The big five - femfaktorteorin. Min korrektion av det och av etablerad psykologi

Bättrad den 2024-04-02 kl. 16:40 förvirringar i filosofi. 24-03-26 antydan om varför amorism bör ersätta pre-amorism. 24-03-18 mänskligheten behöver bättre psykologi. 24-03-12 den kände psykologen och läroboksförfattaren. Denna artikel publicerades den 2024-03-02 kl. 11:15 på www.amorism.cc.

Den 2024-04-02.

Mänskligheten behöver bättre psykologi. Det är viktigare än mycket annat som mänskligheten ägnar sig åt. Amorism har visat och kommer att visa ännu tydligare att femfaktorteorin (på engelska kallad The big five) i traditionell psykologi bör korrigeras; se nedan. Några av orden med annorlunda färg är länkar till förklaringar. Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas denna hemsida som på datorer.) Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5.

img.amorism QR-kod stöd
QR-kod till 
förklaring av hur du kan
stöda amorism ekonomisk.
The big five eller 'de fem stora' kallat av mig här för DFS. Begreppet används i rådande, etablerad psykologi. Jag menar att  innebörden av DFS borde definieras ungefär som: de fem främsta egenskaperna i varelsers karaktär (eller personlighet). Min andra och kommande böcker om amorism kommer att visa varför DFS bör bättras i psykologi och filosofi. Den andra boken kommer nämligen visa vad kärlek torde vara logiskt och psykologiskt sett; alltså inte de röriga definitioner som används av pre-amoristiska filosofer och pre-amoristiska psykologer hittills och nuförtiden och som dominerar. Läs om den kände psykologen som skrivit ärligt i en lärobok om psykologi att kärlek inte kan definieras. Jag menar att det är en ärlig kapitulation i filosofi och psykologi. Ty jag och amorism har studerat de otillräckliga och felaktiga pre-amoristiska definitionerna som orsakar kapitulationen. De nämnda förvirringarna i den hittills dominerande filosofin i världen (alltså pre-amorism) om begreppet kärlek gör att begreppet kärlek inte används i DFS. Men amorism har bra och nya definitioner kommer med förbättrade definitioner som visar hur kärlek är en av de viktigaste egenskaperna i varje varelses karaktär (och därför borde ingå i DFS); se vår unika trosbekännelse och den andra, alltså kommande utgåvan av boken Amorism. Amorism menar att varje människa idkar kärlek mer eller mindre. Andra människor, mänskligheten förstår inte riktigt hur kärlek bör definieras tillräckligt bra och inte varför kärlek är viktigt att nämna även i DFS. Amorism kommer visa att DFS bör justeras och dessutom förklara de rätta definitionerna i min andra bok. De gängse DFS-egenskaperna är: 1) extraversion (utåtriktning), 2) vänlighet, 3) öppenhet, 4) samvetsgrannhet och 5) neuroticism. 
Jag föreslår att egenskapen kärlek ersätter egenskapen vänlighet i DFS. För att begreppet kärlek ska kunna ersätta begreppet vänlighet bra behövs de (unika och) uppdaterade amoristiska definitioner som avses att publiceras i min kommande bok, alltså min andra bok om amorism. Stöd mitt arbete ekonomiskt för att publicera denna bok. Då kommer denna hemsida www.amorism.cc att uppdateras med den bättrade filosofin enligt min andra bok. Amorism kommer att främja psykologi, filosofi och kyrkan. Bättre förståelse av människor. Även ny och bättre förståelse av vad Jesus Kristus och S:t Paulus troligen menade med kärlek. Och att Jesus och Paulus hade rätt när de betonade viktigheten av kärleken. Tyvärr räcker inte Bibeln för att förklara vetenskapligt vad kärlek är och varför kärleken är viktigast. Men amorism kan och kommer att göra det i min andra bok om Amorism.

Med de ännu bättre definitionerna kommer amorism att ännu bättre kunna förklara även: 1) rättfärdighet och 2) det som enligt amorism är motsats till rättfärdighet, nämligen psykopatiskt beteende. 

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism® och Amoristerna.
till några (av de hundratals) andra artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

1 kommentar:

  1. Jag har sett Fredriks uppdaterade definitioner och hört honom berätta om dessa som mänskligheten behöver. Vore mycket bra om definitionerna publicerades. Tack Fredrik.
    Från Olof Vesterberg professor och läkare

    SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.