Vårtermin 2021

Bättrad den 2021-04-10 kl. 02:41 punkt 3; 21-03-16 'alla lika?'; av nåd till alla; 21-03-09 bilder Snöklocka och Vintergäck; 21-03-06 hygien motverkar smittor; 21-02-26 förtydligande om mänskliga rättigheter, lagar och illusioner; 21-02-23 Sverige och mänskligheten bör amorist-certifiera (istället för att som nu, nämligen certifiering av illusioner); 21-02-16 andra filosofers och psykologers 'kapitulation'; 21-02-13 länk; 21-02-10 välvillighet; 21-02-01 nytt ord för kärlek. 21-01-30 bilder. Denna artikel publicerades första gången den 2021-01-26 kl. 00:56 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas successivt. Här är länkar till några av de hundratals artiklarna på denna hemsida. Länk: Alla hjärtans dag och vänliga veckan.

 1. Bild den 2021-01-24.
  Förstora bilder genom
   att klicka på dem.
  🇸🇪 Trosbekännelse till amorism®. Den nuvarande är bra. Men utveckling av en ny pågår. Länk till artikel: trosbekännelse. Trosbekännelsen har en bra (troligen världens bästa) definitioner av begreppet kärlek. (Och vad kärlek inte är.)  I artikeln finns även andra kyrkors trosbekännelser. 🇸🇪 Läs gärna även om välvilja (välvillighet), som även av andra har sagts vara en av de viktigaste egenskaperna (karaktärsegenskaperna). (Begreppet har numera av somliga föreslagits ingå även i psykologins femfaktormodell; min kommentar till det och modellen finns i den nämnda artikeln.) Jag (biskop Fredrik) och amorism har troligen varit och är troligen fortfarande pionjär med det (enligt amoristiska definitioner) viktiga begreppet välvilja. Begreppet välvilja förklaras även i våra trosbekännelser och i boken Amorism. Om fel definitioner (och fel terminologi) används förstås inte begreppet välvilja tillräckligt bra.
 2. Begrepp som dom
  och straff klargörs
   med amoristisk
  filosofi, se
  artikeln Judgment.
  🇬🇧 Judgment. Amoristic philosopy (Judges, punisments, acquittals, Bible and more) brings clarity to the concept Judgment and love. Ytterligare ett föredrag om
  detta kan komma på nästa möte.

Människovärde. Förtryck, orättvisor och attentat/terrorism kan ibland minskas

Bättrad den 2021-05-06 kl. 20:40 Inledning. Denna artikel publicerades första gången den 17-06-05 kl. 14:47 på WWW.AMORISM.CC.
den 2021-05-05

Man bör ha rätt att tycka att somliga
idéer är bättre än andra. Förstora bilder
genom att klicka på dem.
Amorism avslöjar: ingen tror att alla har lika värde. Alla lika värde är inte ens bra att ha som vision. Däremot är total välvilja och andra amoristiska dygder realistiskt och bra att ha som vision och att meditera och be om. Min privata tro är att lagen om hest mot folkgrupp och liknande kan avskaffas. Ty förtal, förolämpning, ofredande, hemfridsbrott och olaga hot är redan förbjudna sedan länge, alltså traditionellt kriminellt. Rättsväsendet borde (ibland) bli effektivare på att straffa sådant. Nya lagar behövs inte. Ty de riskerar att missbrukas som 'gummiparagrafer' som används godtyckligt för att minska frihet, yttrandefrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet och demokrati. Det bör vara lagligt att (både privat och i föreningar) främja långsiktigt bevarande av mångfald och att motverka bortblandning av mångfald så länge man inte bedriver det ovanstående traditionellt kriminella. (Läs om farorna med Likhetsfundamentalism. Covid-19 missbrukas för att minska frihet, yttrandefrihet och demokrati. Alla människor och alla raser blir tyvärr förtryckta ibland All and Black Lives Matter. Läs om att total välvilja är realistiskt och gott ideal. Amorism är bättre vision än vision om mänskliga rättigheter.) Amorism har sedan starten avslöjat att lagar, mänskliga rättigheter och liknande inte är säkra och pålitliga. Amorism menar att varje individs amoristiska dygdighet är minst lika viktigt som lagar och rättigheter. Denna artikel är längre, läs mera...

