Amorist-certifikat

Bättrad den 17-07-11 kl. 10:17 yttrandefrihet hindras; 17-07-10 orättfärdig diskriminering. Denna artikel publicerades första gången den 17-01-28 kl. 10:00 på WWW.AMORISM.CC.


Ett föredrag om artikelns tema hölls hos Amoristerna i januari år 2017. 

Detta är mina privata idéer. Man måste alltså inte instämma i dem för att vara amorist.


This article can be translated to 
several languages. Support amorism. 
Then the book and the texts
will be translated.
I amorism® (läran) har ca 15 viktiga dygder samlats och förklarats. Med amorismens förklaringar av dygderna så kan även annat viktigt i samhällen förklaras. T.ex. hur människor är och hur människor samvarar och samarbetar. Jag tror att det är viktigt att utbilda om lärans förklaringar av dessa dygder. Amorism menar att den främsta dygden är total välviljaF.ö. Välvilja nämns alltför sällan i världen. Total välvilja kallas även för amorism. Denna artikel förklarar vad välvilja är, länk: Välvilja. Total välvilja är: Total välvilja. Dygderna uppräknas i trosbekännelsen. Dygderna förklaras i boken Amorism. Andra viktiga amoristiska dygder är t.ex. kärlek, sanning, nåd, förlåtelse, vetenskaplighet och yttrandefrihet. Man måst inte instämma i mina privata idéer för att vara amorist. Amorism är en så gott som opolitisk lära, så opolitisk som någon lära kan vara. Amorism fungerar genom god utbildning.

Bild på boken Amorism.
Nuförtiden använder svenska myndigheter demokrati eller "demokrati" som kriterium ("helig" princip) för att föreningar, partier,  församlingar, religioner ska få offentliga bidrag. Man skulle kunna säga att de som anses vara demokratiska har demokrati-certifikat. Men jag är kritisk till att låta demokratiska och "demokratiska" föreningar få förtrycka t.ex. yttrandefrihet och andra heliga amoristiska principer/dygder alltför mycket. Det är mycket vanligt att yttrandefrihet hindras av individer, föreningar och företag. Även många demokrater och "demokrater" hindrar det. Jag förstår att somliga verksamheter inte kan ha stor yttrandefrihet. 

Jag menar att förenings-bidrag inte bör ges till föreningar där alla medlemmar inte tillåts yttra sig offentligt. Ge alltså inte offentliga bidrag till dem som inte tillåter artig yttrandefrihet. (Amorism definierar vad artighet och yttrandefrihet är. Offentliga bidrag betyder bidrag som ges av t.ex. stat och kommuner.) Jag menar alltså att alla medlemmar bör få yttra sig artigt; inte enbart somliga medlemmar. När somliga medlemmar som yttra sig artigt stoppas så råder inte artig yttrandefrihet; istället råder orättfärdig diskriminering. (Amorism definierar vad rättfärdighet och orättfärdighet är.) Viktig fråga: hur mycket ska demokrati få (fortsätta att) förtrycka amorismens heliga principer som t.ex. yttrandefrihet? Jag föreslår att amorismens principer (åtminstone yttrandefrihet och artighet) bör vara grund för offentliga bidrag; istället för rättfärdighet, rättvisa, demokrati eller "demokrati". Alla amoristiska dygder, även yttrandefrihet och artighet beskrivs t.ex. i boken Amorism.

Amorism (läran och välviljan) är bästa grunden för lycka och god samvaro, god fred, god politik, gott samhälle och god vetenskap. Begreppet godhet beskrivs i olika perspektiv i boken Amorism. Amorism kan förbättra mycket i världen. Men amorism kan förstås inte ordna allt. Ödmjukhet är en amoristisk dygd som bör nämnas här; den förklaras på viktigt sätt av amorism. Tips: För att jag ska ha förtroende för någon/ något så är ett viktigt krav att det hos någon/ något är möjligt att artigt utbilda om amorism och dess förklaringar av dygderna. Och att man artigt får visa att man gillar amorism. Detta är ett krav/kriterium när jag värderar människor, föreningar, skolor, partier, företag, religioner och kyrkor. Artighet är en amoristisk dygd; den förklaras på viktigt sätt av amorism och boken Amorism. Amorism förklarar även vad som behövs för att upprätthålla och främja yttrandefrihet, sanning, vetenskaplighet och artighet. 


Sammanfattning av artikeln

Yttrandefrihet för amorism är viktigt. Mänskligheten behöver det. Jag menar att de som tillåter detta bör kunna få amorist-certifikat. Alltså erhålla godkännande som tillräckligt goda. Certifiering betyder processen att ge certifikat. (Jag amorist-certifierar inofficiellt sedan år 2012 då samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism grundades.)


Länkar till besläktade artiklar

Rättfärdighet

Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar 

på www.amorism.cc: 

Här förklaras amorism

 
Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

1 kommentar:

  1. Mycket viktig artikel! Tyvärr får alltför många personer, föreningar och grupper trots att de i själva verket hindrar ärlighet, civilisation, yttrandefrihet och äkta demokrati. Allmänheten och myndigheter verkar inte tillräckligt förstå vad gott samhälle och demokrati är. De borde lära sig om sådant av Amorism och www.amorism.cc!

    SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.