Fredrik Vesterberg

Bättrad den 2020-06-15 privat tro. Denna artikel publicerades första gången den 2018-06-26 kl. 15:00 på www.amorism.cc.

Välkommen att vara med 
på våra bilder.
 Bilden visar mig Fredrik.
Självbiografi. Jag Fredrik Vesterberg är född år 1971. Blev gymnasieingenjör i 4-årig maskinteknisk linje på Nacka Gymnasium. Därefter kompletterade jag med ett år på komvux på Åsö gymnasium för att även bli gymnasieingenjör i 4-årig kemiteknik. Började år 1995 studera till högskoleingenjör i kemi på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). (Är 95% färdig med den examen, grupp Ki95.) Har gjort mitt examensarbete på KTH på 1990-talet hos den världsberömde professorn Mattias Uhlén. [Jag hjälpte med kartläggning av DNA hos tre arter av Neisseria-bakterier. (På samma avdelning arbetade Sophia Hober. Nu är hon professor. År 2020 känd för arbetet med sitt test för immunitet mot Coronaviruset.)] Biologi och naturvetenskaper har alltid varit några av mina favoritintressen. Under studierna har mitt intresse för kultur, psykologi och religion ökat. Har hittills (till år 2020) alltid varit folkbokförd i Stockholmsområdet. Har nuförtiden förmånen att arbeta med sådant som jag tror är viktigt och intressant. 


Bild jpg Fredrik Vesterberg
Välkommen att vara med på våra bilder.
 Bilden visar mig Fredrik.
Även om amorism® är kravlös så präglas mina arbeten främst av amorism, d.v.s. av dygderna, främst total välvilja och läran om detta. Amorism innebär att mitt mål ofta är: det bästa för alla, men utan att alltför mycket ignorera mig själv och mina vänner. Men måste (som alla) tyvärr ofta prioritera, eftersom jag och amorism menar att ingen kan själv lösa världens alla problem. Amorism d.v.s. total/fullkomlig välvilja till alla är t.o.m. min religion. Jag är alltså inte avundsjuk och inte elak. Men jag kan vara bestämd och stridbar. Gillar att fotografera, filma, redigera texter och böcker. Kan även skriva poesi. Sedan ca år 2000 arbetar jag främst (och ideellt) med: filosofi, hantverk, vetenskap, religion, uppfinningar, psykologi, datorer. Jag tror att mänskligheten behöver mera än enbart naturvetenskap. Jag gillar yttrandefrihet; undantag: jag och amorism gillar inte förtal.

Bild Fredrik Vesterberg
Kostym och min bok
Grundade år 2012 samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism. Sedan dess är Amoristerna, kyrkan för amorism ett av Sveriges (då 94 st ?) registrerade trossamfund. Vid grundandet blev jag vald till högste ledare och präst i samfundet; senare även vald till biskop. Jag har skrivit och publicerat boken Amorism, välvilja kärlek lycka. Min livsfilosofi och religion är sedan dess främst amorism eftersom jag tror att amorism är den bästa filosofin. (Men är fortfarande även kristen.) Boken förklarar sådant. Amorism bygger mycket på traditionella idéer. Jag har skapat ca 90 % av de nya idéerna i amorism.

Är vän med mina föräldrar, syskon och flera goda vänner. Önskar kvinna som livskamrat. (Vänskap och kärlek är viktigare än sex. Vill helst inte ha sex utanför seriös relation. Är ofrivillig singel p.g.a. jag har alltför höga krav.) Är hetero, har alltid varit det. Är fri från smittsamma sjukdomar. Har (ännu) inga barn. Det skulle vara trevligt att ha egna barn och familj.
Jag Fredrik gillar att
klä upp mig. Här är
jag utan glasögon.

