Avskaffa eller minska psykiatrisk tvångsvård LPT. Problemen, orsakerna och lösningarna

Bättrad den 2024-06-04 kl. 15:34 Varje patient bör ha rätt till sin eget valda advokat före medicinering. Ge rätt att anlita sin advokat innan beslut om kvarhållning. 24-05-27 inskränk tvångsvården. 23:524-05-20 punkt G lämplighetsprövning. 24-05-19 Bevis: Bild 1 AMORISTERNA är enda partiet som förstår problemen. 24-04-04 felaktiga journaler. 24-03-28 förbjud tvångsmässig medicinering av lugna patienter. 24-03-16 Artikel i SvD den 16/3 Vaknar politiker och jurister; lär av www.amorism.cc. 24-03-14 Varning: psykiater, läkare, jurister och tjänstemän är rädda att få straff; kl. 13:24 text bild 2; Bakgrund; bild 2 Hittills 10 intervjuade i SvD om övergrepp. 24-03-11 personal skriver fel eller ljuger i journaler. 24-03-06 rättegång före eventuella påföljder torde minska onödiga påföljder (LPT). 24-02-29 Kammarrätten. 24-02-28 kritiserar inte rättspsykiatrisk vård; kärlek, rättfärdighet. 24-02-25 text till Bild 2; Sammanfattning; Mina slutsatser; tvångsbehandling istället för tvångsvård. 24-02-25 demonstration i maj 2024; oönskad sekretess; olämpliga rättegångsförfaranden; rättslöshet; dålig rättspraxis och frånvaro av rättssäkerhet. 24-02-24 personal bör inte försvåra vänliga besök. 24-02-21 målsägande neddrogade; ge patienter rätt att dokumentera. 2023-10-13 länk till bekräftelse i läkartidningen. Denna artikel publicerades den 2023-10-04 kl. 12:12 på www.amorism.cc.

Avskaffa tvångsvård
2024-05-27

Denna hemsida syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon kan nederst på denna sida klicka på: Visa webbversion. Då visas detta som på datorer.) Amorism är inte politik. Därför måste amorister inte instämma i denna artikel. Artikeln visar mina privata idéer. Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5.

Bakgrund

jpg.artikel_om_psykiatri_AMORISTERNA
Bild 1 visar att AMORISTERNA 
är det enda partiet som 
förstår problemen i psykiatrin. 
Klicka på bilden så kan du 
läsa SvD's artikel och min 
kommentar.
Det är alltför lätt att låsa in människor i 
psykiatri. Denna artikel ger unik information till dig, allmänheten och politiker. Dåliga lagardålig rättspraxis och olämpliga rättegångsförfaranden gör att somliga människor är rättslösa.  Partiet AMORISTERNA vill att denna artikel beaktas i politik.

Skapa god lag och god ordning! Avskaffa dåliga lagar.
Jag är inte någon absolut antipsykiatriker. 
Ty somliga får alltför lite frivillig själavård, frivillig psykiatri.
Jag förkastar onödig psykiatri, dålig psykiatri och tvångspsykiatri enligt LPT. Jag menar inte att en annan lag, nämligen LRV, alltså Lagen om rättspsykiatrisk vård bör avskaffas. Denna artikel handlar främst om LPT. Håll seriös rättegång före eventuella påföljder (böter, fängelse, LVM eller LRV). Det torde minska onödiga och felaktiga påföljder. LPT och LRV är dyrare för samhället och gravare för de behandlade än andra påföljder. Somliga läkare och somlig personal ljuger och är kriminell även på andra sätt. Jag har sett grava felaktigheter eller lögner som psykiatriker/personal skrivit i journaler om patienter och deras bekanta. Nåväl. Skillnad mellan LPT och LRV förklaras nedan. 
jpg.Övergrepp psykiatri
Bild 2. Första sidan i
tidningen Svenska Dagbladet
den 2024-02-23. Artikeln
avslöjar kriminella övergrepp
av personal på patienter.
Problemet är att SvD-artikel
saknar något.
 Därför skriver
jag på 
www.amorism.cc.
Nämligen för att någon

måste förklara orsakerna till
problemen. Och någon måste
ge bra lösningar. 
T.ex.:
Rätt utredningar
av personals
felaktigheter, övergrepp
och kriminalitet hindras av:
dåliga lagar, dålig
rättspraxis och olämpliga
rättegångsförfaranden.
Rätt utredningar hindras 
av: 1) frånvaro av
rättssäkerhet för patienter.
2) (personals) lögner 
och förtal. Jag känner flera
personer som kan vittna
om personals lögner och 
förtal av patienter och
deras besökare.


