Helig ande och pingst

Bättrad den 2022-05-26. Denna artikel publicerades första gången den 16-05-15 kl. 12:00 på www.amorism.cc.

Jpg. biskop Fredrik Vesterberg
Där det finns amorism
(total välvilja till
alla) finns ofta
det största hoppet.

För att inte vara naiva:
amorism förvaltar goda 
(de bästa?) definitionerna 
av välvilja.
Växter har sina liv.
Människor har sina liv.
Växters och människors 
liv är inte samma.
All välvilja är inte 
total välvilja.
Allt hopp är inte
det främsta hoppet.
År 2022 är pingstdagen den 5/6. 

Pingst är en större högtid än Kristi himmelsfärd. Pingst firas efter Kristi himmelsfärd. Kristi himmelsfärdsdag är i år den 26/5. Kristi himmelsfärd är den 40:e dagen efter påskdagen. Jag tror att himmelsfärden åtminstone kan påminna om att det finns något som troligen är bättre än det som (hittills?) har funnits i denna värld. Men amorism varnar för att man inte ska fly ifrån denna värld. Vårda det goda. Ty ingen vet vad som kan komma i framtiden. 

Pingst är en kristen helg. Det är högtid för tiden då Helig ande spreds i den första kristna församlingen. Pingst räknas som den första kristna församlingens födelse. Pingst firas för att församlingen förstod Jesus tillräckligt. Pingst kallas av somliga kyrkor för kyrkans födelsedag. Amorism (läran) bygger på amoristiska visionen. Amorism är den heliga läran om den visionen. Amorism bygger inte på förklaringar om Gud, Jesus, Bibeln och kristendom. Men Gud och Jesus kan vara goda förebilder, om man förstår dem rätt, vilket helhjärtade amorister gärna får tro att amorism (läran) gör.

Vårtermin år 2022

Bättrad den 2022-04-28  kl. 15:20 Ukraina, Ryssland; 22-03-07 kl. 14:09 amoristisk bön; 22-02-14 Alla hjärtans dag. Denna artikel publicerades den 2022-01-11 kl. 10:37 på www.amorism.cc.

I artikeln hittar du länkar till några av de hundratals artiklarna på denna hemsida. Amorism är ett nytt paradigm, nämligen en lära med förbättrade definitioner av några viktiga begrepp. Hemsidan visas bäst på datorer. Om du har mobiltelefon så visas förenklad version av artiklarna. Men de flesta moderna mobiltelefoner kan visa artiklarna i dator-läge. Prova detta genom att nederst på denna hemsida trycka på Visa webbversion.

Bilden visar FN's flagga.
Amorister får förstås tycka
vad de själva vill även om FN.
 
Om Ukraina och Ryssland, i dessa länkar kan ni läsa om illusioner om FN's mänskliga rättigheter: 1) Du kan främja det som är ännu viktigare än FN's mänskliga rättigheter och FN; även förklaring: därför har varje stat och varje människa varit och är 'tvungna' att bryta mot mänskliga rättigheter. 2) De mänskliga rättigheterna påstår att Ryssland och stormakterna har rätt att göra vad de vill; är det bra eller dåligt? Läs gärna om hur FN fungerar. 3) Icke-amoristisk filosofi och psykologi har en grav svaghet. Dessa förstår nämligen inte tillräckligt bra vad äkta kärlek är. Men amorism förstår, vilket kommer att visas tydligare i den kommande boken om amorism. Punkt 1 - 3 visar att det oftast är viktigare att utbilda om amorism än om FN och FN's s.k. mänskliga rättigheter.
(Men all utbildning, även om FN och illusioner etc. kan vara bra att avslöja.) 