Hade i april-maj 2017 värk, nämligen "författar-arm" eller "musaxel". Är sedan januari 2018 helt botad och skrivandet fortsätter tack vare några minuters gymnastik per dag då. Transporterar ofta tillhörigheter med ryggsäck, vagn eller rollator. Rollatorn använde jag i förebyggande syfte emellanåt, alltså inte p.g.a. något handikapp. Jag vågar vara annorlunda. Har god hälsa eftersom jag sköter min diabetes väl. Jag är och har alltid varit helt mentalt frisk. Du kan nå mig genom att göra kommentar till denna artikel. Jag använder inte Facebook m.m.

Amorism är inte politik. Min privata tro har alltid varit att kärlek är viktigare än politik. Alltsedan amorism grundades år 2012 menar jag att amorism är viktigare än politik. Amorism helgar artig yttrandefrihet, inte förtal. Amorister får rösta på vad de själva vill. Min privata åsikt är även att jag är nationalist och etnopluralist; alltså att varje folk bör ha prioriterad rätt att leva i sitt eget land. Jag anser att alla partier som vill bör få samarbeta för att främja Sverige och svenska folket. Jag har varit i psykiatri någon vecka [manipulerad (lurad och hotad mot min vilja)] för många år sedan. Det berodde på lögnaktigt läkarintyg och manipulation p.g.a. en liten konflikt om att jag ville att en vän skulle övernatta med mig hos mina föräldrar en natt; och att jag ville bo oftare hos mina föräldrar. Alltsedan psykiatrins slut vann jag och får bo hos föräldrarna när jag vill. Under psykiatrin och mötena där med personal och patienter befästes min idé att mänskligheten behöver bättre förståelse för några viktiga begrepp; och att nytt samfund, ny kyrka behövdes för att förvalta dessa begrepp. Jag var aldrig fastlåst; har aldrig fått psykofarmaka och aldrig psykoterapi. Jag vill inte demonisera personalen som var ganska trevlig. De hade omotiverad rutin om "medicinering" som jag vägrade. Jag är skeptisk till dålig lagstiftning inom psykiatri som missbrukas. (Inte haft tid att engagera mig i det ämnet.) Jag tror att mänskligheten behöver amoristisk utbildning.


Denna artikel intygas av min far Olof Vesterberg professor, med. dr.

Symbol för amorism®
och Amoristerna.

Referenser och Länkar till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism. Listan över länkarna:Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

1 kommentar:

  1. Tack Lars för artikeln av min far professor och läkare Olof Vesterberg som du hittade på Wiley Online Library (WOL). Via WOL kan artiklar av min farfar Ragnar Vesterberg och min farfars far Karl Albert Vesterberg hittas. Var och en av mina tre förfäder var vetenskapsmän och akademiker på professors-nivå och laboratoriechefer med många anställda (t.ex. doktorer, civilingenjörer, laboratorieassistenter, sekreterare etc.). De har bidragit till bättre förståelse för natur och människor. De har utarbetat egna metoder för mätning av kemiska ämnen för att hjälpa jordbruk, medicin och miljö m.m.. De har även analyserat prover från natur, arbetsplatser, växter samt sjuka friska människor och djur för att hjälpa dessa.

    Via WOL finns något femtiotal av Olof’s vetenskapliga publikationer som han framforskat och skrivit själv eller med andra. Ännu flera av de ca 200 vetenskapliga publikationer som skrivits av eller i samarbete med Olof kan finnas på www.pubmed. På WOL finns även några vetenskapliga publikationer av min farfar laborator Ragnar Vesterberg och min farfars far professor Karl Albert Vesterberg. Ragnar var laborator (vilket motsvarar professor nuförtiden). Även han forskade mycket och gjorde många viktiga analyser av (giftiga) metaller. Men det var mycket som han inte hann publicera eftersom pensionering, nämligen byråkrati, försvårade finansiering (och publicering) i Sverige. Forskning och författande kräver utrustning och anställda som vill ha lön.

    Vänliga hälsningar från Fredrik och Olof Vesterberg. Vi arbetar ideellt för amorism.

    SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på texten "Kommentera som:" och välj om du vill publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.