Förtal

Bättrad den 2020-08-06 kl. 07:30. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-08 kl. 11:22 www.amorism.cc.

Bild på Förtal
Förtal har skadat och skadar mänskligheten oerhört mycket. Mycket av förtalet orsakar icke-optimal utveckling (icke amoristisk utveckling) för alla, åtminstone i långsiktigt perspektiv. Det mesta förtalet är orättfärdigt. Förtal är aldrig det mest rättfärdiga. En av de amoristiska definitionerna av förtal är: förtal är onödigt nedsättande utsagor. Med "onödigt" menar jag onödiga nedsättande uttalanden som görs utan total välvilja. Förtal måste inte innehålla lögner. Förtal kan även definieras som: ofördelaktiga och onödiga uttalanden som strider mot amorism (total välvilja och andra av dygderna). Befogad och kärleksfull (totalt välvillig) kritik är alltså inte förtal; om detta uppfylls kan man alltså kritisera allt och alla (förstås även amorism). 

Kärlekslös kritik, som inte vägleder den kritiserade är ofta förtal; i synnerhet när den inte är sanningsenlig. Nedsättande lögner om någon/något innebär alltid förtal. Förtal orsakas av orättfärdig konkurrens, orättfärdigt självförsvar eller av annan orättfärdighet, nämligen av laster som girighet, avund eller elakhet. Andra mentala störningar (paranoia, hallucinationer och somliga sorters autism) är vanliga orsaker till missförstånd och därmed även till förtal. 

All kritik är inte förtal. Välvilja, i synnerhet amorism, alltså total välvilja är viktigt för att förstå många begrepp bra, eller bättre. Förtal är vanligare än vad somliga tror. Amorism, d.v.s. terminologin eller läran, har många bra (och unika) definitioner av viktiga ord. Lär av boken Amorism. Utgåva 2 kan publiceras om du/flera ger ekonomiskt stöd

Läs gärna artikeln Jantelagen.

Läs gärna artikeln om mig Fredrik Vesterberg.


Symbol för amorism®
och Amoristerna.

Referenser och Länkar till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism. Listan över länkarna:Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på texten "Kommentera som:" och välj om du vill publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.