Konflikten i Ukraina visar att mänskligheten behöver helga något som är viktigare än FN och andra religioner, nämligen amorism, vilket avses att visas mycket tydligare i min andra bok, vilken jag inte avslöjat till tjuvar ännu. Ty otacksamma människor kan inte förvalta amoristiska idéer tillräckligt bra. Otacksamhet är inte bra för mänskligheten. Stöd amorism ekonomiskt. Mänskligheten leds av styrka och ekonomisk styrka, inte främst av genialitet och amorism. Det har tyvärr dödat många i onödan.

Amoristisk bön: Vi ber för allas bästa. Vi ber att våra fiender också önskar det bästa för alla. Förklara för mänskligheten vad amorism och rättfärdighet är. Tack för att vi får leva och veta att somliga människor är rättfärdiga. Ty de önskar total lycka till alla. Rättfärdighet måste inte innebära gillande eller vänskap. Ibland måste man strida för att göra det som man tror är bäst och det minst dåliga. Många människor är orättfärdiga. Ty de önskar inte total lycka till alla. Men man kan benåda eller förlåta orättfärdighet om man vill. Främja vår ödmjukhet så att vi förstår att idéer tyvärr inte alltid är de bästa. Du rättfärdige Gud, vägled oss vänligt och rätt. Amen.

  1. 🇸🇪 Trosbekännelse till amorism®. Den nuvarande är bra. Men utveckling av en ny pågår. Länk till artikel: trosbekännelse. Trosbekännelsen har bra (troligen världens bästa) definitioner av begreppet kärlek. (Och vad kärlek inte är.)  I artikeln finns även andra kyrkors trosbekännelser. 🇸🇪 Läs gärna även om välvilja (välvillighet), som även av andra har sagts vara en av de viktigaste egenskaperna (karaktärsegenskaperna). (Begreppet välvilja har numera av somliga föreslagits ingå i psykologins femfaktormodell. Min kommentar till det finns i den nämnda artikeln.) Jag (biskop Fredrik) och amorism har troligen varit och är troligen fortfarande pionjär med det (enligt amoristiska definitioner) viktiga begreppet välvilja. Begreppet välvilja förklaras även i våra trosbekännelser och i boken Amorism. Om fel definitioner (och fel terminologi) används förstås inte begreppet välvilja tillräckligt bra.
  2. Möt Amoristerna genom att kontakta mig Fredrik.

Glad påsk år 2022

Bättrad den 2022-04-09 kl. 18:06 rättelse om påskoktaven; 18-03-25 pingst. Denna artikel publicerade första gången den 18-03-24 kl. 10:15 på www.amorism.cc. 
   
Att skriva goda artiklar kräver kunskap, tid och arbete. Stöd arbetet.

Bild visar en påskfest år 2021.
Välsignad och glad påsk år 2022. Datum här gäller i västkyrkan och i Sverige.
Palmsöndagen är i år den 10/4, vilket är inledning av påsktiden. Heliga veckan är i år den 11/4 – 17/4. Den heliga veckans fyra sista dagar är skärtorsdag, långfredag, påskafton och påskdagen. Påskveckan är i år den 18/4 – 24/4. Jag föredrar att skriva påskoktaven istället för påskveckan, oktav betyder här åtta dagar. Ty påsken och något av det viktigaste i kristendom firas i dessa åtta dagar. Alltså mera än en vecka. Påskoktaven är den 17/4 – 24/4. Enligt Amorism betyder helig: något som är i harmoni med amorism eller vägleder till amorism. Amorism betyder 1. dygderna, främst total välvilja; 2. total lycka; 3. Läran om total lycka och total välvilja. Inget av dessa begrepp är utopi, vilket förklaras i de länkade artiklarna om begreppen. Begreppen förklaras av amorism. Amorister måste inte tro på Gud, Jesus och Bibeln. (Amorister måste inte fira påsk.) Men amorism är inspirerad av Jesus Kristus och S:t Paulus budskap om att störst av allt är kärleken. Amorism (läran) menar att det är den amoristiska, alltså totala välviljan, som är den kärlek som Jesus, Paulus och alla rättfärdiga varelser troligen menar. Amorism (läran och den äkta kyrkan) menar att det är denna välvilja som är mycket viktig att utbilda om och att helga. Denna artikel skrivs för att amorism menar att Jesus
Bild från påskdagen
den 2020-04-12. Jag lagade
lammstek, sallad och en av
såserna. Vi lagade gubbröra till
förrätt; och potatisgratäng
och dessert enligt J's instruktion.
Se gärna hur vi firade nattvard.
Vi var hos en vän.
Tyvärr fanns inte möjlighet
att bjuda alla.
Stöd mig och Amoristerna
då blir flera inbjudna.
kan vara en god förebild, om han tolkas amoristiskt. Jag tror att amorism förvaltar de kunskaper som gör att man bäst förstår Jesus och Gud. Hör gärna av dig om högtider som du vill att vi firar. Högtiderna måste som sagt inte vara bibliska. Öppna denna artikeln och läs mera om påsk, kristendom och amorism.

