Helig ande och pingst

Bättrad den 2024-05-18 kl. 09:23 Bakgrund. 24-05-07 korrektion Kristi himmelfärdsdag 9/5. 2023-05-19 om svårigheter med begreppen rättvisa och rättfärdighet. Denna artikel publicerades första gången den 16-05-15 kl. 12:00 på www.amorism.cc.

Jpg. biskop Fredrik Vesterberg
Där det finns amorism
(total välvilja till
alla) finns ofta
det största hoppet.

För att inte vara naiva:
amorism förvaltar goda 
(de bästa?) definitionerna 
av välvilja.
Växter har sina liv.
Människor har sina liv.
Växters och människors 
liv är inte samma.
All välvilja är inte 
total välvilja.
Allt hopp är inte
det främsta hoppet.
År 2024 är pingstdagen den 19/5. 

Kristi himmelfärdsdag är den 40:e dagen efter påskdagen, om även påskdagen inräknas. Kristi himmelfärdsdag är i år den 9/5. Jag tror att himmelfärden åtminstone kan påminna om att det finns något som troligen är bättre än det som (hittills?) har funnits i denna värld. Men amorism varnar för att man inte ska fly ifrån denna värld. Vårda det goda. Ty ingen vet vad som kan komma i framtiden. Det är mycket vanligt att skriva ett extra s i himmelfärdsdag, alltså himmelsfärdsdag. Men jag brukar inte göra det.

Pingst är en kristen helg. Pingst är en större högtid än Kristi himmelfärd. Pingstdagen firas den sjunde söndagen efter påskdagen, vilket är den femtionde dagen efter påskdagen, om även påskdagen inräknas. På grekiska heter pingst pentekostí, den femtionde. (De äldsta texterna om kristendom är på grekiska.) Pingst är högtid för tiden då Helig ande spreds i den första kristna församlingen. Pingst räknas som den första kristna församlingens födelse. Pingst firas för att församlingen förstod Jesus tillräckligt. Pingst kallas av somliga kyrkor för kyrkans födelsedag. Amorism (läran) bygger på amoristiska visionen. Amorism är den heliga läran om den visionen. Amorism bygger inte på förklaringar om Gud, Jesus, Bibeln och kristendom. Men Gud och Jesus kan vara goda förebilder, om man förstår dem rätt, vilket helhjärtade amorister gärna får tro att amorism (läran) gör.


Olika läror/religioner kan ha olika definitioner av Helig ande. Amorism är en ny filosofi/lära med nya definitioner av ande, Helig ande och flera andra viktiga begrepp. Amorism (läran) och boken Amorism menar att Helig ande är något gott, det godaste av allt, nämligen total välvilja som önskar, och helst även förverkligar total lycka till alla, så mycket som möjligt. Amoristisk trosbekännelse sammanfattar. Helig ande kallas även Sanningens ande. Trosbekännelsen nämner och helgar dygder som sanning, ordning, vetenskaplighet och yttrandefrihet. Kyrkan är ständigt beroende av Helig ande. Helig ande förmedlas åtminstone genom utbildning. Amorism och amoristisk trosbekännelse finns för att kyrkan och världen behöver utbildning (se artikeln Amorism educates). Sådana viktiga begrepp förklaras också i boken. (Det är troligen världens viktigaste och bästa trosbekännelse.) Sådana begrepp förklaras ytterligare i boken.

Godhet. Begreppet godhet definieras olika av olika varelser. Djur kan ha andra (och mera primitiva) definitioner av godhet är normala människor; och annorlunda än amorism (läran) menar; läs gärna om Helig, helga, helgon. Boken Amorism förklarar att det finns olika definitioner av godhet. Amorism menar även att välvilja, åtminstone amorism (total välvilja och övriga amoristiska dygder) ofta är bäst på att överbrygga eller tillåta meningsskiljaktigheter. I sådana sammanhang är det bra att betona de amoristiska dygderna yttrandefrihet och artighet. (Även dessa förklaras av amorism.) Amorism (läran) helgar ca 18 dygder. Vi tror att total välvilja är viktigast av alla nämnda dygder. Amorism (total välvilja) kan ibland vara viktigare än andra dygder. Men alla har inte total välvilja. Men det kan ofta skapas och upprätthållas genom utbildning, meditation och bön. Läs mera: Total välvilja. Församlingen/församlingarna började alltmera att kalla sig själv för kyrka, se vad kyrka egentligen betyder: Kyrka.

Påsk och pingst är kristendomens viktigaste högtider, minst lika viktiga som jul. Påsktiden slutar med pingstdagen. Pingstdagen är den 50:e dagen efter påskdagen. Pingstens datum ändras årligen. Ty påskdagen har rörligt datum. Pingst borde innebär bekräftad och stärkt tro på Kristus och hans budskap. Vid pingst fick kyrkan många nya medlemmar. (Förhoppningsvis firas inte enbart för den festliga stämningen, inte heller för egoism eller gruppegoism. Sådan ofullkomlig tro finns hos många som inte får rätt utbildning.) Helig ande beskrivs i Bibeln i Gamla testamentet och i Nya testamentet. T.ex. i Johannes 7:39; 14:16-21, 25, 26; 15:26-16:24 (om att begreppen rättfärdighet, godhet och Gud är svåra och att många har fel om dessa begrepp); 20:11-23. Nya testamentet utvecklar och ger den kristna förklaringen av Helig ande. Men Bibeln är inte alltid lätt att förstå, läs därför gärna: Bibeln kan missförstås. Vi amorister tror att amorism (läran) har och vägleder till de bästa förklaringarna av Bibeln. Men amorism är inte beroende av Bibeln.

Ursprung

Pingst har sitt ursprung i den judiska högtiden shavout som firar minnet av att judarna fick de tio budorden på Sinai berg. Dessförinnan var pingst en skördefest. 

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

1 kommentar:

  1. Tack Fredrik! Artikeln förklarar viktiga begrepp av stor betydelse för alla kristna och även många andra. Alltså för flera miljarder människor. Dina verk bör översättas till många språk. Du borde få ekonomiskt stöd till sådant. Amoristerna är det samfund och den kyrka som har de bästa förklaringar av filosofiska begrepp. Tack för artiklarna och viktiga föredrag. Du gör viktiga insatser för mänskligheten, filosofin och andra kyrkor! Jag ser fram emot nästa utgåva av boken Amorism! Glad pingst önskar Olof Vesterberg, professor em.

    SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.