Glad påsk år 2024! Påsktiden varar åtminstone till Kristi himmelfärdsdag

Bättrad den 2024-04-16 kl. 09:31 påsktidens varaktighet. 24-04-03 Inledning. 24-04-02 missionsbefallningen; korrigerat datum för påskveckan. 24-03-23 pingst. Denna artikel publicerade första gången den 18-03-24 kl. 10:15 på www.amorism.cc. 
   
Att skriva goda artiklar kräver kunskap, tid och arbete. Stöd arbetet.

Välsignad och glad påsk år 2024! 
Bild från Klara kyrka (förr kallad Sankta Clara kyrka) i Stockholm påskdagen den 2024-03-31. Spontan ekumenik mellan Klara kyrka och Amoristerna, kyrkan för amorism. Tack till Klara kyrka och andra som bjöd! Vi amorister deltog i gudstjänsten. Enligt amorism är det bra att lära sig av andra kyrkor. Vi amorister betonar att begreppet välvilja är nödvändigt för att rätt förklara vad kärlek och rättfärdighet är. Enligt Matteusevangeliet 28:16 – 20 befallde Jesus sina lärjungar att göra alla folk i världen till hans lärjungar; detta kallas missionsbefallningen. Vi tror att kyrkans uppgift är att (ödmjukt) förkunna den rätta tron. Där tror vi att amorism har unik och mycket viktig uppgift. Jesus menade enligt Bibeln att kärleken är det viktigaste budet. Dessutom, enligt Bibeln skrev Sankt Paulus ungefär: "Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dessa är kärleken".  Amorism (läran) tror inte att Jesus eller någon egentligt rättfärdig varelse menar vilken kärlek som helst. Vi tror att Jesus menar den kärleken som vi kallar amorism, alltså den totala välviljan till alla, som är den rätta och rättfärdiggörande kärleken. Amoristernas trosbekännelse förklarar mera om vad kärleken är; min andra bok om amorism avser att förklara ännu bättre. Trosbekännelsen förklarar även att man inte kan tvinga någon att älska, men att det ändå är viktigt med rätt utbildning om kärlek. Vi menar att pre-amoristisk filosofi inte har klarat att förklara kärlek tillräckligt bra. Ekumenik är någon sorts samarbete. Ekumenik kan vara att delta i någon annan kyrkas gudstjänst. Ekumenik kan alternativt vara att olika kyrkor samtalar för att hitta gemensamma idéer. Ekumenik kan göra att man bättre förstår sig själv eller andra. Ekumenik måste inte innebära att man ändrar sin egen tro.

Nattvard påskfest år 2021.
Vi amorister ber om det eviga livet i total lycka till alla. Vi ber till Gud: vägled oss vänligt och rätt. Enligt amorism är vänlighet ofta bra och livsnödvändigt. Vänlighet ingår i det som amorism kallar en relativ dygd, nämligen dygden artighet. Men amorism säger även att vänlighet och artighet inte alltid är det mest kärleksfulla. Därför bör rättfärdiga människor inte alltid vara vänliga etc.. Min andra bok kommer att förklara mera om detta.

Datum för påsken här gäller i västkyrkan och i Sverige. Palmsöndagen är i år den 24/3, vilket är inledning av påsktiden. Heliga veckan är i år den 24/3 – 31/3. Den heliga veckans fyra sista dagar är skärtorsdag, långfredag, påskafton och påskdagen. Påskveckan är i år den 1/4 – 7/4. Jag föredrar att skriva påskoktaven istället för påskveckan, oktav betyder här åtta dagar. Ty påsken och något av det viktigaste i kristendom firas i dessa åtta dagar. Alltså mera än en vecka. Påskoktaven är den 31/3 – 7/4. Enligt Amorism betyder helig: något som är i harmoni med amorism eller vägleder till amorism. Amorism betyder 1. dygderna, främst total välvilja; 2. total lycka; 3. Läran om total lycka och total välvilja. Inget av dessa begrepp är utopi, vilket förklaras i de länkade artiklarna om begreppen. Begreppen förklaras av amorism. Amorister måste inte tro på Gud, Jesus och Bibeln. (Amorister måste inte fira påsk.) Men amorism är inspirerad av Jesus Kristus och S:t Paulus budskap om att störst av allt är kärleken. Amorism (läran) menar att det är den amoristiska, alltså totala välviljan, som är den kärlek som Jesus, Paulus och alla rättfärdiga varelser troligen menar. Amorism (läran och den äkta kyrkan) menar att det är denna välvilja som är mycket viktig att utbilda om och att helga. Denna artikel skrivs för att amorism menar att Jesus
Bild från påskdagen
den 2020-04-12. Jag lagade
lammstek, sallad och en av
såserna. Vi lagade gubbröra till
förrätt; och potatisgratäng
och dessert enligt J's instruktion.
Se gärna hur vi firade nattvard.
Vi var hos en vän.
Tyvärr fanns inte möjlighet
att bjuda alla.
Stöd mig och Amoristerna
då blir flera inbjudna.
kan vara en god förebild, om han tolkas amoristiskt. Jag tror att amorism förvaltar de kunskaper som gör att man bäst förstår Jesus och Gud. Hör gärna av dig om högtider som du vill att vi firar. Högtiderna måste som sagt inte vara bibliska. Öppna denna artikeln och läs mera om påsk, kristendom och amorism.

