Trevlig vårtermin 2023

Bättrad den 2023-045-01 Valborg; 23-04-19 kl. 19:17 Jan Blomgren; 2023-04-08 kl. 10:43 bild Rosenius, Derly, Loveolution; 23-03-21 kl. 08:38 inledning; 23-03-17 punkt 2; 23-03-11 kvinnodagen och FN punkt 7; 23-03-08 Mariatorget ok; 23-03-05 åklagare Lisa dos Santos; 23-03-04 amorism är inte politik; 23-03-01 demokrati; Juristkommissionen; 23-02-26 statsminister Carl Bildt, biskop Caroline Krook; 23-02-22 Mariatorget; 23-02-14 Egyptson; 23-02-09 kultur är viktigt för politik; 23-02-07 förtydligande om rättfärdighet, föreningslagen, likhetsfundamentalism och hyckleri; Nordamerika; välvilja, yttrandefrihet och vetenskaplighet; kyrkan; 23-02-05 pre-amoristiska idéer som lär människor att ljuga; 23-02-03 brott mot mänskliga rättigheternas gummi-paragrafer. Denna artikel publicerades den 2023-01-30 kl. 17:07 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas. Några ord med annorlunda färg är länkar till förklaringar.  Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida och artiklarna om amorism syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas detta som på datorer.)

Bild 0000
1.
I Faderns och Sonens och Den helige andes namn. Vi ber för att amorism har förstått vad kärlek och rättfärdighet är och att vi utbildar mänskligheten rätt om detta. Tack för att vi redan har de bästa definitionerna. Hjälp oss att färdigställa och publicera vår andra bok och en artikel på denna hemsida om de förbättrade definitionerna. Amen. 

God valborgshelg! Bild 0000 visar valborgselden. Valborg är namnet på ett kristet kvinnligt helgon. Trevligt att kunna vi kunde bjuda på te och kanelbullar. (Högst upp i bilden syns månen.)

Bild 000 visar professor Jan Blomgren innan han intervjuades i svenska kyrkan den 2023-04-16 om sin bok Jadå, Gud spelar tärning. Jan syftar på att Einstein hade svårt att acceptera slumpmässigheten i kvantfysiken. Jan berättade om fjärilseffekten som påverkar väder och andra fenomen och att tankar kan påverkas av kvantfysikaliska 'slumpmässiga' reaktioner. Även datorer  påverkas. Men datorer har nuförtiden säkerhetssystem som gör datorer nästan helt säkra, men vid högre energier kan datorer störas. Jan nämnde bl.a. professorn i matematik John Lennox. Jan och John menar att vetenskap inte kan motbevisa Guds existens. John menar att det är mer troligt att Gud finns än att Gud inte finns.
Bild 000. Jan Blomgren.
Amoristerna, kyrkan för amorism
bygger på amoristiska visionen. Tack vare det är amorism inte beroende av att bevisa om Gud finns eller inte finns. Amoristiska visionen är en vision om kärlek, en förklaring av vad Jesu kärleksbudskap kan vara. Jan sade att man kan tro på Jesu budskap om kärlek oavsett om Gud finns eller inte. Jan gjorde gott och vetenskapligt intryck. Vetenskaplighet är en av de (unika) amoristiska dygderna. Jan har arbetat med (transmutation) oskadliggörande av kärnavfall.

Helig ande och pingst

Bättrad den 2023-05-28 mors dag; 23-05-19 om svårigheter med begreppen rättvisa och rättfärdighet; 23-05-18 kl. 10:59 inledning. Denna artikel publicerades första gången den 16-05-15 kl. 12:00 på www.amorism.cc.

Jpg. biskop Fredrik Vesterberg
Där det finns amorism
(total välvilja till
alla) finns ofta
det största hoppet.

För att inte vara naiva:
amorism förvaltar goda 
(de bästa?) definitionerna 
av välvilja.
Växter har sina liv.
Människor har sina liv.
Växters och människors 
liv är inte samma.
All välvilja är inte 
total välvilja.
Allt hopp är inte
det främsta hoppet.
År 2023 är pingstdagen den 28/5. Det är samtidigt mors dag som i Sverige alltid är den sista söndagen i maj. Mors dag är ingen religiös högtid, men stöds av fjärde budet i Bibeln: hedra din fader och din moder.

Kristi himmelsfärd är den 40:e dagen efter påskdagen, om även påskdagen inräknas. Kristi himmelsfärdsdag är i år den 18/5. Jag tror att himmelsfärden åtminstone kan påminna om att det finns något som troligen är bättre än det som (hittills?) har funnits i denna värld. Men amorism varnar för att man inte ska fly ifrån denna värld. Vårda det goda. Ty ingen vet vad som kan komma i framtiden. 

