Scientism

Bättrad den 2023-09-20 kl. 04:25. Denna artikel publicerades den 2023-09-19 kl. 03:12 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas. Några ord med annorlunda färg är länkar till förklaringar.  Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida och artiklarna om amorism syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas detta som på datorer.)

Begreppet scientism förklaras i boken Amorism, välvilja kärlek lycka: scientism är att helga vetenskap(-lighet). Enligt den amoristiska definitionen av religion kan scientism vara som en religion som helgas genom hierarkiskt ledarskap, skolor, priser, ceremonier etc.. Enligt amorism är det många människor nuförtiden som helgar vetenskap(-lighet) och tror att vetenskap (eller vetenskaplighet) är ett av mänsklighetens främsta hopp. Amorism betonar (det som för många människor är självklart), nämligen att vetenskap (vetenskaplighet) har en dubbelhet, nämligen att vetenskap kan 1. rädda liv (barriärer, livsmedelsproduktion, sjukvård, utbildning) och 2. att vetenskap kan förstöra liv (barriärer, vapen, rengöringsmedel, antibiotika, utbildning). Artikeln förklarar hur amorism menar att dubbelheten bör hanteras...

Amorism helgar vetenskaplighet, som en av de amoristiska dygderna som nämns i den amoristiska trosbekännelsen. Men amorism är inte scientism eftersom amorism förstår att den amoristiska kärleken ofta är viktigare än vetenskap och viktigare än egoistisk kärlek. Vetenskaplighet är alltså endast en relativ dygd enligt amorism. Observera, amorism har egen (unik och ny) definition av begreppen kärlek och rättfärdighet. Amorism helgar dessa definitioner eftersom de kan hjälpa människor, kyrkor, psykologi, psykiatri och filosofi att förstå människors och andra högre utvecklade varelser. Amorism (och några begrepp som används i läran) definieras av Amoristerna, kyrkan för amorism. Amorism och kyrkan förkastar somliga definitioner av begreppen kärlek och rättfärdighet (eftersom dessa definitioner är otillräckliga eller onödigt förvirrar mänskligheten och filosofi etc.. Men amorism glömmer inte de förkastade definitionerna eftersom dessa kan användas som studieobjekt). År 2023 hoppas vi att en ytterligare utveckling av den amoristiska definitionen av kärlek kommer att publiceras. Amorism helgar inte demokrati, men det som är grund i äkta demokrati och civiliserade samhällen. Amorism är inte politik. Amorism är inte motståndare mot demokrati och politik. Amorism är inte begränsad till humanism. Ty amorism är snarare en teistiskt inspirerad religion eftersom vi vet att andra varelser än enbart människor finns på vår egen planet Tellus och i universum. Stöd mitt och Amoristernas arbete ekonomiskt.

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

2 kommentarer:

  1. Vilken dag /månad kommer den ut?blir det en offentlig presentation?eller som vanligt en liten utvald skara.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Vi arbetar äkta idéellt, alltså utan lön. Vi har andra uppgifter än att enbart skriva gratis. Till premiären bjuder vi så många som vi har råd att bjuda. Bidra ekonomiskt så får flera komma.

      Radera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.