Glad sommar år 2024!

Bättrad den 2024-06-12 kl. 23:15 Bild på över 500 årig fura . Punkt 24 bild på Olof Buckard. Denna artikel publicerades den 2024-06-11 kl. 10:25 på www.amorism.cc.

Välkomna!

Denna artikel innehåller ca 24 punkter om amorism, världen, filosofi, psykologi, religion, politik och länkar. Artikeln avses att utvecklas. •Klicka på bilderna så förstoras de. •De som läser denna artikel på mobiltelefon får förenklad visning. Texten och denna sida blir snyggare om du nedtill på sidan klickar på Visa webbversion. Då visas sidan som på datorer. Amorism® och Amoristerna kyrkan för amorism är opolitiska. Men alla människor är olika och alla har sina politiska åsikter. Om det står något politiskt så är det min privata idé. Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5.

1. 🇸🇪 Världen behöver nya definitioner för att må bättre! Jag menar här andlighet, inte främst biologi. (Biologi är viktigt. Men det är främst en politisk fråga. Nu finns även det politiska partiet Amoristerna. Amorister inte rösta på detta parti. Ty amorism och vår kyrka är opolitiska.) Definitionerna avses att publiceras i min andra bok om amorism. För att det ska bli bra behövs (unika och) uppdaterade amoristiska definitioner som skulle behöva publiceras i min kommande bok, alltså min andra bok om amorism. Stöd mitt arbete ekonomiskt för att publicera boken. Då kommer denna hemsida www.amorism.cc att uppdateras med den bättrade filosofin i min andra bok.

jpg.Biskopsskrud Fredrik Vesterberg
Amoristisk biskopsskrud
Amorism® och Amoristerna, kyrkan för amorism grundades för att andra filosofer, psykologer och kyrkor inte har lyckats att definiera begreppet kärlek tillräckligt bra. Vi amorister tror att det finns alltför mycket av hänsynslös egoism och onödiga lögner. Vi helgar amorism för att så mycket som möjligt motverka onödigt lidande och onödiga konflikter. Vi helgar amorism för att främja lycka. Men vi menar att somlig egoism, nämligen det som enligt amorism är rättfärdig egoism kan vara nödvändig för att så mycket som möjligt främja lycka och så mycket som möjligt motverka ofrivilligt lidande. För att avslöja och hantera detta bättre så behöver mänskligheten ny filosofi som sammanfattas i läran eller religionen som kallas amorism.

Amorism menar att varje människa är mer eller mindre kärleksfull. Vi tror att det är bra att utbilda om amorism, den kravlösa, viktiga (heliga) utbildningen om våra unika definitioner av begreppen kärlek och välvilja. Läran amorism är kravlös, alltså även opolitiskAmorism finns för att visa att mänskligheten (filosofi, psykologi och kyrkor m.fl.) även behöver vår vision om total välvilja till alla. Enligt amorism och vår unika trosbekännelse är denna välvilja inte någon handling. Och kärlek måste inte innebära gillande, vänskap eller sex. De amoristiska definitionerna är nödvändiga för att man rätt ska förstå vad Jesus menar med att vi ska älska varandra (nämligen Gud, vår nästa och våra fiender). De amoristiska definitionerna av välvilja och kärlek är extra viktiga i konflikter för att kunna skilja rättfärdigt från orättfärdigt våld. De fullständiga definitionerna avses att publiceras i min andra bok om amorism.

Fura i Tyresta kan vara
över 500 år. 
2. Amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism är den enda religionen och enda kyrkan som obligatoriskt nämner och helgar begreppet välvilja i sina gudstjänster. Vår kyrka är den enda och första religionen och kyrkan som har en trosbekännelse som definierar vad vi menar med kärlek. Amorism är inte politik. Amorism är inte samma som: § altruism, 
§ likhetsfundamentalism§ pacifism eller § utilitarism(amorism är inte motståndare mot sådant eller andra idéer). Amorism innebär istället förkunnelse av den amoristiska läran. Amorism visar att total lycka total och total välvilja är realistiska. Amorism och kyrkan grundades även för att begreppet total välvilja kan förklara hur Gud kanske är, om Gud verkligen finns. Ny amoristisk trosbekännelse som förklarar mer om amorism och världshistoriens bästa definition av kärlek publiceras förhoppningsvis år 2024. 

3. Något av det unika med amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism beskrivs i artikeln Kort förklaring av amorism. Motsvarande artikel på engelska: English definition of Amorism and Amoristerna, kyrkan för amorism.