Pingst är en kristen helg. Pingst är en större högtid än Kristi himmelsfärd. Pingstdagen firas den sjunde söndagen efter påskdagen, vilket är den femtionde dagen efter påskdagen, om även påskdagen inräknas. På grekiska heter pingst pentekostí, den femtionde. (De äldsta texterna om kristendom är på grekiska.) Pingst är högtid för tiden då Helig ande spreds i den första kristna församlingen. Pingst räknas som den första kristna församlingens födelse. Pingst firas för att församlingen förstod Jesus tillräckligt. Pingst kallas av somliga kyrkor för kyrkans födelsedag. Amorism (läran) bygger på amoristiska visionen. Amorism är den heliga läran om den visionen. Amorism bygger inte på förklaringar om Gud, Jesus, Bibeln och kristendom. Men Gud och Jesus kan vara goda förebilder, om man förstår dem rätt, vilket helhjärtade amorister gärna får tro att amorism (läran) gör.

Präst, biskop definition

Bättrad den 2023-05-13 kl. 1305 Luther; kl. 12:52 inte eniga; kl. 12:42 Apostolisk succession; 2019-11-08 Gud och Jesus; bild + sacerdōs; 19-11-07 amoristiska definitioner av präst och biskop. Denna artikel publicerades första gången den 2019-11-07 kl. 17:07 på www.amorism.cc.

jpg. präst definition
Kommentarer i rött
till en enkel definition
av begreppet präst. 
Kommentarer till samtal om begreppet präst. Bild här visar en förenklad definition. Men begreppet präst har äldre historia och andra innebörder. Det förstår många präster i andra kyrkor. Jag utreder här begreppet ytterligare. Enligt boken Amorism kommer ordet präst av grekiskans [presbýteros] som betyder: •äldste; •gammal man; •ledare. Andra religioner och andra språk kan använda andra ord än "präst" för sina religiösa ledare. I äldre grekisk kultur och i grekiska Biblar används ofta grekiskans [hiereus] som titel för de israelitiska prästerna. Där används även ordet [presbýteros] för att visa att någon är ledare.


Politics, religions

Improved the 2023-05-02 at 14:15 introduction; 23-02-16 at 13:09 amorism hallows virtues, not demands and politicsat 11:11 the Church; 23-02-14 at 11:01 Christianity; at 08:51 Amorism; at 07:07 to suggest humans to punish is politics; 23-02-13 definition of philosophy, politics and religion; Sufism (Qutb or Shaykh); Islamic groups; power; image text; communism; Amoristic virtues inspired by Christianity enables democracy; texts can be political; 23-02-12 ideas and illusions can dramatically affect society. This article was published on www.amorism.cc the 2023-02-12 at 14:03 o'clock Swedish time.

Politics, religions and ideas; these may often interact

Image 1. In the eveneing the
2023-02-10, a few minutes after
Egyptson was elected to be 
a Doctor at Lunds universitet.
Dear readers, I and amorism wish the best to you and all beings, 
(but I can't solve all problems)

Thanks to Sameh Egyptson for his doctoral thesis! The doctoral thesis describes how some Muslims act to manifest political Islam in Sweden. It explains how some Muslims act in Sweden, in political parties, in Svenska kyrkan (The Curch of Sweden) and other organisations. The strategy is: first friendship and then take over. Such activity is also ongoing globally. Egyptson's thesis focuses on the organisation called The Society of the Muslim Brothers. But I emphasise here:  Islam is also active via many other individuals and groups (mosques) in Sweden and globally. The nativity of Muslims in Sweden is higher than the nativity in other groups in Sweden. Therefore the ratio of Muslims is increasing dramatically. This will change Sweden ethnically, culturally, economically and politically. 

The Amoristic vision

 This article was published the 2022-07-28 at 11:20 o'clock Swedish time on www.amorism.cc.

The most important in Amorism is the Amoristic vision. The most important aspect of Amorism is the Amoristic vision. Until another is proved: Amorism is open for God and/or scientific ideas of the creation of the Universe and our lives.
The amoristic vision became clear to me some time after the year 2000 A.D.. The vision can be condensed to: wish total happiness to all creatures now and in eternity. I found that a new philosophy of love was necessary to explain the vision. For instance: love does not need to be friendship or liking. Mankind needs a better definition of love to understand the vision.

Likhetsfundamentalism

Bättrad den 2021-03-17 länk om människovärde; 21-03-16 kärleksfullt och sanningsenligt; rätt definitioner är viktiga; inte utopi och inte dystopi. Denna artikel skapades första gången den 2017-12-03 kl. 12:15 på www.amorism.cc.

