Tre olika betydelser av amorism®, nämligen: lycka, välvilja och lära


Bättrad den 17-03-06 kom gärna med förslag till översättning; 17-03-02 spanska och ljudinspelning. Denna artikel publicerades första gången den 17-02-26 kl. 15:00 på WWW.AMORISM.CC.


Jens vilar efter sin
fina översättning och
läsning. Han har
god anledning att vara
nöjd med detta viktiga
arbete! Tack!
Denna artikel avses att utvecklas. Artikeln innehåller även ljud så att du kan höra trosbekännelsen. 

Detta är en kortare sorts trosbekännelse om amorism. Den är kortare eftersom den är fokuserad på kärlek. Den behövs ty det har visat sig att full förståelse för kärlek kräver förmåga att kunna tänka mera abstrakt. Läs trosbekännelse nedan så förstår ni detta och att kärlek även kan vara paradoxalt. Tack vare den unika och viktiga förståelse i amorism så kan mänskligheten nu exakt förklara likheter och skillnader mellan begrepp som artighet, snällhet, godhet, välvilja och kärlek, fred och konflikt. Denna sorts trosbekännelse publicerades första gången den 17-02-27. Amorism har även äldre och längre sorts trosbekännelse. Den innehåller mera information, även om andra teman. Vi är tacksamma för hjälp att översätta till andra språk.


Innehåll

1. Ursprunglig kort sort av trosbekännelse på svenska
2. Ljud. Hör trosbekännelse läsas.
3. Ursprunglig kort sort av trosbekännelse på spanska.


1. Ursprunglig kort sort av trosbekännelse på svenska
Skriven på Svenska den 17-02-26 kl. 14:54 av Fredrik Vesterberg. Ändrad den 17-02-27 kl. 15:23.


Fredrik läste
introduktion
1. Det är möjligt att du, någon eller alla är totalt lyckliga.
2. Total lycka är åtminstone att någon är så lycklig som den kan vara.
3. Total lycka kallas amorism.


4. Alla varelser har välvilja.
5. Välvilja är essensen i all äkta kärlek.
6. Välvilja är att önska att någon är lycklig och slipper ofrivilligt lidande.
7. Välvilja är prioriterad önskan.
8. Välvilja är önskan som man själv förverkligar när man själv tror att det är lämpligt.
9. Välvilja måste alltså inte förverkligas genom handlingar, om man inte tror att man kan.
10. Välvilja kan alltså vara abstrakt och paradoxalt, och kräva kunskap och empati för att förstå.

11. Amorism kan även betyda total välvilja, alltså inte enbart total lycka. 

12. Total välvilja är att önska att alla har eller får total lycka.
13. Total välvilja är fullkomlig välvilja.
14. Man kan ha total välvilja även om man inte är fullkomlig i något annat.
15. Total välvilja är essensen i all rättfärdighet.
16. Endast rättfärdiga har total välvilja.
17. Alla helhjärtade amorister har total välvilja.
18. Välvilja kan skapas genom utbildning, meditation och bön.
19. Det är viktigt att predika för allmänheten om välvilja och amorism m.m.
20. Amorism betyder även läran om total lycka och total välvilja.
21. Läran förklarar även de dygder som kan behövas för att förverkliga välviljan. 


22. Läran kräver inget av någon, förutom att lärans förvaltare är helhjärtade amorister.
23. Alla varelser har svagheter och måste därför vara mer eller mindre egoister.
24. Det finns tre olika sorters välvilja, nämligen egoism, grupp-egoism och amorism.
25. Alla varelser har svagheter och är därför egoister eller gruppegoister; amorism är bästa sättet att styra sådant.2. Ljud

Klicka på följande länkar så visas ett ljudreglage. Klicka på reglaget. Då spelas ljudet. 
1. Introduktion som endast är poesi, inte amorism och trosbekännelsen. På Stockholms Stadsbibliotek den 17-02-27. Länk: Fredrik Vesterbergs poetiska introduktion

2. Trosbekännelsen översatt till Spanska av Jens. Stockholms Stadsbibliotek den 17-02-27 Länk: Jens spanska översättning


3. Jens spanska översättning

Skriven på Svenska den 17-02-26 kl. 14:54 av Fredrik Vesterberg. Ändrad den 17-02-27 kl. 15:23. Översatt den 17-02-27 av Jens. Om möjligt, kom gärna med förslag till ännu bättre översättning av det svenska originalet.

Eso es un credo corto desde el amorism1. Es posible tú, alguien o todos estan totalmente feliz. 
2. Felicidad total significa por lo menos, alguien que esta tan feliz como puede ser. 
3. Felicidad total se llama amorism. 
4. Todas las criaturas tienen benevolencia. 
5. Benevolencia esta el esencia de todo amor genuino. 
6. Benevolencia significa desear que alguien esta felíz y evita sufrimiento innecesario. 
7. Benevolencia esta deseo de prioridad. 
8. Benevolencia esta el deseo que uno realiza cuando uno piensa que es adecuado. 
9. Pues, benevolencia no debe realizará a travez de acciónes, si no cree que puede. 
10. Entonces, benevolencia puede ser abstracto y paradójico, y exige conocimiento y empatía para comprender. 
11. Amorism también puede significar benevolencia total, entonces no solo felicidad total. 
12. Benevolencia total es desear que todos tienen o reciben felicidad total. 
13. Benevolencia total es benevolencia completa. 
14. Uno puede tener benevolencia total aunque no esta completo en otro aspecto. 
15. Benevolencia total es la esencia en toda rectitud. 
16. Solo los justos tienen benevolencia total. 
17. Todos amoristas de todo corazón tiene benevolencia total. 
18. Benevolencia puede ser creado a travez de educacion, meditacion y oración. 19. Es importante predicar al público sobre benevolencia y amorism etc. 
20. La doctrina explica tambien las virtudes que pueden ser necesarios para realizar la benevolencia. 
21. La doctrina no requiere nada de nadie, además que los gerentes de la doctrina estan amoristas de todo corazón. 
22. Todas criaturas tienen debilidades y por eso tienen que estar mas o menos egoístas. 
23. Amorism significa tambien la doctrina de felicidad total y benevolencia total. 24. Hay tres tipos de benevolencia, a saber egoísmo, egoísmo del grupo y amorism. 
25. Todas criaturas tienen debilidades y por eso estan egoístas o egoístas del grupo; amorism esta el mejor método de controlar tales cosas. Jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism® och Amoristerna

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc: 

Här förklaras amorism

 


Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.