Helig ande och pingst

Bättrad den 17-06-05 kl. 09:09 kristendom; 17-06-04 kyrka; Helig ande; godhet. Denna artikel publicerades första gången den 16-05-15 kl. 12:00 på www.amorism.cc.

Glad pingst tillönskas alla! 

Pingst är en kristen helg. Det är högtid för tiden då Helig ande spreds i den första kristna församlingen. Pingst räknas som den första kristna församlingens födelse. Pingst firas för att församlingen förstod Jesus tillräckligt. (Amorism är inte beroende av kristendom och Bibeln. Men Jesus kan vara en god inspiratör, om man förstår honom rätt.) Helig ande enligt amorism: Helig ande.

Helig ande

Olika läror/religioner kan ha olika definitioner av Helig ande. Amorism (läran) och boken Amorism menar att Helig ande är något gott. Amorism menar det godaste av allt, nämligen välvilja som önskar, och helst även förverkligar total lycka till alla; så mycket som möjligt av sådant. Amorism trosbekännelse sammanfattar. Helig ande är även Sanningens ande. Trosbekännelsen nämner och helgar dygder som sanning, ordning, vetenskaplighet och yttrandefrihet. Kyrkan är ständigt beroende av Helig ande. Helig ande förmedlas åtminstone genom utbildning. Amorism och amoristisk trosbekännelse finns för att kyrkan och världen behöver utbildning (se artikeln Amorism educates). Sådana viktiga begrepp förklaras också i boken. (Det är troligen världens viktigaste och bästa trosbekännelse.) Sådana begrepp förklaras ytterligare i boken. 


Godhet

Begreppet godhet definieras olika av olika varelser. Djur kan ha andra (och mera primitiva) definitioner av godhet är normala människor; och annorlunda än de som amorism menar är helgon: Helig, helga, helgon. Boken Amorism förklarar att det finns olika definitioner av godhet. Amorism menar även att välvilja, åtminstone amorism (total välvilja och övriga amoristiska dygder) ofta är bäst på att överbrygga eller tillåta meningsskiljaktigheter. I sådana sammanhang är det bra att betona de amoristiska dygderna yttrandefrihet och artighet. (Även dessa förklaras av amorism.) Amorism (läran) helgar ca 15 dygder. Vi tror att total välvilja är viktigast av alla nämnda dygder. Amorism (total välvilja) kan ibland vara viktigare än andra dygder. Men alla har inte total välvilja. Men det kan ofta skapas och upprätthållas genom utbildning, meditation och bön. Läs mera: Total välvilja.


Kyrka

Församlingen/församlingarna började alltmera att kalla sig själv för kyrka, se vad kyrka betyder: Kyrka.


Påsk och pingst är kristendomens viktigaste högtider, minst lika viktiga som jul.
Påsken slutar med pingstdagen. Pingstdagen är den 50:e dagen efter påskdagen. År 2017 är pingstdagen den 6/4. Pingst innebär bekräftad, fulländad och stärkt tro på Kristus och hans budskap. Vid pingst fick kyrkan många nya medlemmar. (Förhoppningsvis firas inte enbart för den festliga stämningen, inte heller för egoism eller gruppegoism. Sådan ofullkomlig tro finns hos många som inte förstår.)Jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism® och Amoristerna

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc:

  Här förklaras amorism

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs., du måste välja om du vill Publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym"; annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.