  5. Samtal: (amorism och) finns Gud
  6. Laster, t.ex. besserwisser-attityd. 
  7. Predikan, bön och meditation om livet, gott och rättfärdigt.