God sommar år 2020

Bättrad den 2020-08-06 kl. 07:34 förtal, definition. Denna artikel publicerades den 2020-08-01 kl. 20:41 på www.amorism.cc.

Some articles are written in English 🇬🇧. Other articles are written in Swedish 🇸🇪
Amorism is a novelty that educates and enlightens mankind.

Möt Amoristerna genom
att kontakta mig Fredrik.
Hi, I'm Fredrik Vesterberg
Bishop, philosopher and
the founder of Amorism.
Länkar till några av de hundratals artiklarna på denna hemsida:

1. 🇸🇪 Det viktiga arbetet för reformation eller förbättring. Amorism har egen trosbekännelse. Filosofi är viktigt, ty många begrepp är inte självklara. Lär av amorism: skilj på filosofi och resultat av filosofi. Artikeln Filosofi förklarar sådant.
2. 🇬🇧 My comments to (Black) lives matter: Don't trust too much on legislation, human rights (UDHR and the United Nations), dominating mass media and the philosophers they mention or hallow. Remember that Amorism® and the Amoristic virtues can help. Amorism reveals illusions and hypocrisy. And Amorism offers help. Amorism differs between morally acceptable discrimination and morally unacceptable discrimination.
3. 🇬🇧 The Amoristic concept love drive.
4. 🇬🇧 The Amoristic concepts love-hate and love-violence
5. 🇬🇧 Clarification of the concept omnibenevolence.
6. 🇸🇪 Det amoristiska begreppet rättfärdighetsskalan.
7. 🇬🇧 The Amoristic concept scale of righteousness.
8. 🇬🇧 The Amoristic concept point of righteousness.
9. 🇬🇧 Total benevolence.
10. 🇸🇪 Så motverkar du smittor, förkylning, Corona-virus m.fl.. Där står även: det är olämpligt att tala över andras mat (i television). Det sprider mikrober och dålig ande/anda
12. 🇸🇪 Kuriosa, astrologi: Vattumannens tidsålder.

Filosofi

Bättrad den 2020-06-09 förtydligande, 20-03-15 pre-amorism; 20-01-21 inte alltid nöjd med det nuvarande och andra filosofers idéer; 20-01-14 layout; 20-01-13 min slutsats. Denna artikel publicerades första gången den 2019-05-22 kl. 17:58 på www.amorism.cc.

Bild på Sokrates. All filosofi
gillas inte av alla. Sokrates,
Aristoteles och Jesus dömdes
istället till döden. All god,
viktig och revolutionerande
filosofi belönas alltså inte.
Amorism säger: girighet, avund
och elakhet kan motverka god
filsosofi och mänskligheten
och göra så att somliga goda
filosofer inte belönas.
Amorism avslöjar: neutral
massmedia och neutrala
skolor finns inte
Inledning. Amorism® förvaltar och utvecklar filosofi, nämligen definitioner av begrepp. Filosofi är viktigt. Filosofi påverkar nämligen hur man tänker. Minst två amoristiska dygder har filosofisk anknytning, nämligen: sanning och vetenskaplighet. Enligt amorism är filosofi främst metod, snarare än slutsats av metod. Exempel: någon har genom filosofi eller vetenskap framkommit till att: 1. jorden är rund; 2. illusioner finns, 3. egot finns. De olika slutsatserna (1 – 3) är egentligen inte filosofi, men slutsatser av filosofi. Men många andra säger att även slutsatserna är filosofi. De sammanblandar därför läror och filosofi.  Många läror kallas "filosofier". T.ex. troende, vetande, idéer eller läror som förkunnar något av slutsatserna (1 – 3). Jag menar: att förkunna något (t.ex. slutsatserna 1 – 3) innebär inte att lärorna själva bör kallas filosofier. Detta gäller många idéer, läror eller religioner som felaktigt kallas filosofier, t.ex. ateism, agnosticism, teism, demokrati, människovärde, buddism m.m.. Jag och amorism varnar alltså för att missbruk av begreppet filosofi kan orsaka missförstånd.