Problemet är att vid LPT-beslut är det endast någon läkare som bedömer behov av tvång. Jag kallar LPT-beslut för dom eftersom även LPT-beslut kan ha grava konsekvenser för patienter och samhälle. Kraven på bevisning är tyvärr inte lika höga i LPT. Jag har större förtroende för LRV-domar eftersom de görs i domstol med noggrannare undersökningar och krav på bevis på att den dömde har begått något brott. Men jag menar inte att LRV-domar alltid är rätt. Nog om LRV. Nedanstående text i denna artikel behandlar främst LPT.

För övrigt: Det som jag och amorism kallar kärlek är viktigt för god samvaro mellan människor. Mänskligheten, vården och rättsväsendet skulle må bra av amorism, åtminstone utbildning av allmänheten om de amoristiska definitionerna av kärlek, total välvilja till alla, rättfärdighet och orättfärdighet 

Jag möter människor ideellt som själavårdare och vän. Men jag har aldrig haft någon NPF.

Du kan förstå genom att läsa denna artikel. Men andra, även vanliga läkare, vanliga jurister och vanliga journalister som inte studerat informationen i denna artikel förstår inte problemen. Denna artikel förklarar problemen och ger även bra lösningar. (Ingen annan har mig veterligen beskrivit detta bättre än denna artikel.) 


Sammanfattning av problem med LPT
 
1.
På många patienter är psykiatriska diagnoser svåra att bevisa och svåra att avfärda. Många patienter är gränsfall - mellanting mellan vårdbehövande och icke vårdbehövande. Därför finns mycket godtycke inom psykiatrin. Därför finns dålig
lag, dålig psykiatri och dåligt rättsväsende i detta avseendenämligen att varje chefpsykiater (chefspsykiater) alltför ofta behandlas som om den (alltid) hade rätt om inskrivning i tvångsvård. Socialtjänstens sekretess är problem för anklagade och utredningar. Därför har (svenskt) rättsväsende svårt att förkasta att somliga får tvångsvård. LPT är endast ett av flera problem. Sekretess i socialtjänsten kan ibland vara ett annat problem. Rättegångar t.ex. i förvaltningsrätten är som skenrättegångar (låtsasrättegångar). Ett av flera problem och det som orsakar skenrättegångarna är att målsägande ofta är onödigt neddrogade av felaktig psykiatri. Och att vittnen (knappt) eller inte alls 
jpg.avskaffa tvångsvård
Bild 3. Första sidan i
Svenska Dagbladet den
2024-03-13. Övergrepp
i psykiatri. Hittills 10
intervjuade. Tyvärr
nämns endast sexuella
övergrepp. Men även
inlåsning, 
'medicinering'
och annat
kan vara övergrepp. Men
www.amorism.cc avslöjar
orsakerna och ger
lösningar.
tillåts. Patienter hindras alltför ofta från att möta vänner, vittnen och advokater. Många patienter har inte råd att anlita advokater. Många vågar inte besöka psykiatrisk vård (p.g.a. att somliga i personalen i onödan försvårar vänliga besök). Varning: psykiater, läkare, jurister och tjänstemän är rädda att få straff; detta kan orsaka osanningar och underlåtelser att framföra viktiga sanningar; (orsaker till sådan rädsla står i boken Amorism). Även Kammarrätten, IVO, HSAN och Högsta Domstolen har de problem som nämns i detta stycke; (m
era om sådant avses att publiceras i denna artikel. Även vad olika förkortningar betyder). Men problemen kan lösas politisk genom att tvångsvård avskaffas eller ändras så som denna artikel beskriver; flera seriösa rättegångar (se nedan). Lösningen är kanske inte flera psykiater.2. Punkt 1 visar varför chefpsykiater har orimligt och onödigt ansvar. Se slutsats i denna artikel. 3. Alla människor som är avvikande eller sjuka behöver inte vård. 4. Många som önskar och behöver vård får inte vård på grund av att många får onödig tvångsvård. 5. All psykofarmaka som jag har läst om i läkemedelsboken FASS har biverkningar. 

