Rättfärdighet

Bättrad den 2024-03-11. Denna artikel publicerades första gången den 15-11-12 kl. 13:37.


Bild på rättfärdighet
Bilden säger att rättfärdighet
förklaras i Amoristernas
trosbekännelse. F.ö. amorism 

är inte beroende av förklaringar 
om Gud och Guds vilja. 
(Men amorism kan förklara 
även sådant.)
Bakgrund
Olika läror har olika förklaringar av vad rättfärdighet är. Somliga menar t.o.m. att rättfärdighet inte finns. Med amorism® blir rättfärdighet ett viktigt och tydligt begrepp, som förklaras i denna artikel. Begreppet rättfärdighet kan t.ex. användas för att bedöma: 1. om någon specifik varelse vill väl eller inte; 2. Hur mycket välvilja varelsen har. 3. Hur god varelsen är. 4. Ofta kan man även bedöma om varelsen är vän eller fiende. 

Obs., amorism bedömer inte främst handlingar. Ty handlingar och välvilja är inte samma begrepp, se länk i denna artikel. Amorism är ingen domstol. Politik och somliga läror handlar om lagar/bud. De är alltså politik eller lagreligioner. Sådana verksamheter fungerar mer eller mindre som domstolar. Men amorism är istället en inspirationsreligion, se länk. Amorism avslöjar även att alla varelser dömer, även om somliga förnekar det eller inte ens vet tillräckligt vad domar egentligen är. 

Rättfärdighet

Enligt läran är amorism (d.v.s. total välvilja till alla) den viktigaste dygden. Amorism (total välvilja till alla) är viktigare än domar. Amorism helgar även dygder som nåd och förlåtelse; boken Amorism förklarar sådant. Det är viktigt ty många vet inte tillräckligt vad sådant är. Se om dygder i länk nedan.

Definition av rättfärdighet enligt amorism (t.ex. trosbekännelse den 16-03-16): Rättfärdighet är att frivilligt helga amorism (total välvilja; vision; dygder; lära) och att förverkliga amorism: ●när och ●på det sätt som man själv tror mest gynnar alla (så många som ”möjligt”). Rättfärdighet förverkligas och ökas genom att låta amorism (välviljan) prägla/styra: ●dygder och ●handlingar.

Boken Amorism förklarar mera om vad rättfärdighet, orättfärdighet och synd är, referens2. Även begreppet frivillig och över hundra andra viktiga ord och begrepp förklaras i boken. (F.ö. amorism är inte beroende av om fri vilja finns eller inte finns.) Boken sammanfattas i trosbekännelsen, referens1. Amorism och verkligt goda och heliga varelser menar att rättfärdighet är mycket viktigt. Åtminstone att 
emellanåt utbilda om rättfärdighet och välvilja. 
Amorism har därför egen trosbekännelse som förklarar viktiga ord. Det kan vara världens enda trosbekännelse som nämner begreppen kärlek, välvilja m.fl. 


Slutsats

Världen, lärare, skolor och kyrkor behöver amorism för att upprätthålla eller erhålla trovärdighet! En av anledningarna till att amorism har grundats är att andra böcker, lärare och allmänheten ofta har otillräcklig (eller felaktig) förståelse för vissa viktiga och vanliga ord/begrepp. Och även om somliga inte vill erkänna det så är amorism en unik kombination av viktiga och i vissa fall nya förklaringar. Glöm inte att ständigt pågår konflikter om definition av ord/begrepp. Somliga erkänner inte det. Somliga säger "jag bry mig inte om vad ord betyder". Men det är en illusion eller t.o.m. en lögn. F.ö. även begrepp som konflikt, illusion, lögn förklaras i boken.Förklarande länkar. Nedanför denna samling av länkar står andra länkar om amorism


A) Rättfärdighetspunkten är ett amoristisk begrepp. I rättfärdighetspunkten börjar rättfärdighet, länk: Rättfärdighetspunkten.

B) Orättfärdighet. Länk med förklaring: Orättfärdighet.C) Enligt amorism är synd en speciell sorts orättfärdighet. Länk: Synd

D) Välvilja måste inte innebära handlingar. Länk: Välvilja.


E) Amorism är inte politik. Amorism är inte heller en s.k. lagreligion. Boken förklarar att politik innebär krav. Amorism är mycket tydlig med att istället för politik vara kravlös utbildning, referens1, 2Varning, många andra läror och föreningar är otydliga med sådant. Varning många talar om politik trots att de inte ens vet att politik innebär krav. Men boken förklarar (bättre än många andra böcker och lärare) vad poltik och mycket annat är. Länk: Kravlös


F) Dygder förklaras av amorism. Amorism har en egen samling av dygder. Den viktigaste dygden är amorism (total välvilja). Länk: Dygder.

G) Många har otillräcklig förståelse för vad kärlek är. Somliga tror t.ex. att "kärlek kan inte definieras". Somliga tror att "kärlek, Gud och andra begrepp är så omfattande att de inte kan definieras". Men det är oärligt. Ty ändå talar de om begrepp som kärlek m.fl. Men amorism är ärlig och tydlig med sin tro och sina definitioner: Kärlek.


Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar 

på www.amorism.cc. 


Länk: Här förklaras amorism

 
Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.