DSC03686.JPG Altarskåp nattvard fottvagning skärtorsdag med amorism 1


Förklaring av påskdagen

Påsk, i synnerhet påskdagen, firas av kristna för att Jesus Kristus har uppstått från de döda och därigenom fullbordat sitt uppdrag, nämligen livets seger över döden. Enligt amorism firas påsk för att visa att total välvilja är möjligt för (Gud och) människor, även om ingen är fullkomlig i alla avseenden. Och att lycka i liv bör främjas optimalt, så mycket som möjligt.
DSC01071 (1) Blomma Påskliljor med amorism
Man kan (kanske) inte vara lycklig alltid. Men amoristiska visionen är viktig att förkunna och bevara, även när man inte är lycklig. Även att förkunna till fiender. Påsk kan således även betraktas som bekräftelse av Guds människoblivande. Jesus Kristus offrade sig själv för en god sak, eller åtminstone med totalt välvillig avsikt. Han var medveten om att han skulle bli pinad till döds. Påsken föregås av en tid av fasta för att påminna om hans självuppoffrande liv. På påskdagen firas den kristna glädjen. Då är det befogat att säga Glad påsk. Men somliga börjar fira redan på påskaftons kväll. Datum för påsken varierar. Påskens datum fastställs med hjälp av solen (vårdagjämningen) och månen, se avsnittet Bakgrund. Somliga menar att påsktiden varar till Kristi himmelsfärdsdag (alltså fyrtionde dagen efter påskdagen). Jag menar att påsktiden bör vara till pingst (alltså femtionde dagen efter påskdagen). Ty på pingstdagen firas kyrkans ökade förståelse av Jesu budskap. Denna förståelse och fullbordan börjar att firas i och med påsken och ökar på olika sätt fram till pingst. Men inte förrän amorism introducerades år 2012 har man förstått att kärlek behöver och kan definieras tydligare och att välvilja och total välvilja till alla behöver nämnas i gudstjänster och utbildning.Amorism firar nattvarden.
Amorism är inte beroende av förklaringar om Gud, Jesus, Bibeln och andra kyrkors helger (se länkar om amorism och boken så  förstår ni) och påsk. Man måste inte fira sådant. Ty amorism är en självständig filosofi. Men amorism tror sig (tills vidare ha några av) ha de bästa förklaringarna av Gud, Jesus och Bibeln. Amorism gör att alla, även ateister kan förstå sådant. Amorism anser att Kristus kan vara en god förebild. Nämligen förebild för kärlek och förlåtelse. Kärlek och förlåtelse är några av de heliga principerna i amorism. De står i amorismens trosbekännelse, länkar finns nederst i artikeln. (Jag tror att man behöver amorism för att förstå Jesus rätt. Amorism förklarar vad kärlek, förlåtelse, synd och rättfärdighet är. Jag tror att Gud och Jesus var/är amorister.) Man kan under påsken gärna tävla eller predika om vad man själv tror är godast, viktigast och heligast; och vad som är intelligentast att förkunna och utbilda om. Alltså påsktävling.

