Apologetik och terminologi. Därför är amorism viktigt för alla

Bättrad den: 2023-12-24 Moralisk kompass. Moral compass. 23-12-05 Psykopati; 22-03-07 Absoluta dygden; Relativa dygder;  The absolute virtue; Relativa virtues; 2021-02-24 Hatkärlek; Imitated benevolence; Imiterad välvilja; 21-01-14 begreppet dom är flertydigt; Judgment; 2020-08-14 avund, svartsjuka; 20-08-13 Förolämpning; 20-07-22 Love drive, Love-hate, Love-violence, Love-brutality; Omnibenevolence; Total benevolence; The scale of righteousness; Rättfärdighetsskalan; The point of righteousness; 20-03-25 likhetsfundamentalism eller demokrati, 2019-11-29 diakon; 19-11-07 präst, biskop; 19-06-26 Artighet; 18-10-01 Amoristiska visionen; Lyckoförmåga; 18-06-15 Pre-amorism; 18-06-14 Politik; 18-06-10 Last; 18-05-23 Gyllene regeln; 18-01-18 kl. 09:55 Sanning, tro, vetande; 18-01-07 Ande; Helig Ande; 17-07-19; 17-07-02 Kärlek; 17-02-18 Sanning; 17-02-14 Handling; 17-02-02 Illusioner; 17-01-12 några sorters konflikt; 16-11-28 Kyrka; 16-10-22 Paradigm; Vi är (ödmjukt) övertygade om att mänskligheten behöver amorism för att utvecklas bättre!; 16-10-17 Självkänsla, medkänsla, empati; Snällhet, artighet eller välvilja; Filosofi; 16-10-14 förklaring utan Gud; 16-10-08 Altruism; Humanism. 16-09-25 Gott respektive ont; 16-09-18 Yttrandefrihet; Välvilja; Egoism; 16-09-08 Inledning; 16-09-07 Helig; Kravlös; 16-09-06 Religion; 16-09-03 Rättfärdighetspunkten. Denna artikel publicerades första gången den 2016-08-28 kl. 9:47 på WWW.AMORISM.CC.

Bild på apologetik
Bild på boken Amorism
Apologetik betyder förklaring/försvar. Artikeln avses att utvecklas.

Artikeln har en samling av länkar till artiklar som förklarar många olika ord. Denna artikel innehåller länkar till de viktigaste artiklarna om amorism och förklaringar av ca 40 viktiga ord som används dagligen av många människor. (Amorism innebär nya förklaringar och ny filosofi.)

Amorism är en ny och unik filosofi som gör att människor kan förstå verkligheten, sig själva och ord bättre. Amorism berikar språk och förståelse. Amorism gör att skillnader (och likheter) mellan olika ord förklaras. Amorism gör att du kan uttrycka idéer bättre och med rätt ord. Därför har amorism grundats. Amorism tillför även nya, viktiga förklaringar av viktiga begrepp. Amorism har även grundats för att visa en ny vision för världen. Vi tror att denna utbildning är så viktig att ett samfund/förening har grundats, nämligen Amoristerna. Amorism grundades för att andra böcker, lärare och samfund inte utbildar tillräckligt bra. Amorism avslöjar illusioner. Öppna artikeln och se listan som förklarar viktiga ord...

Amorism är ett nytt paradigm, alltså ett nytt system av tankar, alltså nya sätt att förstå sammanhangen i verkligheten. Amorism är även kritik av otillräckliga eller felaktiga paradigm. 

Amorismens vision är: önskan om total lycka till alla, och en samling av flera viktiga dygder som mänskligheten borde tala och utbildas mera om. Många förstår inte sådant. Amorism är inte utopi. Visionen förklaras med det nya "språket"/förståelserna. Visionen är förverklingsbar. Visionen är alltså inte illusion och utopi. Filosofi är inte alltid det lättaste. Därför finns många illusioner. Man kan behöva lära sig att förstå verkligheten och att känna sig själv. Uppgiften för filosofi är att förvalta traditionella förklaringar och att ta fram nya förklaringar för att förstå verkligheten bättre. Amorism menar att välvilja är en av de viktigaste egenskaperna i varje varelse. Välvilja kan ökas genom utbildning, meditation och bön.