4. 
🇸🇪 Vad är en kyrka? Läs om detta i artikeln Kyrka, samfundFår man grunda en ny religion och en ny kyrka? Svar: ja. Läs om detta i artikeln Urkyrka. Artikel om hur amorism kan vara kravlös utbildning: Moralisk kompass.

5. 🇸🇪 Olika kyrkor har olika krav för vilka som får kallas präst, biskop eller annat. Läs om sådant i artikeln Präst, biskopAmoristerna, kyrkan för amorism
img.QR kod www.amorism.cc
QR-kod för www.amorism.cc.
Om du har en smartphone:

rikta gärna dess kamera mot
denna QR-kod. Om du gör det
visas minst en (eller två)
knappar nederst i bilden på din
smartphone. Om du trycker på
den ena knappen i bilden i din
smartphone visas olika 
alternativ i din smartphone:
1. Du kan t.ex. välja att 
kopiera 
länken 
www.amorism.cc.

Eller du kan välja att 'öppna'
länken, 
alltså visa internetsidan
 i din smartphone.

2. Även om du inte har
smartphone kan Du spara 
koden/bilden och trycka
koden/bilden på papper
eller sända den till
vänner om du vill.
 betonar att vår rätta utbildning är nödvändig för vår kyrkas ämbetsmän. Artikeln förklarar även vad som gäller för att få vara präst och biskop i det i statlig myndighet sedan år 2012 
registrerade och godkända trossamfundet Amoristerna, kyrkan för amorism. Fredrik Vesterberg är i statlig myndighet registrerad och godkänd som präst, biskop och högste ledare i Amoristerna, kyrkan för amorism.

6. Amorism (läran) och kyrkan Amoristerna är opolitiska. Men man kan stöda amorism politiskt. Sedan år 2024 finns ett politiskt parti som heter AMORISTERNA. Vi skiljer alltså på partiet och kyrkan. Partiet ställde upp i EU-valet år 2024. Partiet stöder amorism politiskt. Det skulle alla partier kunna göra. Länk visar partiets unika partiprogram: partiet AMORISTERNA. Partiet vill ställa upp i kyrkovalet år 2025.

7. 🇸🇪 Amorism förklarar och definierar välviljans och kärlekens betydelse för begreppet sanning. Amorism har (ny och unik) filosofi som började publiceras allt tydligare från och med år 2012. Länk: Om begreppen sanning och vetenskap.

8. 🇸🇪 Scientism är att starkt prioritera vetenskap. Amorism menar att scientism är som en religion för många, även för många ateister. Amorism betonar att vetenskap inte kan ersätta viktig filosofi och viktig kultur och rättfärdig kärlek. Scientism (och demokrati och humanism) jämförs med amorism i artikeln Scientism

9. 🇸🇪 
Logotyp för partiet
AMORISTERNA.
Det viktigaste är inte vem (någon människa eller någon gud) som har skapat någon religion. Det viktigaste är inte hur mycket som är påhittat, naturligt (biologisk) eller gudomligt. Det 
viktigaste är istället hur något (t.ex. religion) påverkar dig och andra. Och om du helgar eller inte helgar något (t.ex. någon religion). Detta och annat förklaras i artikeln Religion.

10. 🇸🇪 Länk till en kort sammanfattning av amorism. Trosbekännelsen från år 2019 ger försmak av den kommande definitionen av begreppet kärlek. I artikeln kan ni även läsa andra kyrkors trosbekännelser. Länk: så definierar amorism skillnad mellan rättfärdigt och orättfärdigt våld

11. 🇸🇪 Läs gärna även om välvilja (välvillighet), som även av enstaka andra har sagts vara en av de viktigaste egenskaperna (karaktärsegenskaperna) hos människor. (Begreppet välvilja har numera av somliga föreslagits ingå i psykologins femfaktormodell. Min kommentar till det finns i den nämnda artikeln.) Jag (biskop Fredrik) och amorism har troligen varit och är troligen fortfarande pionjär med definition av det (tack vare amoristiska definitioner) viktiga begreppet välvilja. Begreppet välvilja förklaras även i vår trosbekännelse och i boken Amorism. Om fel definitioner (och fel terminologi) används förstås inte begreppen kärlek och välvilja tillräckligt bra.

