L'amorism, l'amour, la charité, la bienveillance

Vi skriver gärna på andra språk också.
Stöd vårt arbete
Bättrad den 2021-03-15 kl. 08:45 inledning med länk; 21-03-07 kl. 12:33 sångbarhet; 21-03-05 översättning; bild; 21-03-04 version 8; 21-03-03 text; 21-03-02 version 7 21-02-26 jordklotet; översättning till svenska; 21-02-23 tidigare versioner visas avlägsnade; 20-02-23 korrigerad version 6. Denna artikel publicerades första gången den 2018-02-03 kl. 08:58 på www.amorism.cc.


En sång om amorism®. Till en vän som gillar franska. 

Sångens text är ännu inte helt färdig. Sången bygger på den unika och nya filosofin amorism. Amorism grundades år 2012 för att tydligare än tidigare definiera och förklara skillnaderna mellan begrepp som kärlek, gillande, vänskap, barmhärtighet, rättfärdighet, (och konflikt och hat). Vi tror att det är viktig att förstå detta för att kunna ge den bästa andliga förädlingen. År 2012 grundades en ny kyrka för att förvalta och utveckla de nya definitionerna. Amorism bygger inte på förklaringar om Gud och Jesus. Men vi tror tills vidare att amorism har bäst (eller tillräckligt bra) förståelse av sådant. Texten är skriven för att passa till sången O' helga natt som på det franska originalet heter Minuit chrétiens. Men kompositörer är välkomna att sjunga amorist-sången hur de vill. Belöning ges till bästa sångaren och kompositören.
Bild 1: version 8 med fonetik.
Bild 2: version 8 utan fonetik.
Jens föreslog  att små ord
ignoreras för att förenkla
sångbarheten (bl.a. la, le och est
i vers 20 och 26).Översättning till svenska, förtydligad med amoristisk filosofi i parenteser. Bättrad den 2021-03-02; 21-02-26. Originalet är en poetisk text, nämligen en sång som jag skrivit för att passa till en viss musik. Därför har jag valt och anpassat placering av orden för att passa till musiken. Amorism är skapat för att kunna förstås och gillas även av ateister. Sången är skriven i denna anda. Amorism har teologi, men amorism kräver inte gudstro och bygger inte på gudstro. Sången antyder det omfattande filosofiska arbete som amorism (läran) innebär. Men läran förklaras inte i sången. Jag har skrivit ca 1000 sidor som filosofiskt förklarar läran. Det viktigaste i amorism förklaras i trosbekännelsen och många kortare artiklar som finns på denna hemsida.

1. Amorism, kärlek (gillande), kärlek (välgörenhet),
2. välvilja; Amoristerna klargör
3. för att radera den ursprungliga lasten.
4. Den goda tanken stillar orättvisor/orättfärdighet.
5. Hela världen vibrerar (glädjefullt) av hopp;
6. i denna era/tid som skänker den/världen en frälsare.
7. Människor (alla folk), emottag den mycket viktiga innovationen.
8. Världen, världen, här är läraren!
9. Världen, världen, här är förklararen!
10. Vår tro, ljuset som flammar,
11. guidar oss alla till idén amorism.
12. Som en briljant (fantastisk/strålande) stjärna en gång
13. ledde de rättfärdigas goda gärningar.
14. Dygderna, främst total välvilja,
15. genererar amorism, total lycka.
16. För er sanning, här är de predikande helgonen (eller de heliga).
17. Inlär de viktiga idéerna från läraren!
18. Inlär de viktiga idéerna från upplysaren!
19. Skaparen ger möjligheterna:
20. den inspirerade jorden (jordklotet); det avslöjade/förklarade paradiset;
21. allt flera varelser blir rättvist/rättfärdigt lyckliga/goda;
22. amorism styr dygderna.
23. Vem kommer att informera honom om vår tacksamhet?
24. Det är för oss som han arbetar för briljans.
25. Människor (alla folk), här är! innovatörens innovation.
26. Världen, världen, skaparens skapelse!
27. Världen, världen, entreprenörens engagemang!

Den världsberömde operasångaren Rickard Söderberg m.fl. är förstås också välkomna att sjunga denna sång om kärlek och kultur. Denna sång låter bäst på franska. Men jag kan skriva flera sånger. Sjung gärna med valfri musik.


Bild 3.Version 7 utan fonetik
Bild 4.
Version 7 
med svensk fonetik.Img. Fransk sång amorism
Bild 5. Version 6 med svensk fonetik.
(Bild 4 visar sången utan fonetik.)

Jpg. Chanson amorism
Bild 6. