Härlig höst 2020

Bättrad den 2020-09-21 kl. 08:47 orättvisor i konst- och kulturvärlden; 2020-09-20 kl. 10:44 disposition; 2020-09-19 kl. 09:52 bilder. Denna artikel publicerades den 2020-09-14 kl. 03:04 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas successivt.

Utflykt till vän
den 2020-09-18.
1. Utvecklingen av den kommande trosbekännelsen pågår. Den blir ännu mera utförlig än den nuvarande. Vi får nöja oss tills vidare med den nuvarande. Den är bra.
God sommar år 2020

Bättrad den 2020-08-28 kl. 09:35 Förlåtelse, Konflikt; 20-08-17 motverka smitta; 20-08-16 Filosofi; 20-08-14 avund och svartsjuka; 20-08-12 förolämpning; 20-08-06 förtal. Denna artikel publicerades den 2020-08-01 kl. 20:41 på www.amorism.cc.

Some articles are written in English 🇬🇧. Other articles are written in Swedish 🇸🇪
Amorism is a novelty that educates and enlightens mankind.

Möt Amoristerna genom
att kontakta mig Fredrik.

Hi, I'm Fredrik Vesterberg
Bishop, philosopher and
the founder of Amorism.
Länkar till några av de senaste artiklarna på denna hemsida:

1. 🇸🇪 Det viktiga arbetet för reformation eller förbättring. Amorism har egen trosbekännelse. Filosofi är viktigt, ty många begrepp är inte självklara. En orsak till att amorism grundades är att mänskligheten behöver amorism, alltså bättre filosofi och bättre definitioner av många ord. Artikeln Filosofi förklarar.
2. 🇬🇧 My comments to (Black) lives matter: Don't trust too much on legislation, human rights (UDHR and the United Nations), dominating mass media and the philosophers they mention or hallow. Remember that Amorism® and the Amoristic virtues can help. Amorism reveals illusions and hypocrisy. And Amorism offers help. Amorism differs between morally acceptable discrimination and morally unacceptable discrimination.
3. 🇬🇧 The Amoristic concept love drive.
4. 🇬🇧 The Amoristic concepts love-hate and love-violence
5. 🇬🇧 Clarification of the concept omnibenevolence.
6. 🇸🇪 Det amoristiska begreppet rättfärdighetsskalan.
7. 🇬🇧 The Amoristic concept scale of righteousness.
8. 🇬🇧 The Amoristic concept point of righteousness.
9. 🇬🇧 Total benevolence.
10. 🇸🇪 Så motverkar du smittor, förkylning, Corona-virus m.fl.. Så kan du slippa förkylningar. Där står även: det är olämpligt att tala över andras mat (i television). Det sprider mikrober och dålig ande/anda. Smitta utan symptom bekräftas av andra akademiker.
12. 🇸🇪 Förolämpning måste inte vara förtal. Länk: Förolämpningar. Definitioner och exempel. Läs gärna om amoristiska definitioner av avund och svartsjuka. Länk: avund och svartsjuka.
13. 🇸🇪 Kuriosa, astrologi: Vattumannens tidsålder.
14. 🇸🇪 Förlåtelse enligt amorism. Länk. Förlåtelse.
15. 🇸🇪 Olika sorters konflikter. Rättfärdig konflikt, orättfärdig konflikt och annat definieras. Länk: Konflikter.

Förlåtelse

Bättrad den 2020-08-28 typsnitt. Denna artikel publicerades första gången den 16-08-30 kl. 9:09 på  WWW.AMORISM.CC.

Bild bok Förlåtelse
Amorism förklarar
även begreppet
förlåtelse.
Boken Amorism
 skrevs för att andra läroböcker saknar tillräckligt goda förklaringar av viktiga begrepp. Boken Amorism förklarar att utan förlåtelse omöjliggörs mycket samvaro och många samarbeten. Skriver detta eftersom jag har mött människor som tror att förlåtelse inte är bra eller inte behövs. Amorism menar även att delvis förlåtelse är viktigt och kan vara lättare än total förlåtelse. Total förlåtelse är inte alltid möjlig. Artikeln Amorism Educates The world förklarar varför boken behövs och varför andra källor och lärare är otillräckliga; se länk i artikeln. Amorism avskaffar ej dem, men amorism kompletterar och förbättrar. Förlåtelse nämns även i Amoristiska trosbekännelsen.

Olika sorters konflikter. Välvillig konflikt. Rättfärdig konflikt. Ovälvillig konflikt. Orättfärdig konflikt. Vänlig konflikt

Bättrad den 2020-08-28 kl. 09:42 förtydliganden och länkar. Denna artikel publicerades första gången den 2017-01-12 kl. 9:37 på WWW.AMORISM.CC. 