Artikeln innehåller länkar till flera artiklar som förklarar amorism. Välj de som är intressanta. (Amorism ger klarhet och avslöjar illusioner. Amorism är en ny och självständig lära som inte är beroende av förklaringar om Gud, Bibeln och annat. Men med amorism kan man även förklara sådant bättre.) Denna artikels länkar förklarar amorism. Sprid dem gärna på internetsidor, telefon m.fl..  

Varje människa har en eller flera olika idéer om vad som är gott/ont. Det gäller även om somliga inte inser det eller inte erkänner det. En av anledningarna till att amorism har skapats är att visa de bästa förklaringarna av gott/ont. Boken visar flera olika förklaringar/perspektiv om vad som är gott/ont. Amorism är det bästa sättet att beskriva vad som är gott/ont. Vi är (ödmjukt) övertygade om att mänskligheten behöver amorism för att utvecklas bättre! Boken Amorism förklarar över 100 viktiga ord.


Lista på viktiga ord som förklaras av amorism. Efter dessa länkar finns andra länkar

 1. Kort förklaring av amorism. Länk: Kort förklaring.
 2. Artikeln visar att amorism och total välvilja är möjligt. Total välvilja är viktigt/heligt och måste inte vara naivt. Total välvilja är ingen utopi. Länk: Total välvilja. Total benevolence, in English. Link: Total benevolence
 3. Välvilja. Många förstår inte skillnad mellan välvilja och handlingar. Välvilja är inte ett entydigt begrepp. Men amorism har tre olika tolkningar av begreppet välvilja. Länk: Välvilja. Olika sorters välvilja och kärlek finns. Orsak till att amorism har sin egen förklaring och varför andra sorter kan orsaka missförstånd. Länk: Olika sorters kärlek
 4. Amorism (läran) är kravlös och viktig utbildning. Amorism är alltså inte politik. Följande artikel förklarar varför läran är kravlös. Länk: Kravlös.
 5. Vision eller önskan. Amorism använder oftast orden vision eller önskan istället för mål, strävan, ambition. Anledningen är att amorism är ödmjuk och vetenskaplig och kravlös lära. Amorism förklarar att det i enskilda fall inte är lätt att veta vad som ska göras och inte göras. Länk: Önskan och vision.
 6. Värderar alla allt lika högt? Är allt lika viktigt? Varje varelse har olika idéer/tro om sådant. Begreppet helig handlar om sådant. Länk: Helig.
 7. Boken Amorism förklarar. Boken behövs. Ty många ord är mångtydiga, t.o.m. motsägelsefulla, inte självklara. Många andras förklaringar är otillräckliga eller t.o.m. fel. Det gäller även ord som: kärlek, välvilja, tro, vetande, vetenskap, gott, ont, politik, ande, materia, religion, egoism, rättfärdighet, synd, Gud och Guds vilja, vetenskaplighet, vetande, tro, sanning, förlåtelse m.fl., m.fl..
  Alla ord kan definieras
  (mer eller mindre
  bra). Bilden är från
  artikeln
  Amorism educates.
  Amorism har de trovärdigaste definitionerna av sådana och många andra viktiga begrepp. (Amorism visar även andra lärors definitioner.) Boken innehåller förklaringar av över 100 viktiga ord som allmänheten använder dagligen. Alla avancerade ord i trosbekännelsen förklaras. Boken förklara samband, likheter och skillnader mellan olika ord. Läs mera om boken. Länk: Boken Amorism. Via länken kan man även köpa boken. Köp boken. Då stöder du skrivande av flera utgåvor och böcker.
 8. Dygder. Amorism har även en unik och viktig samling av och förklaring av viktiga dygder. Länk: Dygder.
 9. Förlåtelse. Jag har inte hittat någon bra källa som förklarar betydelsen av förlåtelse (som är en dygd i amorism. Många förstår t.ex. inte att förlåtelse är nödvändigt i allt samarbete. Länk: Förlåtelse.
 10. Sanning är uppenbarligen inte ett självklart begrepp. Amorism förklarar vad sanning är: Sanning.
 11. Gud och Guds vilja är otydliga och kontroversiella begrepp som ofta missbrukas. Länk: Gud och Guds vilja.
 12. Snällhet, artighet eller välvilja. Välvilja är oftast minst lika viktigt som (eller viktigare än) snällhet och artighet: Snällhet och artighet