Första maj (och Valborg)

Bättrad den 21-04-30 kl. 07:56. www.amorism.cc.

Rapport: Jag upplevde ett lugnt firande av första maj år 2014 i Kungsträdgården i Stockholm (de två bilderna visar det). Amorism är inte beroende av politiska partier. Man får rösta på vad man vill. Detta är mitt privata reportage. Jag är intresserad av alla möjliga politiska partier. Jag tycker att amorism behövs i samhälle och politik. Ett (eller flera) partier som stöder det bör startas …..

Glad påsk år 2021

Bättrad den 2021-04-06 bild påsk år 2021; 21-03-29 heliga veckan; 2018-04-06 människoblivande; påsktävling; 18-03-25 pingst. Denna artikel publicerade första gången den 18-03-24 kl. 10:15 på www.amorism.cc. 
   
Att skriva goda artiklar kräver kunskap, tid och arbete. Stöd arbetet.

Bild visar en påskfest år 2021.
Välsignad och glad påsk år 2021. Datum här gäller i västkyrkan och i Sverige.
Palmsöndagen är i år den 28/3, vilket är inledning av påsktiden. Heliga veckan är i år den 29/3 – 4/4. Heliga veckans fyra sista dagar är skärtorsdag, långfredag, påskafton och påskdagen 4/4. Påskveckan är i år den 5/4 – 11/4. Enligt Amorism betyder helig: något som är i harmoni med amorism eller vägleder till amorism. Amorism betyder 1. dygderna, främst total välvilja; 2. total lycka; 3. Läran om total lycka och total välvilja. Inget av dessa begrepp är utopi, vilket förklaras i de länkade artiklarna om begreppen. Begreppen förklaras av amorism. Amorister måste inte tro på Gud, Jesus och Bibeln. (Amorister måste inte fira påsk.) Men amorism är inspirerad av Jesus Kristus och S:t Paulus budskap om att störst av allt är kärleken. Amorism (läran) menar att det är den amoristiska, alltså totala välviljan, som är den kärlek som Jesus, Paulus och alla rättfärdiga varelser troligen menar. Amorism (läran och den äkta kyrkan) menar att det är denna välvilja som är mycket viktig att utbilda om och att helga. Denna artikel skrivs för att amorism menar att Jesus
Bild från påskdagen
den 2020-04-12. Jag lagade
lammstek, sallad och en av
såserna. Vi lagade gubbröra till
förrätt; och potatisgratäng
och dessert enligt J's instruktion.
Se gärna hur vi firade nattvard.
Vi var hos en vän.
Tyvärr fanns inte möjlighet
att bjuda alla.
Stöd mig och Amoristerna
då blir flera inbjudna.
kan vara en god förebild, om han tolkas amoristiskt. Jag tror att amorism förvaltar de kunskaper som gör att man bäst förstår Jesus och Gud. Hör gärna av dig om högtider som du vill att vi firar. Högtiderna måste som sagt inte vara bibliska. Öppna denna artikeln och läs mera om påsk, kristendom och amorism.

Splittra inte med Covid-19. Argument om vaccin

Bättrad den 2021-03-31 kl. 14:00 Inledning; 21-03-09 bildtext; 21-03-08 epigenetik; 21-03-07 För respektive mot vacciner; bild från demonstration; Inledning; 21-03-06 epigenetik; 2020-12-16 munskydd; 20-12-10 ensamhet; allergi och överkänslighet; 20-12-09 somliga vacciner kanske ökar risk för diabetes; invandring; melatonin. Denna artikel publicerades den 2020-12-08 kl. 15:40 på www.amorism.cc.

Med anledning av covid-19 pandemin.

Jag Fredrik har studerat på 
Kungliga Tekniska Högskolan 
i Stockholm. Mina åsikter i 
denna artikel har inte att göra
med KTH
Amorism är inte politik. Man måste alltså inte instämma i denna artikel för att vara amorist. Ty den visar min privata idér. Denna artikel kan komma att utvecklas.

