Illusioner

Bättrad den 18-06-03 ordet kan inte definieras, betyda så mycket mera; 18-01-04 definition av hallucinationer; 17-02-02 rädsla; försvar; narcissism; avund. Denna artikel publicerades första gången den 17-02-02 kl. 11:11 på WWW.AMORISM.CC.


This article can be translated to 
several languages. Support amorism. 
Then the book and the texts
will be translated.
Denna artikel publiceras inför Amoristernas studiecirkel den 17-02-02 om boken Amorism. Artikeln är en reaktion mot att somliga alltför ofta tycker att vissa ämnen och vissa begrepp är självklara. Boken Amorism förklarar alla avancerade ord som finns i denna artikel. Dessutom: artikeln motiverar varför samtal är ett s.k. sakrament i amorism®, och varför yttrandefrihet, sanning, artighet, ödmjukhet, nåd, förlåtelse och vetenskaplighet är dygder i amorism. (På denna hemsida finns även separata artiklar om dygder.) Amoristisk definition av begreppet illusion: Illusion betyder något som är skenbart rätt; något som verkar vara rätt, men egentligen inte är rätt. Lögner och självbedrägerier är en sorts illusioner. Många inser tyvärr inte att de själva kan ha illusioner. Somliga illusioner kan vara mycket svåra att genomskåda. Helgande av några amoristiska dygder är det bästa motmedlet mot illusioner. Några av dessa dygder nämns i texten nedan. I trosbekännelsen nämns amorismens alla dygder. Boken Amorism förklarar dessa dygder. Amorism är främsta skyddet för äkta vetenskap. Amorism är en av de främsta hjälpande faktorerna för vetenskap. (Även begreppet hjälpande faktor introduceras och förklaras av amorism och boken Amorism.) Öppna denna artikel och läs om illusionerna....

Enligt boken Amorism kan alla människor ha illusioner; hallucinationer är en speciell sorts illusioner. Nämligen illusioner som orsakas av sjukliga fel i hjärnan eller i andra sinnen eller av extrema tillstånd (t.ex. berusning).

Några vanliga illusioner. Plus några exempel. Exemplen visar hur somliga människor tyvärr tänker alltför ofta. Amorism är ett nytt paradigm som avslöjar ännu flera illusioner än enbart dessa:


1. Illusionen: Ords betydelser är självklara. •Somliga besserwissrar och somliga orättfärdiga människor menar att de själva inte måste kolla omtvistade ord i ordböcker. Om någon annan talar om något så kan det avfärdas (kraftfullt, t.o.m. kaxigt), även om man inte har kollat vad upphovsmannen menar och även om man inte ihågkommer och inte förstår vad upphovsmannen menar. Ytterligare exempel på vanliga tankar som bevarar eller skapar illusioner: Somliga är orättfärdiga egoister (och kaxiga) och prioriterar det före att själva förmedla sanning och vetenskaplighet; många sådana människor vägrar att erkänna att de själva verkligen tycker så. Sådana människor tycker att de själva får: •Försvara revir (var kaxiga eller stångas som djur) om de kan vinna popularitet och prestige. Klaga på andra, men erkänn inte egna tillkortakommanden. Har någon person gjort starka och trovärdiga tillrättavisningar så får man hämmas på den personen. Ju bättre argument som personen använt, desto artigare och oärligare får man själv vara. Vara långsint. Ödmjukhet är bara svaghet/dumhet, inte förnuft. Det är lämpligt att oamoristiskt ljuga och förtala när man önskar det (och slingra sig som en orm) för att försvara sin prestige. Det är viktigare än att alla berörda idkar amorism (dygderna, främst total välvilja) och artiga samtal. 

2. 
Illusionen: Ordet x kan inte definieras. •Somliga besserwissrar och somliga orättfärdiga människor kännetecknas av att de tycker att de själva får: avfärda ord och betydelser även om de själva inte förstår dem; se punkt 1 ovanför. •Eller sådana människor kan tycka att de själva får säga t.ex. "Ordet x kan betyda så mycket mera"; "Ordet x kan inte definieras". Sådana illusioner sprids av människor som vill verka vara klokare och bättre än vad de verkligen är; alltså av de giriga eller av de med mindrevärdeskomplex. De helgar egoism, (men de vägrar att erkänna att de själva helgar egoism). 


Artikeln försvarar amorism, 
inte som djur och orättfärdiga. 
Men med amorism, alltså 
total välvilja.
3. Illusionen: Ords betydelser är statiska. •Språk, filosofi och vetenskap är oföränderligt. •Betydelser kan alltså inte tillkomma, utökas eller ändras. •Man kan inte anbefalla respektive avråda från vissa betydelser. •Det är inte tillåtet att skapa ny terminologi, t.ex. amorism. (Många som säger så förstår inte och de tillämpar jantelagen.) Författare, filosofer och vetenskap får inte tillägga eller ändra ords betydelser.

