Vårtermin år 2024

Bättrad den 2024-05-23 kl. 15:41 Inledning. 24-05-15 punkt 29 EU-valet den 9/6 och partiet AMORISTERNA. 24-05-07 punkt 28 Kristi himmelfärdsdag är den 9/5. 24-05-05 punkt 3 länk till artiklar om det unika med amorism. 24-04-16 punkt 22 länk till demonstration för kärlek mot våld den 13/4. 24-04-12 bild på krokus. 24-04-09 punkt 27 påsk år 2024. 24-03-21 punkt 26 Internationella lyckodagen och vårdagjämningen. 24-03-14 länk om att ändra eller avskaffa LPT; 24-03-08 punkt 24 amorism kan bättra psykologi och The big five. 24-03-06 punkt 1. 24-03-02 tack till alla kvinnor som friar 2024, skottår. 24-02-26 QR-kod till www.amorism.cc. 24-02-25 bild på doktor Keith Wijkander om filosofen Immanuel Kant. 24-02-14 § Bilder på hjälpverksamhet, biskopsskrud, romersk rustning och uniformer. § Mänskliga rättigheter, demokrati och vetenskap är otillräckligt för samhälle och bra värld. § Alla hjärtans dag och vänliga veckan. 24-02-12 Världen behöver nya definitioner för att må bättre. 24-02-07 Länk om sanning, vetenskap och scientism. § Att filma vakter etc.. § Bild på ekumenik. 24-01-09 amoristiska definitioner är nödvändiga för att man rätt ska förstå Jesus, i synnerhet i konflikter. 24-01-07 fullständiga definitionerna av kärlek avses att publiceras. Denna artikel publicerades den 2024-01-02 kl. 14:41 på www.amorism.cc.

Öppna denna artikel om du vill se länkar till aktuella artiklar om amorism (läran) och Amoristerna, kyrkan för amorism. I punkt 29 finns länk till partiet AMORISTERNA.

Denna hemsida syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon kan nederst på denna sida klicka på: Visa webbversion. Då visas detta som på datorer.) De som vill får gärna vara med på bild på denna hemsida. Många begrepp är inte självklara. Därför finns länkar till artiklar som förklarar vad vi menar och inte menar med somliga viktiga begrepp. Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5.

AMORISTERNA. Parti och politik. EU valet 9 juni 2024

Bättrad den 2024-05-29 kl. 11:42 förtydligande. kl. 09:50 punkt 8 om skatt. 24-05-28 08:28 punkt 25 stöd inte osund sekterism och kriminalitet. Punkt 1 om självförsvar. Flera punkter om ekonomi, hälsa, kultur, migration, miljö, politik, religion, utbildning. 24-05-27 punkt 15 och 16 om utrikespolitik. Punkt 24 minska antalet rondeller på vägarna. Punkt 3 och 11 om psykiatri; kränkningarna och mänskliga rättigheters otillräcklighet. Nya flygblad från 26/5. Punkt 16 främja svenskt självbestämmande i EU och internationellt. 24-05-26 Bakgrund. 24-05-25 Punkt 22 om skatt. Punkt 23 ange mängd av fruktos. Ökande automatisering, AI och åldrande befolkning gör att beskattning bör ändras. 24-05-24 punkt 7 prova basinkomst. Punkt 14 förslag till ny valsedel och ny metod för att hindra valfusk. Punkt 8 privat ägande och företagsamhet är viktigt. Punkt 12 utred om veganism är bra för människor, hälsa och miljö. Men kräv inte att någon äter specifik kost. 24-05-23 Amorism bra mot konflikter och korruption. 24-05-22 punkt 9 om föreningar och religioner. Dygderna som vi utbildar om. Citerad SvD-artikel visar att andra partier inte förstår problem i psykiatrin. 24-05-19 Punkt 21 krav för medborgarskap. 24-05-17 punkt 20 om filosofi och religion i skolor; och om kyrkan. Men tvinga inte människor till specifik kost. God djurhållning. Punkt 19 mera av (artig) yttrandefrihet i massmedia. Punkt 18 om lön till anställda med handikapp. 24-05-16 punkt 14 avskaffa 4-procentsspärren till Riksdagen. 24-05-15 punkt 16 om EU och utrikespolitik. 24-05-14 punkt 15 nej till bindande avtal DCA och NATO; punkt 13 befria från skatt på plast genom att införa miljöstämpel. Punkt 10 långsiktigt bevarande av biologisk mångfald. 24-05-07 logotyp. Denna artikel publicerades den 2024-05-05 kl. 12:27 på www.amorism.cc.

