Likhetsfundamentalism

Bättrad den 2023-10-10 kl. 15:33 egoism och gruppegoism; 21-03-17 länk om människovärde; 21-03-16 kärleksfullt och sanningsenligt; rätt definitioner är viktiga; inte utopi och inte dystopi. Denna artikel skapades första gången den 2017-12-03 kl. 12:15 på www.amorism.cc.

Jpg. Likhetsfundamentalism
Boken Amorism avslöjar
likhetsfundamentalism
och erbjuder alternativ.
Likhetsfundamentalism är ett ord för idéer som att "alla har lika värde" eller "alla bör vara lika" och att de vidhåller detta övertygat (eller på fundamentalistiskt sätt). Likhetsfundamentalism kan alternativt betyda att orubbligt hävda eller överdriva att alla eller specifika varelser, läror eller religioner är lika. Alternativt att överdriva likhet på ologiskt och ovetenskapligt sätt. Somliga människor mer eller mindre helgar likhetsfundamentalism, även om de inte inser att de själva är likhetsfundamentalister. Begreppet förklarades i utgåva 1 av boken Amorism år 2016. (Begreppet är en kombination av begreppen likhets~fundamentalism.) Amorism bygger inte på likhetsfundamentalism. Boken och amorism (läran) varnar för missförstånd, oordning och onödiga problem som likhetsfundamentalism och andra illusioner kan innebära. Men amorism är inte i strid mot begreppet som likhetsfundamentalism, demokrati och andra idéer. Amorism bygger istället på amoristiska visionen om total välvilja. Amorism och total välvilja till alla bygger inte på likhetsfundamentalism. Ty amorism menar att somlig egoism och somlig gruppegoism är rättfärdig. Amorism menar även att visst självförsvar kan vara rättfärdigt.

Många människor är likhetsfundamentalister. Orsaker är t.ex. för att: "förenkla" tänkandet; eller av illusion (lura sig själva och/eller andra); för att göra sig populära hos andra människor; för att verka intelligent, att ha något att säga, alltså besserwisserEller för att trösta sig själva. Eller för att försöka rättfärdiga sina egen hänsynslöshet, alltså en sorts orättfärdig självrättfärdighet. Likhetsfundamentalister säger 'alla människor har lika värde' eller 'alla människor har lika värdighet'. Men sanningen är istället att varje människa är mera eller mindre egoist (och gruppegoist) och diskriminerar flera miljarder människor dagligen; (flera av dessa begrepp är inte självklara; därför förvaltar amorism specifika definitioner). Somliga bestämmer över andra. Somliga har högre lön. Somliga blir straffade. Människor är oartiga, likgiltiga, hälsar inte eller ibland idkar de t.o.m. konflikter. Somliga människor är giriga eller t.o.m. oartiga, elaka, avundsjuka eller svartsjuka. Somliga är så oärliga att de inte ens erkänner sådant. Det här nämnda avslöjar att likhetsfundamentalism är hyckleri och vidskepelse som gör att människor förnekar sin egen delaktighet i svagheter, orättvisor och i orättfärdigheter. Likhetsfundamentalistiska lögner försvårar ärlighet och hantering av konflikter och orättvisor. Amorism menar att hyckleriet bör avslöjas, men kärleksfullt och sanningsenligt, realistiskt. Amorism bygger inte på illusioner. Amorism bygger istället på verkligheten och att varje människa har mera eller mindre av några dygder. Olikheter och diskrimineringen som nämnts här ovanför är troligen omöjlig att helt avskaffa. Det kan tyvärr vara olämpligt ibland att avskaffa den eftersom vi är olika. Vid ärlig granskning framstår idén om 'alla lika' som en utopisk eller dystopisk vision. Amorism menar att det bästa sättet att hantera svagheter och olikheter är att förkunna amoristiska visionen om total välvilja till alla människor (varelser); och att förklara att denna välvilja är möjlig och att denna välvilja t.o.m. är av nåd till alla. Amoristiska visionen är inte utopi och inte dystopi. Ty den är förverkligad i varje äkta rättfärdig människa och varelse. Amorism menar att kännetecknet på rättfärdighet är att ha sådan total välvilja som vi kallar amorism. Rätt definitioner av välvilja etc. är viktiga för att förstå detta. Amoristerna, kyrkan för amorism förvaltar definitioner så att detta förstås. Trosbekännelsen vägleder.

Amorism menar att olikheter ofta innebär rikedom. Amorism föreslår kravlöst att mänskligheten bör förvalta denna rikedom kärleksfullt, helst amoristiskt, alltså dygdigt, åtminstone totalt välvilligt. Det är vad amorism menar med rättfärdighet.

Amorism är inte beroende av förklaringar om Gud. Men amorism har även en teologi. Vi tror att Gud kan finnas och att han är helhjärtad amorist.

En annan artikel om a) människovärde, b) variabelt människovärde och c) negativt människovärde finns i artikeln Lika värde och lika värdighet, eller?. Min kommentar: älska varandra, åtminstone påminn varandra emellanåt om total välvilja (amoristisk definition och de övriga dygderna som finns i trosbekännelsen).

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.