DSC04985.JPG Korsnedtagningen med amorism foto Fredrik Vesterberg
Nedtagningen
från korset
Påsk

Veckan fram till påskdagen kallas heliga veckan eller stilla veckan. Då firar kyrkan den mest dramatiska tiden i Jesu jordiska liv.
Heliga veckan föregås av palmsöndagen. Den firas med glädje över Jesu lyckliga intåg i Jerusalem. De viktigaste högtiderna i heliga veckan är skärtorsdag. På skärtorsdagen tvättade Jesus lärjungarnas fötter och instiftar nattvarden/ eukaristin, alltså en helig måltid. Jesus korsfästs på fredagen, långfredag. Lördag är påskafton. Söndag är påskdagen. Dessa är de tre heliga dagarna. Jag föredrar begreppet heliga veckan istället för stilla veckan eftersom veckan är händelserik och helig, inte så stilla. Veckan efter påskdagen kallas påskveckan.

Påsk och pingst är kristendomens viktigaste högtider, minst lika viktiga som jul. Påsk-tiden slutar med pingstdagen. Pingstdagen är den 50:e dagen efter påskdagen. År 2024 är pingstdagen den 19/5. Pingst innebär bekräftad, och ökad förståelse för Kristus och hans budskap. Det kan enligt amorism kallas Helige Andes högtid; även början på den amoristiska terminologinDSC01357 Kristus påsk ikon med amorism_redigerad-1. Komprimerad. Vid pingst fick den gamla kyrkan många nya medlemmar. (Förhoppningsvis firas inte enbart för den festliga stämningen, inte heller för egoism eller gruppegoism. Sådan otillräcklig tro finns hos många som inte förstår, nämligen många andra lärare, andra präster, andra profeter, andra kyrkor, andra religioner, annan psykologi och annan filosofi.)

Bakgrund

DSC04753.JPG Fredrik Vesterberg Egyptisk farao bättrad 2 med amorism
Amorism skrivet
med hieroglyfer
och på grekiska
Ordet påsk kommer från hebreiska ordet pesach. Under pesach firar judar uttåget ur Egypten. De kristna firar främst Kristi uppståndelse. Pesach är alltså något annat än påsk. Påsk börjar egentligen på påskdagen. Datum varierar från år till år, se beräkning nedan. Judarnas pesach börjar i de kristnas heliga vecka. (Pesach varar en vecka.) Pesach infaller första fullmånen efter “vårdagjämningen” den 21 mars. De kristna firar påskens riktiga början på en söndag, påskdagen. Regler för bestämning av påskdagens datum har fastställts i kyrkans historia. Våra nuvarande regler liknar de som funnits åtminstone sedan år 325 e.Kr. Påskdagen i västkyrkan är första söndagen efter  första fullmånen efter  20 eller 21 mars “vårdagjämningen”. Påskdagen infaller med nutida regler i Sverige  (“västkyrkan”) upp till sju dagar efter judarnas pesach (“påsk”). Ortodoxa kyrkan (“östkyrkan”) kan ha annat datum.
DSC09795 (1) Fredrik med romersk hjälm svärd mantel. Bättrad 2. Med amorism
Här är jag i romersk
militärutrustning. 
Påskens datum beror på månen. Många kalendrar bygger mer eller mindre på månen. Judiska kalender bygger på både sol och måne, en s.k. lunisolar kalender (mån-sol-kalender). Äldre belägg för lunisolar kalender finns i t.ex. Egypten. Egypten m.fl. har haft flera olika sorters kalendrar baserade på stjärnor, sol respektive måne eller kombinationer därav. Den äldsta månkalendern kan vara från Skottland 8 000 år f.Kr. Många kulturer har firat och firar högtider för fruktbarhet eller annat vid denna tid på året.
Änglar nyår 2011 (1) bättrad. Med amorism. Korrigerad 2I Egypten finns belägg för firande vid denna tid på våren sedan ca 2700 år f.Kr. Man firar sedan dess skördesäsongen i Egypten. Sedan Egypten kristnades så firas den högtiden vid samma tid som den kristna påsken. Någon gång efter att Egypten erövrats av islam så infördes gemensamt firande. De kristna har samtidigt eget påskfirande där. Islam anser att Kristus är en profet. Men traditionell judendom gör inte det. Det finns alltså belägg för gamla fest-traditioner i Egypten. Jämför det med att israeliternas/judarnas motsvarighet till Gamla testamentet nedtecknades någon gång vid 300-talet f.Kr. Enligt islam firas påsk egentligen inte. Men i Egypten firas en gemensam högtid vid påsktid.


Övrigt om påsk

Påsk är kyrkans viktigaste högtid, minst lika viktig som jul. Påsk sammanfattar Jesu gärning och kristendomen, och betonar det viktigaste, nämligen att kärlek kan innebära självuppoffring, se amorism, trosbekännelsen.Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.