12. 🇸🇪
Jpg.Hemma
Jag hjälper hos mig.
 Jag och Amoristerna idkar själavård. Därför finns här länkar till artiklar för själavårdare och allmänheten om:
 psykos, psykopati, sociopati och narcissism. Länk: Psykos, bättrad den 23-12-09 om vanföreställningssyndrom. Varning, du har troligen mött många psykopater i ditt liv. Artikeln om mina idéer om psykopati är uppdaterade den 2024-01-12. Länk: Psykopati och sociopati, är en del av det som är världens främsta problem, nämligen orättfärdighet. Jag menar även att psykiatrisk tvångsvård LPT borde ändras eller avskaffas. Artikeln förklarar vad LPT (och LRV) är. Samt förklarar problem med LPT (delvis även med LRV). Artikeln ger lösningar. Artikeln är bättrad den 2024-06-01; länk: förslag till förbättringar.

Begrepp som dom 
och straff klargörs
 med amoristisk 
filosofi; se artikeln 
Judgment.
13. 🇸🇪 Makt kan korrumpera. Enligt amorism är det dessutom lättare att korrumpera orättfärdiga människor. Varning, människor och  tjänstemän kan göra fel. Varning för maktmissbruk. Allmänheten övervakas och avlyssnas. Men man bör även ha koll på makthavare, länk: Filma polis, ordningsvakt och väktare. Där finns även en varning om att i januari år 2024 får vakter ökad makt.

14. 🇸🇪 Om Ukraina och Ryssland, i dessa länkar kan ni läsa om övertro på FN's mänskliga rättigheter: A) Du kan främja det som är ännu viktigare än FN's mänskliga rättigheter och FN; även förklaring: därför har varje stat och varje människa varit och är 'tvungna' att bryta mot mänskliga rättigheter. B) De mänskliga rättigheterna påstår att Ryssland och stormakterna har rätt att göra vad de vill; är det bra eller dåligt? Läs gärna om hur FN fungerar. C) Icke-amoristisk filosofi och psykologi har en grav svaghetDessa förstår nämligen inte tillräckligt bra vad äkta kärlek är. Men amorism förstår, vilket kommer att visas tydligare i den kommande boken om amorism. Punkt A - C här visar att det oftast är viktigare att utbilda om amorism än om FN och FN's s.k. mänskliga rättigheter. (Men all utbildning, även om FN och illusioner etc. kan vara bra att avslöja.) Konflikten i Ukraina visar att mänskligheten behöver helga något som är viktigare än FN och andra religioner, nämligen amorism, vilket avses att visas mycket tydligare i min andra bok.

15. 🇬🇧 Judgment. Amoristic philosopy (Judges, punisments, acquittals, Bible and more) brings clarity to the concept Judgment and love. Denna artikel är på engelska. Amoristiska definitioner visar att man kan döma någon samtidigt som man älskar densamme. Amorister, kärleksfulla människor och kristna får även döma dem som de samtidigt älskar. Amorism kräver inte att någon älskar. Somliga domar kan vara bra även om de inte är kärleksfulla; bok nummer 2 om amorism avses förklara mer. Domar kan ge ersättning för skador och lidande. Domar kan vägleda. Artikeln citerar och förklarar även Bibelns texter om domar. 

Bilden visar FN's flagga. 
Amorister får förstås tycka 
vad de själva vill även om FN.
 
16. 🇸🇪 Amorism helgar verklighet, inte illusioner. Amorism utbildar om och helgar verkliga dygder, främst och åtminstone total välvilja (enligt amorism) som är av nåd till alla oavsett deras värde. Enligt amorism kännetecknas varje rättfärdig varelser av total välvilja. Rätt definitioner är viktiga för att förstå detta. Amorism tror att det är viktigt/heligt att utbilda om detta som är totala välviljans vision och om de amoristiska dygderna. Och utbilda om att olika människor är olika bra på att förverkliga dygderna. Amorism inser att varje människa bryter mot lagar och rättigheter; politiker t.o.m. ändrar lagar och rättigheter. Amorister får tro på illusioner (även FN's mänskliga rättigheter, 'alla lika värdighet' och demokrati/'demokrati'). Amorism är inte motståndare mot sådant. Men amorism helgar inte sådant, illusioner och naivitet. Amorism avslöjar det självmotsägande i de mänskliga rättigheterna; nämligen sådant som gör att rättigheterna är verkningslösa mot somliga tyranner och sådant som gör att människor lärs att bli lögnare av rättigheter, lag-samlingar eller (utopiska och dystopiska) visioner.Icke-amorister saknar någon tillräckligt bra idé om när det kan vara moraliskt acceptabelt (även om det inte är det mest rättfärdiga) att ändra eller t.o.m. bryta mot lagar, rättigheter etc.. Jag och amorism tror att ett optimalt motmedel (men inte det enda) mot många illusioner är att människor och samhälle utbildas om dygder (främst rättfärdighet) och om rätt definitioner av dessa dygder (amoristiska definitioner). 🇸🇪 Därför föreslår jag följande [ingen måste instämma i detta eftersom amorism (läran) endast är kravlös utbildning]: inför amorist-certifiering istället för att som nu 'demokrati-'certifiera (d.v.s. sluta bevilja alltför mycket bidrag till illusioner).