Inledning. Jag har alltid trott att god hygien är viktigt och kärleksfullt. Det ingår i de amoristiska dygderna ordning och artighet. Tyvärr verkar det som att Covid-19 även är som en syndabock. Man säger att människor ska hålla sig lugna på grund av Covid-19. Bekvämt för ledare som inte vill ta ansvar för problem med dåligt ledarskap, kriminalitet, migration, dåliga kulturer, brister i vård och skola och brist på godhet. Man säger att när Cocid-19 är botat eller vaccinerat så kan människor leva som vanligt igen. Det illusoriska i de s.k. mänskliga rättigheterna och i lagars beständighet avslöjas av sådant, även om många människor inte förstår detta. Men det realistiska i förkunnelsen av amoristiska dygder visas för dem som förstår amorism. År 2020 har Sveriges statsminister Stefan Löfven och regeringen har vid flera tillfällen i Sveriges Television och andra massmedier offentligt sagt att man inte får möta flera än åtta personer samtidigt. Jag tänker att de familjer som har flera än 6 barn (eller andra familjemedlemmar) tills vidare skulle behöva splittras om man lyder statsministern. Ty enligt honom bör man inte möta flera än 8 personer samtidigt, i synnerhet inte under den kristna jultiden. Jultiden varar till 13-dagen som är den 6 januari. Nyåret är alltså i jultid. Max-8-regeln och splittringen gäller även familjer med halvsyskon och släktingar. Sådant är stort hot mot demokrati och yttrandefrihet. Fredliga demonstrationer bör få vara tillåtna (i synnerhet om deltagarna håller distans på minst en meter från varandra utomhus; sådant stort avstånd är inte nödvändigt mellan deltagare som är tillräckligt friska). Från och med 2020-12-24 anbefalls att max fyra personer per sällskap får mötas på krogar; alkohol får inte serveras efter kl. 20 på krogar. (Jag kallar det max-fyra-regeln.) Polisen i Stockholm har den 2020-12-19 och 2020-12-12 avvisat friska skötsamma människor som utomhus på offentlig plats höll god distans mellan varandra. Polisens enda motivering var: de avvisade var med på möte med flera än 8 människor. Beträffande rätten till yttrandefrihet och mötesfrihet (rätten att hålla möten) tror jag att lagen bör ändras så att den harmonierar med min kritik här ovanför. 
Nedan i denna artikel finns argument för respektive mot vacciner.

Fredrik Vesterberg

Bättrad den 2021-03-16 kl. 13:08 Inledning; 21-03-09 bild på tal om mig till 50-årsdagen; 21-03-08 bild; 21-02-24 text och länkar; 21-02-23 vision; hälsa genom ansvar; 20-06-15 privat tro; 2018-06-26 grundade och valdes till präst, biskop och högste ledare vid den officiella registreringen av trossamfundet Amoristerna, kyrkan för amorism år 2012. Denna artikel publicerades första gången den 2018-06-26 kl. 15:00 på www.amorism.cc.

Välkommen att vara med 
på våra bilder.
 Bilden visar mig Fredrik.
Jag fyller 50 år i mars 2021.
Självbiografi. Även om vägen till kyrkan och amorism®. Jag Fredrik Vesterberg är född år 1971. Blev gymnasieingenjör  4-årig maskinteknisk linje på Nacka Gymnasium. Därefter kompletterade jag med ett år på komvux på Åsö gymnasium för att även bli gymnasieingenjör i 4-årig kemiteknik. Började år 1995 studera till högskoleingenjör i kemi på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). (Är 95% färdig med den examen, grupp Ki95.) Har gjort mitt examensarbete på KTH på 1990-talet hos den världsberömde professorn Mattias Uhlén. Jag hjälpte med kartläggning av DNA och släktskapet mellan tre arter av Neisseria-bakterier. (På samma avdelning arbetade Sophia Hober. Nu är hon professor. År 2020 blev hon känd för arbetet med sitt test för immunitet mot Coronavirus.) Tack för den tiden och till alla trevliga kolleger! Biologi och naturvetenskaper har alltid varit några av mina favoritintressen. Under studierna har mitt intresse för kultur, psykologi, politik och religion ökat. Har hittills (till år 2020) alltid varit folkbokförd i Stockholmsområdet. Har nuförtiden förmånen att arbeta med sådant som jag tror är viktigast. 

