Kapitulation i filosofi och psykologi

Bättrad den 2021-02-15. Denna artikel publicerades första gången den 2018-10-01 kl. 15:33 på www.amorism.cc.

Jpg. bild Fredrik Vesterberg
Amoristisk poesi på
Författares Bokmaskin
den 2018-11-10.
Stort tack till fantastisk 
publik, goda poeter och
Författares Bokmaskin!
Dikten finns nedan
i denna artikel.
En "kapitulation" inom psykologi och filosofi publicerades i boken Varför vi beter oss som vi gör, 790 sidor (storlek 150 x 227 mm) i engelska originalet publicerat år 2017; svenska år 2018. Författad av Robert. M. Sapolsky. Han är professor i neurobiologi och arbetar även med primatologi. På sida 25 står att ord som kärlek m.fl. begrepp är svåra att definiera. S. antyder i inledningen att han kanske inte vill definiera begreppen; detta är en sorts ärlig "kapitulation" eller åtminstone erkännande att ingen (som S. känner till) har lyckats definiera begreppen tillräckligt bra. S. ger därmed bra beskrivning av den dominerande onödiga otydligheten om flera viktiga begrepp i psykologi och filosofi. Ändå säger S. att begrepp som kärlek m.fl. används och har central betydelse i hans egen bok. Jag instämmer inte i att begreppen är föremål för "ideologiska strider". Ty begreppet strid är överdrivet. Öppna artikeln så får du läsa min poesi inspirerad av denna artikel, amorism och S.'s bok.

Indicium: bild text i boken
Jag använder här hellre begreppet konflikt än strid, eftersom det kan vara mildare; även dessa två begrepp definieras bra/bäst av amorism. Alla människor som talar och skriver, även S., deltar i konflikt om ords betydelser, även om de inte inser det eller inte erkänner det. Ty ord är inte neutrala. Det gäller alltså att välja vilka definitioner (andras eller egna) som man själv önskar och dessutom vara tydlig med dessa definitioner. Men jag instämmer i att begreppen är svåra att definiera. Jag har nämligen arbetat intensivt i många år för att definiera begreppen. I amorism definieras även begrepp som välvilja. Men detta begrepp nämns inte ens i S. boks index, men det är det gängse. Ty välvilja är ett försummat begrepp i psykologi och filosofi. Amorism visar däremot att välvilja är ett av de viktigaste begreppen i dessa ämnesområden. Har lyckats att bättre än någon annan hittills med att definiera flera av begreppen. Har även kommit fram till att flera av begreppen har samband och måste förklaras tillsammans för att motverka otydlighet och missförstånd. Därför behövs en lära, nämligen amorism. Nästa utgåva av boken Amorism avses att bli ännu bättre; stöd till mitt arbete behövs. S. och mänskligheten, psykologi, filosofier och religioner behöver de amoristiska definitionerna av begreppen, och amorismens förklaringar av begreppen. Tack till professor Olof Vesterberg m.fl. medarbetare.

Poesi

Denna dikt lästes på Stockholms Stadsbibliotek den 2018-10-01, men versionen nedan är sedan den 2019-04-12 lite bättrad.

Kapitulation, initiation och seger

I en bok om psykologi från i år (2018)

står att begrepp som kärlek m.fl. är centrala, 
men de definieras inte däri (i boken);
ty uppgiften att definiera är svår
Ni lät mig nyss recitera
en ärlig kapitulation.

Min reaktion: 
utan definitioner, 
knappt några relationer 
mellan ord och mellan människor på vår jord. 

Andra filosofer har definierat 
Från min läsning på SSB den 2018-10-01
och publicerat, tack. 
Men ack, jag var inte nöjd med deras "höjd"
Men i amorism, läran, kommer större klarhet  
i definitioner av begrepp som godhet, välvilja, kärlek, 
vänskap, barmhärtighet, rättfärdighet, lycka, ondska, avund, elakhet m.fl.. 

Läran ökar ordens unicitet och höjer styrkan i vårt språk; 
strax i universum, kyrkan och på våra universitet,
när begreppen sätts i harmonisk relation:
Vi har nu äran att lära av läran, amorism. 
Klarhet med snarhet
initiation till amorism, 
utan kapitulation.

Dikt av F. Vesterberg.

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.