Internationella lyckodagen

Bättrad den 2024-03-23 kl. 11:58 bild och text om pengar och lycka; kl. 15:50 total lycka. Denna artikel publicerades den 2024-03-21 kl. 08:50 på www.amorism.cc.

jpg.goldclothes
Välvilja och kärlek främjar lycka.
Essensen i den amoristiska
definitionen av kärlek är: kärlek
är att önska lycka till någon.
Denna artikel avses att utvecklas. Några av o
rden med annorlunda färg är länkar till förklaringar. Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas denna hemsida som på datorer.) Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5. 
Denna artikel beskriver lyckodagen och vårdagjämningen, vilket inte är nödvändigt i amorism, men ändå intressant.

Amorism är den första eller enda definitionen av begreppet kärlek som menar att 'kärlek är välvilja, ....' och att välvilja är att önska att någon blir 'lycklig....'; källa amoristiska trosbekännelsen. Därför kan det för amorism vara intressant att Förenta Nationerna menar att den 20/3 är internationella lyckodagen. FN beslutade den 12/7 år 2012 att den 20/3 ska vara Internationella lyckodagen. Varje dag då något speciellt prioriteras/helgas är vad amorism kallar helgdag. Ty den amoristiska definitionen av helig är att att helig är något som prioriteras och främjas; källa 
img.Internationella lyckodagen
Förenta Nationernas Flagga,
 med amoristisk text tillagd.
amoristiska trosbekännelsen. Lyckodagens kan enligt amorism ursprungligen sägas vara en FN-helg. Det visar att enligt amorism har FN religiösa aspekter. De amorister som vill får gärna fira lyckodagen. Det passar eftersom amorism är den enda förening och enda religion som: 1. helgar begreppet lycka och 2. har egna definitioner av begreppen kärlek och lycka och 3. har en trosbekännelse som är unik eftersom den definierar begreppen lycka, total lycka och kärlek. Jag och några vänner grundade i Sverige år 2012 samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism. Vi kallar total lycka för amorism. 

Utgåva 1 av boken amorism.
För övrigt, den 20/3 är även vårdagjämningen. 
Vårdagjämningen är den dag (och den tidpunkt) då dag och natt är lika långa i hela världen. Detta inträffar den 20/3 varje år. Vid andra tidpunkter är vårdagjämningen och höstdagjämningen är dag och natt olika långa. Den 20/3 är det höstdagjämning varje år på södra halvklotet. På norra halvklotet är höstdagjämningen den 22 eller 23/9 varje år. De exakta tidpunkterna och datumen för vårdagjämning och höstdagjämning är beslutade politiskt och internationellt. De har alltså inte alltid exakt med jordens förhållande till solen att göra, men ungefär. Dagens och nattens längder varierar mera ju närmare jordklotets poler som man kommer. Vid midsommar är det ljust hela tiden. Vid vintersolståndet är det mörkt hela tiden. När det är midsommar vid nordpolen är det midvinter vid sydpolen. 

jpg.guldgossen
Utgåva 1 av boken amorism publicerades år 2016. Den beskriver mycket om lycka. Även före det har jag och Amoristerna publicerat mycket om begreppen lycka och kärlek. Kommentar till bilden bredvid: Min erfarenhet är att man kan vara mycket lycklig utan guld och pengar. Men att få grundläggande behov tillfredsställda är ibland viktigt, viss mängd pengar kan hjälpa. Men man kan lära sig att vara lycklig, vilket står i min bok Amorism, välvilja kärlek lycka. Eftersom jag inte är så rik så önskas ekonomiskt stöd till min kommande bok om kärlek och lycka.

För övrigt, år 2023 fick Sverige världens första professor i lycka, nämligen Micael Dahlén. Referenser och Länkar 

Symbol för amorism® och Amoristerna.
till några (av de hundratals) andra artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.