Vattumannens tidsålder (eller fiskarnas?)

Bättrad 2020-08-02 Inledning; 20-07-13 accelererade höjningen av havsnivå; upplysningens tid och munskydd kan stoppa orenheter och "grodor". 20-06-30 starkaste stjärnan i ekliptikan. Denna artikel publicerades den 2020-06-27 kl. 10:53 på www.amorism.cc.

Att flera förstår och talar väl om amorism®, blir döpta med helig ande (fiskarnas, alternativt  vattumannens tidsålder); och ett synligt tecken antyder att mänskligheten är i tid även av annan upplysning. Nämligen att allt större andel av befolkningen har börjat bära munskydd för att orenheter (och grodor) inte ska hoppa ur munnenSådant förlänger och förbättrar ofta liv.

Denna artikel kan komma att utvecklas. Amorism bygger på tolkning av den amoristiska visionenAmorism bygger inte på astrologi. Denna artikel är alltså främst kuriosa. Om man använder det som astrologin gjort sedan länge så finns 12 stjärntecken i den s.k. ekliptikan. [Ekliptikan är ett astrologiskt och astronomiskt tänkt plan (matematiskt) som bestäms av Jordklotets rotation runt Solen. Om en tråd fästes mellan Jordklotets medelpunkt och Solens medelpunkt så skulle detta plan förverkligas. Den s.k. djurkretsen, även kallad zodiaken ligger i detta plan, alltså i ekliptikan. (Även de andra av Solsystemets planeter cirkulerar ungefär i detta plan.) Zodiaken är som ett tänkt band (ca 20° brett) där stjärnbilderna syns. Allteftersom Jordklotet roterar runt solen ser vi olika stjärnbilder framträda respektive försvinna i ett kretslopp, nämligen som i ett band i ekliptikans plan. ] Traditionella "västerländska" astrologer (jag kallar dem här VA) menar att varje månad motsvaras av ett stjärntecken. Vart och ett av dessa stjärnhopar bildar ett stjärntecken. Miljarder andra stjärnor som skulle kunna inräknas i varje stjärntecken. Men vart och ett av stjärntecknena utgörs av de klarast lysande stjärnorna. Jorden omges alltså av specifika stjärnhopar som astrologer har utvalt och gett namn. (I astrologi används ibland ordet hus istället för ordet stjärntecken.) VA's namn på stjärnbilderna används sedan antiken. Dessa namn används ofta även i astronomi. VA menar att varje stjärntecken upptar 1/12 av zodiaken, alltså 30°. 

Stjärnan Regulus eller Rex ingår enligt VA i Lejonets stjärntecken ♌. Enligt VA visar Regulus gränsen mellan Lejonets stjärntecken och Kräftans stjärntecken ♋. (Regulus är en av de 20 ljusstarkaste stjärnorna på vår stjärnhimmel och den starkaste stjärnan i ekliptikans plan.) Om detta används började Vattumannens tidsålder år 2012. Då publicerades amorism (nämligen upplysningens och den totala välviljans filosofi och religion. Och samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism grundades och registrerades. Vattumannen stjärntecken kan skrivas som ♒. Kul sammanträffande.

Jag tänker inte skylla den sedan några år accelererade höjningen av havsnivån på att vattumannen har börjat fylla haven. 

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.