Jpg. Likhetsfundamentalism
Boken Amorism avslöjar
likhetsfundamentalism
och erbjuder alternativ.
Likhetsfundamentalism är ett ord för idéer som att "alla har lika värde" eller "alla bör vara lika" och att de vidhåller detta övertygat (eller på fundamentalistiskt sätt). Likhetsfundamentalism kan alternativt betyda att orubbligt hävda eller överdriva att alla eller specifika varelser, läror eller religioner är lika. Alternativt att överdriva likhet på ologiskt och ovetenskapligt sätt. Somliga människor mer eller mindre helgar likhetsfundamentalism, även om de inte inser att de själva är likhetsfundamentalister. Begreppet förklarades i utgåva 1 av boken Amorism år 2016. (Begreppet är en kombination av begreppen likhet-s-fundamentalism.) Amorism bygger inte på likhetsfundamentalism. Boken varnar för missförstånd, oordning och onödiga problem som likhetsfundamentalism och andra illusioner kan innebära. Men amorism är inte i strid mot begreppet som likhetsfundamentalism, demokrati och andra idéer. Amorism bygger istället på amoristiska visionen om total välvilja. 

Glad påsk år 2023

Bättrad den 20223-04-02 kl. 10:37; 18-03-25 pingst. Denna artikel publicerade första gången den 18-03-24 kl. 10:15 på www.amorism.cc. 
   
Att skriva goda artiklar kräver kunskap, tid och arbete. Stöd arbetet.

Bild visar en påskfest år 2021.
Välsignad och glad påsk år 2023. Datum här gäller i västkyrkan och i Sverige.
Palmsöndagen är i år den 2/4, vilket är inledning av påsktiden. Heliga veckan är i år den 3/4 – 9/4. Den heliga veckans fyra sista dagar är skärtorsdag, långfredag, påskafton och påskdagen. Påskveckan är i år den 10/4 – 16/4. Jag föredrar att skriva påskoktaven istället för påskveckan, oktav betyder här åtta dagar. Ty påsken och något av det viktigaste i kristendom firas i dessa åtta dagar. Alltså mera än en vecka. Påskoktaven är den 9/4 – 16/4. Enligt Amorism betyder helig: något som är i harmoni med amorism eller vägleder till amorism. Amorism betyder 1. dygderna, främst total välvilja; 2. total lycka; 3. Läran om total lycka och total välvilja. Inget av dessa begrepp är utopi, vilket förklaras i de länkade artiklarna om begreppen. Begreppen förklaras av amorism. Amorister måste inte tro på Gud, Jesus och Bibeln. (Amorister måste inte fira påsk.) Men amorism är inspirerad av Jesus Kristus och S:t Paulus budskap om att störst av allt är kärleken. Amorism (läran) menar att det är den amoristiska, alltså totala välviljan, som är den kärlek som Jesus, Paulus och alla rättfärdiga varelser troligen menar. Amorism (läran och den äkta kyrkan) menar att det är denna välvilja som är mycket viktig att utbilda om och att helga. Denna artikel skrivs för att amorism menar att Jesus
Bild från påskdagen
den 2020-04-12. Jag lagade
lammstek, sallad och en av
såserna. Vi lagade gubbröra till
förrätt; och potatisgratäng
och dessert enligt J's instruktion.
Se gärna hur vi firade nattvard.
Vi var hos en vän.
Tyvärr fanns inte möjlighet
att bjuda alla.
Stöd mig och Amoristerna
då blir flera inbjudna.
kan vara en god förebild, om han tolkas amoristiskt. Jag tror att amorism förvaltar de kunskaper som gör att man bäst förstår Jesus och Gud. Hör gärna av dig om högtider som du vill att vi firar. Högtiderna måste som sagt inte vara bibliska. Öppna denna artikeln och läs mera om påsk, kristendom och amorism.

ReligionBättrad den 2020-10-25. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-06 kl. 17:20 på www.amorism.cc.

Amorism är inte beroende
av förklaringar om Gud.
Men amorism är öppen för
 att även Gud är amorist,
alltså att Gud önskar total
lycka till alla. Referens:
trosbekännelsen och
boken Amorism.
Det är illusion att tro att man helt kan frigöra sig från det som egentligen är religion. Många förstår inte vad religion egentligen är. Därför förstår många oreligiösa inte att ("alla" och) de själva idkar religion mer eller mindre ofta. Läs boken Amorism så förstår du! Denna artikel ger kortfattad förklaring av vad begreppet religion egentligen och ursprungligen betyder.