Gustav Adolfsdagen

Bättrad den 2019-11-06 kl. 12:04 text och disposition. Denna artikel publicerades år 2014-11-06 kl. 18:00 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att bättras när tid finns. Att skapa artiklar på internet är inte alltid lätt.

Gustav II Adolf
De som främst gillade Gustav Adolf var de protestantiska invånarna i Tyskland och andra länder. I norra Europa sågs Gustav av de flesta som en befriare. Där finns flera minnesmärken efter honom. Gustavs krig var inte enbart försvarskrig. Det fanns även ekonomiska och politiska motiv. Luther och Gustav II Adolf bidrog till att yttrandefrihet och vetenskap gynnades.

Sveriges kung Gustav II Adolf firas årligen i Sverige den 6/11. Han firas i vissa andra delar av världen, i synnerhet i Nordeuropa där det finns många protestanter, lutheraner (även kallade evangeliskt kristna). Sedan år 1908 firar (finlandssvenskar) denna dag i Finland som "Svenska dagen".

bm-image-782604 Gustav Adolf bakelse den 121106 med amorism
Bild på en Gustav Adolfbakelse. 
Olika recept finns.
Amorism är en ny lära. Bland annat inspirerad av kristendom, delvis av evangelisk-luthersk kristendom. Amorism är inte beroende av förklaringar om andra läror, Bibeln, Jesus och Gud. (Men jag tror att amorism har bland de bästa tolkningarna av sådant.) Amorism bygger på en kravlös vision, den amoristiska visionen som i korthet handlar om kärlek, sanning, förlåtelse för fullkomlig lycka till alla. Yttrandefrihet och vetenskap gillas, i synnerhet i denna anda. Se länk i artikeln om amorism och trosbekännelsen. Före grundandet av amorism så sökte jag efter läror som var tillräckligt tydliga, entydiga och kompetenta i filosofi. Efter sökande i olika ideologier, partier, religioner, föreningar och kyrkor kände jag mig tvungen att grunda Amoristerna och amorism. Sedan starten år 2012 stöder jag främst Amoristerna och amorism. Det kan för oss amorister ofta vara viktigare än annat. 

Gustav II Adolf

Gustav II Adolf har betytt mycket för Sverige. Han har infört många goda idéer. Han är en av Sveriges mest kända kungar. Han kallas även Gustav Adolf den store. Videon om Gustav II Adolf med historikern Herman Lindqvist är intressant. Klicka på videon så förstoras den och du kan se flera delar av videon m.m. Det är främst de fredliga idéerna och utvecklingarna av Sverige som firas på Gustav Adolfsdagen. Gustav II Adolf försvarade protestanter och protestantiska stater mot somliga katolikers anfall. Han deltog därför i 30-åriga kriget. Katolska kyrkan försökte motverka reformation alltsedan 1520-talet då norra Europa blev Lutherskt.DSC04382 Reformatorn professor Martin Luther bearbetad av Fredrik Vesterberg med amorismMartin Luther var präst och professor i teologi. Han var ursprungligen katolik. Men efter hans kritik så tvingades han lämna katolska kyrkan. Det ledde till att han fick anhängare som kallades Lutheraner. Andra reformatorers anhängare hade andra namn. De olika reformatorerna och deras anhängare och kyrkor kallas protestanter. Luther har blivit förtalad av somliga (från andra religioner och andra som han kritiserade. Somliga av dem har inte ens förstått honom.). En vanlig missuppfattning/lögn är att Luther var sträng och tråkig. I själva verket vara han motsatsen till det. Han mildrade kyrkans makt och vissa överdrifter som skett där. Men han tolkades på olika sätt av sina efterföljare.

DSC05757.JPG Lutherros utsirad med amorism
Bild på Martin Luthers vapen eller symbol,
den s.k. Lutherrosen.
Liknande kluven inställning rådde i flera katolska områden i Sydeuropa. De blev indragna och enade sig för att försvara sin makt och delvis för att Katolska kyrkan ville alliera dem. Sverige tillhörde segrarna och vann mycket makt genom krigen. Frankrike var katolsk, men ändå i konkurrens mot Österrike, som också var katolskt. Frankrike (katolskt) stödde protestantiska riken som Sverige och Nordtyska riken. Trettioåriga kriget var alltså inte främst ett religionskrig. Men religioner och läror var en viktigt aspekt. Sådant är nämligen viktigt i alla krig, oavsett om lärorna kallas religion eller icke-religion. Utan ekonomiska och politiska motiv hade det ej blivit krig. Det är alltså ej helt riktigt att kallad 30-åriga kriget för religionskrig. Som alla krig så är det främst makt det gäller.
 
