Härlig höst år 2023

Bättrad den 2023-12-08 länk; 23-11-30 vår rätta utbildning är nödvändig (för präster); enda religion och kyrka som definierar kärlek i trosbekännelse; 23-11-28 domar kan vara bra även om de inte är kärleksfulla; 23-11-26 amorister och kristna har rätt att döma; 23-11-19 Demonstration för kärlek mot orättfärdigt våld; 23-11-11 länk om psykos; 23-11-09 länk om skillnad autism och psykopati; 23-11-07 Gustav Adolfsdagen och frihet; 23-11-04 bilder på hjälpverksamhet, biskopsskrud, romersk rustning; 23-10-20 psykologi; 23-10-10 amorism är inte likhetsfundamentalism; 23-10-09 stoicism; 23-10-05 att filma vakter etc.; psykiatrisk tvångsvård skulle kunna avskaffas; 23-10-01 Det viktigaste är inte vem (t.ex. någon människa eller någon gud) har skapat någon religion; 23-09-26 länk om sanning och vetenskap; scientism; 23-09-24 bilder; 23-09-21 inledning; 23-09-20 Amoristerna är en i statlig myndighet godkänd kyrka med egna präster och egen biskop; kungen 50 år som statschef; 23-09-18 bild på professor Mansén; 23-09-14 bild på ekumenik mellan Svenska kyrkan, Katolska kyrkan kardinal Arborelius och Amoristerna. 23-09-11 länk om dom och straff; definition av religion; mänskliga rättigheter och FN. Denna artikel publicerades den 2023-09-11 kl. 08:31 på www.amorism.cc.

Hemsidan visas bäst på datorer. På mobiltelefon visas förenklad version av artiklarna. Men nästan alla moderna mobiltelefoner kan visa artiklarna i dator-läge. Prova detta genom att nederst på denna hemsida trycka på 'Visa webbversion'. De som vill får gärna vara med på bild på denna hemsida. Denna artikel innehåller länkar till några av de hundratals artiklarna som finns på denna hemsida.

1. 🇸🇪 
Höstbild
Amorism® och Amoristerna, kyrkan för amorism grundades för att andra filosofer, psykologer och kyrkor inte har lyckats att definiera begreppet kärlek tillräckligt bra.
Amorism menar att varje människa är mer eller mindre kärleksfull. Vi tror att det är bra att utbilda om amorism, den kravlösa, heliga utbildningen om kärlek och välvilja; utbildning är bra även om man inte kan framtvinga kärleksfullhet. Därför är läran amorism kravlös, alltså även opolitisk. Amorism finns för att visa att mänskligheten (filosofi, psykologi och kyrkor m.fl.) även behöver vår vision om total välvilja till alla. Enligt amorism och vår unika trosbekännelse är denna totala välvilja inte någon handling; och kärlek måste inte innebära gillande, vänskap eller sex.
jpg.Hemma
Jag hjälper hos mig.

Amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism är den enda religionen och enda kyrkan som obligatoriskt nämner och helgar begreppet välvilja i sina gudstjänster. Vår kyrka är den enda och första religion och kyrka som betonar viktigheten med kärlek genom att ha en trosbekännelse som definierar vad vi menar med kärlek. Amorism är inte politik. Amorism är inte samma som: § altruism, § likhetsfundamentalism§ pacifism eller § utilitarism(amorism är inte motståndare mot sådant eller andra idéer). Amorism innebär istället förkunnelse av den amoristiska läran. Amorism visar att total lycka total och total välvilja är realistiska. Amorism och kyrkan grundades även för att begreppet total välvilja kan förklara hur Gud kanske är, om Gud verkligen finns. Ny amoristisk trosbekännelse som förklarar mer om amorism och världshistoriens bästa definition av kärlek publiceras förhoppningsvis år 2024.
Biskopsskrud Fredrik Vesterberg
Amoristisk biskopsskrud

2. 
🇸🇪 Vad är en kyrka? Läs om detta i artikeln Kyrka, samfund. Får man grunda en ny religion och en ny kyrka? Svar: ja. Läs om detta i artikeln Urkyrka.

3. 🇸🇪 Olika kyrkor har olika krav för vilka som får kallas präst, biskop eller annat. Läs om sådant i artikeln Präst, biskop. Amoristerna, kyrkan för amorism betonar att vår rätta utbildning är nödvändig för vår kyrkas ämbetsmän. Artikeln förklarar även vad som gäller för att få vara präst och biskop i det i statlig myndighet sedan år 2012 registrerade och godkända trossamfundet Amoristerna, kyrkan för amorism. Fredrik Vesterberg är i statlig myndighet registrerad och godkänd som präst, biskop och högste ledare i Amoristerna, kyrkan för amorism.

