Glad påsk 2019

Bättrad den 2019-04-19 kl. 21:36; 2018-04-06 människoblivande; påsktävling; 18-03-25 pingst 20/5. Denna artikel publicerade första gången den 18-03-24 kl. 10:15 på www.amorism.cc. 
   
Att skriva goda artiklar kräver kunskap, tid och arbete. Stöd arbetet.

DSC01071 (1) Blomma Påskliljor med amorism
Välsignad och glad påsk år 2019. Heliga veckan är i år den 14/4 – 21/4. Heliga veckans tre sista dagar är långfredag, påskafton och påskdagen. De föregår påskveckan. Påskveckan är i år den 22/4 – 28/4. Enligt Amorism betyder helig: något som är i harmoni med amorism eller vägleder till amorism (dygderna, främst total välvilja). Amorism betyder 1. total välvilja och 2. total lycka. 3. Läran om total lycka och total välvilja. Inget av dessa begrepp är utopi, vilket förklaras i de länkade artiklarna om begreppen. De förklaras av amorism. Amorister måste inte tro på Gud, Jesus och Bibeln. Amorister måste inte fira påsk. Denna artikel skrivs för att amorism menar att Jesus kan vara en god förebild, om han tolkas amoristiskt. (Men andra skulle kunna vara lika goda förebilder.) Jag tror att amorism förvaltar de kunskaper som gör att man bäst förstår Jesus och Gud. Hör gärna av dig om högtider som du vill att vi firar. Högtiderna måste som sagt inte vara bibliska. Öppna denna artikeln och läs mera om påsk, kristendom och amorism.

Vetenskap, vetenskaplighet, politik och religion

Bättrad den 2019-04-23 kl. 09:55 Inledning; Avslutning B (professorer vid Stockholms Universitet); 2019-04-18; "inget" är självklart; Dygderna som är nödvändiga för sanning och vetenskap och god samvaro. Denna artikel publicerades första gången i maj 2014 på www.amorism.cc. Klicka på färgmarkerad text nedan så öppnas förklarande artiklar.

Denna artikel avses att utvecklas.

Innehåll: 1) Inledning, 2) definition av vetenskap, 3) förutsättningar för vetenskap, 
4) Dygderna som är nödvändiga för sanning och vetenskap, 5) Avslutning A, 6) Avslutning B, 7) Länkar till annat om amorism.

1) Inledning. Vetenskap, politik, kultur och religion kan vara god kombination. Sådant samverkar mer eller mindre bra i alla samhällen

Amorism förklarar även att otacksamhet,
avund och Jantelagen är mentala svagheter
som skadar mänskligheten enormt mycket.
Amorism förklarar även att dygder,
åtminstone amorism (total välvilja)
hjälper mänskligheten mycket. Många
människor har inte total välvilja.
Men utbildning om det är gynnsamt.

Enligt amorism® är vetenskap: metod att förklara verkligheten och sanning. Och att dokumentera denna process, alltså vad som undersöks och hur det undersöks. Vetenskap är t.ex. att undersöka gamla förklaringar och att pröva, försvara eller förkasta dessa. Vetenskap kan även vara att ta fram nya förklaringar av verkligheten och att pröva, försvara eller förkasta dessa. Vetenskaplighet är enligt amorism: att man själv eller någon annan har vetenskaplig attityd, alltså att åtminstone lyssna eller helst även läsa vad andra menar med något.

Härlig vår 2019

Bättrad den 2019-04-25 körsbärsblommor; 19-04-21 dikt. Denna artikel publicerades första gången den 2019-04-14 kl. 12:02 på www.amorism.cc.

Välkomna att vara med
på amoristiska bilder
Den blomstertid nu kommer. Med lust och fägring stor. Du nalkas ljuva sommar. Då allt blir återfött.
Mötte några som liknar
Karl XII och Royal Suédois

Amoristiska visionen

Bättrad den 19-04-06 kl. 15:03 Inledning; 19-01-02 terminologi; 18-11-19 inte lika värde; 18-11-06 heliga dygder. Denna artikel publicerades första gången den 2018-10-01 kl. 08:33 på www.amorism.cc.

