Jantelagen

Bättrad den 2021-02-24 kl. 08:24. Artikeln publicerades första gången långfredagen den 15-04-03 kl. 12:24 på www.amorism.cc.                   .

Bildspel. Orättfärdiga varelser
har primitivare välvilja (kärlek)
 än rättfärdiga varelser.
 
Amorism utbildar om olika 
sorters välvilja. Välvilja kan 
inläras och upptränas. 
Eller åtminstone imiteras. 
Amorism kräver inte 
att någon är välvillig.
Denna artikel avses att utvecklas. Man måste inte stöda denna artikel för att vara amorist. Ty den handlar om min privata troAmorism är nämligen kravlös. Amorism är endast bevarande av viktig, god, lära och helig vision som kallas amorism. Amorism är sammanfattad i trosbekännelsen (referens 1). Trosbekännelsen förklarar. Helhjärtade amorister är de som helgar/prioriterar amorism och förstår att människor bör utbildas om amorism. Grunden i amorism är visionen om att alla önskar fullkomlig lycka till alla. Alltså att alla har total välvilja. Amorism bevarar den visionen även när den inte förvekligas. Amorism anser att total välvilja är den viktigaste dygden. Amorism helgar även andra dygder. Jantelagen beskrivs även i boken Amorism (referens 2).


Mycket onödigt lidande orsakas av två  svagheter (laster eller synder), nämligen: avund och girighet. Dessa orsakar även stöd för Jantelagen. Jantelagen är en sorts rädsla för det annorlunda, rädsla för mångfald eller orättfärdig missunnsamhet. 
I denna artikel beskrivs Jantelagens "budord" även i en lista. Amorism helgar inte likhetsfundamentalism. Amorism varnar för att likhetsfundamentalism kan vara icke-optimalt eller t.o.m. farligt. För orättfärdiga varelser kan det vara frestande att helga Jantelagen eller likhetsfundamentalism för att försöka främja optimal utveckling och motverka övergrepp. Men jag tror inte att sådant bör helgas. Vi helhjärtade amorister tror att det är viktigare att helga amorism (dygderna, främst och åtminstone total välvilja) än Jantelagen och likhetsfundamentalism. De som ignorerar de amoristiska begreppen välvilja och total välvilja har ofta otillräckliga eller felaktiga (d.v.s. icke-amoristiska) definitioner av psykologiska begrepp (t.ex. av begreppen välvilja, kärlek, vänskap, hat, konflikt m.fl.). Sådan ignorans orsakar ofta även 
förvridna filosofiska paradigm.

Amorism kräver inte något. Kritik mot övermod kan behövas (emellanåt). Jantelagen riskerar istället ofta om att orättfärdigt förtrycka och orättfärdigt kritisera. Jantelagens mycket vanliga, men ofta absurda och ofta icke-optimala ande och vissa kulturer (som orättfärdiga varelser sprider avsiktligt eller oavsiktligt) är: lagisk, orättfärdig egoism. (Grupp-egoism är en sorts egoism.) Det är alltså inte amoristisk välvilja. Jantelagens ande försvårar samarbete och skapar ofta även onödiga, orättfärdiga konflikter. Jantelagen beskriver bristfällig ande, dålig kultur, bristfällig välvilja. (I vissa fall även dumhet. Men jag har inte undersökt vetenskapligt om samband mellan intelligens, avund och girighet. Nåväl, boken Amorism förklarar begreppen avund och girighet.)

DSC01673 (1) Krucifix Jesus amor meus est crucifixus (1) bättrad med amorism
Jantelagen visar hur orättfärdiga är benägna att tänka, nämligen med avund och girighet, alltså orättfärdig missunnsamhet. Jantelagen skrevs av författaren Aksel Sandemose som var en norsk-dansk författare (levde år 1899 – 1965). Han nominerades till Nobelpris år 1963, men fick tyvärr inte priset. Jantelagen har minst ”tio budord” som visar hur sjukligt och felaktigt det kan bli med avund, därav det svenska ordet avundsjuka. Avund är klassat som en av de sju dödssynderna. Orättfärdiga är mer eller mindre avundsjuka och orättfärdigt missunnsamma. De saknar då mer eller mindre önskan att utreda sanning. Och om någon kommer fram till att någon annan har rätt så erkänns inte det om de själva (orättfärdiga) inte vinner på det. De orättfärdigas mentalitet är alltså färgad av girighet och orättfärdig egoism. 
Girighet och orättfärdig egoism hindrar vetenskaplighet och objektivitet. Kanske är 1/3 – 3/4 av mänskligheten orättfärdiga i någon grad? (Orättfärdiga är psykopater och “halv-psykopater”, de som har psykopatiska tendenser. Se min definition av psykopati i länkar. Amorism tror på fullkomlig välvilja och lycka till ALLA, men orättfärdiga tror inte på det. Läs boken Amorism för att förstå bättre.) Jag tror att de är oerhört hämmande för mänskligheten. Orättfärdighet är nämligen negativt och hämmar på icke optimalt sätt. Jag tror att mänskligheten (Homo sapiens) har förlorat minst 100 000 – 200 000 år av god utveckling på grund av det. (Jag har här räknat att Homo sapiens existerat i ca 100 000 år och att orättfärdighet är mycket vanligt och att det hämmar god utveckling kraftigt. Det finns enormt många goda idéer, uppfinningar och många välgörare hindras p.g.a. Jantelagen.) Varning, orättfärdiga är extra benägna att skrämma och lura andra. Orättfärdighet är en mental svaghet. Minst lika tragisk som andra mentala svagheter. Obs., även intelligenta och bildade kan vara orättfärdiga. Personlighetstypen helhjärtade amorister är rättfärdiga. Helhjärtade amorister avundas inte. Bildspelet ovanför visar om god personlighetstyp för gott ledarskap. Avund och över hundra andra begrepp förklaras i boken Amorism. Ty många har otillräcklig eller felaktig tro om avund.Jantelagens tio budord