The absolute virtue

Improved the 2022-03-08 at 10:43 o'clock Swedish time. This article was published the 2022-03-07 at 09:40 o'clock Swedish time on www.amorism.cc.

One of the most important ideas in Amorism (the doctrine) is the epiphany of the idea that total benevolence, (a specific sort of omnibenevolence) also is the absolute virtue. Total benevolence (the absolute virtue) is called Amorism. Amorism is executed in each and every righteous being. Amorism is a mental strength that many human beings lack, unfortunately. But all can be helped by education on Amorism. Then they may understand themselves and other human beings better. All the other virtues are only relative virtues. Honest beings who understand Amorism understand that the relative virtues can not be fully executed, not even within the beings. Amorism reveals that love is an inexact concept. Love can namely be anythig from egoism to group egoism to Amorism. Egoism and group-egoism are two 'sorts' of love, but no absolute virtues. (Amorism rejects some wrong non-Amoristic definitions which are used nowadays by non amoristic psychologists, philosophers and churces.) Love is mostly only a relative virtue. The inexactness of the concept of love impedes education and the cure of souls. Amorism is the love and the virtue which is the absolute virtue and the holiest virtue. Amorism clarifies and helps education and the ennoblement of souls and spirits.

The relative virtues

Improved the 2022-03-08 at 10:53 o'clock Swedish time.  This article was published the 2022-03-07 at 09:44 o'clock Swedish time on www.amorism.cc. 

One of the most important ideas in Amorism (the doctrine) is the epiphany of that Amorism (total benevolence) also is the absolute virtue. Total benevolence (the absolute virtue) is called Amorism. Amorism (the total virtue) is realized in each and every righteous being. Amorism is a mental strength that many human beings lack, unfortunately. But all can be helped by education on Amorism. Then they may understand themselves and other human beings better. All the other virtues are only relative virtues. Honest beings who understand Amorism understand that the relative virtues can not be fully excecuted, not even within themselves. Amorism (the doctrine) is the only doctrine that has a principal creed that mentions benevolence. Amorism is one of the few doctrines that has a principal creed that mentions the concept of love. Amorism educates the human species, psychologists, philosophers and experts on that one of the most important traits in higher developed beings is benevolence, namely the love drive. Information on Amorism (total benevolence) is included in every Amoristic sacrament. Information on Amorism (total benevolence) is included in every Amoristic sacrament. 

Relativa dygder

Denna artikel publicerades den 2022-03-07 kl. 09:31 på www.amorism.cc.