4. Illusionen: Rädsla för somliga ord, även de som är välvilliga och vänliga. •Min egen prestige "hotas" av somliga begrepp och somliga varumärken. Vissa ord, vissa begrepp eller vissa varumärken finns inte. Jag avundas, men det vägar jag att erkänna. Jag erkänner inte mina narcissistiska tendenser, att jag vill framstå som bäst. Även om jag inte har något vettigt att säga, och även om jag inte kan motivera mitt tal ärligt och vetenskapligt. 

5. Illusionen: Betydelser av ord och begrepp måste inte försvaras och förklaras. Man behöver inte försvara vissa betydelser. Man behöver inga människor, samfund, föreningar, skolor, företag eller institutioner som försöker försvara betydelser av ord, begrepp och varumärken. Samhällen fungerar utmärkt utan sådant. Terminologi är ett överflödigt ord, ty jag vet inte vad det betyder. 

6. Illusion: Alla är välkomna. Sanning: Alla är aldrig välkomna överallt.

7. Illusion: Alla har lika värde/värdighet. Sanning: Om olika människor (t.ex. vänner respektive ovänner) får olika förmåner eller olika bemötande så har alla troligen inte lika värde. Läs artikel om likhetsfundamentalism.

8. Illusion: Det går att ha gott ledarskap utan artighet och yttrandefrihet. Sanning: Det är omöjligt att ha gott ledarskap om det inte finns dygder som viss artighet och viss yttrandefrihet (och andra amoristiska dygder).
Rätt utbildning och viss intelligens kan behövas för att genomskåda illusioner. Rätt utbildning om begreppet kärlek är ofta viktigt (viktigare än att förkunna alltför mycket om "godhet", karma och liv efter detta): Kärlek.
__________________________________


Orsak till ovanstående illusioner är brist på några amoristiska dygder. Samt brist på kunskaperna som amorism och boken ger. Illusionerna brukar orsakas av och vidmakthållas p.g.a. några vanliga laster. Amorism förklarar och varnar för dessa laster. De som är kaxiga och oartiga brukar vara: 1. Orättfärdiga, ofta har de t.ex. bristfällig kärleksdrift istället för amoristisk kärleksdrift (total välvilja). Detta är det vanligaste. 2. Bristfälliga i ödmjukhet. 3. Bristfälliga i vetenskaplighet, alltså ointresse för att läsa, lyssna och undersöka. Besläktade artiklar 

A) Enligt amorism är välvilja, kärlek, artighet och snällhet synonymer. Men välvilja är ofta viktigare än snällhet, åtminstone om välviljan är amoristisk. Välvilja är oftast viktigare än snällhet.

B) Strategy against psychopathy: Strategy against psychopathy.

C) Narcissism är ungefär: Narcissism.

D) Bättre utbildning om filosofi behövs: Bättre filosofi.

E) Amorism (total välvilja och total lycka) inte är utopi. Läs t.ex. i artiklarna 1. Total välvilja, 2. Total lycka.

F) Många lever med illusionen att man inte kan vara välvillig mot dem som man samtidigt idkar konflikt mot. Rättfärdiga människor är nämligen välvilliga/kärleksfulla mot alla, även mot fiender. Boken förklarar. Begreppet amorism och läran öppnar nya möjligheter för att indela konflikt i olika sorter. En artikel är: Konflikt.


G) Många förstår inte vad förtryck är och att förtryck är vanligt. Länk: Förtryck.

H) Amorism är en ny och självständig filosofi och religion. Amorism är inte beroende av andra religioner och andra kyrkor. Amorism är inte beroende av Bibeln, kristendom, Jesus och Gud. Men amorism är inspirerad av idéer om sådant, och av psykologi och vetenskap. Alla världens föreningar, läror och religioner har mycket gemensamt. Men det kan samtidigt även finnas stora och viktiga skillnader, vilket man märker när man jämför dem. (Amorism är viktigt och unikt eftersom vi tror t.ex. att man inte förstår vad Jesus menar med paradoxen att älska sin nästa och sina fiender, och att ändå inte alltid hålla fred med dem. Vi har de bästa förklaringarna även för sådant.) Vi kallar oss kyrka eftersom i andra kyrkor finns goda idéer om struktur, ämbeten och filosofi. Men som sagt, vi är inte beroende av sådant eftersom vi är en självständig och unik lära, självständig och unik förening, självständig och unik filosofi. Vi är troligen världens enda religion/samfund som har en trosbekännelse (huvud-symbolum) som nämner välvilja, kärlek, rättfärdighet, vetenskaplighet, yttrandefrihet och andra amoristiska dygder. Vi har även unika och viktiga förklaringar av några av dessa dygder och begrepp. Länk: Kort förklaring av amorism. Länkar till artiklar som förklarar mera om amorism finns nedan.

Symbol för amorism®
och Amoristerna.

Referenser och Länkar till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism. Listan över länkarna:
Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.