1 Du skall icke tro, att du är något.
2 Du skall icke tro, att du är lika god som vi*.
3 Du skall icke tro, att du är klokare än vi*.
4 Du skall icke tro, att du är bättre än vi*.
5 Du skall icke tro, att du vet mer än vi*.
6 Du skall icke tro, att du är förmer än vi*.
7 Du skall icke tro, att du duger något till.
8 Du skall icke skratta åt oss.
9 Du skall icke tro, att någon* bryr sig* om dig.
10 Du skall icke tro, att du kan lära oss* något.

11 Det sägs även finnas ett elfte bud?


Jag föreslår att följande tilläggs: 


12 Du ska inte tro att: du har rätt.13 Visa inte tacksamhet, erkännande eller belöning för det goda som andra gör.
Denna text om förtal
gäller i alla årstider.

14 Det är okej att stjäla ära och annat från andra som gör något bra, t.ex. arbetande och uppfinnare. Sabotage är okej om det gynnar mig/oss.


15 Erkänn inte dina egna fel. Men kritisera andras fel.


16 Gynna inte läror och kulturer, t.ex. amorism, som utbildar om och kritiserar fenomenen i jantelagen.

* Betyder att jag Fredrik föreslår att jantelagens idioti/absurditet avslöjas ännu mera om ord vid * byts mot orden jag/mig. Jag betonar det genom att vara amorist och genom att förkunna amorism. Men många förstår inte att de gillar Jantelagen. Alla avundsjuka och alla inkrökta egoister gillar den eller åtminstone lyder den, även om många inte inser det eller inte erkänner det.


Länkar som förklarar några ord i artikeln


A) Rättfärdighet, amoristisk definition: Rättfärdighet
B) Orättfärdighet, amoristisk definitionOrättfärdighet
C) Synd, amoristisk definitionSynd
D) Egoism är ett viktigt, men ofta missförstått ord. Amoristisk definitionEgoism 
E) Välvilja är ett viktigt, men ofta missförstått ord. Amoristisk definitionVälvilja

Referenser (Ver. 16-09-20)

1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse
2. Boken Amorism innehåller trosbekännelse och tydliggörande (längre) förklaringar av över 100 viktiga ord som allmänheten använder dagligen. Alla avancerade ord i trosbekännelsen förklaras. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl. Boken har många unika och viktiga förklaringar. Boken förklara samband, likheter och skillnader mellan olika ord/begrepp. Läs mera om boken: Boken Amorism; via länken kan man även köpa boken. 
Utgåva 1 publicerades år 2016.

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 160914)  

Symbol för amorism och Amoristerna
 1. Amoristerna behöver ditt stöd: Ekonomi. Amoristerna är 100 % ideell verksamhet, alltså ingen har lön; och vi arbetar effektivt. Därför kommer varje gåva helt till nytta. 
 2. Länkar till nästa möte. Somliga möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap: Möten och information
 3. Amorism, boken som förklarar amorism: Boken Amorism.
 4. Apologetik, alltså försvar för amorism. Varje länk i artikeln förklarar den amoristiska förklaringen av ett ord/begrepp. Artikeln rekommenderas för dem som snabbt vill hitta det viktigaste om amorism: Apologetik 
 5. Amoristerna finns endast här och på Google+. Amoristerna finns inte på andra ställen på internet: Amoristerna finns endast här
 6. Nyheter som amorism inför jämförs med andra lärare och källor. Artikel visar behovet av amorism, att andra källor har otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej dem, men amorism kompletterar och förbättrar. I många fall är det mycket viktiga kompletteringar: Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat: Amorism educates.
 7. English article on amorism: Definition of amorism
 8. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 9. Amorism är detta. Kort artikel om trosbekännelse som sammanfattar amorism: Trosbekännelse
 10. Lång artikel som förklarar mera om amorism. Amorism är en ny lära. Inte beroende av någon övernaturlig förklaring. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra: Definition
 11. Artiklarna och hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. På mobiltelefoner visas förenklat utseende och funktion, men du kan förbättra visning och funktion ändå: Se bra även på mobiltelefon: Se bra även på mobiltelefon
 12. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur. Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 13. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. (Amorism är inte politik, men stöd behövs): Parti för amorism
 14. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar. Men även denna artikel: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 15. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. Läs om orättfärdighet, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 16. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism. Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 17. Många människor föredrar spektakel framför sanning och total välvilja (kärlek): Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.