Gåvor. Hjälp Amoristerna

Amoristernas konto i banken Nordea är Plusgiro 1354559-5. 
Artikeln Gåvor och ekonomi visar lite om vår ekonomi. 
Länk: Gåvor och ekonomi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir dina kommentarer bättre och du kan spara dem.