Trosbekännelse

Bättrad den 2019-08-29 bild helgande av trosbekännelsen; 19-07-26 Inledning; 19-07-23 Förklaring; Andra kyrkors trosbekännelser; 19-07-20 kl. 21:17 Trosbekännelse, 50 år efter att astronauten Edwin "Buzz" Aldrin i radion föreslog tystnad för kontemplation och beviljades det. Då firades eukaristin (nattvarden, alltså tacksägelsen etc.) i månlandaren (Apollo 11) på månens yta. Därefter besteg Neil Armstrong och han, som troligen var de första människor som besteg månen, en annan himlakropp, för första gången i mänsklighetens historia. (Tyvärr var kristen och fin "religiös" inspiration nästan förbjuden efter Apollo 8. Tyvärr är sådant onödigt förtryck vanligt.) Denna artikel visar vår trosbekännelse Symbolum amoristicum.

Bilden visar symbolen för amorism
och för föreningen, samfundet och
kyrkan Amoristerna. Läs om den
egentliga definitionen av
begreppet kyrka:
denna länk förklarar kyrka.
Inledning och bakgrund. Trosbekännelsen sammanfattar det viktigaste om amorism. Med glädje presenterar vi den kanske mest informativa, lärorika och trovärdiga trosbekännelsen i världen. En ny filosofi. Trosbekännelsen hjälper Dig att förstå världen, människor och Gud bättre. (Amorism, läran, accepterar specifika idéer om Gud. Amorism bygger inte på förklaringar om Gud. Därför kan även ateister vara amorister. Trosbekännelsens sista verser handlar om sådant.) Hittills så har amorism kanske världens enda eller första trosbekännelse (huvud-symbola) som nämner begreppen kärlek, välvilja, rättfärdighet och synd; och t.o.m. förklarar dessa med ny (unik) filosofi. I trosbekännelsen nämns även de amoristiska dygderna. Sådant är bästa grunden för att utbilda om god etik och god moral. Vi tror att vår trosbekännelse är bland det viktigaste som man kan utbilda om. Andra religioners trosbekännelser handlar endast om Gud eller att man ska tro på de däri otillräckligt beskrivna gud(arna). Andra trosbekännelser visas i denna och i andra artiklar via länkar.

När man talar om trollen

Bättrad den 2020-06-29. Denna artikel publicerades den 2020-06-26 kl. 23:33 på www.amorism.cc.

Några rim

När man talar om trollen 
så står de i dörren.
När man talar om myggen
så sticker de.

Var badar ni idag?
Ska ni bada i svett 
eller på något ställe?

Gud, låt det regna.
Fyll våra vattenmagasin
'Puscha' våra svin 
att duscha.

Reformation, förbättring eller uppenbarelse

Bättrad den 2020-07-30 Bibeln, kristendom och pre-amoristisk filosofi räcker inte; 20-07-21 pionjär; 20-06-26 andra lärares kapitulation; inspirerad; universums klarhet; 20-06-25 amorism bygger på vetenskaplighet; 20-06-12 gillande, vänskap, barmhärtighet; Denna artikel publicerades den 2020-06-12 kl. 11:34 på www.amorism.cc.

Jpg. pionjär
Hellre förbättring än enbart
reformation.
Jag skulle ännu hellre säga att amorism innebär förbättring eller uppenbarelse av många viktiga begrepp. Den reformation som Martin Luther gjorde på 1500-talet reformerade begreppen rättfärdighet och syndAmorism bygger inte på förklaringar om Gud, Jesus och Bibeln. (Men amorism har troligen bäst förklaringar av sådant.) Amorism bygger på den amoristiska visionen och på vetenskaplighet (referenser: trosbekännelsen och boken Amorism). Den lutherska reformationen varade från år 1517 (Luthers 95 teser) till år 1531 (Augsburgska bekännelsen). Katolska kyrkan svarade med motreformation (Tridentinska kyrkomötet år 1545 - 1563). Somliga menar att lutherska eller evangeliska reformationen pågick till år 1577 (Konkordieboken, alltså långt efter Luthers död år 1546). Det var då tyvärr emellanåt strid mellan lutherska (evangeliska eller protestantiska) kyrkor och Katolska kyrkan och deras respektive politiska understödjare. Amorism är inte lutherskt och inte katolskt. Amorism är t.o.m. en ny religion. Men amorism är inspirerad av kristendom, även av Luther och katolicism. Amorism reformerar dessutom förbättrar ännu flera begrepp än under 1500-talet. Amorism förbättrar och korrigerar definitioner av begreppen: rättfärdighet, synd, välvilja, kärlek, gillande, vänskap, barmhärtighet, ande, tro, vetande, sanning, helighet, religion, gott, ont, lycka, egoism, gruppegoism, politik. Den amoristiska reformationen, förbättringen eller uppenbarelsen publiceras sedan år 2012 då den nya kyrkan Amoristerna, kyrkan för amorism grundades offentligt. 