Bild på välvillig konflikt
Varje varelse idkar konflikter, även om somliga inte inser det eller inte erkänner det. Konflikter kan vara välvilliga eller ovälvilliga. (Ovälvillig betyder: icke välvillig.) Amorism® (läran) och boken Amorism förklarar även sådant på delvis nya och unika sätt. Viktig (unik) kunskap om välvilja, kärlek, konflikt, vetenskaplighet m.m. är samlade inom amorism (läran) och i boken Amorism. Amorism förklarar många begrepp, även viktiga paradoxer och viktiga abstrakta idéer som är nödvändiga om du vill bättre förstå dig själv, andra och världen. Amorism (läran) är en unik enhet av många viktiga förklaringar.

Filosofi

Bättrad den 2020-06-09 förtydligande, 20-03-15 pre-amorism; 20-01-21 inte alltid nöjd med det nuvarande och andra filosofers idéer; 20-01-14 layout; 20-01-13 min slutsats. Denna artikel publicerades första gången den 2019-05-22 kl. 17:58 på www.amorism.cc.

Bild på Sokrates. All filosofi
gillas inte av alla. Sokrates,
Aristoteles och Jesus dömdes
istället till döden. All god,
viktig och revolutionerande
filosofi belönas alltså inte.
Amorism säger: girighet, avund
och elakhet kan motverka god
filsosofi och mänskligheten
och göra så att somliga goda
filosofer inte belönas.
Amorism avslöjar: neutral
massmedia och neutrala
skolor finns inte
Inledning. Amorism® förvaltar och utvecklar filosofi, nämligen definitioner av begrepp. Filosofi är viktigt. Filosofi påverkar nämligen hur man tänker. Minst två amoristiska dygder har filosofisk anknytning, nämligen: sanning och vetenskaplighet. Enligt amorism är filosofi främst metod, snarare än slutsats av metod. Exempel: någon har genom filosofi eller vetenskap framkommit till att: 1. jorden är rund; 2. illusioner finns, 3. egot finns. De olika slutsatserna (1 – 3) är egentligen inte filosofi, men slutsatser av filosofi. Men många andra säger att även slutsatserna är filosofi. De sammanblandar därför läror och filosofi.  Många läror kallas "filosofier". T.ex. troende, vetande, idéer eller läror som förkunnar något av slutsatserna (1 – 3). Jag menar: att förkunna något (t.ex. slutsatserna 1 – 3) innebär inte att lärorna själva bör kallas filosofier. Detta gäller många idéer, läror eller religioner som felaktigt kallas filosofier, t.ex. ateism, agnosticism, teism, demokrati, människovärde, buddism m.m.. Jag och amorism varnar alltså för att missbruk av begreppet filosofi kan orsaka missförstånd.

Förolämpning. Definitioner och exempel

Bättrad den 2020-09-07 kl. 22.15 narcissism; kl. 19:26 grälsjuka; 20-08-31 kl. 07:37 Inledning20-08-27 länkar; överdeterminerat beteende; 20-08-21 förlåtelse, erkännande och ånger är inte samma begrepp; Lärorika påhittade exempel. Denna artikel publicerades den 2020-08-12 kl. 09:45 på www.amorism.cc.

Amorism® har bra (och unik) terminologi för att förstå, avslöja och beskriva förolämpningar, förtal, diskriminering och mobbing. Förolämpningar och förtal är vanligt i diskriminering och mobbing.


Helande underlättas av välvilja,
helst total välvilja och andra dygder.
Ofta räcker det inte att endast
en part har välvilja och dygdighet.
Det är ofta viktigt att man själv
och andra önskar att hela.
Innehåll
1. Inledning
2. Amoristiska definitioner av förolämpning
3. Lärorika exempel
4. Referenser och länkar till andra artiklar på denna hemsida.

1. Inledning
Förolämpningar och förtal är vanligt. Denna artikel skrivs eftersom många människor inte förstår vad förolämpning är. Rätt filosofi, rätt definitioner kan vara viktiga. Förolämpningar är inte alltid samma som förtal. Men förolämpningar och förtal kan ha stora likheter. 

Det är obehagligt att vara utsatt för oförklarade och överdrivet aggressiva angrepp och bevisbara osanningar. Sådana angrepp är sjukliga, i synnerhet när sådant görs under lång tid utan tillräckliga förklaringar eller ursäkter. Tragiskt när vänskap och viktigt samarbete oförklarligen blir ovänskap, när vänlighet bemöts med otillräckligt förklarade angrepp, vägran att förklara och tystnad – istället för ärligt och vänligt samarbete. Men samtidigt bra möjlighet för att skriva artiklar om begrepp som välvilja, total välvilja, kärlekrättfärdighet, orättfärdighet, förolämpning, svartsjuka m.fl.. 