Mina lösningar och slutsatser av det ovanstående 

A) Avskaffa eller inskränk psykiatrisk tvångsvård. Bättre vård och ökad rättssäkerhet åstadkoms genom att införa äkta rättegångar för att avgöra om någon har gjort fel, har skadat eller hotar sig själv eller någon annan med olaga hot. 
B) Jag säger: Ja till frivillig vård. Nej till ofrivillig vård.
C) Om gällande LPT (år 2024) bevaras så bör patienter ges följande rätt och denna rätt bör stärkas, nämligen att patienter ska få dokumentera, filma, ljudupptaga de tvångsbehandlingar som de själva utsätts för. Det är istället fotoförbud på somliga avdelningar. Förbudet omintetgör rättssäkerheten. 
D) Förbjud sjukvårdens rutinmässiga tjat även på lugna och vänliga patienter om medicinering. Tvångsmedicinering även av lugna patienter görs; jag säger: förbjud tvångsmässig medicinering av lugna patienter
Bild 4. Nu vaknar politiker, KD
och jurister. Klicka på bilden
så förstoras den och ni kan
läsa artikeln. Ni bör lära er
ännu mera av mig och
www.amorism.cc! Se Bild 1. 
Bild 1 visar att 
AMORISTERNA är enda 
partiet som förstår  
problemen i psykiatrin.
E) Personal bör underlätta att inskrivna och patienter får besök. 
F) Patienter bör få inbjuda några vänner (även journalister, extra jurister, extra vittnen eller andra) åtminstone som åhörare i rättegångar i Förvaltningsrätten och andra rättsliga instanser. De borde få inbjudas åtminstone via videolänk. Detta skulle öka rättssäkerheten mycket. Alltså liknande som det är i seriösa rättegångar i tingsrätt. Nuförtiden hålls rättegångar slutna (sk. 'lyckta dörrar'). Det är för många patienter oönskad och påtvingad sekretess. Det är för patienter och många andra även farlig sekretess. Det är ett sätt att omintetgöra insyn och rättssäkerhet. Det är ett av de olämpliga rättegångsförfarandena som tyvärr tillämpas i psykiatri i onödan!
G) Inför lämplighetsprövning av läkare och andra för att de ska få arbeta i psykiatri.
H) Varje patient bör ha rätt till sin eget valda advokat före medicinering. Varje patient bör ges rätt att anlita sådan advokat innan beslut om kvarhållning längre än 1 dygn. 

Fördjupning

Att ha rättegång före inskrivning skulle kanske inte öka behovet av rättegångar. Ty många patienter överklagar tvångsbehandling av människor, nämligen överklagar i Förvaltningsrätten och andra rättsliga instanser. Psykiatrisk tvångsvård kostar oerhört mycket i onödan. Många människor är missnöjda med psykiatrisk tvångsvård. Även missnöjet kostar mycket för samhället. Och patienter traumatiseras i onödan. Nedan står mina förslag på lagändringar. Förslagen skulle öka rättssäkerheten. Jag är inte motståndare mot frivillig psykiatrisk vård. Jag är själavårdare och har även engagerat mig i flera människor som är eller har varit inlåsta i tvångsvård. Jag vet som själavårdare att somliga får och har fått psykiatrisk vård trots att de inte är psykiskt sjuka eller inte är tillräckligt sjuka för att behöva psykiatrisk vård; (en artikel i läkartidningen belyser detta). Felbehandlingar finns alltså, vilket är skandal. Detta hindrar att många som verkligen är psykiskt sjuka får vård.
jpg.Misstänksamhet möjligt tecken på mental hälsa
Bild 4. Mina kommentarer 
till SvD: 
Misstänksamhet och
undersökning 
är ofta tecken
på god mental hälsa. 
Amoristerna har inget att
göra med 
Säpo eller larmet.
Men artikeln visar att
misstänksamhet kan vara
befogad. Flera rättsfall
bevisar detta.