Black Lives Matter

Improved the 2020-08-02 at 09:43 o'clock Swedish time every being is discriminated; 20-07-30 confusion due to redefinition of the concept of discrimination. This article was published the first time on www.amorism.cc the 2020-07-27 at 10:12 o'clock Swedish time.

Jpg. discrimination
Please support my writing of
the next edition of the book
Amorism. The book is
in the image.
This article describes my private faith. Amorists don't need to agree with my private faith. (The word "black" in this article could be kept or changed to one of all other colours.) In my heart and officially I hallow amorism, namely total benevolence to all beings. I believe that every being discriminates. Unfortunately, there will always be some inequality and some discrimination. The ones who look for a totally non discriminating and totally equal life will be disappointed. Every being is discriminated because of its genetic treats and because of its social status. All races are discriminated by their own races and by other races. Stop to deny discrimination! But I think that some instances of discrimination are unnecessary and caused by unrighteous egoism. An example of unnecessary discrimination in my private opinion is that we Amorists are discriminated sometimes because of our Amoristic religious faith, for instance in mass media and in schools. This discrimination is extremely bad for all, especially in the long run. This discrimination is proven by the article dominating mass media (and Wikipedia)

Love drive

Improved the 2020-07-21 at 11:30 o'clock libido. This article was published on www.amorism.cc the 2020-07-18 at 14:04 o'clock.

Jpg. Love-drive
Image of the book Amorism.
The love-drive
 (kärleksdriften) is described
i this book.
This article is intended to be improved. Love drive or love-drive is a concept created for Amorism®. Amorism explains that benevolence is the essence in all true love. Friendship, kindness and liking are not always love. The love-drive is not the same as sex-drive. The love-drive is a fundamental characteristic of every mentally advanced being (at least human beings). The love-drive may be affected by education, meditation or prayer. The love-drive is in the dogmatics of Amorism. It is also described in the Swedish book Amorism, välvilja kärlek lycka. The first edition was published in the year 2016. In Swedish the love-drive is coined as kärleksdrift.

Love-hate, love-brutality, love-violence

Improved grammar the 2020-07-21 at 17:29 o'clock. This article was published on www.amorism.cc the 2020-07-18 at 14:04 o'clock.

Jpg. love-brutality
Here I am in armour
and amoristic wisdom.
Amorism is the only
or best dogmatics to
fully explain how
it is possible to love
enemies. Thus
amorism has the 
best explanations of 
Jesus Christ in this 
aspect as well.
Amorism® has the best (and holiest dogmatics and) terminology about love and benevolence. Amorism is pioneering philosophy; (we believe this after checking other leading philosophers). Some specific definitions of other philosophers must be rejected. Otherwise the chances to fully understand and explain the concept of love are diminished. According to Amorism it is possible (or the least bad) to be violent or brutal against anyone that oneself is loving. That may sometimes promote life and happines in the loved ones. According to Amorism the concept of love is wider than only kindness, friendship etc.. Therefore Amorism and our creed says: kindness is a not a sort of love; friendship is not a sort of love. Amorism reveals that kindness and friendship may be the "opposite" of total benevolence. But Amorism says that kindness and friendship may be love, namely if they build on benevolence. The Amoristic creed has the best (in the world) short definition of love. With love-brutality (and love-violence) I and Amorism do not mean "to love brutality". We do not glorify brutality nor violence. But these concepts are necessary to counteract bad defintions and to explain the full uniqueness and great usability of the concept of love.