Gustav Adolfsdagen

Bättrad den 2023-11-07 kl. 18:58 Inledning; kl. 14:16 religionsfrihet; 2021-11-08 frihet; 21-11-06 amorism (total välvilja) är inte samma som altruism, utilitarism eller pacifism; pre-amorism; människovärde. Denna artikel publicerades år 2014-11-06 kl. 18:00 på www.amorism.cc.

Att skapa artiklar på internet är inte alltid lätt. Stöd mitt och Amoristernas arbete.

Gustav II Adolf
Sveriges kung Gustav II Adolf firas årligen i Sverige den 6/11. Han firas i vissa andra delar av världen, i synnerhet i Nordeuropa där det finns många protestanter, lutheraner (även kallade evangeliskt kristna). Sedan år 1908 firar (finlandssvenskar) denna dag i Finland som "Svenska dagen". De som främst gillade Gustav II Adolf var de protestantiska invånarna i Tyskland och andra länder, främst i Nordeuropa. I Nordeuropa sågs Gustav av de flesta som en befriare. Där finns flera minnesmärken efter honom. Gustavs krig var inte enbart försvarskrig. Det fanns även ekonomiska och politiska motiv. Martin Luther, Sveriges kungar Gustav Vasa, Gustav II Adolf och andra bidrog till att yttrandefrihet, religionsfrihet och vetenskap gynnades successivt. Men det dröjde ända till mitten av 1900-talet innan den religionsfrihet som finns i Sverige nu uppstod. De nämnda personerna tog steg på vägen till att vi i Sverige och Västvärlden har relativt mycket religionsfrihet nuförtiden, troligen mest i hela världen. Frihet och religionsfrihet är intressant och kontroversiellt ämne. Men det fanns även religiöst förtryck bland annat i Sverige eftersom endast främja Luthers kristendom var tillåtet i Sverige. Tyvärr var det nödvändigt att försvara luthersk kristendom med våld. Ty utan att man lyckas försvara något så försvinner friheten att välja det som försvaras. Katolska kyrkan gjorde Luther fredlös, alltså vem som helst fick döda honom utan att bli straffad. Många lutheraner förföljdes. Gustav II Adolf och andra försvarade den Lutherska reformationen som började år 1517. Utan det hade Luthersk och protestantisk kristendom kanske inte överlevt någonstans. Religionsfrihet har uppstått tack vare att olika religioner har lyckats att försvara sin rätt att finnas. Under Gustav II Adolfs tid rådde inte religionsfrihet i Sverige. Före Reformationen var det katolska kyrkan som hade religiöst envälde. Efter reformationen blev Sverige alltmera lutherskt. År 1593 beslutade biskopar i Svenska kyrkan att alla i Sverige måste vara lutheraner. På den tiden hade biskopar större inflytande i riksdagen än nuförtiden. Gustav II Adolf levde med denna lagstiftning sedan sin födelse år 1594.
Luther skrev att man inte kan tvinga någon till att tro. Luther skrev att alla kristna (döpta) är välkomna till Luthersk nattvard. Så var (och är) det inte i katolska kyrkan och inte i ortodoxa kyrkan. Luther skrev att varje döpt kristen är med i det 'allmänna prästadömet', som Gamla testamentet i Bibeln hävdar skulle komma någon gång. Men amorism avslöjar att sanningen är att gränslös frihet och gränslös religionsfrihet inte finns någonstans, vilket förklaras i boken Amorism. Somliga människor och FN säger att religionsfrihet är en mänsklig 'rättighet'. Amorism varnar för att många människor, även många lärare och har felaktig eller farlig övertro på s.k. rättigheter. Amorism menar att varje människa får tro på vad den själv vill och att människor själva får döma vad som är tillåtet eller inte tillåtet och om man vill eller inte vill ha demokrati. 

bm-image-782604 Gustav Adolf bakelse den 121106 med amorism
Bild på en
Gustav Adolfbakelse. 

