Vårtermin 2021

Bättrad den 2021-04-10 kl. 02:41 punkt 3; 21-03-16 'alla lika?'; av nåd till alla; 21-03-09 bilder Snöklocka och Vintergäck; 21-03-06 hygien motverkar smittor; 21-02-26 förtydligande om mänskliga rättigheter, lagar och illusioner; 21-02-23 Sverige och mänskligheten bör amorist-certifiera (istället för att som nu, nämligen certifiering av illusioner); 21-02-16 andra filosofers och psykologers 'kapitulation'; 21-02-13 länk; 21-02-10 välvillighet; 21-02-01 nytt ord för kärlek. 21-01-30 bilder. Denna artikel publicerades första gången den 2021-01-26 kl. 00:56 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas successivt. Här är länkar till några av de hundratals artiklarna på denna hemsida. Länk: Alla hjärtans dag och vänliga veckan.

 1. Bild den 2021-01-24.
  Förstora bilder genom
   att klicka på dem.
  🇸🇪 Trosbekännelse till amorism®. Den nuvarande är bra. Men utveckling av en ny pågår. Länk till artikel: trosbekännelse. Trosbekännelsen har en bra (troligen världens bästa) definitioner av begreppet kärlek. (Och vad kärlek inte är.)  I artikeln finns även andra kyrkors trosbekännelser. 🇸🇪 Läs gärna även om välvilja (välvillighet), som även av andra har sagts vara en av de viktigaste egenskaperna (karaktärsegenskaperna). (Begreppet har numera av somliga föreslagits ingå även i psykologins femfaktormodell; min kommentar till det och modellen finns i den nämnda artikeln.) Jag (biskop Fredrik) och amorism har troligen varit och är troligen fortfarande pionjär med det (enligt amoristiska definitioner) viktiga begreppet välvilja. Begreppet välvilja förklaras även i våra trosbekännelser och i boken Amorism. Om fel definitioner (och fel terminologi) används förstås inte begreppet välvilja tillräckligt bra.
 2. Begrepp som dom
  och straff klargörs
   med amoristisk
  filosofi, se
  artikeln Judgment.
  🇬🇧 Judgment. Amoristic philosopy (Judges, punisments, acquittals, Bible and more) brings clarity to the concept Judgment and love. Ytterligare ett föredrag om
  detta kan komma på nästa möte.
 3. Amorism helgar verklighet, inte illusioner. Amorism utbildar om och helgar verkliga dygder, främst och åtminstone total välvilja (enligt amorism) som är av nåd till alla oavsett deras värde. Enligt amorism kännetecknas varje rättfärdig varelser av total välvilja. Rätt definitioner är viktiga för att förstå detta. Amorism tror att det är viktigt/heligt att utbilda om detta som är totala välviljans vision och om de amoristiska dygderna. Och utbilda om att olika människor är olika bra på att förverkliga dygderna. Amorism inser att varje människa bryter mot lagar och rättigheter; politiker t.o.m. ändrar lagar och rättigheter. Amorister får tro på illusioner (även FN's mänskliga rättigheter, 'alla lika värdighet' och demokrati/'demokrati'). Amorism är inte motståndare mot sådant. Men amorism helgar inte sådant, illusioner och naivitet. Amorism avslöjar det självmotsägande i de mänskliga rättigheterna; nämligen sådant som gör att de är verkningslösa mot somliga tyranner och sådant som gör att människor lärs att bli lögnare av rättigheter, lag-samlingar eller (utopiska och dystopiska) visioner. Icke-amorister saknar någon tillräckligt bra idé om när det kan vara moraliskt acceptabelt (även om det inte är det mest rättfärdiga) att ändra eller t.o.m. bryta mot lagar, rättigheter etc.. Jag och amorism tror att ett optimalt motmedel (men inte det enda) mot många illusioner är att människor och samhälle utbildas om dygder (främst rättfärdighet) och om rätt definitioner av dessa dygder (amoristiska definitioner). 🇸🇪 Därför föreslår jag följande [ingen måste instämma i detta eftersom amorism (läran) endast är kravlös utbildning]: inför amorist-certifiering istället för att som nu 'demokrati-'certifiera (d.v.s. sluta bevilja alltför mycket bidrag till illusioner).
