Amorism är opolitiskt

Bättrad den 2019-05-20. WWW.AMORISM.CC.                                                                                                  

Sist i denna artikel finns länkar till artiklar som förklarar ännu mera.

Amorism® är inte politik. Amorism är kravlös. Även om politiska partier skulle stöda amorism så kommer amorism själv att fortsätta att vara kravlös och opolitisk. Men partiers stöd och annat stöd behövs för att undervisa människor om amorism. Amorism (läran) menar att krav och politik kan vara viktigt. Men amorism själv är inte politik och krav. Ty amorism är främst kravlös utbildning. Det finns många oamoristiska utbildningar i världen. Många utbildningar är krävande. 
Four hearts cross
(Jag Fredrik Vesterberg m.fl. vill grunda parti/partier som stöder amorism, t.ex. att skolor bör utbilda om amorism.)
Även om parti skulle skapas så förblir amorism (läran) opolitisk; ty det kravlösa är en grundidé i amorism. Skapandet av parti/er innebär att du kan påverka eller åtminstone framföra dina idéer. Det kan handla om att främja eller motverka i ämnen som t.ex.: ekonomi (t.ex. skatter, basinkomst eller "arbetslinjen"), höger/mitten/vänster, nationalism, globalism, miljö, utbildning, kultur, demokrati/demokratur/skendemokrati, demografi (ålder, etnicitet, nativitet). Har du andra idéer? Politik styrs snarare av pengar (än av demokrati). Kontakta mig om du vill sponsra amorism eller arbeta politiskt för amorism. 

Personligen har jag även andra idéer om hur statsskicket kan förbättras. Kanske bör den s.k. riksdagsspärren sänkas till 1 % (så att nya partier kommer in lättare)? Nu är den 4 %. Vad tror du om det? 

Dagligen (sedan årtionden) ser vi hur o-amoristiskt beteende orsakar icke optimal värld. Se amoristisk trosbekännelse, länk nedan. O-amoristiska beteenden frodas (ofta omedvetet eller oemotsagt) i grupper (t.ex. partier, massmedia, skolor och företag) som inte nämner de viktiga ord och den viktiga enhet som trosbekännelsen är. Amorism menar att kompetens och kärlek är viktigare än girighet. Om flera förstod det så skulle flera eller alla få det bättre. Men många vill inte det. Ty världen är full av andra viktiga och "viktiga" sysslor; se länk nedan om orättfärdighet. Jag tror att mänskligheten gynnas av att höra och tala om amoristiska visionen och annat som sammanfattas i trosbekännelsen.

Den starkes rätt
Bild visar att det kan vara fel att tro att det
alltid är de många eller starka som har rätt.
T.ex. jordklotet är inte platt även om 
många trodde att jorden är platt. Amorism 
och sanning är alltså viktigare
än orättfärdig gruppegoism. 

Riksdagshuset.jpg

Amorism dömer ingen. Amorism är en kravlös vision utan domar/straff. Men du och alla människor dömer. Även partier dömer. Därför kan politik aldrig ersätta amorism. Men politik kan stöda amorism.Yttrandefrihet, samtal, vetenskaplighet

Vi tror att andra människor, grupper, kyrkor, partier bör bli bättre på följande! 
Lär av samtalen i Amoristerna, kyrkan för amorism! 
Att vara sanningsenlig är en andlig och själslig styrka!

Såhär gör vi när vi har samtal med tema (t.ex. Bibeln). Men även efter samtalen råder bättre yttrandefrihet hos Amoristerna än i andra föreningar, grupper och skolor:

1. Amoristerna har en egen samtalsmetod för att främja sanning och yttrandefrihet.  Lär av Amorism.
2. Så gott som inget är tabu, kraftig kritik och beröm är tillåtet, (men förtal gillas inte).   Lär av Amorism.
3. De som håller sig till samtalets tema prioriteras andra bör bli bättre på det!  Lär av Amoristerna.
4. Rättvisa råder — talarlista som följs  Lär av Amoristerna.


Länkar

  1. Kort artikel som förklarar vad politik egentligen är. Länk: Politik.
  2. Grunden i amorism är amoristiska visionen: Amoristiska visionen.
  3. Amorism är kravlös lära. Amorism är alltså opolitiskt, så opolitisk som någon lära kan vara. Amorism är inte mot något, (förutom oartigt uppförande på våra möten). Amorism är för att allmänheten utbildas om amorism (läran): Kravlös utbildning.
  4. Begreppet demokrati förklaras på viktigt/unikt sätt. Länk: Demokrati.
  5. Nytt hopp för mänskligheten. Amorism är nytt hopp för mänskligheten
  6. Jag och Amoristerna behöver ditt stöd! Ekonomi: Gåvor och ekonomi
  7. Man kan använda amorism för bedömning av föreningar, religioner och partier m.m. Amoristcertifikat.
(På startsidan www.amorism.cc kan du själv hitta artiklar om amorism och Amoristerna.)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.