Likhetsfundamentalism

Bättrad den 2020-03-25. Denna artikel skapades första gången den 2017-12-03 kl. 12:15 på www.amorism.cc.

Artikeln avses att utvecklas.

Boken Amorism
Likhetsfundamentalism är ett ord för idéer som att "alla har lika värde" och att de vidhåller detta övertygat (eller på fundamentalistiskt sätt). Likhetsfundamentalism kan alternativt betyda att orubbligt hävda eller överdriva att alla eller specifika varelser, läror eller religioner är lika. Alternativt att överdriva likhet på ologiskt och ovetenskapligt sätt. Somliga människor mer eller mindre helgar likhetsfundamentalism, även om de inte inser att de själva är likhetsfundamentalister. Begreppet förklarades i utgåva 1 av boken Amorism år 2016. (Begreppet är en kombination av begreppen likhet-s-fundamentalism.) Amorism bygger inte på likhetsfundamentalism. Boken varnar för missförstånd, oordning och onödiga problem som likhetsfundamentalism och andra illusioner kan innebära. Men amorism är inte i strid mot begreppet som likhetsfundamentalism, demokrati och andra idéer. Amorism bygger istället på amoristiska visionen om total välvilja.

Många människor är likhetsfundamentalister. Orsaker är t.ex. för att: "förenkla" tänkandet; eller av illusion (lura sig själva och/eller andra); för att göra sig populära hos andra människor; För att verka intelligent, att ha något att säga, alltså besserwisser. Eller för att trösta sig själva.


Symbol för amorism®
och Amoristerna.

Referenser och Länkar till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism. Listan över länkarna:
Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på texten "Kommentera som:" och välj om du vill publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.