 4. 🇸🇪 Filosofi. Amorism innebär ny och förbättrad filosofi. Länk till artikel: Filosofi. 🇸🇪 Amorism erbjuder nytt ord för kärlek eftersom det inte funnits tillräckligt bra definition tidigare. Artikeln Nytt ord för kärlek antyder varför detta behövs; (förtydligad den 21-02-02). 🇬🇧 The article Amor, caritas and Cupido explains why mankind needs amorism, the new explanation of love.  🇸🇪 Något som skulle kunna kallas insiktsfull och ärlig kapitulation (av andra filosofer och andra psykologer) i att definiera begreppet kärlek publicerades i professor Sapolskis bok år 2017. Det visar att filosofi (ofta) inte är självklart och lätt, inte ens för världsberömda experter. Även jag har insett att uppgiften är svår. Men amorism har lyckats definiera och inte kapitulerat. Några av våra resultat visas i vår trosbekännelse; detta borde mänskligheten glädja sig åt. Läs gärna om akademiska titlar.
 5. 🇸🇪 Amorism bygger på Amoristiska visionen. Amorism bygger inte på förklaringar om Gud, Jesus och Bibeln(men amorism tror sig kunna förklara sådant bra). Utredning av begreppen präst, biskop och pastor; 🇸🇪 diakon; 🇸🇪 kyrka; 🇸🇪 urkyrka. 🇸🇪 Begreppet religion är viktigt och användbart om moderna definitioner inte används. Läs min definition av begreppet religion; definitionen är inspirerad av begreppets ursprungliga betydelse.
 6. 🇸🇪  Vad innebär amorism: förbättring, uppenbarelse eller reformation.
 7. 🇸🇪  Läs om de amoristiska definitionerna av rättfärdighet respektive orättfärdighet. Tack vare amorism så kan man förstå att rättfärdighet kan vara ett mycket viktigt begrepp, även för ateister och icke-religiösa. Andra läror kan ha andra definitioner.
 8. Sång om Amorism, 🇫🇷 Chanson d'amorism. Nu även med svensk översättning.
 9. Tre olika betydelser av ordet amorism; i den artikeln finns länk så att du kan höra Jens läsa poesi om Amorism på 🇪🇸 spanska, en español.
 10. 🇸🇪 Håll dig frisk; undvik smittor, förkylningar etc., se artikeln Hygien. Mina privata idéer om sjukdomen Covid 19 (orsakas av virus som nu kallas SARS-Cov-2) ('Kärt barn' har många namn.) Jag varnade före andra experter (i Sverige) att viruset (och därmed Covid-19) kan spridas via barn och att även detta virus muterar (förändras).
 11. 🇸🇪 Om Dop och sakrament
 12. Sjöfåglar på vatten och i luft.
  Vinter den 2021-01-26.
  🇬🇧 The Amoristic concept love drive.
 13. 🇬🇧 The Amoristic concepts love-hate and love-violence
 14. 🇬🇧 Amoristic clarification of the concept omnibenevolence.
 15. 🇸🇪 Det amoristiska begreppet rättfärdighetsskalan🇬🇧 The Amoristic concept scale of righteousness.
 16. 🇬🇧 The Amoristic concept point of righteousness.
 17. 🇬🇧 On Total benevolence, the Amoristic definition of omnibenevolence.
 18. 🇸🇪 Om 
  Här är jag i romersk
  stil. Vänner är
  välkomna att vara
  med på bild på
  hemsidan.
  Förtal - definition och orsaker
  . Förolämpning måste inte vara förtal. Länk: Förolämpningar. Definitioner och exempelLänk till artikeln avund och svartsjukaAmorism har sedan år 2016 nya och bättre definitioner av dessa begrepp. Tack vare detta undviks sammanblandningar och missförstånd av begrepp. 
 19. 🇸🇪 Förlåtelse enligt amorism. Länk. Förlåtelse.
 20. 🇸🇪 Olika sorters konflikter. Rättfärdig konflikt, orättfärdig konflikt och annat definieras. Länk: Konflikter.
 21. 🇸🇪 Kuriosa, astrologi: Vattumannens tidsålder.
 22. 🇬🇧 My comments to All lives matter: Don't trust too much on legislation, human rights (UDHR and the United Nations), dominating mass media and the philosophers they mention or hallow. Remember that Amorism® and the Amoristic virtues can help. Amorism reveals illusions and hypocrisy. Amorism offers help. Amorism differs between morally acceptable discrimination and morally unacceptable discrimination.


Snöklocka den 2021-03-07 i Stockholm.
Vintergäck den 2021-03-07 i Stockholm.


Nya bron över snötäckt is 2021-02-03.
Snö och is på Djurgården den 30/1.
Häger på isen den 30/1.


Nordiska museet speglas i is.
Spegelblank is vid Djurgårdsbron den 30/1.
Ytterligare länkar:

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.