Filosofi

Bättrad den 2020-01-21 inte alltid nöjd med det nuvarande och andra filosofers idéer; 20-01-14 layout; 20-01-13 min slutsats. Denna artikel publicerades första gången den 2019-05-22 kl. 17:58 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas

Bild på Sokrates. All filosofi
gillas inte av alla. Sokrates,
Aristoteles och Jesus dömdes
istället till döden. All god,
viktig och revolutionerande
filosofi belönas alltså inte.
Amorism säger: girighet, avund
och elakhet kan motverka god
filsosofi och mänskligheten
och göra så att somliga goda
filosofer inte belönas.
Amorism avslöjar: neutral
massmedia och neutrala
skolor finns inte
Inledning. Amorism® förvaltar och utvecklar filosofi, nämligen begrepps definitioner. Filosofi är viktigt. Filosofi påverkar nämligen hur man tänker. Minst två amoristiska dygder har filosofisk anknytning, nämligen: sanning och vetenskaplighet. Enligt amorism är filosofi främst metod, snarare än slutsats av metod. Exempel: någon har genom filosofi eller vetenskap framkommit till att: 1. jorden är rund; 2. illusioner finns, 3. egot finns. De olika slutsatserna (1 – 3) är egentligen inte filosofi, men slutsatser av filosofi. Men många andra säger att även slutsatserna är filosofi. De sammanblandar därför läror och filosofi.  Många läror kallas "filosofier". T.ex. troende, vetande, idéer eller läror som förkunnar något av slutsatserna (1 – 3). Jag menar att förkunna något (t.ex. slutsatserna 1 – 3) innebär inte att lärorna själva bör kallas filosofier. Detta gäller många idéer, läror eller religioner som felaktigt kallas filosofier, t.ex. ateism, agnosticism, teism, demokrati, människovärde, buddism m.m.. Jag och amorism varnar alltså för missbruk av begreppet filosofi kan orsaka missförstånd.

ReligionBättrad den 2019-07-11. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-06 kl. 17:20 på www.amorism.cc.


Amorism är inte beroende
av förklaringar om Gud.
Men amorism är öppen för
 att även Gud är amorist,
alltså att Gud önskar total
lycka till alla. Referens:
trosbekännelsen och
boken Amorism.
Det är illusion att tro att man helt kan frigöra sig från det som egentligen är religion. Många förstår inte vad religion egentligen är. Därför förstår många oreligiösa inte att ("alla" och) de själva idkar religion mer eller mindre ofta. Läs boken Amorism så förstår du! Denna artikel ger kortfattad förklaring av vad begreppet religion egentligen och ursprungligen betyder.


Ordet religion kommer av latinets religio. Religio innebär samvetsgrann, vördnadsfull, noggran eftertanke om något heligt/viktigt. Ofta betyder det även vandel/livsföring som präglas av sådant. Religio kan även betyda livsregel, livsfilosofi, eller helig ceremoni, eller t.o.m. (frivillig eller ofrivillig) plikt. Religio innebär helgande, vilket enligt amorism betyder att något prioriteras etc. Religio måste inte innebära tro på Gud. På svenska, engelska, tyska, franska och många språk säger man religion istället för latinets religioReligion betyder även idéer som människor prioriterar, tror vara viktigare än andra idéer. Religion är även helig eller "helig" kultur. Många tror fel, nämligen att religion enbart är det som formellt kallas religion. Religion måste inte innebära: sagor, mytologi, teologi. Enligt amorism är det det här ovanför nämnda är det viktigaste och bör vara det första som nämns i artiklar om religion. Det gör att läsare förstår ordets ursprungliga betydelse. Och att religion kan vara mycket viktigt. Människor, lärare och böcker som inte förstå detta saknar (ofta) begrepp för det ovanstående. 

Vårens tertial år 2020

Bättrad den 2020-02-25 bild. Denna artikel publicerades första gången den 2020-02-21 kl. 11:52 på www.amorism.cc.


Fö., här gratulerar jag Edward Blom för hans
bok "I full blom". Bild från hans presentation 

av boken i katolsk kyrka i Stockholm 
den 2020-02-20.
Tertial betyder tredjedel av ett år. Nåväl, arbetet med nya amoristiska trosbekännelsen har pågått sedan hösten år 2019. Arbetet går bra. Jag hoppas snart bli färdig. Men att kortfattat skriva avancerad filosofi (amorism) tar tid. Jag arbetar helt ideellt för amorism och Amoristerna.


Rhododendron brukar blomma
på vinterhalvåret. Det är normalt
i Stockholm.Förtal

Bättrad den 2019-04-30 kl. 09:28. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-08 kl. 11:22 på www.amorism.cc.


Bild på Förtal
Förtal har skadat och skadar mänskligheten oerhört mycket. Mycket av förtalet orsakar icke-optimal utveckling (icke amoristisk utveckling) för alla, åtminstone i långsiktigt perspektiv. Det mesta förtalet är orättfärdigt. Förtal är aldrig det mest rättfärdiga. En av de amoristiska definitionerna av förtal är: förtal är onödigt nedsättande utsagor. Med "onödigt" menar jag onödiga nedsättande uttalanden som görs utan total välvilja. Förtal måste inte innehålla lögner. Förtal kan även definieras som: ofördelaktiga och onödiga uttalanden som strider mot amorism (total välvilja och andra av dygderna). Befogad och kärleksfull (totalt välvillig) kritik är alltså inte förtal; om detta uppfylls kan man alltså kritisera allt och alla (förstås även amorism). 

