Förverkliga

Bättrad den 2019-10-07 kl. 14:04 länk. Denna artikel publicerades första gången den 2019-10-07 kl. 10:40 på www.amorism.cc.

Om begreppen förverkliga, förverkliga välvilja och förverkliga kärlek.

Stöd mitt arbete. Då kommer 
en ännu bättre utgåva av
boken Amorism som jag
har författat; se bild.

Bakgrund: Amorism grundades år 2012 för att jag (Fredrik m.fl.) förstod att världen behövde bättre definitioner av begrepp som kärlek, helighet, rättfärdighet m.fl.. Amorism har de bästa definitionerna (tror jag och flera andra). Amorism förklarar varför dessa begrepp är viktiga. Amorism förkastar inte andra definitioner, men amorism helgar inte otillräckliga eller felaktiga definitioner. Jag upptäckte att all äkta kärlek är välvilja; (delvis inspirerad av Aristoteles och Aquino). Definitioner av begreppen kärlek och välvilja har utvecklats av mig. Begreppen är komplexa och har inte förklarats tillräckligt bra av någon annan som vi har hört talas om. För att förvalta de rätta och logiska definitionerna av begreppen grundades läran amorism. Några definitioner är sammanfattade i amoristiska trosbekännelser. Definitionerna och trosbekännelserna förvaltas även av samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism. Boken Amorism förklarar mera. 

Höst 2019

Bättrad den 2019-10-07 kl. 10:57 begreppet förverkliga; 19-09-29 stöd nästa utgåva av boken. 19-09-26 respekt, artighet, hövlighet; bästa filosofiska samtalen; välvilja, kärlek, kyrka; 19-09-23 egoism; 19-09-19 bildtext; 19-09-17 inledning; 19-09-05 humanism; 19-09-04 språk är inte statiskt; länkar; AGI, NARS, AI; 19-09-03 Artificiell intelligens. Denna artikel publicerades första gången den 2019-09-03 kl. 13:33 på www.amorism.cc.


Lycka kan vara att arbeta för något som är
intressant och viktigt. Därför arbetar jag
mycket och äkta ideellt för amorism. 
För 
övrigt, man bör inte äta alltför mycket 
strömming eftersom det kan innehålla 
miljögifter.
Inledning. Här avses att placeras länkar till några av de hundratals artiklar som finns här på  www.amorism.cc. Att skriva artiklar tar tid och kräver arbete. Stöd samfundet Amoristerna så utvecklas denna och andra artiklar. Artiklar som skrevs, uppdaterades eller anbefalldes i somras finns i artikeln Sommar 2019. Där finns många flera länkar till ytterligare några av de hundratals artiklarna om amorism.

§1 På mobiltelefoner ges förenklad visning av www.amorism.cc. Om sökfunktion på www.amorism.cc ska aktiveras kan du (på tillräckligt avancerade mobiltelefoner) välja bättre (mera avancerad) visning.

På mobiltelefoner
visas enklare version.
På mobiltelefoner visas
de olika sidorna som har
 länkar till några viktiga
artiklar om amorism.
Sidorna visas om du
klickar på (gula) strecket
upptill på sidan, se bild.


God sommar 2019!

Bättrad den 2019-08-30 länkar; bild trosbekännelse; 19-08-12 Slaget vid Stäket; 19-07-20; 19-07-09 så "fungerar" Wikipedia; 19-07-07 världens främsta problem eller möjligheter; bild 1700-talspicknick; bild Stockholms mittpunkt. Denna artikel publicerades första gången den 2019-06-11 kl. 09:54 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas.

Midsommar den 2019-06-21
Läs gärna dessa förbättrade artiklar. Färgad understruken text är länkar till artiklarna:
1. Vetenskap, vetenskaplighetdenna artikel handlar även om arbetet eller "kampen" för bättre filosofi, alltså för att främja kommunikation och motverka missförstånd mellan människor. Betänk den inskränkta filosofiska yttrandefriheten i dominerande massmedia (p.g.a. att det kan vara svårt eller avancerat med filosofi? Eller medias partiskhet?).
2. Grunden i amorism®: Amoristiska visionen. Amorism är viktigt på vår planet Tellus och i rymden: relationer i rymden.
3. Filosofi, varför bry sig om Filosofi.
4. Därför behövs amorism: Definitioner av begrepp är inte självklara, även om somliga säger att begrepp är självklara). Det är illusion att tro att begrepps definitioner är självklara: Illusion.
5. Presentation av mig Fredrik Vesterberg.
6. Amorism måste inte innebära altruism och utilitarism.

7. Amorism är tydligare (och ofta bättre) än begreppen allkärlek och universell kärlek.                  Öppna gärna denna artikel för mera läsning om God sommar...

Möt Amoristerna. Välkomna!

Bättrad den 2019-09-23.