4. 🇸🇪 Stoicism var populär i romarriket före Kristus framtill slutet av 300-talet e.Kr. då stoicism (okristen filosofi) förbjöds i romarriket. Amorism har bättre definitioner av begreppen kärlek, vänskap och gillande än vad pre-amorism (pre-amoristisk filosofi och pre-amoristisk psykologi före år 2012) har. Ett exempel är att stoicism helgar fyra dygder. Men amorism indelar dygder i två olika sorter. Nämligen den absoluta och främsta dygden som är total välvilja till alla. Amorism menar att detta är den främsta kärleken. Denna dygd är enligt amorism heligare eller viktigare än relativa dygder. De fyra stoiska dygderna är enligt amorism endast relativa dygder i amorism. Men de stoiska dygderna helgas även i amorism, även om dessa endast är relativa. Enligt amorism kan den främsta dygden inte ersättas av lagar. Amorism är inspirerad av Jesus Kristus genom att helga kärleken främst, men inte vilken kärlek som helst. Ty amorism helgar den kärlek som innebär total välvilja till alla. Obs., amorism har nya definitioner av begreppet kärlek. 
Höghjuling cykel
Varning, på höst och vår kan  
svarthalka finnas. Alltså halka
som inte syns.
 
Sådant kommer att visas i den kommande amoristiska trosbekännelsen. Amorism är den enda kyrka och enda religion som helgar begreppet välvilja.

5. 🇸🇪 Amorism förklarar och definierar välviljans och kärlekens betydelse för begreppet sanning. Amorism har (ny och unik) filosofi som började publiceras allt tydligare från och med år 2012. Länk: Om begreppen sanning och vetenskap.

6. 🇸🇪 Scientism är att starkt prioritera vetenskap. Amorism menar att scientism är som en religion för många, även för många ateister. Scientism (och demokrati och humanism) jämförs med amorism i artikeln Scientism.

7. 🇸🇪 Det viktigaste är inte vem (någon människa eller någon gud) som har skapat någon religion. Det viktigaste är inte hur mycket som är påhittat, naturligt (biologisk) eller gudomligt. Det viktigaste är istället hur något (t.ex. religion) påverkar dig och andra. Och om du helgar eller inte helgar något (t.ex. någon religion). Detta och annat förklaras i artikeln Religion.

Möte om stoicism
Tack för intressant möte
om stoicism
den 2023-09-30 i Stockholm!
8. 🇸🇪 Länk till en kort sammanfattning av amorism. Trosbekännelsen från år 2019 ger försmak av den kommande definitionen av begreppet kärlek. I artikeln kan ni även läsa andra kyrkors trosbekännelser.

9. 🇸🇪 Läs gärna även om välvilja (välvillighet), som även av enstaka andra har sagts vara en av de viktigaste egenskaperna (karaktärsegenskaperna) hos människor. (Begreppet välvilja har numera av somliga föreslagits ingå i psykologins femfaktormodell. Min kommentar till det finns i den nämnda artikeln.) Jag (biskop Fredrik) och amorism har troligen varit och är troligen fortfarande pionjär med definition av det (enligt amoristiska definitioner) viktiga begreppet välvilja. Begreppet välvilja förklaras även i vår trosbekännelse och i boken Amorism. Om fel definitioner (och fel terminologi) används förstås inte begreppen kärlek och välvilja tillräckligt bra.

Elisabeth Mansén
Professor Mansén besökte
och föreläste på Swedenborg
forum den 23-09-17; även
biskop Fredrik besökte.
Därefter samtalade E. och
Fredrik om Luther,
Swedenborg, katolicism och
amorism.
E. är professor i idéhistoria.
 Statyn föreställer Swedenborg.
Han grundade en annan kyrka än
Amoristerna, kyrkan för amorism.
Amoristerna idkar gärna
ekumenik utan att svika 
sin egen tro.

10. 🇸🇪 Jag menar att psykiatri kan vara bra ibland och dåligt ibland. Länk om psykos: Psykos, bättrad den 23-12-09 om vanföreställningssyndrom. Länk: Till psykiatriker 1. Min privata idé är även att psykiatrisk tvångsvård kanske skulle kunna avskaffas, länk: förslag till avskaffandeVarning, du har troligen mött många psykopater i ditt liv. Artikeln om mina idéer om psykopati är uppdaterade den 2023-11-18 om narcissism och psykopati. Länk: Psykopati.

11. 🇸🇪 Makt kan korrumpera. Enligt amorism är det dessutom lättare att korrumpera orättfärdiga människor. Varning, människor och  tjänstemän kan göra fel. Varning för maktmissbruk. Allmänheten övervakas och avlyssnas. Men man bör även ha koll på makthavare, länk: Filma polis, ordningsvakt och väktare. Där finns även en varning om att i januari år 2024 får vakter ökad makt.

