Filma polis, ordningsvakt, väktare. Makt kan korrumpera

Bättrad den 2023-07-05 kl. 22:26 ondska; 23-07-04 Inledning; Vakna; Nahel; 23-06-27 förtydliganden; 23-06-25 olika idéer om moral, sanning, nödlögner och konflikter hos olika människor kan orsaka konflikter och missförstånd; 23-06-22 webblager; motverka lögnaktiga tjänstemäns missbruk av begreppet 'allmän ordning'; 23-06-21 lagens definition av offentlig plats; kroppskamera; 23-06-20 bild på år 2023 gällande lag för ordningsvakter; lämplighetsprövning viktigare än längre utbildning; olaglig beskyddarverksamhet; för övrigt; 23-06-07 påföljd. Denna artikel publicerades den 2023-06-07 kl. 12:12 på www.amorism.cc.

jpg.Filma polis
Bild 1. Klicka på bild så förstoras
den och du ser en del av den nuvarande
lagen. Denna lag är en mycket otydlig.
Därför denna lag bör kompletteras.
Några o
rd med annorlunda färg är länkar till förklaringar. Artikeln innehåller mina privata politiska förslag. Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida och artiklarna om amorism syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas artikeln som på datorer.)

Du och allmänheten och politiker bör vakna! Mitt lagförslag: Stärk och skydda rätten att kolla dåliga makthavare! Återupprätta därigenom förtroende för rättsväsende och samhälle.

Bakgrund: Oerhört många oskyldiga människor blir ofredade och anklagade på grund av vakters lögner, osanningar eller felaktiga ingripanden. (Jag beskriver här inte dörrvakter och hur de diskriminerar inpasserande.) Jag har varit med om följande några gånger, nämligen att vakter kommer fram till mig. Då har de flesta (90 %) av vakters ingripanden mot mig kännetecknas av felaktigheter som grundlösa anklagelser eller vakters brott mot Lag om ordningsvakter (bild 2): 'främst tillrättavisa, inte främst gripa, avvisa etc.'. Ni läsare kan själva kolla/bekräfta detta genom att fråga människor som har blivit avvisade, angripna etc. av vakter. Många av de rapporterade 'goda' ingripandena som samhälle och företag betalar bygger på tjänstemäns osanningar, lagbrott och otydliga lagar. (Jag drabbades senast den 2023-06-06 av de nämnda problemen.) Lögner gör även att många verkliga brottslingar inte grips. Stoppa korruption och flummighet! [Ett av många redan publicerade exempel på tjänstemäns lögner är Nahel som troligen mördades av en polis i Frankrike den 29/6 år 2023. Tack vare en film video (med ljud) avslöjades polisens lögn om sitt uppsåt. Nog om det. Ty denna artikel beskriver generella problem, inte enskilda fall.]

Sanning, vetenskaplighet, ordning, artighet och rättfärdighet är amoristiska dygder. Därför finns denna artikel på denna hemsida. Men amorism är inte politik. Därför måste amorister inte instämma i denna artikel. 

Denna artikel visar mina förslag till kompletteringar av den i Sveriges riksdag föreslagna lagändringen om ordningsvakter som sägs börja gälla den 2024-01-01. Faran med Riksdagens lagförslag är att mer makt ges till lögnaktiga och olämpliga tjänstemän. Stopp, ge inte mera makt till kriminella, orättfärdiga, 'ljusskygga' och inkompetenta tjänstemän!

Det är lagligt att dokumentera tjänstemän på offentlig plats med bild, film och ljud; bild 1 och 3 visar dessa lagar. Med tjänstemän avses här vakter, väktare, ordningsvakter och poliser. Men lagen bör kompletteras med följande fyra förslag för att motverka det som är alltför vanligt, nämligen: maktmissbruk, lögner, galenskaper, ondska/elakhet och okunskap hos tjänstemän. Detta bör åstadkommas genom krav på bättre dokumentation; tjänstemän ska inte få hindra att alla som vill får dokumentera. Använd gärna liten s.k. kroppskamera som du bär på dig. Länka den gärna direkt till lagring på säkert ställe t.ex. webblager. Detta är ett skydd av dokumentation och bevismaterial om någon (tjänsteman eller annan kriminell) stjäl kameran.

jpg.lag om ordningsvakter
Bild 2. Kort utdrag ur gällande
lag om ordningsvakter år 2023.
Några av mina kommentarer
är i rött.
Lag om 1) stärkt rätt till dokumentation, fotografering, filmning och ljudupptagning på offentlig plats. Utred nämligen om det bör bli 2) straffbart att tvinga (fasthålla, frihetsberöva, gripa eller visitera) människor om sådana tvång inte filmas. 3) Den obligatoriska dokumentationen (filmen) ska även dokumentera vad tjänstemännen beskyller den misstänkte/ anklagade/ skyldige eller oskyldige för. Tjänstemän måste tillräckligt tydligt uttala anklagelsen, så tydligt att den kan dokumenteras. 4) Inför straff för personer och tjänstemän som hindrar allmänheten (oskyldiga, misstänkta respektive skyldiga) att fotografera, göra ljudupptagningar och filma ingripanden på offentlig plats om dokumentation inte stör allmän ordning. 5) Begreppet 'stör allmän ordning' missbrukas ofta av lögnaktiga tjänstemän. Därför bör lagen kompletteras med att: de som dokumenterar ingripanden bör få stå nära tjänstemän och deras offer om de som dokumenterar inte fysiskt blockerar tjänstemännens utrymningsväg. Om någon blockerar tjänstemännens utrymningsväg ska de först tillrättavisas verbalt och anvisas plats i dokumenterbar närhet var de kan stå istället. Även sådana tillrättavisanden ska förstås få filmas. (Detta förfarande är normalt och mycket enkelt för normalbegåvade, civiliserade människor, även dito tjänstemän.) Dessutom: tjänstemän får inte ta filmkamera, ljudinspelare eller kamera från de som dokumenterat. (Dokumentationen får inte publiceras om den som blir berörd inte tillåter det skriftligen med bevittnad namnteckning.)