L'amorism, l'amour, la charité, la bienveillance

Vi skriver gärna på andra språk också.
Stöd vårt arbete
Bättrad den 2020-02-25 bilder; 20-02-23 korrigerad version 6. Denna artikel publicerades första gången den 2018-02-03 kl. 08:58 på www.amorism.cc.


En sång om amorism®. Till en vän som gillar franska. 

Sången bygger på den unika filosofin amorism.


Img. Fransk sång amorism
Version 6 med fonetikPolitik, definition

Bättrad den 18-06-14 kl. 09:20 bättringar av text. Denna artikel publicerades första gången den 17-02-16 kl. 13:18 på WWW.AMORISM.CC.

Politik idkas t.ex. i riksdagshuset. Men
med amorismens definition av politik
så förstår man att mycket annat, även
utanför riksdagshuset är politik. Av
definitionen så förstår man även vad
som inte är politik. Många andra
definitioner är inte lika bra.
Politik är ett viktigt begrepp i världen. Många människor och myndigheter m.fl. förstår inte vad politik egentligen är. (Många t.o.m. missbrukar begreppen politisk och opolitisk. Somliga använder nämligen definitioner som främjar dem själva; och andra definitioner för att kritisera andra människor/ organisationer. Orsakerna till missbruken är okunnighet och/eller av girighet.)

Enligt amorism® är politik att avsiktligt påverka människor, främst grupper av människor och samhällen. Ju mera krav som något ställer desto mera politiskt är det. Amorism är en (så gott som) opolitisk lära. Amorism är så opolitisk som någon idé eller lära kan vara. Ty amorism är främst en kravlös lära. Så gott som allt kan användas i politik, även det som är opolitiskt. Ju mera krav som ställs om något och ju flera varelser som påverkas desto mera politiskt är det. 

Klimat, anti-växthuseffekt

Bättrad den 2020-01-27 kl. 12:07 bättrad text; 20-01-26 bild konstbevattning; vattenånga kan ha primär växthuseffekt; 20-01-25 bild metan; 20-01-24 jordbruk metan, vattenånga bevattning; 20-01-22 inledning; Antropogena bidrag jordbruk; molnighet; definition av albedo; bild energibalans; Hildebrand; 20-01-21 minska Medelhavet eller Röda havet?; albedo, vatten, växter, öknar; havsströmmar, kontinentalförskjutning; Stabiliseringskraft, emissivitet, transmissivitet; 20-01-20 Slutsats 1, 2; beräkning layout; mänsklighetens bidrag med värmeproduktion till Tellus är försumbartsolinstrålning; Tellus är termonukleär; folkmängd; 20-01-18 GISS; inledning; troposfärens årliga medeltemperatur(?); 20-01-17 Ökenutbredning. Denna artikel publicerades första gången den 2020-01-17 kl. 17:38 på www.amorism.cc.

Artikeln kan komma att bättras.


Jpg. Lennart Bengtsson
Bild 1. Lennart Bengtsson och
jag Fredrik efter föredraget.
Artikeln är inspirerad av professor Lennart Bengtssons föredrag på studentföreningen Heimdal i Uppsala den 2020-01-16. Artikeln beskriver några av mina privata idéer och gissningar om klimat. (Amorister måste inte tro på vetenskapliga hypoteser. Amorist är man om man tror på amorism. Ingen måste tro på amorism. Amorism är mycket engagerad i filosofi.)

Tack till Lennart Bengtsson 
professor i meteorologi för det mycket intressant föredraget. Många fina tabeller och diagram visades. Han är internationellt känd forskare i meteorologi och klimat. Föredraget var förtroendeingivande. Men jag är inte expert på klimat och kan därför inte med säkerhet bedöma klimat-ämnet. Men kul att kolla ämnet (som en paus i mitt viktigare arbete som är för amorism). (Men mina ingenjörsexamina hjälpte mig att bedöma mycket i föredraget.) Jag hann tyvärr inte intervjua professorn. Jag har inte hunnit kolla denna artikel med honom. Artikeln är skriven ur mitt minne av föredraget. Det mesta i artikeln är mina egna tillägg av information, siffror och andra begrepp och använder min egen terminologi på vissa ställen i artikeln. Tack till Janne för att du inbjöd mig att höra föredraget!

Definition, denotation, konnotation

Bättrad den 2019-11-26 bild; 19-10-23 Visa vishet; 19-11-09 Välsignelse. Denna artikel publicerades första gången den 2019-10-22 kl. 01:15 på www.amorism.cc.

jpg. konnotation denotation amorism
Jag försöker berika
mänskligheten med
amoristisk filosofi och
poesi. När tid finns
kan ljud publiceras
i denna artikel. 
§1 Definition, denotation, konnotation

Hej kändisar och några anonyma. 
Begreppen definition och denotation kan vara synonyma. 
Definition kan nämligen betyda: 
kortfattad denotation. 
Konnotation betyder bibetydelse. 
Jag vill yrka: en styrka i vår kyrka 
och alla goda läroäro att dessa 
reducerar antalet konnotationer
Goda läror fokuserar främst på klargörande konnotationer. 
Dyrka rätt lära så slipps kval och med ens ambi~val~ens
mellan onödiga konnotationer och velande med felande definitioner. Dikten fortsätter....