12. 🇸🇪 Om Ukraina och Ryssland, i dessa länkar kan ni läsa om övertro på FN's mänskliga rättigheter: A) Du kan främja det som är ännu viktigare än FN's mänskliga rättigheter och FN; även förklaring: därför har varje stat och varje människa varit och är 'tvungna' att bryta mot mänskliga rättigheter. B) De mänskliga rättigheterna påstår att Ryssland och stormakterna har rätt att göra vad de vill; är det bra eller dåligt? Läs gärna om hur FN fungerar. C) Icke-amoristisk filosofi och psykologi har en grav svaghetDessa förstår nämligen inte tillräckligt bra vad äkta kärlek är. Men amorism förstår, vilket kommer att visas tydligare i den kommande boken om amorism. Punkt A - C här visar att det oftast är viktigare att utbilda om amorism än om FN och FN's s.k. mänskliga rättigheter. (Men all utbildning, även om FN och illusioner etc. kan vara bra att avslöja.) Konflikten i Ukraina visar att mänskligheten behöver helga något som är viktigare än FN och andra religioner, nämligen amorism, vilket avses att visas mycket tydligare i min andra bok.
Begrepp som dom 
och straff klargörs
 med amoristisk 
filosofi; se artikeln 
Judgment.

13. 🇬🇧 Judgment. Amoristic philosopy (Judges, punisments, acquittals, Bible and more) brings clarity to the concept Judgment and love. Denna artikel är på engelska. Amoristiska definitioner visar att man kan döma någon samtidigt som man älskar densamme. Amorister, kärleksfulla människor och kristna får även döma dem som de samtidigt älskar. Amorism kräver inte att någon älskar. Somliga domar kan vara bra även om de inte är kärleksfulla; bok nummer 2 om amorism avses förklara mer. Domar kan ge ersättning för skador och lidande. Domar kan vägleda. Artikeln citerar och förklarar även Bibelns texter om domar. Demonstration den 2023-11-18 i Stockholm för kärlek mot orättfärdigt våld. Länk till artikel uppdaterad 2023-11-22: demonstration

14. 🇸🇪 Amorism helgar verklighet, inte illusioner. Amorism utbildar om och helgar verkliga dygder, främst och åtminstone total välvilja (enligt amorism) som är av nåd till alla oavsett deras värde. Enligt amorism kännetecknas varje rättfärdig varelser av total välvilja. Rätt definitioner är viktiga för att förstå detta. Amorism tror att det är viktigt/heligt att utbilda om detta som är totala välviljans vision och om de amoristiska dygderna. Och utbilda om att olika människor är olika bra på att förverkliga dygderna. Amorism inser att varje människa bryter mot lagar och rättigheter; politiker t.o.m. ändrar lagar och rättigheter. Amorister får tro på illusioner (även FN's mänskliga rättigheter, 'alla lika värdighet
Grattis (från Fredrik m.fl.)
 till kungen, 
50 år som statschef!
Amorism är opolitiskt. 
Därför måste amorister 
inte instämma i detta.
' och demokrati/'demokrati'). Amorism är inte motståndare mot sådant. Men amorism helgar 
inte sådant, illusioner och naivitet. Amorism avslöjar det självmotsägande i de mänskliga rättigheternanämligen sådant som gör att rättigheterna är verkningslösa mot somliga tyranner och sådant som gör att människor lärs att bli lögnare av rättigheter, lag-samlingar eller (utopiska och dystopiska) visioner.Icke-amorister saknar någon tillräckligt bra idé om när det kan vara moraliskt acceptabelt (även om det inte är det mest rättfärdiga) att ändra eller t.o.m. bryta mot lagar, rättigheter etc.. Jag och amorism tror att ett optimalt motmedel (men inte det enda) mot många illusioner är att människor och samhälle utbildas om dygder (främst rättfärdighet) och om rätt definitioner av dessa dygder (amoristiska definitioner). 🇸🇪 Därför föreslår jag följande [ingen måste instämma i detta eftersom amorism (läran) endast är kravlös utbildning]: inför amorist-certifiering istället för att som nu 'demokrati-'certifiera (d.v.s. sluta bevilja alltför mycket bidrag till illusioner).

  15. 🇸🇪 
  Filosofi. Amorism innebär ny och förbättrad filosofi. Länk till artikel: Filosofi
   16. 🇸🇪 Amorism bygger på Amoristiska visionen
   Bilden visar FN's flagga. 
   Amorister får förstås tycka 
   vad de själva vill även om FN.
    