Boken Amorism
Amorism® (läran) bygger på min viktigaste vision om godhet, nämligen: den amoristiska visionen. Vi amorister tror att visionen är den bästa grunden i god etik, god politik och goda samhällen. Vi menar alltså att amorism även är bästa grunden för god användning av vetenskap och teknik. Vi tror att mänskligheten och världen behöver mera amorism. Visionen är grunden i läran. Amorism (läran) är inte politik. Ty amorism är främst utbildning, nämligen kravlös utbildning om amorism, den nya filosofin. Traditionell filosofi är otillräcklig (eller inte tillräckligt tydlig för att beskriva visionen och världen. Läran avslöjar illusioner som är vanliga. (Indicium för otillräckligheten visas i artikeln Kapitulation...) Därför har några nya begrepp skapats i läran. Läran innefattar definitioner av många viktiga filosofiska och psykologiska begrepp. Läran har upptagit, men ibland även reformerat flera viktiga och traditionella begrepp inom filosofi och psykologi. Dessa definitioner kan vara viktiga. Ty somliga begrepp har andra betydelser som används av andra filosofer. (Vissa av våra definitioner är bättre än andras definitioner; i synnerhet för att förklara amorism.) Många begrepp är inte självklaraDet är illusion att tro att begrepp som välvilja kärlek, lycka, gott, ont m.fl. är självklara. Många begrepp är istället flertydiga. Flertydigheten gör att missförstånd lätt uppstår. Ny terminologi/lära är nödvändigt för att motverka missförstånd. Terminologi handlar om att förbättra definitioner och ta avstånd från olämpliga definitioner och illusioner. Sålunda har amorism skapat bättre och unika definitioner av kärlek, snällhet, vänskap, konflikt m.fl. begrepp. Amorism har utvecklat denna nya terminologi för att människor ska förstå sig själva och varandra bättre och för att vi och alla i världen ska bli bättre, om möjligtAmoristisk terminologi är under utveckling. Ekonomiskt stöd behövs! Terminologin gör att missförstånd i psykologi och filosofi undviks, även utanför amorism. Enastående med amorism är att det viktiga begreppet välvilja definieras och betonas. Tyvärr är begreppet välvilja försummat av filosofi, psykologi, andra kyrkor och andra religioner. Amorism förklarar även varför välvilja och kärlek oftast är viktigare än eller minst lika viktigt som snällhet och vänskap. 

Guldkväll

Bättrad den 19-04-05 kl. 10:48 förtydligande om radioprogram Filosofiska rummet. Denna artikel publicerades första gången den 2018-11-18 kl. 21:05 på www.amorism.cc.

Den 2018-12-... kl. . Kontakta Fredrik för tid och plats. Välkommen att läsa din egen amoristiska poesi eller läsa tillsammans med oss (kontakta då Fredrik i förväg). Du får då gärna vara med på bild om du vill.

Amoristisk poesi och gärna filosofi i anda av denna guld-kväll, den gyllene tidsålderns himmelska filosofi. Begreppet användes första gången inför amoristiska poesiläsningen den 2018-11-10. Klicka på bilderna så förstoras de.

Öppna denna artikel för rapport om den 2018-12-10.

Förtal

Bättrad den 18-08-06 kl. 10:57. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-08 kl. 11:22 på www.amorism.cc.


Bild på Förtal
Amorism menar att: förtal är ofördelaktiga och onödiga uttalanden som görs utan total välvilja. Förtal är kan även definieras som: ofördelaktiga och onödiga uttalanden som strider mot det som kan tolkas som amorism, alltså mot total välvilja (och andra av dygderna). Förtal är t.ex. ofördelaktiga och onödiga uttalanden som görs med avund eller elakhet. All kritik är inte förtal. Välvilja, i synnerhet amorism, alltså total välvilja är viktigt för att förstå många begrepp bra, eller bättre. Amorism, d.v.s. läran, har många bra (och unika) definitioner av viktiga ord. Lär av boken Amorism.

Lyckoförmåga

Denna artikel publicerades första gången den 2018-10-01 kl. 08:07 på www.amorism.cc.

Lyckoförmåga är ett amoristiskt begrepp som publicerades i boken Amorism år 2016. Lyckoförmåga är (en individs) förmåga att bli lycklig. Enligt boken har olika människor olika sätt att bli lyckliga, drifter och viljor påverkar. Lyckoförmågan kan utvecklas genom utbildning och medvetandets utveckling. Kärlek är att utveckla lyckoförmågan så att den gynnar individen på bästa sätt och eller alla, t.ex. amoristiska visionen, nämligen önskan om total lycka till alla.