Avskaffa psykiatrisk tvångsvård, förslag

Bättrad den 2023-10-13 kl. 20:57 länk till bekräftelse i läkartidningen; kl. 19:47 stavning; 23-10-05 kl. 23:25 rättssäkerhet. Denna artikel publicerades den 2023-10-04 kl. 12:12 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas. Några ord med annorlunda färg är länkar till förklaringar.  Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida och artiklarna om amorism syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas detta som på datorer.) Amorism är inte politik. Därför måste ingen instämma i denna artikel för att vara amorist. Artikeln visar mina privata idéer. 

Psykiatrisk tvångsvård kostar oerhört mycket i onödan. Många människor är missnöjda med psykiatrisk tvångsvård. Detta missnöje kostar mycket för samhället och för patienter som traumatiseras i onödan. Nedan står mina (Fredrik Vesterbergs) förslag på lagändringar. Förslagen skulle öka rättssäkerheten. Om det finns lagligt stöd för dessa lagförslag så kan jag informera allmänheten, massmedier, rättsväsende och politiker om att mentalvårdare ofta inte följer dessa lagförslag. Jag är inte motståndare mot frivillig psykiatrisk vård. Jag har mött många människor som har varit inlåsta i tvångsvård. Ty jag är själavårdare. Denna artikel handlar om lagförslag för hur psykiatrisk tvångsvård skulle kunna avskaffas. Jag vet som själavårdare att somliga får och har fått psykiatrisk vård trots att de inte är psykiskt sjuka eller inte är tillräckligt sjuka för att behöva psykiatrisk vård; (artikel i läkartidningen belyser detta). Felbehandlingar finns alltså, vilket är skandal. Detta hindrar att många som verkligen är psykiskt sjuka inte får vård.
Jag menar att två olika sorters tvångsvård finns sedan länge i Sverige, nämligen: 1. Tvångsvård för onormalt beteende som inte är kriminellt. Jag menar att psykiatrisk tvångsvård bör avskaffas. Är det ett problem att somliga är så sjuka att de inte förstår att de själva är kriminella? Svar: nej, ty psykiatrins uppgift ska endast vara att ge frivillig vård och att mildra straff för mentalt sjuka som frivilligt vill ha vård (förkorta inlåsning eller ekonomisk avbetalning) genom att erbjuda psykiatrisk vård av till dem som frivilligt vill ha vård. Varje brottsling som döms bör informeras om detta alternativ, oavsett om brottslingen är frisk eller sjuk. Förslaget handlar om att belöna dem som samarbetar frivilligt och verkligen är psykiskt sjuka. 2. Rättspsykiatrisk vård. Rättspsykiatrisk vård ges för kriminalitet som orsakats av psykisk sjukdom. Jag menar att psykiatrisk vård aldrig ska få ges utan någon patients frivilliga medverkan. Jag föreslår alltså att psykiatrisk vård inte ens få ges i fängelser om någon patient själv inte frivilligt vill ha psykiatrisk vård.  
  1. Ingen patient eller potentiell patient ska få hotas av psykiatrisk vårdare med juridiska straff om de inte accepterar psykiatrisk vård. Att hota med juridiska straff som alternativ till vård kallar jag bland-hot. Lagen behövs för att skilja på a) juridiska straff och b) patienters behov eller icke-behov av vård. Mentalvården ska informera varje patient tydligt, kortfattat och enkelt om detta innan vårdbeslut fattas. Varje patient ska skriftligen godkänna att personalen inte har hotat med juridiska straff som alternativ till vård. Om detta godkännande inte finns ska psykiatrisk vård inte få tillämpas på patienten. Denna lag är önskvärd för att informera patienter och allmänheten om om att vård inte får vara något straff. Lagen behövs för att motverka att nämnt bland-hot begås av personal för att manipulera människor till vård, oavsett om människor behöver vård eller inte behöver vård. 
  2. Varje patient ska tydligt, kortfattat och enkelt få veta hur deras vård avslutas. Mentalvårdare ska ha skyldighet att informera varje patient om detta.
  3. Varje patient ska tydligt, kortfattat och enkelt få veta hur lång tid vården ska ta.
  4. Varje patient ska tydligt, kortfattat och enkelt få veta varför den får vård och vilka vårdmetoder som används; (psykologisk terapi/samtal, 'medicin', inlåsning eller annat). Varje patient ska informeras om målet med vården. Mentalvårdare ska alltså ha skyldighet att informera varje patient om det som nuförtiden i Sverige kallas 'vårdplan'. Enligt befintlig lag (år 2023 och tidigare) ska en vårdplan göras direkt, inom några timmar, alltså mindre än en dag när beslut om vård fattas. Vårdplanen ska helst göras med patienten. Men vårdplanen kan även göras utan patientens medverkan. Många patienter vet inte att de har någon vårdplan eller vad som står i vårdplanen. Därför behövs detta lagförslag.
  5. Varje patient ska tydligt, kortfattat och enkelt få veta vilka effekter och vilka biverkningar som vården har. Mentalvårdare ska ha skyldighet att informera varje patient tydligt, kortfattat och enkelt om detta.

Referenser och Länkar 

Avskaffa psykiatrisk tvångsvård
Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) andra artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.