Avund respektive svartsjuka

Bättrad den 2020-08-17 kl. 10:24 amorism har bäst terminologi. Denna artikel publicerades första gången den 2018-06-10 kl. 09:30 på www.amorism.cc.

Stöd Fredrik Vesterbergs
skapande
av nästa utgåva
av boken Amorism.
Där förklaras mera.
Avund är mycket vanligt. Avund är enligt 
amorism® ett av de främsta hoten mot mänskligheten. Att någon avundas (=har avund) är bevis på att denne inte har total välvilja, referenser: boken Amorism. Men detta antyds även kortfattat i amoristernas trosbekännelse. Enligt amorism är avund en primitiv och för rättfärdiga varelser onödig känsla. Andra läror och andra kyrkor kallar ofta avund för huvudsynd eller dödssynd. Amorism kallar istället avund för en last. Ty amorism har andra definitioner av synd och last än vad många andra läror/kyrkor/religioner har. Amorism menar att svartsjuka är en sorts avund. Nämligen att må dåligt av andras gemenskap. Men att önska att vara vän med eller älskad av någon eller vara utvald av någon måste inte vara svartsjuka, nämligen om man inte missunnar och inte förstör något för någon. Eller åtminstone att inte önska att missunna någon eller att inte önska att förstöra något för någon. Således är amorism (total välvilja) motsatsen till svartsjuka eller garanti för att man inte är svartsjuk. Amorism har (världens) bästa terminologi för att skilja avund, svartsjuka och girighet. Jag har inte sett andra läror som klarar det lika bra. Det svenska ordet svartsjuka är intressant. Ty svartsjuka kan vara sjuklig orsak till lögner, onödiga konflikter och andra sjuka/galna beteenden. Artikeln Förolämpning innehåller exempel på hur tokigt svartsjuka och avund kan vara.

Motverka smittor. Råd

Bättrad den 2020-08-17 kl. 12.05 stavning, kl. 10:12 bild; 20-08-03 förtydligande; 20-08-02 olämpligt att tala över andras mat (i television); 20-07-05 lev längre; 20-06-15 ventilation; 20-06-11 karantän; 20-05-06 vanliga symptom, 20-04-25 hudkräm; 20-04-16 föremål från bekanta och butiker m.m. kan behöva rengöras; 20-04-10 sugrör; 20-04-05 bild; 20-04-03 handsprit lättillgänglig flaska; 20-04-01 konkurrens mellan mikrober; 20-03-31 massmedia bör rapportera om smittade per capita; 20-03-26 20-03-25 råd hostning, nysning, snytning; 20-03-23 vaccin; immunförsvar kan tränas; 20-03-22 egna munskydd och egen handsprit kan tillverkas; 20-03-17 inomhus; bildtext; 20-03-16 gummihandskar; tvål, handsprit. Denna artikel publicerades första gången den 2020-03-15 kl. 12:12 på www.amorism.cc.


Andra akademiker bekräftar nu det
som jag skrivit på Amoristernas
hemsida sedan i mars 2020.
Amorism är en kravlös, helig lära. 
Denna artikel innehåller mina privata idéer. 
Man måste inte tro dessa för att vara amorist.


jpg. yo-yo flask
God hygien är viktigt.
Lättillgänglig handsprit i
Jojo-flaska som fästs
i t.ex. livremmen.
Jojo-flaskor säljs
via: Jojoflaska.
Jojo-flaskan har 
bidragit till att jag inte 
har varit snuvig etc. på 
ca fem månader.
Foto den 2020-04-05
Inledning
Motverka smitta. Främja din egen och andras kroppsliga och själsliga hälsa genom •kunskap, •ordning, •disciplin, •intelligens och •välvilja (kärlek, obs., amoristisk definition av kärlek)Där du (och din omgivning) har tillräckligt av sådant behöver du inte oroa dig för smittor. Tack vare dessa råd har jag inte varit förkyld på 8 månader. Varning, somliga människor, i synnerhet små barn och somliga vuxna är mycket sämre än andra på att hålla sig rena. (Artikeln om förskolor beskriver sådant.) Främja hälsa genom god kultur, helst amorism, i ditt eget liv, i din omgivning och i världen. Genom att undvika smitta så lever flera människor längre och lyckligare. Läs nederst i artikeln om att amorism gör att man t.o.m. kan förklara att det är möjligt att älska fiender.
Artikeln handlar inte enbart om Coronavirus. Öppna denna artikel och läs. Då får du flera kunskaper och råd....