png.Amoristerna. Party
Bild på partiet
AMORISTERNA's
logotyp.
Välkomna till artikeln om partiet AMORISTERNA – det första partiet för amorism!
Rösta på oss i EU-valet den 2024-06-09. Partiprogrammet och partiets bakgrund beskrivs i denna artikel. Man kan rösta genom att skriva AMORISTERNA på blank valsedel. (Partiets namn förkortas till A. Informellt kan partiet kallas Amoristpartiet, Partiet för amorism eller Party for Amorism. Men skriv inte A eller informella namn på någon valsedel.)

AMORISTERNA avser även att delta i andra val i framtiden. Skriv Partiet på din inbetalning till plusgiro 1354559-5. Då går inbetalningen till partiet AMORISTERNA.  

I partiprogrammet finns följande rubriker: ekonomi*, hälsa*, kultur*, migration*, miljö*, politik*, religion*, utbildning*. Öppna denna artikel och läs partiprogrammet och om partiet.

Flygblad, gåvor och produkter. Partiet AMORISTERNA

Bättrad den 2024-05-27 kl. 14:52 köp penna, kasse, T-shirt. Kl. 12:42 uppdaterade flygblad. Artikeln publicerades den 2024-05-21.

Texten på de senaste
 flygbladen är mycket
bättre än på denna bild.
De senaste flygbladen
visas via länken.

Flygblad daterade t.o.m. 2024-05-25 om EU-valet är här utbytta mot ännu bättre flygblad, uppdaterade enligt partiprogrammet om psykiatrin m.m.. Flygbladen visar endast några av de viktigaste punkterna i partiprogrammet. Vi kommer även att delta i andra kommande val. Om du tycker att de senaste flygbladen ser bra ut kan du skriva ut flygblad med egen skrivare. Klicka på följande länk så visas de senaste flygbladen (ett dokument i A4-format): 
Flygblad AMORISTERNA 240526. 

På många datorer som är kopplade till skrivare kan du skriva ut direkt utan att behöva hämta eller spara flygbladen. Men om du vill kan du även välja att Hämta eller Spara flygbladen; (bilden här bredvid visar ungefär hur det kan se ut på smart-mobiltelefoner och datorer för att hämta filen med flygblad). Därefter kan du hitta dokumentet 'Flygblad AMORISTERNA ...' bland dina hämtade filer. Därefter kan du skriva ut egna flygblad med din skrivare. Klicka på bilden så förstoras den. Stöd gärna partiet AMORISTERNA genom att skriva Partiet på inbetalning till plusgiro 1354559-5 så trycker partiet flera egna flygblad. 

Politics, religions

Improved the 2024-05-09 at 08:35. 24-02-05 at 21:20 Introduction. 2023-02-16 amorism hallows virtues, not demands and politics; the Church. 23-02-14 Christianity; Amorism; to suggest humans to punish is politics. 23-02-13 definition of philosophy, politics and religion; Sufism (Qutb or Shaykh); Islamic groups; power; image text; communism; Amoristic virtues inspired by Christianity enables democracy; texts can be political. 23-02-12 ideas and illusions can dramatically affect society. This article was published on www.amorism.cc the 2023-02-12 at 14:03 o'clock Swedish time.

Politics, religions and ideas. Why some of such are not political. Why other such are very political

jpg.Fredrik Vesterberg och Sameh Egyptson
Image 1. In the eveneing the
2023-02-10, a few minutes after
Egyptson was elected to be 
a Doctor at Lunds universitet.
Dear readers, I and amorism wish the best to you and all beings, 
(but I can't solve all problems)

Thanks to Sameh Egyptson for his doctoral thesis! The doctoral thesis describes how some Muslims act to manifest political Islam in Sweden. It explains how some Muslims act in Sweden, in political parties, in Svenska kyrkan (The Curch of Sweden) and other organisations. The strategy is: first friendship and then take over. Such activity is also ongoing globally. Egyptson's thesis focuses on the organisation called The Society of the Muslim Brothers. But I emphasise here:  Islam is also active via many other individuals and groups (mosques) in Sweden and globally. The nativity of Muslims in Sweden is higher than the nativity in other groups in Sweden. Therefore the ratio of Muslims is increasing dramatically. This will change Sweden ethnically, culturally, economically and politically. 