 13. Kärlek förklaras på nya sätt i amorism. Amorism ökar förståelse för välvilja, kärlek och andra viktiga begrepp. Boken behövs. Boken visar likheter och skillnader mellan olika ord. Länk: Kärlek. Olika sorters välvilja och kärlek finns. Orsak till att amorism har sin egen förklaring och varför andra sorter kan orsaka missförstånd. Länk: Olika sorters kärlek
 14. Kärleksdrift är en av de viktigaste egenskaperna. Det är ett amoristiskt begrepp. Det är inte samma som gillade. Och inte samma som sexualdrift. Länk: Kärleksdrift. Love drive, in English: Link: Love drive.
 15. Allkärlek. Amorism är en speciell sorts allkärlek, nämligen den högsta och heligaste sortens kärlek. Länk: Allkärlek.
 16. Gott och ont. Amorism har är även en unik och viktig kombination av viktiga och unika förklaringar om gott respektive ont. Länk: Gott respektive ont.
 17. Rättfärdighet, amoristisk definition: Rättfärdighet.
 18. Synd, amoristisk definition. Länk: Synd.
 19. Sanning, tro och vetande. Länk: Sanning.
 20. Ande och Helig Ande, amoristisk definition. Länkar: Ande 2; Helig Ande.
 21. Förverkligad välvilja är ett amoristiskt begrepp som ger viktigt insikt i vad kärlek är. Länk: Förverkligad välvilja.
 22. Egoism. Många förstår inte att alla är mera eller mindre egoister. Amorism skiljer på rättfärdig/"bra" respektive orättfärdig/"dålig" egoism. Länk: Egoism.
 23. Gruppegoism förklaras. Länk: Gruppegoism.
 24. Därför behövs amorism. Följande artikel visar att andra källor har otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Citat av andra lärares och andra böckers förklaringar ingå. Artikeln är främst på svenska men innehåller några citat på andra språk. Länk: Amorism educates.
 25. Orättfärdighet, amoristisk definition. Länk: Orättfärdighet.
 26. Yttrandefrihet. Amorism och dess dygder sammanfattar det som behövs för att främja, försvara och bevara yttrandefrihet. Amoristerna grundades för att mera och bättre yttrandefrihet behövdes och behövs. Länk: Yttrandefrihet.
 27. Religion är ett begrepp som ofta missförstås och missbrukas. Många människor tror att religion endast är det som formellt kallas religion. Men egentligen har religion ännu viktigare betydelse, nämligen idéer, och läror som människor prioriterar. Religion måste inte innebära sagor, mytologi och teologi. Länk: Religion.
 28. Vetenskap. Amorism är en kombination av vetenskap och religion. Boken Amorism förklarar även att andra faktorer än enbart vetenskaplighet behövs för att bevara, skydda och främja vetenskap. Amorism har sammanställt alla dygder som behövs för att försvara vetenskap. Boken är kanske ännu tydligare än denna artikel, men även artikeln är bra. Länk: Amorism, vetenskap och tro
 29. Rättfärdighetspunkten är ett begrepp som myntas av och förklaras av amorism. Begreppet är viktigt om man vill förstå mera om vad rättfärdighet verkligen är. Länk: Rättfärdighetspunkten. The point of righteousness, in English. Link: The point of righteousness.
 30. Helig ande är ett ofta missförstått och missbrukat ord. Men med denna förklaring så får ordet viktigare betydelse som inte manipuleras så lätt. Länk: Helig ande, Sanningens ande, Hjälparen.
 31. Humanism jämförs med amorism. Amorism är ett vision, mål, önskan eller t.o.m. vilja som är högre och bättre än humanism, det humana, det mänskliga. Dessutom, amorism gäller alla varelser, även djur och rymdvarelser och Gud. (Men amorism är en helig princip som inte är beroende av om (sådana) varelser finns.). Länk:  Humanism.
 32. Altruism förklaras. Altruism är otydligt begrepp. Men amorism är ett tydligt förklarat begrepp. Amorism (inte altruism) är den yttersta motsatsen till egoism. Länk: Altruism.
 33. Konflikter mellan människor och olika varelser. Olika sorters konflikt sammanfattas av, publiceras (unikt) och förklaras av amorism. Länk: Konflikt. Välvillig konflikt. Rättfärdig konflikt. Ovälvillig konflikt. Orättfärdig konflikt.
