God advent

Bättrad den 2020-12-01 kl. 22:11 människor och stater kan inte alltid lyda lagar; ny filosofi, ny kyrka. Denna artikel publicerades första gången den 16-11-27 kl. 11:30 på WWW.AMORISM.CC.

Jesus och
jungfru Maria
God advent. Välsignad advent. Advent kommer av latin (adventus, advenio eller advento). Det betyder antågande, ankommande eller inträffande. Jesu Kristi födelse firas under julen, vars främsta högtidsdag är juldagen. Advent är den tid som varar fyra veckor fram till jul. Advent är inledningen till julen. Julen avlöser advent. Julen varar ca fyra veckor från juldagen. (Egentligen startar julen två dagar före juldagen.) Födelsen firas under hela julen, vars främsta högtidsdag är juldagen. Välsigna betyder att önska, besluta, handla för något gott eller att ge något gott. När amorister välsignar så innebär välsignelse åtminstone att önskan om total välvilja ska inspirera någon eller något.

Härlig höst 2020

Bättrad den 2020-11-04 kl. 12:56 länk, motverka smittspridning; 20-11-02; 20-11-01 kl. 09:15 Alla själars helg; Allhelgonadagen; 20-10-26 om orättfärdighet; 20-10-18 om avund och svartsjuka; 20-10-12 dop och sakrament; 20-10-08 bön för rättvisa; 20-10-02 engelsk poesi; 20-09-25 inledning; 2020-09-21 orättvisor i konst- och kulturvärlden; 2020-09-20 disposition; 2020-09-19 bilder. Denna artikel publicerades den 2020-09-14 kl. 03:04 på www.amorism.cc.

Amoristiska sakrament
erbjuder  gudomlig kärlek
och Jesus Kristus;
åtminstone troligen rätt
förståelse för sådant. 
Vi tror att alla rättfärdiga
varelser, även Gud och
Jesus Kristus gillar detta.
Vi och (troligen även)
Gud och Jesus Kristus
välkomnar dig.

Denna artikel avses att utvecklas successivt.

1. A) Utvecklingen av den kommande trosbekännelsen pågår. Den blir ännu mera utförlig än den nuvarande. Vi får nöja oss tills vidare med den nuvarande. Den är bra.

B) Utredning av begreppen präst, biskop och pastor.

C) Utredning av begreppet diakon.

D) Utredning av begreppet kyrka.

E) Utredning av begreppet urkyrka.

Helig, helga, helgon

Bättrad den 2020-11-04 kl. 13:59 Inledning; kl. 12:50 Helgon; kl. 12:45 länkar; 20-11-02 Alla själars helg, allhelgonadagen, allhelgonahelgen. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-07 kl. 12:17 på www.amorism.cc.

Inledning

Många andra lärare och andra böcker (än boken Amorism) har otillräcklig, fel eller annan förståelse för ordet helig. Många människor tror därför att helighet är oviktigt, inte finns eller att det endast är påhitt. I artikeln Amorism educates visas exempel och citat från andra läromedel än amorism. Amorism är en ny filosofi och en unik kombination av viktiga kunskaper. Amorism avslöjar illusioner. Amorism avslöjar att alla medvetna varelser helgar. Men många varelser förstår inte det. Ty de har inte den amoristiska förståelsen och definitionen av begreppet helig. Numera har begrepp som religion och helighet inskränkts till något som är övernaturligt eller handlar om Gud. Det har minskat mångas förståelse för dessa två viktiga begrepp. Jag har även skapat begreppet kärleksdrift [vilken innebär att all välvilja (kärlek) kan ha olika riktningar och olika intensiteter, nämligen: egoism, gruppegoism eller amorism]. Kärleksdriften påverkar känslor och tankar. Sålunda förstås att somliga människor menar att deras eget ego är det heligaste, jfr. egoism. Deras världsåskådning präglas främst av egoism eller okunnighet om amorism eller annat som alternativ. Det är primitivt. Många vägrar att erkänna sådant. Andra människor betraktar någon grupp av människor eller andra varelser som det heligaste, jfr. gruppegoism. Deras världsåskådning präglas främst av gruppegoism. Gruppegoism är vanligt. Egoisters och gruppegoisters världsåskådning kan vara antingen teism eller ateism. Vi amorister har mera avancerad idé om vad som är heligt. Ty vi menar att amorism (åtminstone total välvilja) ingår i det som är heligast. Mycket i denna artikel förklaras även i boken Amorism.

Orättfärdighet

 Bättrad den 2020-10-26. Denna artikel publicerades första gången den 15-11-13 kl. 14:29 på www.amorism.cc.       

Bild på orättfärdighet
Boken amorism förklarar över
hundra viktiga ord. Orden är inte
 självklara. Amorism är inte beroende av
förklaringar om Gud etc..
Stöd mig Fredrik ekonomiskt för
skapande av ny utgåva av boken.
Amorism® informerar om att många andra filosofer och andra läror har andra definitioner av orättfärdighet. (Amorism anbefaller inte andra definitioner. Somliga andra definitioner förkastas. Ty vi tror att den amoristiska definitionen är bäst.) Vi tror att mänskligheten skulle gynnas av att flera fick reda på den amoristiska definitionen av orättfärdighet. Den amoristiska definitionen visar att nämligen att begreppet rättfärdighet är viktigt för alla, även för ateister. Enligt amorism är rättfärdighet ett unikt och exakt begrepp. 
Amorism menar att rättfärdighet inte är vilken rättvisa som helst. Och att rättfärdighet inte måste vara samma som laglydnad. Trosbekännelsen förklarar vad rättfärdighet respektive orättfärdighet är. Trosbekännelsen sammanfattar boken Amorism. Nåväl, orättfärdiga varelser idkar orättfärdighet. Orättfärdighet är att handla utan amorism (total välvilja). Orättfärdighet är alltså frånvaro av total välvilja. Amorism har egen definition av välviljaOrättfärdighet kännetecknas av brist på total välvilja t.ex. avund, girighet, otacksamhet, orättfärdig snålhet eller orättfärdig konflikt. Synd är en sorts orättfärdighet, nämligen handlingar som präglas av att frivilligt förkasta amorism (välviljan och dygderna). Det kan ibland vara nödvändigt eller rättfärdigt att (helt eller delvis) förlåta orättfärdighet.