Bön för fred. Bön för lycka. Bön för sjuka. Bön för fångar

Bättrad den 2024-04-09 kl. 11:18 välvilja utan fred. 24-03-02 amorism behövs för att bättre förklara begreppen kärlek och rättfärdighet. Denna artikel publicerades den 2024-02-24 kl. 08:43 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas. Några av orden med annorlunda färg är länkar till förklaringar. Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas denna hemsida som på datorer.) Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5.

Amoristerna, kyrkan för amorism® ber för lycka till alla. Du är välkommen att be med oss var du än är. Amorism menar inte att total lycka måste vara gränslös lycka; se trosbekännelsen. Enligt Bibeln sade Jesus: 'saliga äro de som håller fred'. Amorism menar att man får idka fred. Man får även idka konflikt. Fred är enligt amorism en relativ dygd. Amorism är opolitiskt. Därför är amorism varken förespråkare för domar och konflikter eller motståndare mot domar och konflikter. Men den högsta önskan enligt amorism är rättfärdig fred och rättfärdiga konflikter, om konflikt ens behövs. Vi ber för de som idkar domar och konflikter. Vi ber för rättsväsendet. (Min andra bok avser att förklara sådant ännu bättre.)

Amoristiska visionen

Bättrad den 2021-03-16 Inledning; 20-05-12 kl 22:37 alla bryter mot mänskliga rättigheter; amorism förklarar när sådant är moraliskt acceptabelt; länkar; 19-04-06 kl. 15:03 Inledning; 19-01-02 terminologi; 18-11-19 inte lika värde; 18-11-06 heliga dygder. Denna artikel publicerades första gången den 2018-10-01 kl. 08:33 på www.amorism.cc.

jpg.Amoristiska visionen
Boken Amorism.
Stöd mig ekonomiskt så skriver
jag en ännu bättre utgåva.
Amorism® (läran) bygger på min viktigaste vision om godhet, nämligen: den amoristiska visionen. Vi amorister tror att visionen är den bästa grunden i god etik, god politik och goda samhällen. Vi menar alltså att amorism även är bästa grunden för god användning av vetenskap och teknik. Vi tror att mänskligheten och världen behöver mera amorism. Visionen är grunden i läran. Amorism (läran) är inte politik. Ty amorism är främst utbildning, nämligen kravlös utbildning om amorism, den nya filosofin. Traditionell filosofi är otillräcklig (eller inte tillräckligt tydlig för att beskriva visionen och världen. Läran avslöjar illusioner som är vanliga. (Indicium för otillräckligheten visas i artikeln Kapitulation...) Därför har några nya begrepp skapats i läran. Läran innefattar definitioner av många viktiga filosofiska och psykologiska begrepp. Läran har upptagit, men ibland även reformerat flera viktiga och traditionella begrepp inom filosofi och psykologi. Dessa definitioner kan vara viktiga. Ty somliga begrepp har andra betydelser som används av andra filosofer. (Vissa av våra definitioner är bättre än andras definitioner; i synnerhet för att förklara amorism.) 

Helig ande och pingst

Bättrad den 2024-05-18 kl. 09:23 Bakgrund. 24-05-07 korrektion Kristi himmelfärdsdag 9/5. 2023-05-19 om svårigheter med begreppen rättvisa och rättfärdighet. Denna artikel publicerades första gången den 16-05-15 kl. 12:00 på www.amorism.cc.

Jpg. biskop Fredrik Vesterberg
Där det finns amorism
(total välvilja till
alla) finns ofta
det största hoppet.

För att inte vara naiva:
amorism förvaltar goda 
(de bästa?) definitionerna 
av välvilja.
Växter har sina liv.
Människor har sina liv.
Växters och människors 
liv är inte samma.
All välvilja är inte 
total välvilja.
Allt hopp är inte
det främsta hoppet.
År 2024 är pingstdagen den 19/5. 