 34. Gud. Amorism bygger inte på förklaringar om Gud. Ty amorism är en självständig filosofi. Man kan vara ateist och amorist. Men amorismens förklaringar öppnar för att även Gud kan beskrivas som en möjlig, god, välvillig person. Amorism har en egen lära om Gud, nämligen en egen treenighetslära, som är fullt logisk. Länk: Gud och Treenigheten.
 35. Självkänsla, medkänsla, empati. Amorism utreder missförstånd om sådana begrepp som kan vara otydliga och missförstås eller missbrukas. Länk: Självkänsla, medkänsla, empati.
 36. Trosbekännelse sammanfattar amorism (läran). Länk: Trosbekännelse.
 37. Ordet kyrka förklaras. Ty många förstår inte vad det betyder: Kyrka.
 38. Ordet illusion förklaras. Några vanliga och allvarliga illusioner avslöjas. Länk: Illusion.
 39. Handling är i amoristisk terminologi tanke, ord och/eller gärning. Länk: Handling.
 40. Gyllene regeln kan ofta vara bra. Men följande artikel förklarar även varför amorism inte bygger på Gyllene regeln. Länk: Gyllene regeln.
 41. Last och synd kan enligt amorism vara besläktade begrepp. Åtminstone menar amorism att synd är en speciell sorts last. Men alla laster är inte synd. Länk: Last.
 42. Politik definieras av amorism. Länk: Politik.
 43. Pre-amorism betyder t.ex. idé eller lära före (eller utan amorism). Länk: Pre-amorism.
 44. Lyckoförmåga är ett amoristisk begrepp. Länk: Lyckoförmåga.
 45. Amoristiska visionen är grunden i amorism (läran). Länk: Amoristiska visionen.
 46. Artighet (eller hövlighet) är en av de amoristiska dygderna. Länk: Artighet.
 47. Präst och biskop, definitioner. Amorism har tydliga definitioner av vad vi menar med titlar som präst och biskop. Länk: Definitioner av präst respektive biskop.
 48. Diakon, definition. Länk: Definition av diakon
 49. Amorism bygger intelikhetsfundamentalism. Inte heller på demokrati. Men amorism är inte motståndare till denna och andra idéer. Amorism bygger på amoristiska visionen. Länk: Likhetsfundamentalism.
 50. Hatkärlek är ett viktigt begrepp som förklaras bäst med amoristiska definitioner av hat och kärlek. Länk: Hatkärlek.
 51. Love-hate, Love-violence, Love-brutality are important concepts which are best explained with Amoristic definitions; in English. Link: Love-hate.
 52. Omnibenevolence, omnibenevolence in English. Link: Omnibenevolence.
 53. Rättfärdighetsskalan. Länk: Rättfärdighetsskalan. The scale of righteousness, in English. Link: The scale of righteousness.
 54. Förolämpning, definition. Länk: Förolämpning.
 55. Avund respektive svartsjuka, definitioner. Länk: Avund respektive svartsjuka.
 56. Dom eller dömande heter judgment på engelska. Begreppet är inte så entydigt som somliga tror: Länk: Judgment.
 57. Imiterad välvilja: Länk Imiterad välvilja. Imitated benevolence: Link: Imitated benevolence.
 58. Den absoluta dygden: Länk: Absoluta dygden.
 59. The absolute virtue. English article: Link: The absolute virtue.
 60. De relativa dygderna: Länk: Relativ dygd.
 61. The absolute virtue: English article: Link: The absolute virtue.
 62. Psykopati definieras bäst med amoristisk terminologi. Länk: Psykopati.
 63. Moralisk kompass eller kompass för moral: Länk: Moralisk kompass.
 64. Moral compass or compass for morality: Link: Moral compass.
 65. Psykopati och sociopati definieras av amorism. Länk: Psykopati och sociopati.

Flera ord förklaras även i följande Referenser och Länkar

Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar 

på www.amorism.cc: 

Här förklaras amorism

 
Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

2 kommentarer:

 1. Amorismen kommer inte att bli hågkommen till eftervärlden. Den kan man både ha och mista, du tycks snöat in på ord in till absurdum,ett ordlexikon ger nog mer än amorism för det verkar mer analys av ords betydelse än religon.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi är övertygade om amorism har viktiga bidrag till filosofi och mänskligheten. Ords betydelser är inte självklara och entydiga (även om somliga tror det).

   Radera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.