Reformation, förbättring eller uppenbarelse

Bättrad den 2020-07-30 Bibeln, kristendom och pre-amoristisk filosofi räcker inte; 20-07-21 pionjär; 20-06-26 andra lärares kapitulation; inspirerad; universums klarhet; 20-06-25 amorism bygger på vetenskaplighet; 20-06-12 gillande, vänskap, barmhärtighet; Denna artikel publicerades den 2020-06-12 kl. 11:34 på www.amorism.cc.

Jpg. pionjär
Hellre förbättring än enbart
reformation.
Jag skulle ännu hellre säga att amorism innebär förbättring eller uppenbarelse av många viktiga begrepp. Den reformation som Martin Luther gjorde på 1500-talet reformerade begreppen rättfärdighet och syndAmorism bygger inte på förklaringar om Gud, Jesus och Bibeln. (Men amorism har troligen bäst förklaringar av sådant.) Amorism bygger på den amoristiska visionen och på vetenskaplighet (referenser: trosbekännelsen och boken Amorism). Den lutherska reformationen varade från år 1517 (Luthers 95 teser) till år 1531 (Augsburgska bekännelsen). Katolska kyrkan svarade med motreformation (Tridentinska kyrkomötet år 1545 - 1563). Somliga menar att lutherska eller evangeliska reformationen pågick till år 1577 (Konkordieboken, alltså långt efter Luthers död år 1546). Det var då tyvärr emellanåt strid mellan lutherska (evangeliska eller protestantiska) kyrkor och Katolska kyrkan och deras respektive politiska understödjare. Amorism är inte lutherskt och inte katolskt. Amorism är t.o.m. en ny religion. Men amorism är inspirerad av kristendom, även av Luther och katolicism. Amorism reformerar dessutom förbättrar ännu flera begrepp än under 1500-talet. Amorism förbättrar och korrigerar definitioner av begreppen: rättfärdighet, synd, välvilja, kärlek, gillande, vänskap, barmhärtighet, ande, tro, vetande, sanning, helighet, religion, gott, ont, lycka, egoism, gruppegoism, politik. Den amoristiska reformationen, förbättringen eller uppenbarelsen publiceras sedan år 2012 då den nya kyrkan Amoristerna, kyrkan för amorism grundades offentligt. 

ReligionBättrad den 2020-10-25. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-06 kl. 17:20 på www.amorism.cc.

Amorism är inte beroende
av förklaringar om Gud.
Men amorism är öppen för
 att även Gud är amorist,
alltså att Gud önskar total
lycka till alla. Referens:
trosbekännelsen och
boken Amorism.
Det är illusion att tro att man helt kan frigöra sig från det som egentligen är religion. Många förstår inte vad religion egentligen är. Därför förstår många oreligiösa inte att ("alla" och) de själva idkar religion mer eller mindre ofta. Läs boken Amorism så förstår du! Denna artikel ger kortfattad förklaring av vad begreppet religion egentligen och ursprungligen betyder.

Avund respektive svartsjuka

Bättrad den 2020-11-26 bildtext; 20-10-24 förtydligande; 20-10-08 bild; 20-08-17 amorism har bäst terminologi. Denna artikel publicerades första gången den 2018-06-10 kl. 09:30 på www.amorism.cc.

Amorism har egna nya och bättre
definitioner av flera begrepp;
amorism är en ny lära/filosofi, ny terminologi.
Därför kan amorism visa att avund,
svartsjuka inte bör förväxlas med andra
begrepp som sund (och rättfärdig)
önskan
och sund (och rättfärdig) saknad.
Amorism (läran och
terminologin) visar alltså att det
är möjligt och bra att leva utan
synder och dödssynder.
Bilden visar att alla befintliga
definitioner inte är tillräckliga.
Amorism®  har nya definitioner av några begrepp som gör att känslor och psykologi kan förstås bättre. 
Avund är mycket vanligt. Amorism är en ny lära som förkunnas till mänskligheten sedan år 2012. Avund är enligt amorism ett av de främsta hoten mot mänskligheten. 

Bön för rättsväsende, rättvisa och rättfärdighet

Bättrad den 2020-10-09 kl. 11:24 bättrade bilder. Denna artikel publicerades den 2020-10-07 kl. 20:41 på www.amorism.cc.

Bön i amoristisk anda utanför
tingsrätten. 
Tack till de som
deltog på plats och

på andra ställen.
Bön för rättvisa, rättfärdighet och rättsväsende den 2020-10-08 kl. 10. Amorism® (läran) bygger på traditionen att rättfärdighet inte är exakt samma begrepp som rättvisa, se boken Amorism. Men amorism menar att begreppen liknar varandra. Somliga språk säger 'gudomlig rättvisa' istället för rättfärdighet. Dessutom: olika definitioner av rättfärdighet finns. Enligt amorism definieras rättfärdighet som "det som görs med total välvilja" se boken Amorism eller trosbekännelsen.