Gud och Treenigheten

Bättrad den 18-12-19 amorism är inspirerad; 17-11-14 fiktiv Gud, verklig Gud; 17-08-24 amoristiska Gudsbeviset. Denna artikel publicerades första gången den 16-10-14 kl. 10:07 på WWW.AMORISM.CC.

Amorism är en lära och filosofi som inte bygger på förklaringar om Gud (referens 1 trosbekännelse, 2 boken Amorism). Ty amorism är en självständig filosofi. Man kan alltså vara ateist och amorist. Amorism är en filosofi/lära som har förklaringar/idéer/tro om: godhet, ondska, välvilja, kärlek och rättfärdighet. Amorism tror tills vidare att dessa idéer är universella; alltså gäller för alla varelser: djur, människor (och rymdvarelser, änglar, gud och djävulen; om de finns). Sådan filosofi gäller oavsett om Gud finns. Men 
amorism är öppen för vissa idéer om Gud. Amorism menar även att det är svårt att veta Guds vilja. Amorism ger inga garantier om liv efter detta; amorism varnar för bestämda uttalanden om sådant. Amorism varnar för att tal om välvilja, kärlek, Gud, Guds vilja ofta missförstås och missbrukas. Amorism är en ny och viktig filosofi och utbildning som har bättre förklaringar än (många) andra filosofer och samfund.

Amorism är tills vidare öppen för att Gud kan beskrivas som universums skapare och den godaste och mest rättfärdige personen, alltså totalt välvillig; alltså att även Gud är helhjärtad amorist. Vi tror att amorism (total välvilja och amoristisk dygdighet) är samma som att vara Gudomlig kärlek, även om vi inte är världens starkaste varelser. Vi, alltså amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism menar tills vidare att detta är trovärdigare än att Gud endast är fiktion. Det amoristiska "Gudsbeviset" är att det verkar finnas väldigt många goda möjligheter för alla varelser, om välvilja främjas. Obs., läs i trosbekännelsen om definitionerna av välvilja, total välvilja och rättfärdighet. Vi kräver inte att någon tror på detta om Gud. Även trosbekännelsen nämner att amorister inte måste tro på Gud och övernaturlighet.

Amorism är inspirerad av Jesus, nämligen av att vi kan (eller bör) älska alla, alltså Gud, vår nästa och våra fiender. Detta gjorde att jag förstod att ny definition av kärlek behövs och är logiskt, nämligen den amoristiska definitionen. Vi har grundat samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism år 2012 för att förvalta den nya läran och de nya definitionerna. Obs., amorism är inte beroende av förklaringar om universums ursprung, Gud, Jesus, Bibeln, kristendom, andra skrifter och läror. Ty amorism är en ny lära.

Om det vetenskapligt och trovärdigt bevisas att universum inte har skapats av någon sådan person/Gud så kommer vi istället hävda att Gud troligen endast är fiktion. Men vi kan ändå be till Gud eftersom det kan ha god meditativ effekt. Om flera vore amorister så skulle denna totala välvilja, alltså amoristiska och Gudomliga välvilja kunna förverkligas ännu mera. Ty utbildning om välvilja, kärlek och andra amoristiska dygder är viktigt; de nämns i trosbekännelsen. Men amorism kräver inte att någon är helhjärtad amorist. Det är viktigt att vara ärlig. Amorism är öppen för idén att Gud även kan betraktas som treenighet, läs boken Amorism (referens 2). Amorism har en egen treenighetslära. Den är logisk. Amorism betonar att Gud inte är fullkomlig i alla aspekter. Det som står i denna artikel och i trosbekännelsen förklaras i den epokgörande och viktiga boken Amorism (referens 2). 

Det man måste tro på för att vara amorist framgår av trosbekännelsen. 

Jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism® och Amoristerna

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc: Här förklaras amorism


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.