Olika recept finns.
Amorism är en ny religion (denna länk förklarar den ursprungliga och dessutom amoristiska definitionen av religion). Bland annat inspirerad av kristendom, delvis av evangelisk-luthersk kristendom. Amorism är inte beroende av förklaringar om andra läror, Bibeln, Jesus och Gud. (Men jag tror att amorism har bland de bästa förklaringarna av sådant.) Amorism bygger på en kravlös vision, den amoristiska visionen som  handlar om kärlek, sanning och förlåtelse för fullkomlig lycka till alla. Yttrandefrihet och vetenskap gillas, i synnerhet i denna anda. Visionen beskrivs i vår trosbekännelse. Före grundandet av amorism så sökte jag efter läror som var tillräckligt tydliga, entydiga och kompetenta i filosofi. Efter sökande i olika ideologier, partier, religioner, föreningar och kyrkor kände jag mig tvungen att grunda Amoristerna och amorism. Sedan starten år 2012 stöder jag främst Amoristerna och amorism. Det kan för oss amorister ofta vara viktigare än annat. 

Gustav II Adolf
Gustav II Adolf har betytt mycket för Sverige. Han har infört många goda idéer. Han är en av Sveriges mest kända kungar. Han kallas även Gustav Adolf den store. Videon om Gustav II Adolf med historikern Herman Lindqvist är intressant. Klicka på videon så förstoras den och du kan se flera delar av videon m.m. Det är främst de fredliga idéerna och utvecklingarna av Sverige som firas på Gustav Adolfsdagen. Gustav II Adolf försvarade protestanter och protestantiska stater mot somliga katolikers anfall. Han deltog därför i 30-åriga kriget. Katolska kyrkan försökte motverka reformation alltsedan år 1517 då Luther publicerade sina 95 teser. Norra Europa blev Lutherskt under 1520-talet. Ty regenterna och många i allmänheten där valde att stöda Luther. Läs gärna om amorism och reformation.


Martin Luther var präst och professor i teologi. Han var ursprungligen katolik. Men efter hans kritik så tvingades han lämna katolska kyrkan. Det ledde till att han fick anhängare som kallades evangeliskt kristna (eller lutheraner)
DSC04382 Reformatorn professor Martin Luther bearbetad av Fredrik Vesterberg med amorism
Martin Luther
Andra reformatorers anhängare hade andra namn. De olika reformatorerna och deras anhängare och kyrkor kallas protestanter. Luther har blivit förtalad av somliga (från andra religioner och andra som han kritiserade. Somliga av dem har inte ens förstått honom.). En vanlig missuppfattning/lögn är att Luther var sträng och tråkig. I själva verket vara han motsatsen till det. Han mildrade kyrkans makt och kritiserade överdrifter som skett där. Men han tolkades på olika sätt av sina efterföljare.


DSC05757.JPG Lutherros utsirad med amorism
Bild på Martin Luthers vapen
eller symbol,
den s.k. Lutherrosen.
Liknande kluven inställning rådde i flera katolska områden i Sydeuropa. De blev indragna och enade sig för att försvara sin makt och delvis för att Katolska kyrkan ville alliera dem. Sverige tillhörde segrarna och vann mycket makt genom krigen. Frankrike var katolsk, men ändå i konkurrens mot Österrike, som också var katolskt. Frankrike (katolskt) stödde protestantiska riken som Sverige och Nordtyska riken. Trettioåriga kriget var alltså inte främst ett religionskrig. Men religioner och läror var en viktigt aspekt. Sådant är nämligen viktigt i alla krig, oavsett om lärorna kallas religion eller icke-religion. Utan ekonomiska och politiska motiv hade det ej blivit krig. Det är alltså ej helt riktigt att kalla 30-åriga kriget för religionskrig. Som alla krig så är det främst makt det gäller. 
 