Kristi himmelfärdsdag är den 40:e dagen efter påskdagen, om även påskdagen inräknas. Kristi himmelfärdsdag är i år den 9/5. Jag tror att himmelfärden åtminstone kan påminna om att det finns något som troligen är bättre än det som (hittills?) har funnits i denna värld. Men amorism varnar för att man inte ska fly ifrån denna värld. Vårda det goda. Ty ingen vet vad som kan komma i framtiden. Det är mycket vanligt att skriva ett extra s i himmelfärdsdag, alltså himmelsfärdsdag. Men jag brukar inte göra det.

Pingst är en kristen helg. Pingst är en större högtid än Kristi himmelfärd. Pingstdagen firas den sjunde söndagen efter påskdagen, vilket är den femtionde dagen efter påskdagen, om även påskdagen inräknas. På grekiska heter pingst pentekostí, den femtionde. (De äldsta texterna om kristendom är på grekiska.) Pingst är högtid för tiden då Helig ande spreds i den första kristna församlingen. Pingst räknas som den första kristna församlingens födelse. Pingst firas för att församlingen förstod Jesus tillräckligt. Pingst kallas av somliga kyrkor för kyrkans födelsedag. Amorism (läran) bygger på amoristiska visionen. Amorism är den heliga läran om den visionen. Amorism bygger inte på förklaringar om Gud, Jesus, Bibeln och kristendom. Men Gud och Jesus kan vara goda förebilder, om man förstår dem rätt, vilket helhjärtade amorister gärna får tro att amorism (läran) gör.

Demonstration för kärlek mot orättfärdigt våld

Bättrad den den 2024-04-16 kl. 11:40 Kommentar till demonstration 2024-04-13; kl 09:30 Inledning. 24-03-11 länk. 24-02-06 korrektion grammatik; Kommentar till demonstration 2024-02-03. 24-02-03 viktigt definiera vad som menas med acceptabelt våld för att minimera våld. Olika kulturer är oeniga om acceptabelt våld och självförsvar. Knapptryckarna, Frihetsnytt, Swebbtv. Bilder på över 1000 demonstranter den 2024-02-03 utanför TV-huset i Stockholm. 2023-11-30 över 2000 människor deltog; definition av rättfärdig konflikt och rättfärdigt våld. 23-11-24 orättfärdighet är främsta orsaken till våld, lögner och konflikter; 23-11-23 attityd; konflikter om gott och ont; vetenskap, demokrati och mänskliga rättigheter är otillräckliga för moral. 23-11-22 länk tuff kärlek. 23-11-20 inte nödvändig pacifism; moralisk kompass; undvik naivitet; amorism vill minimera våld; våld kan minskas med våld. 23-11-19 definition av orättfärdigt våld; skillnader mellan olika stater och olika religioner; olika definitioner av begreppet rättfärdighet; bild Katerina Janouch. Denna artikel publicerades den 2023-11-12 kl. 09:50 på www.amorism.cc.

Jpg.Demonstration för kärlek mot orättfärdigt våld
Start i Humlegården
Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida och artiklarna om amorism syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas detta som på datorer.) Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5. Ty då kan vi skapa bättre material och nå ut bättre och till flera.

Amorister måste inte instämma i denna artikel. Ty amorism är endast kravlös utbildning, alltså inte politik. Detta och denna artikel beskriver endast min privat tro. Artikeln beskriver alltså inte enbart eller främst amorism.

Demonstration den 2023-11-18 i Stockholm. Jag tror att över 2000 personer deltog. Efter det visas demonstrationen den 2024-02-03 i denna artikel. Tack till deltagarna! Tack till arrangörerna! Tack till talarna! 

Officiellt heter demonstrationen 'Kärleksmanifestation för Sverige mot våldet'. Demonstrationen är ordnad på initiativ av Pierre Tinderfjäll. Demonstrationen görs i samarbete med partiet Knapptryckarna, tidningen Frihetsnytt, kanalen Swebbtv och andra. Mera info om arrangörerna avses att visas här. (Men jag kallar demonstrationen för: Demonstration för kärlek mot orättfärdigt våld.) Jag säger: heja Sverige, en viktig del av mänskligheten. Bra att demonstrationen betonar kärlek. Jag arbetar filosofiskt med begreppen kärlek, rättfärdighet, konflikt och nåd. Jag driver olika upplysningskampanjer om detta sedan år 2000. Jag avser att snart publicera min andra bok om sådana begrepp.