Alla hjärtans dag och vänliga veckan

Bättrad den 2024-02-14 kl. 13:35 absolut dygd. Kl. 06:10 inledning; avslutning. 2021-02-18 kärlek, amor, caritas och agape är otydliga (eller otillräckliga) begrepp; länkar; 21-02-17 rättelse bildtext Sokrates; gruppegoismdygder och förtydligande; man bör ofta inte säga att vänskap eller gillande är någon sorts kärlek. Denna artikel publicerades i februari år 2013 på www.amorism.cc.

Några av orden med annorlunda färg är länkar till förklaringar. Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas denna hemsida som på datorer.) Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5.

Hjärta kors utropstecken amorismSedan år 1946 kallas vecka 7 för Vänliga veckan, en svensk idé. Alla hjärtans dag är varje år den 14/2: Då är det passande att säga: Essensen i äkta kärlek är välvilja. Det måste inte innebära gillande. Men gillande är härligt. Alla hjärtans dag sägs vara inspirerat av en man som hette Valentin.  (Dagen kallas även Valentindagen (Valentins dag). Ty helgonet Valentin har firats av katolska kyrkan officiellt mellan år 498 – 1969. Därav kommer namnet.) Sedan fick dagen i vissa länder mera folklig betoning av förälskad kärlek, nämligen gillande mellan människor, snarare än total välvilja som i amorism®Det kommersiella firandet av alla hjärtans dag sägs ha kommit till Sverige i slutet av 1950-talet från USA. Lär dig mera genom att öppna denna artikel....

DSC01269.JPG blommor Rosa rosor (1) Förstärkt färgDetta är inte så svårt om man lär sig rätt definitioner från början. Stöd mitt arbete ekonomiskt för att skapa utgåva 2 av boken Amorism. Den kommer att förklara ännu bättre än utgåva 1.

Enligt amorism är vänlighet (ingår i dygden artighet) en av de dygder som amorism säger är relativa dygder; (se senaste trosbekännelsen). Amorism menar att välvilja (kärlek) ibland kan vara viktigare än artighet/vänlighet; detta gäller i synnerhet total välvilja som enligt amoristisk filosofi är den absoluta dygden; (se trosbekännelsen). Amorism kräver inte att någon har välvilja. Amorism innebär att utbilda, be eller meditera om total välvilja m.m.. Amorism förklarar och definierar vad begrepp som vänlighet, välvilja och kärlek betyder. Begreppet välvilja definieras i senaste trosbekännelsen. Om sådan definition inte används så missförstås även andra begrepp här. De som inte kan skilja tydligt på begreppen här har otillräckliga eller felaktiga definitioner (av andra människor och andra filosofer än amoristiska dito). Läs gärna om vad jag menar att vetenskap och filosofi egentligen är. 

Sokrates (i bilden) och
Jesus Kristus har bidragit till
att jag Fredrik har kunnat skapa
(mig veterligen) världens
bästa definition av
begreppet kärlek.
Amorism förklarar likheter och skillnader mellan begrepp. Amorism menar att man
inte bör säga att artighet, vänlighet eller någon annan (av de relativa dygderna än att välvilja och kärlek är kärlek. Rätt definitioner av välvilja och kärlek finns i senaste trosbekännelsen. Där står nämligen att välvilja är kärlek. Kärlek kan även vara förverkligad välvilja. Det är alltså fel att använda definitionen "vänskap är en sorts kärlek". [Läs om detta i artikeln Olika sorters kärlek (och Fil. mag., fil kand...).] Amorism säger även att vänskap och andra dygder kan vara kärlek, men endast om de präglas av välvilja; (man bör alltså skilja på kärleksfull vänskap och icke-kärleksfull vänskap). Detta gäller även gillande och sex; ty sådant är endast kärlek om det präglas av välvilja. Amorism säger att gillande inte bör sägas vara någon sorts kärlek. Ty det är ett annat vanligt fel. Amorism menar att rättfärdighet är att helga alla amoristiska dygder, främst och åtminstone total välvilja. Ödmjukhet, nåd och förlåtelse är andra viktiga dygder som kan betonas i kärlek och vänskap. De nämnda felen förkunnas (ibland t.o.m. mera eller mindre helgas) av icke-amoristiska filosofer, icke-amoristiska psykologer, icke amoristiska präster, icke amoristiska kyrkor. Det nämnda felet är ett av de fel som hindrar högre själslig förädling och ärlighet. 
Amorism är en filosofi som även förklarar vad begrepp som latinets amor och grekiskans eros bör betyda för att motverka sammanblandning och missförstånd. (På grekiska stavas eros ἔρος.) Jag menar att begreppen (amor och eros) bör användas för att inkludera gillande och därigenom skilja dem från sina synonymer latinets caritas och grekiskans agape (stavas αγάπη). Amor och eros (respektive caritas och agape) måste inte innebära sex. I artikeln Nytt ord för kärlek visas att begreppet kärlek är otydligt även i andra språk om amoristisk terminologi inte används; (pre-amorism är otillräckligt). Läs boken Amorism så förstår ni vad latinets amor och grekiskans eros kan betyda enligt mig.

Amorism grundades år 2012. Tack vare att jag och amorism utvecklar unika, nya och viktiga förklaringar så kan mänskligheten förstå 
betydelserna, likheterna och skillnaderna mellan begrepp som t.ex. godhet, barmhärtighet, snällhet/artighet, gillande, välvilja, förälskelse, kärlek, sex och rättfärdighet. Amoristisk terminologi förklarar dessa och andra begrepp. 

Förväxla inte vänskap (eller önskan eller vision om) vänskap med alla med det amoristiska begreppet total välvilja och rättfärdighet; läs om detta i artikeln Gruppegoism.

Grattis till amorister och alla! Alla hjärtans dag, nämligen den 2016-02-14 var utgåva 1 av boken Amorism färdig för prov-tryck. Referens 1 visar amorismens senaste trosbekännelse.

Länk till min Engelska artikel som förklarar orden Amor, caritas and Cupido.

Boken Amorism förklarar över 100 viktiga ord. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl.. Före amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. Främsta hindret för din och världens bästa utveckling är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror, otillräcklig utbildning och alltför många illusioner. Många tror sig förstå tillräckligt, men det är alltför ofta fel. (Många tror t.ex. att amorism är omöjligt.) Men amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjligt. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är inte svårare än många otillräckliga idéer. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas tillräckligt och bättre. Amorism är en ny lära, ett nytt paradigm. Amorism bygger på att total välvilja och total lycka är möjligt. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Amorism (och andra goda och nya idéer) finns för att förbättra för dig och alla så mycket som möjligt. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Utgåva 1 publicerades år 2016.

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism® och Amoristerna.
till några (av de hundratals) andra artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

1 kommentar:

  1. Fredrik är pionjär som ökar kvalitet i språk, inte enbart svenska, och filosofi genom att noga undersöka och definiera och förklara ords betydelser. Detta är förutsättning för bättre förståelse av ord och begrepp vid inlärning, kommunikation och samtal mellan människor.
    Detta minskar risker för missförstånd och konflikter. Detta ökar livskvalitet och bidrar till positivt tänkande, som verkligen behövs nu och framöver när mänskligheten drabbas av pandemier och konsekvenser av klimatförsämringar. Hoppas du Fredrik får ökat ekonomiskt stöd för din amoristiska verksamhet och publicering av 2:à och 3:e utgåvorna av de viktiga böckerna om Amorism välvilja kärlek och lycka. Olof Vesterberg,
    professor, em..

    SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.