File:Battle of Lutzen.jpg
Slaget vid Lützen
Gustav dog i strid den 6/11 år 1632 i Lützen i Tyskland. Bild visar striden. Utan Gustavs och Sveriges insats hade Europa och Nordamerika kanske dominerats av Katolska kyrkan. Kampen ledde efter hans död till att Westfaliska freden slöts år 1648. Freden innebar minskning av  religiösa anspelningar i krig mellan protestanter och katoliker. Freden innebar att man i många länder fick välja om man ville vara katolik eller protestant. Men i Sverige och somliga länder kom inte sådan religionsfrihet förrän (delvis på 1700- och) på 1800-talet. Ty då blev andra religiösa samfund än Svenska kyrkan successivt alltmera tillåtna. Det dröjde till 1950-talet då svenska medborgare inte behövde vara medlemmar i något religiöst samfund. Denna frihet varar sedan dess i Sverige. Men total frihet finns inte i Sverige eller någon annan stat. Många människor och många religioner och många läror och många partier helgar inte artig yttrandefrihet. I många andra länder finns inte religionsfrihet eller inte lika mycket som i Sverige och andra (protestantiskt) kristna länder. Religionsfrihet och yttrandefrihet är inte självklart. Amorism är den enda religion som har trosbekännelse som helgar artig yttrandefrihet, sanning och frihet. Sådana begrepp är inte enkla och inte självklara; artikeln om pre-amorism berör sådant. Att förverkliga sådana dygder kan vara svårt. Ingen klarar det fullständigt. För att främja ärlighet om sådant är amorism en kravlös vision. Så motverkas hyckleri.

Freden mellan protestanter och katoliker i Westfalen har inspirerat många fredsförhandlingar och innebar en sorts fred mellan de två olika kristna grupperna katoliker respektive protestanter. Kungens och Sveriges insatser ledde till att Sveriges stormaktstid nådde sin höjdpunkt i mitten av 1600-talet. Gustav Adolf är begravd i Riddarholmskyrkan i Stockholm, se bild. Där firas Gustav Adolf årligen på Gustav Adolfsdagen. Stockholms Allmänna Sångförening sjunger där, se bild. Dessutom hålls en Svensk-kyrklig andakt. Någon manlig solist och operasångare brukar sjunga fina sånger.
DSC05767.JPG Kung Gustav II Adolfs grav med amorism
Gustav II Adolfs sarkofag

Riddarholmskyrkan
Norden har varit evangelisk-lutherskt kristet sedan 1520-talet och reformationen. Cirka 99 % av Sveriges och Nordens befolkning var evangeliskt-lutherskt kristna fram till år 1945. I religiöst avseende så domineras våra länder fortfarande av evangelisk-luthersk kristendom. Det finns inslag av muslimer, judar, andra folk och deras religioner. I Sverige år 2014 var ca 70 % av befolkningen med i Svenska Kyrkan. SvK har ursprung i evangelisk-luthersk kristendom. Amorism och Luther betonar att kärlek och förlåtelse till alla är det viktigaste. Men alla ateister och religioner hävdar inte det. Jag vill inte att vilken idé eller religion som helst ska dominera samhället. Amorism menar att det är bra att undersöka världen och olika politiska och religiösa idéer. Amorism skiljer sig från många läror, partier, företag och politiska och idrottsliga föreningar. (Så är det i verkligheten även om många hycklareDSC05762.JPG Stockholms Allmänna Sångförening  Riddarholmskyrkan Gustav II Adolfsdagen med  amorism inte inser sådant eller inte erkänner sådant.) inte Amorism betonar nämligen att man inte måste vara mera värd bara för att man är amorist. Men jag och amorism menar att vara amorist är ett värdefullt plus för människovärdet. Men man måste även inräkna värdet av andra egenskaper. Man har således inte högre värde bara för att man är amorist. Detta framgår av boken Amorism, välvilja kärlek lycka. Men somliga religioner, i synnerhet somliga okristna religioner och många icke-religiösa människor värderar dogmatiskt sina anhängare högre än andra människor. Amorism handlar om nåd och förlåtelse. Amorism menar att alla människor omfattas av den amoristiska visionen, nämligen önskan om total lycka till alla i evighet oavsett människornas värde, alltså av nåd. Därför drabbas amorism inte av hyckleriet som inte erkänner att varje människa värderar människor olika, alla människor diskriminerar. Sådant avslöjas i artikeln om människovärde. Amorism behövs för att avslöja hyckleriet. Amorism är ett sanningsenligt och dessutom
Riddarholmskyrkan
ett till alla kärleksfullt alternativ
som undviker lögner och naiva önsketankar. Somliga människor önskar total lycka till alla i evighet. Amorism kallar detta för att var helhjärtad amorist. Detta är verkligheten. Amorism är inte samma som altruism, utilitarism eller pacifism. Amorism förkastar inte sådant. Amoristerna, kyrkan för amorism utbildar kravlöst om sådant, även genom gudstjänster och sakrament. Vi tror att helgande av rätt definitioner av välvilja, kärlek och amorism är viktigt för själen och mänskligheten. 