Jag menar att två olika sorters tvångsvård finns sedan länge i Sverige, nämligen: 1. Tvångsvård för onormalt beteende som inte är kriminellt. Jag menar att psykiatrisk tvångsvård bör avskaffas. Är det ett problem att somliga är så sjuka att de inte förstår att de själva är kriminella? Svar: nej, ty psykiatrins uppgift ska endast vara att ge frivillig vård och att mildra straff för mentalt sjuka som frivilligt vill ha vård (förkorta inlåsning eller ekonomisk avbetalning) genom att erbjuda psykiatrisk vård av till dem som frivilligt vill ha vård. Varje brottsling som döms bör informeras om detta alternativ, oavsett om brottslingen är frisk eller sjuk. Förslaget handlar om att belöna dem som samarbetar frivilligt och verkligen är psykiskt sjuka. 2. Rättspsykiatrisk vård. Rättspsykiatrisk vård ges för kriminalitet som orsakats av psykisk sjukdom. Jag menar att psykiatrisk vård aldrig ska få ges utan någon patients frivilliga medverkan. Jag föreslår alltså att psykiatrisk vård inte ens få ges i fängelser om någon patient själv inte frivilligt vill ha psykiatrisk vård.  
 1. Ingen patient eller potentiell patient ska få hotas av psykiatrisk vård med juridiska straff om de inte accepterar psykiatrisk vård. Att hota med juridiska straff som alternativ till vård kallar jag 'bland-hot'. Man måste skilja på a) juridiska straff och b) patienters behov eller icke-behov av vård. Mentalvården ska informera varje patient tydligt, kortfattat och enkelt om detta innan vårdbeslut fattas. Varje patient ska skriftligen godkänna att personalen inte har hotat med juridiska straff som alternativ till vård. Om detta godkännande inte finns ska psykiatrisk vård inte få tillämpas på patienten. Denna lag är önskvärd för att informera patienter och allmänheten om om att vård inte får vara något straff. Lagen behövs för att motverka att nämnt bland-hot begås av personal för att manipulera människor till vård, oavsett om människor behöver vård eller inte behöver vård. 
 2. Varje patient ska tydligt, kortfattat och enkelt få veta hur deras vård avslutas. Mentalvårdare ska ha skyldighet att informera varje patient om detta.
 3. img.QR kod www.amorism.cc avskaffa psykiatrisk tvångsvård
  Bild 5. Om du har en smartphone:
  rikta gärna dess kamera mot
  denna QR-kod. Om du gör det
  visas minst en (eller två)
  knappar nederst i bilden på din
  smartphone. Om du trycker på
  den ena knappen i bilden visas
  olika alternativ i din smartphone.
  § Du kan t.ex. välja att kopiera
  en länk till denna artikel.
  Eller du kan öppna artikeln,
  alltså visa artikeln i smartphone.
  § Även om du inte har
  smartphone kan Du spara 
  koden/bilden och trycka
  koden/bilden på papper
  eller sända den till
  vänner om du vill.
  Varje patient ska tydligt, kortfattat och enkelt få veta hur lång tid vården ska ta.
 4. Varje patient ska tydligt, kortfattat och enkelt få veta varför den får vård och vilka vårdmetoder som används; (psykologisk terapi/samtal, 'medicin', inlåsning eller annat). Varje patient ska informeras om målet med vården. Mentalvårdare ska alltså ha skyldighet att informera varje patient om det som nuförtiden i Sverige kallas 'vårdplan'. Enligt befintlig lag (år 2023 och tidigare) ska en vårdplan göras direkt, inom några timmar, alltså mindre än en dag när beslut om vård fattas. Vårdplanen ska helst göras med patienten. Men vårdplanen kan även göras utan patientens medverkan. Många patienter vet tyvärr inte att de har någon vårdplan eller vad som står i vårdplanen. Därför behövs mitt lagförslag.
 5. Varje patient ska tydligt, kortfattat och enkelt få veta vilka effekter och vilka biverkningar som vården har. Mentalvårdare ska ha skyldighet att informera varje patient tydligt, kortfattat och enkelt om detta.

För övrigt 

Min psykiatribehandlade vän X vill ofta inte använda begreppen 'tvångsvård' eller 'psykiatrisk tvångsvård'. Hen föreslår att begreppet tvångsbehandling eller psykiatrisk tvångsbehandling ofta användas istället. Hon menar att vård är ett alltför fint ord för något som alltför ofta är misshandel istället för vård.


Referenser och Länkar 

Symbol för amorism® och Amoristerna.
till några (av de hundratals) andra artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.