   Amorism bygger inte på förklaringar om Gud, Jesus och Bibeln
   (men amorism tror sig kunna förklara sådant bra). Utredning av begreppen präst, biskop och pastor; 🇸🇪 diakon och 🇸🇪 urkyrka. Förklaring av vad kyrka egentligen betyder. Artikeln förklarar även skillnaden mellan tempel och kyrka. 🇸🇪 Begreppet religion blir ännu viktigare och mera användbart om moderna definitioner inte används. Läs min definition av begreppet religion. Definitionen är inspirerad av begreppets ursprungliga betydelse.
    17. 🇸🇪 Amorism erbjuder nytt ord för kärlek eftersom det inte funnits tillräckligt bra definition tidigare. Artikeln Nytt ord för kärlek antyder varför detta behövs; (förtydligad den 21-02-02). 🇬🇧 The article Amor, caritas and Cupido explains why mankind needs amorism, the new explanation of love.  🇸🇪 Något som skulle kunna kallas insiktsfull och ärlig kapitulation (av andra filosofer och andra psykologer) i att definiera begreppet kärlek publicerades i professor Sapolskis bok år 2017.
    Katolske kardinalen Anders Arborelius och amoristisk biskop Fredrik Vesterberg
    Kardinal Anders Arborelius
    och biskop Fredrik Vesterberg
    ber i Maria Magdalena kyrka.
    Tack till Svenska kyrkan
    och Arborelius!
    Amorism idkar gärna ekumenik 
    utan att svika sin egen tro.
     Det visar att filosofi (ofta) inte är självklart och lätt, inte ens för världsberömda experter. Men amorism har lyckats definiera och inte kapitulerat. Några av våra resultat visas i vår trosbekännelse; detta borde mänskligheten glädja sig åt. Läs gärna om akademiska titlar.

     18. 🇸🇪  Vad innebär amorism: förbättring, uppenbarelse eller reformation. En av bilderna här visar ett möte i ekumenisk anda mellan Amoristerna, kyrkan för amorism och andra kyrkor.  
      19. 🇸🇪  Läs om de amoristiska definitionerna av rättfärdighet respektive orättfärdighet. Tack vare amorism så kan man förstå att rättfärdighet kan vara ett mycket viktigt begrepp, även för ateister och icke-religiösa. Andra läror kan ha andra definitioner.

      20. Gustav Adolfsdagen firas den 6/11. Amorister måste inte fira detta. Sveriges tidigare kung Gustav II Adolf har bidragit till att någon religionsfrihet kunde utvecklas i Sverige och Västvärlden. Westfaliska freden år 1648 är ett exempel på ett steg på ökad religionsfrihet som uppstod tack vare Luther, Gustav II Adolf och Sverige. Gustav II Adolf försvarade den Lutherska reformationen. Den hade börjat år 1517. Utan försvaret hade Luthersk och protestantisk kristendom kanske inte överlevt någonstans. 
      Gustav Adolfsdagen i Riddarholmskyrkan i Stockholm
      Gustav Adolfsdagen
      i Riddarholmskyrkan
      Luther skrev att man inte kan tvinga någon till att tro. Luther skrev att varje döpt kristen är med i det 'allmänna prästadömet', som Gamla testamentet i Bibeln hävdar skulle komma någon gång. Men amorism avslöjar att sanningen är att gränslös frihet och gränslös religionsfrihet inte finns någonstans, vilket förklaras i boken Amorism. Men somliga människor och FN säger att religionsfrihet är en mänsklig 'rättighet'. Amorism varnar för att många människor, även många lärare och har felaktig eller farlig övertro på s.k. rättigheter. Amorism menar att varje människa får tro på vad den själv vill och att människor själva får döma vad som är tillåtet eller inte tillåtet och om man vill eller inte vill ha demokrati. Amorism varnar även för att man kan möta motstånd om man tror på något. Amorism helgar artig yttrandefrihet.
      Fredrik Vesterberg i romersk rustning
      Jag i romersk rustning.
      Amorism är den enda religion som menar att frihet och yttrandefrihet är dygder. Amorism är den enda religion som helgar dessa dygder. Men amorism är ärlig. Ty amorism förklarar att frihet och yttrandefrihet endast är s.k. relativa dygder. Den främsta dygden enligt amorism är total välvilja till alla. Amorism är den enda religionen och enda kyrkan som helgar välvilja.
       
      En bild här visar firande av Gustav II Adolf i Riddarholmskyrkan i Stockholm den 2023-11-06.       I bild från v.: C. O. Werkelid,
      prinsessan Christina och jag.

      Referenser och Länkar 


      Symbol för amorism® och Amoristerna.
      till några (av de hundratals) andra artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.

      Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

      Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

      Inga kommentarer:

      Skicka en kommentar

      Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
      Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.