Länkar till några andra artiklar på denna hemsida:

Hjärta kors utropstecken amorism1. Jag och Amoristerna behöver ditt stöd! Länk om ekonomi: http://www.amorism.cc/2013/03/ekonomi.html
2. English article on amorism: http://www.amorism.cc/2012/09/english-definition-of-amorism-and.html#more
DSC01673 (1) Krucifix Jesus amor meus est crucifixus (1) bättrad med amorism3. English article on the words love, amorism and other: http://www.amorism.cc/2012/09/i-improved-wikipedia-about-cupid-cupido.html
4. Amoristernas trosbekännelse. Kort artikel: Här avses senaste trosbekännelsen att visas
5. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas: http://www.amorism.cc/2014/04/parti-for-amorism.html


Animering-28-amorism-text-om-politik[1]
6. Amorism är detta. Lång artikel som förklarar mycket: Definition
7. På amoristiska möten hålls ofta föredrag om filosofi och vetenskap. Flera viktiga, unika och nydanande föredrag om filosofi, samhällsfrågor och vetenskap: http://www.amorism.cc/2013/07/nasta-mote-sondag-217-kl-1830.html
8. Amoristerna bad offentligt i centrala Stockholm sju gånger inför valet år 2014. Hundratals åhörare: Bön för Sverige och mänskligheten och amorism
DSC07344.JPG-Apa-Schimpanser-strid.-9. Varning, låt inte hänsynslösa människor ta över. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. Läs om x-människor, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar: X-människor (bilden är från mitt föredrag på ett studiebesök.) Enlish article: Strategy against Psychopathy: Strategy against psychopathy.
DSC09795 (1) Fredrik med romersk hjälm svärd mantel. Bättrad 2. Med amorism10. Jag tror att Amoristerna är heligare och bättre än andra föreningar och samfund. Vi har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet, alltså sökande efter och gillande av sanning. Vi har mera yttrandefrihet på våra samtal och möten. Alla människor och åsikter är välkomna till Amoristerna! Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism! Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse! Egoister, gruppegoister och i synnerhet psykopater gillar ofta inte andras yttrandefrihet. Min metod för bästa ordförandeskap: http://www.amorism.cc/2013/08/om-samtal-och-yttrandefrihet-varfor-jag.html
11. Många människor föredrar spektakel framför sanning och amoristisk kärlek: http://www.amorism.cc/2014/02/manga-x-manniskor-uppslukas-av.html
Vänliga hälsningar till alla från Fredrik filosof, grundare och biskop för Amoristerna.
2 kommentarer:

  1. Var i Stockholm kan man minnas 6-november?

    SvaraRadera
  2. Jag och några vänner firade genom att besöka konsert i Riddarholmskyrkan den 6/11. Bild på det Finns i artikeln Härlig höst år 2023.

    SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.