Nästa möte: 2019-09--- kl. -- i Stockholm. Kontakta Fredrik för information om plats. Eventuellt finns fika/mat till självkostnadspris. Hör av dig om du har förslag på tid och plats så kanske vi kan mötas där.
Tema är något av det av följande som vi väljer tillsammans, nämligen:
  1. Ny amoristisk trosbekännelse kommer att presenteras. De amorister som vill vara med på firande och bön eller Gudstjänst i samband med detta ska höra av sig till biskop Fredrik.
  2. Samtal (del 2) om Matteus 5:17-48; 6:1-8; 9:11-13; 18:12-20; 19:1-15. Vem förstår dessa texter bäst eller trovärdigast? Vilken lära, vilken kyrka, vilken filosof, vilken författare, vilken religion? Amorism eller någon annan? 
  3. Samtal om definition av ande och själ i amorism respektive andra filosofier/läror. 
  4. Samtal om amorism och världens bästa definition av kärlek. Olika filosofier och olika religioner jämförs. 
  5. Samtal: (amorism och) finns Gud
  6. Laster, t.ex. besserwisser-attityd. 
  7. Predikan, bön och meditation om livet, gott och rättfärdigt. 

Slaget vid Stäket, 300-årsjubileum

Bättrad den 2019-08-30 kl. 09:47 Inledning; 19-08-29 kl. 15:19 bild fartyget Kung Karl; 19-08-21 text; bild Karl XII galär; 19-08-20 bild Karolinska gravkoret; bild strid Danmark-Norge; 19-08-19 bild karoliner; bild monumentet; 19-08-16 bild karta; 19-06-04 bild galär; bild fältläger; 19-08-13 bild karolinerna skjuter. Denna artikel publicerades första gången den 2019-08-11 kl. 19:50 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att kompletteras med text och ännu flera bilder.


Image Battle of Stäket
Klicka på bilder så förstoras de.
Trevligt att även här kunna bidra genom att 
jag bär mina egna 1700-tals dräkter.
Inledning. Slaget vid Stäket, egentligen Baggensstäket, den 13 augusti 1719. Ryssarna försökte invadera eller åtminstone härja. Svenskarna lyckades återta kontrollen i området och Stockholms södra infart. (Enligt amorism finns rättfärdiga konflikter respektive orättfärdiga konflikter. Amorism har unika och viktiga definitioner av begreppen rättfärdighet, egoism och gruppegoism. Sådant är viktigt för att bättre bedöma konflikter och för att bättre förstå olika människors attityder. Enligt amorism är det aldrig det mest rättfärdiga att skada någon. Men ibland måste man skada om man vill försvara liv eller annat. De nämnda amoristiska definitionerna sammanfattas kortfattat i amoristiska trosbekännelsen; för djupare förståelse anbefalls de länkade artiklarna u denna artikel eller helst boken Amorism (stöd oss ekonomiskt till utgåva 2 som blir ännu bättre). Varje människa får rannsaka sig själv. Sådana bedömningar är viktiga, men inte självklara. Andra individer, andra läror, andra partier, andra religioner och andra kulturer än amorism har andra definitioner och andra bedömningar av gott och ont, rättfärdighet, synd etc.. Bedömningar om sådant (gott och ont etc.) påverkar varje samhälle mycket.) Min privata tro: jag är glad för att våra svenska förfäder och deras vänner lyckades försvara Sverige och vår frihet. Många håller med mig om det. Det var trevligt att möta finska, estniska, norska och ryska vänner nu i fredstid.

“Planeten” Ceres och relationer i rymden

Bättrad den 2019-08-29 kl. 13:30 bildtext; 2015-03-06 Stars’ Peace instead of Star Wars. Denna artikel publicerades första gången den 2015-03-06 kl. 12:15 på www.amorism.cc.


DSC00495 (1) komprimerad Astronaut Christer Fuglesang   Fredrik Vesterberg i universum (1) med amorism
Christer Fuglesang och jag. Jag berättade
kortfattat om amorism. Jag vet inte om
han tagit sig tid att förstå mera
om amorism.

Artikeln avses att utvecklas. Att skriva goda artiklar kräver tid, arbete, kunskaper och resurser. Artiklarna är unika, de har även ny filosofi/verklighetsbild som grund. Jag behöver ditt stöd, se länk i artikeln! (Gillar du den nu så kanske den gillas ännu mera senare.) Bilder på denna hemsida visas och förklaras ibland på Amoristernas möten. Välkommen! Möten mellan varelser, grupper och civilisationer är inte alltid lätt. Min erfarenhet av jordiska varelser, alltså människor och djur, ofta är egoister eller gruppegoister; amorism avslöjar att sådana begrepp är svårare än vad många förstår och att andra förklaringar än amorism ofta är otydliga eller otillräckliga. De flesta är inte helhjärtade amorister. Det främsta problemet är att många inte ens vet vad välvilja är, eller att många böcker har inte tillräcklig förståelse för begreppet. Inte heller kändisar i tv, radio och tidningar brukar ens använda ordet. En orsak till ordets ovanlighet kan vara de otydliga definitioner som finns utanför amorism. Den otillräckliga och röriga terminologin som finns utanför amorism gäller även begreppet kärlek. Äkta kärlek är det viktigaste begrepp som har missats av pre-amoristisk psykologi och pre-amoristisk filosofi. Mänskligheten förlorar oerhört mycket på det.  Jag ser oerhört många onödiga och icke-optimala konflikter och även kärlekslöshet. Orsaken är att filosofi kan vara svårt. Därför arbetar jag ideellt för amorism och gör reklam för amorism. Bra förklaringar skapas nämligen inte hur lätt som helst. Därför har jag skapat filosofin och läran amorism som definierar vad välvilja, kärlek, total välvilja, vänskap, barmhärtighet, rättfärdighet och många andra begrepp är. Jag har även skrivit boken Amorism som handlar om sådant. Amorism förklarar även i boken och i trosbekännelsen att välviljan eller kärleksdriftens utformning är en av varje varelses viktigaste kännetecken och egenskaper. Amoristiska kunskaper är bra för att förstå olika sorters relationer och olika sorters konflikter

