Artighet

Bättrad den 2021-05-05 Svenska Akademien; 2019-07-04 modern vidskepelse; 19-07-02 visionen; 19-06-30 lämplig respektive olämplig artighet; konfliktbedömning; tacksamhet. Därför bryts mänskliga rättigheter. Denna artikel publicerades första gången den 2019-06-25 kl. 21:15 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas

Kopia av del av artikel på 
www.kollega.se som tillhör 
fackföreningen Unionen. 
Artikeln säger det som 
amorism har sagt i många år, 
nämligen att rätt utbildning 
om rätt begrepp (t.ex. 
om artighet) fungerar och 
lönar sig. Stöd Fredrik och 
amorism. Då får världen ännu 
flera goda idéer. Utbildning 
och samtal om sådana viktiga 
begrepp är två av amorismens 
sakrament.
Enligt SVT-programmet Rapport den 2019-06-26 och www.kollega.se den 2019-01-21 säger forskare på Karolinska institutet att artighet eller hövlighet (mellan kolleger och kunder) kan minska sjukskrivningar med hela 38 %, se bild. Forskarna säger säger sig vara "inspirerade av kanadensisk studie". Jag tillägger: även andra referenser än dessa finns, t.ex. när artighet eller hövlighet har förkunnats eller krävts (för att motverka konflikter i skolor) så har bråk minskat och troligen även orsakat andra förbättringar. Artighet och hövlighet är synonymer enligt läran amorism®. Enligt amorism är respekt grunden i artighet. Artighet (hövlighet) är en av de amoristiska dygderna, nämligen avancerad sorts respekt.
Men enligt amorism (läran) kan amorism (total välvilja) ytterligare öka mänsklighetens kapacitet och dessutom öka godheten mera än enbart artighet. Amorism menar även: "Artighet och respekt är helst äkta kärlek, eller åtminstone imiterad kärlek. (Hellre imiterad kärlek än ingen kärlek.)" För att förstå detta citat, läs artikeln om amoristisk definition av kärlek. Amorism menar: för att skapa den bästa samvaron så räcker det inte med att främst eller enbart helga/prioritera artighet (och regler); läs om detta nedan i denna artikel.


Definition av artig enligt Svenska Akademiens
bok Svenska Ordbok.
Bekräftelsen
 
i massmedia av idén om artighet är ytterligare seger för amorism (som grundades år 2012), (men "otack är ofta världens" lön, se nederst). Ty som sagt, amorism (läran) helgar och definierar artighet. Artighet är en dygd enligt amorism. Artighet och de andra dygderna står därför i flera amoristiska trosbekännelser. Och definieras i boken Amorism (år 2016). Enligt amorism (läran) är välvilja, (åtminstone total välvilja) heligare eller ofta ännu viktigare än artighet. Ty det är inte alltid lämpligt att vara artig. Enligt amorism idkar alla varelser konflikter. Det kan även vara viktigt att bedöma konflikter. Olika människor och olika kulturer kan ha olika idéer om konfliktbedömning, t.ex. om vilka konflikter som är acceptabla. Amorism utbildar om sådant; och om att det ibland kan vara svårt att förstå vad som är viktigast för dig, samhälle eller världen. Och om det svåra i politik. Och om det svåra i att stifta lagar och grundlagar. Sådant är viktigt, men inte självklart. Det är illusion att tro att sådant är självklart. Dåliga beslut om sådant drabbar dig och andra. Läs gärna om hur amorism föreslår att konflikter kan bedömas: "acceptabla" eller rättfärdiga respektive "oacceptabla" eller orättfärdigaObs., amorism (läran) kräver inget. Amorism är nämligen främst viktig/helig utbildning till världen och mänskligheten. Detta är viktigt. Amorism informerar om att du och alla stater ofta bryter (och ofta måste bryta) mot en (eller flera) av t.ex. FN's mänskliga rättigheter; även om du inte har blivit utbildad om det förrän nu. Ty det är omöjligt att helt uppfylla somliga idéer. Det är illusion och vidskepelse att tro att FN's mänskliga rättigheter (och större lagsamlingar) inte innehåller motsägelser. Många människor förstår inte att annan god inspiration (helst amorism) är viktig för att skapa och bevara godare samhällen. Många har alltså vidskeplig eller åtminstone naiv tro på de mänskliga rättigheterna och på lagar. Men det skapar kaos och ofta även lögner och hyckleri. Orsaken är att icke-amorister inte ger någon eller ingen tillräckligt bra ledning om när kan vara moraliskt acceptabelt att bryta mot sådant. Begrepp som godhet, kärlek, (Gud, Jesus och Bibeln) är otydliga eller otillräckliga om de inte förklaras bättre än hittills. Amorism (läran) behövs för sådan filosofisk uppgift. Dessutom, amorism lär andra filosofer och psykologer om vad äkta kärlek är och vad kärlek inte är. Det pre-amoristiska är otillräckligt. Psykologi innebär inte moral. Vi helhjärtade amorister tror att amorism troligen är den bästa grunden för god moral. Jag har inte hittat någon bättre grund att förkunna. Fördelen med amorism är att amorism kan förklaras logiskt och filosofiskt och att amorism är tydligare än mystik. 

Vilka konflikter tycker du är acceptabla? En annan fråga är: Är: 1. amorism ett bra eller ett av de viktigaste komplementen till förklaringar av det ovanstående? Bör amorism gynnas (eller helgas) ungefär lika mycket som eller mera än: 2. FN's rättigheter ? 3. Hur mycket liberalism eller egoism bör accepteras? 4. Bör några andra ledare och/eller kulturer och/eller gudar gynnas (eller helgas)? 

Mitt och amorismens svar på de ovanstående frågorna är att amorism (välviljan och läran) ofta är bland det viktigaste som man kan utbilda om. Amorism bygger på den amoristiska visionen; [inte på illusionen om allas lika värde; inte på att demokrati alltid är det viktigaste; inte på att det är lätt (eller möjligt) att veta vad Gud vill]. Enligt boken Amorism kan amorism och rättfärdighet öka mänsklighetens lycka, effektivitet, godhet och hållbarhet ytterligare (mera än 100 % långsiktigt). Amorism har även nya och unika definitioner av begrepp som rättfärdighet, last och synd. Dessa begrepp kan användas för bedömning av konflikter. Stöd mig Fredrik Vesterberg och Amoristerna och vår kommande utgåva 2 av boken Amorism som förklarar ännu bättre; för dig, för forskare,  filosofer, författare och allmänheten.

Otacksamhet är en sorts oartighet. Amorism förklarar även varför otacksamhet tyvärr ofta är "världens lön", även i massmedia, forskning och vetenskap. Otacksamhet hämmar mänskligheten mycket och skadligt; amorism förklarar mera om detta. T.ex. att otacksamhet kan vara tecken på orättfärdighet. Läs gärna om den stora betydelsen av tacksamhet i filosofi och vetenskap; och de grava konsekvenserna av otacksamhet och annan orättfärdighet. Stöd vår grupp som arbetar för utbildning om det ovanstående och annat i amorism, den (nya och unika) läran/ filosofin.

En annan artikel förklarar mera om amorism och artighet, vänskap, fred.


Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

1 kommentar:

  1. Viktigt budskap som borde spridas och praktiseras mera så får flera bättre liv och livskvalitet. Börja snarast utbilda om amorism. Ty du Fredrik och amorism främjar artighet, välvilja, kärlek och amoristisk välvilja. Jag förstår att du har utrett dessa komplexa och avancerade begrepp på unikt sätt. Du är en föregångare! Jag ser fram emot nästa utgåva av boken Amorism!

    SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.