Jämför med andra idéer

Bättrad den 18-04-12; 18-01-10 Ande; Olika sorters kärlek; Jämför olika filosofier; 17-02-18 demokrati.

Följande länkar visar artiklar som jämför amorism med andra idéer och läror.
Men hemsidan innehåller ännu flera artiklar med liknande tema, men de betonar amorism mera. Länk: Därför är amorism viktigt.

 1. Humanism. Länk: Humanism
 2. Altruism och utilitarism måste inte vara samma som amorism. Länk: Altruism och utilitarism.
 3. Vetenskap, vetenskaplighet är en dygd och helig princip i amorism. Vetenskap utan goda s.k. omgivande eller hjälpande faktorer. Länk: Vetenskap, politik och religion.
 4. Snällhet, vänskap och artighet kan inte ersätta välvilja, kärlek och amorism. Ofta är amorism (total välvilja) viktigare än artighet etc. Länk: Snällhet, vänskap och artighet.
 5. Demokrati. Amorism förklarar vad demokrati är och hur det och all god makt stöds bäst: Demokrati, "demokrati"
 6. Många idéer, läror, partier, idrott och religioner helgar främst egoism eller gruppegoism. Men amorism menar att total välvilja är minst lika viktigt som sådant. Länk: Gruppegoism.
 7. Olika sorters konflikt och självförsvar förklaras tack vare ljuset av amorism: Konflikter.
 8. Många lever med illusioner. Ty många förstår inte tillräckligt. Många tror sig förstå. Många läser inte ens uppslagsverk. Många läser inte ens boken Amorism. Amorism avslöjar illusioner.
 9. Begreppet kärlek kan vara otydligt. Amorismens definition av kärlek gör så att människor förstår att kärlek är oerhört viktig drift hos alla varelser. Jag menar kärleksdriften, inte sexualdriften nu. Men kärlek kan vara egoistisk. Amorism (läran) förklarar därför att kärlek kan vara amoristisk, alltså bygga på total välvilja. Det är ofta något annat än egoism. Tala mera om amorism! Länk: Kärlek. Andra läror har andra definitioner av kärlek, vilket skapar onödig röra samtidigt som det viktigaste med äkta kärkek missas: Länk: Olika sorters kärlek.
 10. Amorism och boken Amorism förklarar att amorism är unikt, jämfört med allkärlek, som även kallas universell kärlek. Länk: Allkärlek eller universell kärlek.
 11. Amorism prioriterar/helgar inte jantelagen och inte elakhet! Men alla avundsjuka och orättfärdigt missunnsamma innebär att helga jantelagen, även de som inte förstår vad helga egentligen innebär. Länk: Jantelagen. Amorism förklarar även vad helga betyder, länk: Helga.
 12. Många menar att alla föds med eller att alla har lika värde/värdighet. Men hur mycket stämmer det? Är det en ärlig och bra grund? Eller är amorism, alltså total välvilja och kärlek inte minst lika viktigt? Länk: Lika värde och lika värdighet, eller?
 13. Amorism bygger inte på förklaringar om Darwinism. Darwin, den försynte revolutionären.
 14. Amorism bygger inte på förklaringar om kreationism/skapelsetro. Länk: Kreationism.
 15. Bättre utbildning behövs om filosofi. Länk: Bättre utbildning om filosofi.
 16. Amorism har bättre definition av begrepp som ande, själ (och Helig ande). Länk: Ande och själ.
 17. Amorism jämförs med flera andra filosofier och flera andra religioner. Länk: Jämför olika filosofier och olika religioner.
 18. Amorism bygger inte på bibeln, men kan använda litteratur från andra författare, läsa vetenskapliga artiklar och delta i andra lärors aktiviteter. Länk: Bibeln kan misstolkas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir dina kommentarer bättre och du kan spara dem.