Gustav dog i strid den 6/11 år 1632 i Lützen i File:Battle of Lutzen.jpgTyskland. Bild visar striden. Utan Gustavs och Sveriges insats hade Europa och Nordamerika kanske dominerats av Katolska kyrkan. Kampen ledde efter hans död till att Westfaliska freden slöts år 1648. Freden innebar mer eller mindre slut på religiösa anspelningar i krig mellan protestanter och katoliker.

Freden mellan protestanter och katoliker i Westfalen har inspirerat många fredsförhandlingar och innebar en sorts fred mellan de två olika kristna grupperna katoliker respektive protestanter. Kungens och Sveriges insatser ledde till att Sveriges stormaktstid nådde sin höjdpunkt i mitten av 1600-talet. Gustav Adolf är begravd i Riddarholmskyrkan i Stockholm, se bild. Där firas Gustav Adolf årligen på Gustav Adolfsdagen. Stockholms DSC05762.JPG Stockholms Allmänna Sångförening  Riddarholmskyrkan Gustav II Adolfsdagen med  amorismAllmänna Sångförening sjunger fantastiskt fint där, se bild. Dessutom hålls en andakt. I år sjöng även en manlig operasångare fina sånger.

Norden har varit evangelisk-lutherskt kristet sedan 1520-talet och reformationen. Cirka 99 % av Sveriges och Nordens befolkning var evangeliskt-lutherskt kristna fram till år 1945. I religiöst avseende så domineras våra länder fortfarande av evangelisk-luthersk kristendom. DSC05767.JPG Kung Gustav II Adolfs grav med amorismDet finns inslag av muslimer, judar, andra folk och deras religioner. I Sverige år 2014 var ca 70 % av befolkningen med i Svenska Kyrkan. SvK har ursprung i evangelisk-luthersk kristendom. Amorism och Luther betonar att kärlek och förlåtelse till alla är det viktigaste. Men alla ateister och religioner hävdar inte det. Jag vill inte att alla sådant ska dominera samhället.

Länkar till några andra artiklar på denna hemsida:

Hjärta kors utropstecken amorism1. Jag och Amoristerna behöver ditt stöd! Länk om ekonomi: http://www.amorism.cc/2013/03/ekonomi.html
2. English article on amorism: http://www.amorism.cc/2012/09/english-definition-of-amorism-and.html#more
DSC01673 (1) Krucifix Jesus amor meus est crucifixus (1) bättrad med amorism3. English article on the words love, amorism and other: http://www.amorism.cc/2012/09/i-improved-wikipedia-about-cupid-cupido.html
4. Amoristernas trosbekännelse. Kort artikel: Här avses senaste trosbekännelsen att visas
5. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas: http://www.amorism.cc/2014/04/parti-for-amorism.html


Animering-28-amorism-text-om-politik[1]
6. Amorism är detta. Lång artikel som förklarar mycket: Definition
7. På amoristiska möten hålls ofta föredrag om filosofi och vetenskap. Flera viktiga, unika och nydanande föredrag om filosofi, samhällsfrågor och vetenskap: http://www.amorism.cc/2013/07/nasta-mote-sondag-217-kl-1830.html
8. Amoristerna bad offentligt i centrala Stockholm sju gånger inför valet år 2014. Hundratals åhörare: Bön för Sverige och mänskligheten och amorism
DSC07344.JPG-Apa-Schimpanser-strid.-9. Varning, låt inte hänsynslösa människor ta över. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. Läs om x-människor, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar: X-människor (bilden är från mitt föredrag på ett studiebesök.) Enlish article: Strategy against Psychopathy: Strategy against psychopathy.
DSC09795 (1) Fredrik med romersk hjälm svärd mantel. Bättrad 2. Med amorism10. Jag tror att Amoristerna är heligare och bättre än andra föreningar och samfund. Vi har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet, alltså sökande efter och gillande av sanning. Vi har mera yttrandefrihet på våra samtal och möten. Alla människor och åsikter är välkomna till Amoristerna! Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism! Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse! Egoister, gruppegoister och i synnerhet psykopater gillar ofta inte andras yttrandefrihet. Min metod för bästa ordförandeskap: http://www.amorism.cc/2013/08/om-samtal-och-yttrandefrihet-varfor-jag.html
11. Många människor föredrar spektakel framför sanning och amoristisk kärlek: http://www.amorism.cc/2014/02/manga-x-manniskor-uppslukas-av.html
Vänliga hälsningar till alla från Fredrik filosof, grundare och biskop för Amoristerna.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på texten "Kommentera som:" och välj om du vill publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.