[Avsikten med denna artikel är inte främst att föreslå straff, påföljd. Det viktigaste är att det blir något straff, påföljd. Förslag till straff: den som hindrar nämnd dokumentation straffas med fängelse en vecka och skadestånd (x antal dagsböter) som ersättning till drabbade.]

För övrigt, varning för att ge extra belöningar till myndighetspersoner för deras ingripanden. Ty sådant kan främja lögner och andra oegentligheter hos tjänstemän som nämnts ovanför. Därför bör somliga tjänstemän endast ha timlön eller fast lön. Varning, somliga tjänstemän är olämpliga att arbeta som tjänstemän, nämligen psykopater och andra orättfärdiga människor. De drar skam över rättsväsende och samhälle genom sin större benägenhet att ljuga. Även somliga autism-spektrum-diagnoser är olämpliga i vissa yrken. 

Bild 3. Rättsväsendets definition
av offentlig plats. Du får alltså
filma tjänstemän på krogar och
andra offentliga platser.
Försvara rätten
att filma där! 
Ytterligare ett kriminellt och vanligt problem är a) s.k. olaglig beskyddarverksamhet. Det är att någon oärlig människa (oärlig vakt, bolag, grupp etc.) ljuger eller skadar för att skapa 'behov' av skydd som den lurade eller skadade sedan betalar 'vakten' för att skyddas. Olaglig beskyddarverksamhet är ett dokumenterat sätt för oärliga vakter att tjäna pengar. Varning för något som är mycket vanligt, nämligen en b) orättfärdig sorts gruppegoism, nämligen att två eller flera tjänstemän ljuger gemensamt för att själva undvika sanning, ärlig rättslig prövning eller straff. C) Vakter som av personliga skäl ogillar någon människa kan idka otillbörlig påverkan och (på grund av oärliga sammansvärjningar) 'obevisbara' ofredanden genom kollegers lögner. I praktiken innebär sådant maktmissbruk lägre människovärde för oskyldiga och orättvist ökad makt till oärliga personer. 

Varning, alla människor, livsfilosofier och religioner har inte lika ädla och förnuftiga önskningar om sanning och välvilja till alla som amorism och god kristendom har. Många har annan syn på moral, sanning, nödlögner, konflikter, egoism och gruppegoism. Sådan moralisk mångfald innebär alltför ofta onödiga missförstånd, onödiga konflikter eller åtminstone moralisk förvirring; källa boken Amorism, välvilja kärlek lyckaAmorismens definition av orättfärdighet bör åtminstone nämnas i utbildningar av sådana tjänstemän och allmänheten. Med dessa kunskaper förstår man att orättfärdighet, psykopati, girighet och elakhet inte kan avskaffas genom längre utbildningar. Amorism förklarar istället att man bör lämplighetspröva aspiranter innan de godkänns som ledare, vakter, poliser etc.. Min första bok nämnde detta. Min kommande bok avser att förklara för dig, mänskligheten, psykologer, psykiatrer, filosofer och präster vad man ska testa. (Med amorism kan man förstå och hantera orättfärdiga människor bättre.) 

Slutsats: Lagförslaget i Riksdagen om längre utbildning är otillräckligt. Lämplighetsprövning är mycket viktigare. Skydd för fotografering, filmning, ljudupptagning behövs.


Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.


6 kommentarer:

 1. Vad har detta med amorism att göra? Vad vill du säga med detta?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sanning, vetenskaplighet, artighet och rättfärdighet är amoristiska dygder. Därför finns denna artikel på denna sida. Men amorism är inte politik. Därför måste man inte instämma i lagförslaget.

   Radera
 2. Du far ut med anklagelser om att blivigt utsatt/avvisad av vakter. Men du förklarar inte vad eller vilken orsak. Du kan ju inte bara skriva lite luddigt, något har ju föranlett ett ingripande.Det du framför är ju bara en sida av myntet,du undanhåller ju det mesta. Det blir ju inte trovärdigt det du skriver.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Artikeln och denna hemsida ägnas inte åt personangrepp. Därför beskrivs inte enskilda fall i artikeln. Artikeln beskriver istället generella (moraliska) svagheter som somliga vakter, poliser och människor har, men obs., inte alla. Artikeln beskriver problem som väldigt många oskyldiga människor drabbas av. Det är olämpligt att publicera detaljer om enskilda fall, även med tanke på förhör och förundersökningar kan störas av sådant. [Men med tanke på din kommentar nämner jag nu fallet Nahel där en polis' lögn troligen redan är så gott som bevisad med videokamera och redan är publicerad. Utan den viktiga kameran hade mördaren (polisen) troligen inte ens misstänkts och häktats. Jag gjorde alltså ett undantag för din fråga genom att nämna Nahel-fallet. Men många flera andra exempel skulle kunna publiceras. Men jag vill som sagt inte publicera sådant, i synnerhet inte här.]

   Radera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 4. Kommer Amoristerna gå med i Pride tåget i år?

  SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.