Jantelagen

Bättrad den 2021-02-24 kl. 08:24. Artikeln publicerades första gången långfredagen den 15-04-03 kl. 12:24 på www.amorism.cc.                   .

Bildspel. Orättfärdiga varelser
har primitivare välvilja (kärlek)
 än rättfärdiga varelser.
 
Amorism utbildar om olika 
sorters välvilja. Välvilja kan 
inläras och upptränas. 
Eller åtminstone imiteras. 
Amorism kräver inte 
att någon är välvillig.
Denna artikel avses att utvecklas. Man måste inte stöda denna artikel för att vara amorist. Ty den handlar om min privata troAmorism är nämligen kravlös. Amorism är endast bevarande av viktig, god, lära och helig vision som kallas amorism. Amorism är sammanfattad i trosbekännelsen (referens 1). Trosbekännelsen förklarar. Helhjärtade amorister är de som helgar/prioriterar amorism och förstår att människor bör utbildas om amorism. Grunden i amorism är visionen om att alla önskar fullkomlig lycka till alla. Alltså att alla har total välvilja. Amorism bevarar den visionen även när den inte förvekligas. Amorism anser att total välvilja är den viktigaste dygden. Amorism helgar även andra dygder. Jantelagen beskrivs även i boken Amorism (referens 2).


Mycket onödigt lidande orsakas av två  svagheter (laster eller synder), nämligen: avund och girighet. Dessa orsakar även stöd för Jantelagen. Jantelagen är en sorts rädsla för det annorlunda, rädsla för mångfald eller orättfärdig missunnsamhet. 
I denna artikel beskrivs Jantelagens "budord" även i en lista. Amorism helgar inte likhetsfundamentalism. Amorism varnar för att likhetsfundamentalism kan vara icke-optimalt eller t.o.m. farligt. För orättfärdiga varelser kan det vara frestande att helga Jantelagen eller likhetsfundamentalism för att försöka främja optimal utveckling och motverka övergrepp. Men jag tror inte att sådant bör helgas. Vi helhjärtade amorister tror att det är viktigare att helga amorism (dygderna, främst och åtminstone total välvilja) än Jantelagen och likhetsfundamentalism. De som ignorerar de amoristiska begreppen välvilja och total välvilja har ofta otillräckliga eller felaktiga (d.v.s. icke-amoristiska) definitioner av psykologiska begrepp (t.ex. av begreppen välvilja, kärlek, vänskap, hat, konflikt m.fl.). Sådan ignorans orsakar ofta även 
förvridna filosofiska paradigm.

L'amorism, l'amour, la charité, la bienveillance

Vi skriver gärna på andra språk också.
Stöd vårt arbete
Bättrad den 2021-03-15 kl. 08:45 inledning med länk; 21-03-07 kl. 12:33 sångbarhet; 21-03-05 översättning; bild; 21-03-04 version 8; 21-03-03 text; 21-03-02 version 7 21-02-26 jordklotet; översättning till svenska; 21-02-23 tidigare versioner visas avlägsnade; 20-02-23 korrigerad version 6. Denna artikel publicerades första gången den 2018-02-03 kl. 08:58 på www.amorism.cc.


En sång om amorism®. Till en vän som gillar franska. 

Sångens text är ännu inte helt färdig. Sången bygger på den unika och nya filosofin amorism. Amorism grundades år 2012 för att tydligare än tidigare definiera och förklara skillnaderna mellan begrepp som kärlek, gillande, vänskap, barmhärtighet, rättfärdighet, (och konflikt och hat). Vi tror att det är viktig att förstå detta för att kunna ge den bästa andliga förädlingen. År 2012 grundades en ny kyrka för att förvalta och utveckla de nya definitionerna. Amorism bygger inte på förklaringar om Gud och Jesus. Men vi tror tills vidare att amorism har bäst (eller tillräckligt bra) förståelse av sådant. Texten är skriven för att passa till sången O' helga natt som på det franska originalet heter Minuit chrétiens. Men kompositörer är välkomna att sjunga amorist-sången hur de vill. Belöning ges till bästa sångaren och kompositören.