De relativa dygderna kan inte förverkligas helt. En av de viktigaste idéerna amorism (läran) är uppenbarelsen av att amorism (den total välviljan) är den absoluta dygden. Den är förverkligad i varje rättfärdig varelse. Detta är en mental styrka som många människor tyvärr inte har. Men alla kan gynnas av utbildning om amorism så att de förstår sig själva och andra bättre. Alla andra dygder är endast relativa dygder. Ärliga och amoristisk bildade människor förstår att relativa dygder inte kan förverkligas helt, inte ens inom sig själva. Men amorism menar att det kan vara bra att även utbilda om de dygder som enligt amorism endast är relativa. De amoristiska dygderna nämns i amoristiska trosbekännelsen. Amorism är den enda lära som har en trosbekännelse som nämner ordet välvilja. Vi är en av de få läror som har trosbekännelse som nämner ordet kärlek. Amorism utbildar mänskligheten, psykologer, filosofer och experter om att en av de viktigaste egenskaperna i varje varelse är varelsens välvilja och kärleksdrift. Primitiva varelser saknar kärleksdrift. Men information om välvilja ingår i varje amoristiskt sakrament.

Absolut dygd

Bättrad den 2022-03-08 kl. 10:44. Denna artikel publicerades den 2022-03-07 kl. 09:28 på www.amorism.cc.

Amorism är ett nytt paradigm, nämligen en lära med förbättrade definitioner av flera viktiga begrepp. En av de viktigaste idéerna i amorism (läran) är uppenbarelsen av att amorism (total välvilja) är den absoluta dygden, som även kallas amorism. Total välvilja är en specifik sorts allkärlek eller en specifik sorts omnibenevolens. Amorism (läran) avslöjar att kärlek är ett mångtydigt och därför otydligt begrepp. Kärlek kan nämligen vara allt ifrån egoism till gruppegoism till amorism. (Amorism förkastar somliga icke-amoristiska och felaktiga definitioner som nutida filosofer, psykologer och kyrkor använder.) Egoism och gruppegoism är två olika sorters 'kärlek', men inte några absoluta dygder. Otydligheterna i begreppet kärlek försvårar (eller omöjliggör bra) utbildning och bra själavård. Amorism förklarar att kärlek oftast endast är en relativ dygd. Ärliga människor och de som förstår amorism förstår att relativa dygder inte kan förverkligas helt, inte ens inom varelser. Men amorism är den kärlek som är den absoluta dygden och den heligaste dygden. Amorism är förverkligad inom varje rättfärdig varelse. Amorism förtydligar och hjälper utbildning, själavård och förädling av själar.

Amoristiska visionen

Bättrad den 2021-03-16 Inledning; 20-05-12 kl 22:37 alla bryter mot mänskliga rättigheter; amorism förklarar när sådant är moraliskt acceptabelt; länkar; 19-04-06 kl. 15:03 Inledning; 19-01-02 terminologi; 18-11-19 inte lika värde; 18-11-06 heliga dygder. Denna artikel publicerades första gången den 2018-10-01 kl. 08:33 på www.amorism.cc.

Boken Amorism.
Stöd mig ekonomiskt så skriver
jag en ännu bättre utgåva.
Amorism® (läran) bygger på min viktigaste vision om godhet, nämligen: den amoristiska visionen. Vi amorister tror att visionen är den bästa grunden i god etik, god politik och goda samhällen. Vi menar alltså att amorism även är bästa grunden för god användning av vetenskap och teknik. Vi tror att mänskligheten och världen behöver mera amorism. Visionen är grunden i läran. Amorism (läran) är inte politik. Ty amorism är främst utbildning, nämligen kravlös utbildning om amorism, den nya filosofin. Traditionell filosofi är otillräcklig (eller inte tillräckligt tydlig för att beskriva visionen och världen. Läran avslöjar illusioner som är vanliga. (Indicium för otillräckligheten visas i artikeln Kapitulation...) Därför har några nya begrepp skapats i läran. Läran innefattar definitioner av många viktiga filosofiska och psykologiska begrepp. Läran har upptagit, men ibland även reformerat flera viktiga och traditionella begrepp inom filosofi och psykologi. Dessa definitioner kan vara viktiga. Ty somliga begrepp har andra betydelser som används av andra filosofer. (Vissa av våra definitioner är bättre än andras definitioner; i synnerhet för att förklara amorism.)