Amoristiska visionen

Bättrad den 19-04-06 kl. 15:03 Inledning; 19-01-02 terminologi; 18-11-19 inte lika värde; 18-11-06 heliga dygder. Denna artikel publicerades första gången den 2018-10-01 kl. 08:33 på www.amorism.cc.

Boken Amorism
Amorism® (läran) bygger på min viktigaste vision om godhet, nämligen: den amoristiska visionen. Vi amorister tror att visionen är den bästa grunden i god etik, god politik och goda samhällen. Vi menar alltså att amorism även är bästa grunden för god användning av vetenskap och teknik. Vi tror att mänskligheten och världen behöver mera amorism. Visionen är grunden i läran. Amorism (läran) är inte politik. Ty amorism är främst utbildning, nämligen kravlös utbildning om amorism, den nya filosofin. Traditionell filosofi är otillräcklig (eller inte tillräckligt tydlig för att beskriva visionen och världen. Läran avslöjar illusioner som är vanliga. (Indicium för otillräckligheten visas i artikeln Kapitulation...) Därför har några nya begrepp skapats i läran. Läran innefattar definitioner av många viktiga filosofiska och psykologiska begrepp. Läran har upptagit, men ibland även reformerat flera viktiga och traditionella begrepp inom filosofi och psykologi. Dessa definitioner kan vara viktiga. Ty somliga begrepp har andra betydelser som används av andra filosofer. (Vissa av våra definitioner är bättre än andras definitioner; i synnerhet för att förklara amorism.) Många begrepp är inte självklaraDet är illusion att tro att begrepp som välvilja kärlek, lycka, gott, ont m.fl. är självklara. Många begrepp är istället flertydiga. Flertydigheten gör att missförstånd lätt uppstår. Ny terminologi/lära är nödvändigt för att motverka missförstånd. Terminologi handlar om att förbättra definitioner och ta avstånd från olämpliga definitioner och illusioner. Sålunda har amorism skapat bättre och unika definitioner av kärlek, snällhet, vänskap, konflikt m.fl. begrepp. Amorism har utvecklat denna nya terminologi för att människor ska förstå sig själva och varandra bättre och för att vi och alla i världen ska bli bättre, om möjligtAmoristisk terminologi är under utveckling. Ekonomiskt stöd behövs! Terminologin gör att missförstånd i psykologi och filosofi undviks, även utanför amorism. Enastående med amorism är att det viktiga begreppet välvilja definieras och betonas. Tyvärr är begreppet välvilja försummat av filosofi, psykologi, andra kyrkor och andra religioner. Amorism förklarar även varför välvilja och kärlek oftast är viktigare än eller minst lika viktigt som snällhet och vänskap. 

Artighet

Bättrad den 2019-07-17 kl. 09:1619-07-04 modern vidskepelse; 19-07-02 visionen; 19-06-30 lämplig respektive olämplig artighet; konfliktbedömning; tacksamhet. Därför bryts mänskliga rättigheter. Denna artikel publicerades första gången den 2019-06-25 kl. 21:15 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas

Kopia av del av artikel på 
www.kollega.se som tillhör 
fackföreningen Unionen. 
Artikeln säger det som 
amorism har sagt i många år, 
nämligen att rätt utbildning 
om rätt begrepp (t.ex. 
om artighet) fungerar och 
lönar sig. Stöd Fredrik och 
amorism. Då får världen ännu 
flera goda idéer. Utbildning 
och samtal om sådana viktiga 
begrepp är två av amorismens 
sakrament.
Enligt SVT-programmet Rapport den 2019-06-26 och www.kollega.se den 2019-01-21 säger forskare på Karolinska institutet att artighet eller hövlighet (mellan kolleger och kunder) kan minska sjukskrivningar med hela 38 %, se bild. Forskarna säger säger sig vara "inspirerade av kanadensisk studie". Jag tillägger: även andra referenser än dessa finns, t.ex. när artighet eller hövlighet har förkunnats eller krävts (för att motverka konflikter i skolor) så har bråk minskat och troligen även orsakat andra förbättringar. Artighet och hövlighet är synonymer enligt läran amorism®. Enligt amorism är respekt grunden i artighet. Artighet (hövlighet) är en av de amoristiska dygderna, nämligen avancerad sorts respekt.