17. 🇸🇪 Filosofi. Amorism innebär ny och förbättrad filosofi. Länk till artikel: Filosofi
  18. 🇸🇪 Amorism bygger på Amoristiska visionenAmorism bygger inte på förklaringar om Gud, Jesus och Bibeln(men amorism tror sig kunna förklara sådant bra eller bäst). Utredning av begreppen präst, biskop och pastor; 🇸🇪 diakon och 🇸🇪 urkyrka. Förklaring av vad kyrka egentligen betyder. Artikeln förklarar även skillnaden mellan tempel och kyrka. 🇸🇪 Begreppet religion blir ännu viktigare och mera användbart om moderna definitioner inte används. Läs min definition av begreppet religion. Definitionen är inspirerad av begreppets ursprungliga betydelse.
   19. 🇸🇪 Amorism erbjuder nytt ord för kärlek eftersom det inte funnits tillräckligt bra definitioner tidigare. Artikeln Nytt ord för kärlek antyder varför detta behövs; (förtydligad den 21-02-02). 🇬🇧 The article Amor, caritas and Cupido explains why mankind needs amorism, the new explanation of love.  🇸🇪 Något som skulle kunna kallas insiktsfull och ärlig kapitulation (av andra filosofer och andra psykologer) i att definiera begreppet kärlek publicerades i professor Sapolskis bok år 2017. Det visar att filosofi (ofta) inte är självklart och lätt, inte ens för världsberömda experter. Men amorism har lyckats definiera och inte kapitulerat. Några av våra resultat visas i vår trosbekännelse; detta borde mänskligheten glädja sig åt. Läs gärna om akademiska titlar.
    20. 🇸🇪  Vad innebär amorism: förbättring, uppenbarelse eller reformation. En av bilderna här visar ett möte i ekumenisk anda mellan Amoristerna, kyrkan för amorism och andra kyrkor.  
     21. 🇸🇪  Läs om de amoristiska definitionerna av rättfärdighet respektive orättfärdighet. Tack vare amorism så kan man förstå att rättfärdighet kan vara ett mycket viktigt begrepp, även för ateister och icke-religiösa. Andra läror och andra religioner har andra definitioner.

     22. Demonstrationer för kärlek mot våld eller orättfärdigt våld den 2024-04-13, 2024-02-03 och 2023-11-18: Klika på denna text så öppnas artikel om detta.

     23. Amorism har förslag till hur begreppet 'De fem stora' vilket på engelska kallas 'The big five' bör bättras i psykologi och filosofi; Länk. Mina andra bok kommer att visa hur vänskap bör bytas mot kärlek. Om ekonomiskt stöd ges kommer denna hemsida att uppdateras med de nödvändiga definitionerna som jag vill publicera i mina andra bok om amorism.

     jpg.Olof Buckard och Fredrik Vesterberg
     Olof Buckard
     24. Tack till Olof Buckard för föredraget 11/6 på Swedenborg forum! Han är estradör, debattör, buktalare, komiker, imitatör, skådespelare, poet, författare och predikant.     jpg.Fredrik Vesterberg i kommendörkaptens uniform


     jpg.Fredrik Vesterberg uniform
     Jpg.Fredrik Vesterberg i romersk rustning
     Jag i romersk rustning.
     jpg.Biskop Fredrik Vesterberg i biskopsskrud
     Jag Fredrik i amoristisk biskopsskrud.
     I  Bibeln: Johannesevangeliet 16:1 – 8; 8 – 33.
     Referenser och Länkar 


     Symbol för amorism® och Amoristerna.
     till några (av de hundratals) andra artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.

     Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

     Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

     Inga kommentarer:

     Skicka en kommentar

     Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
     Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.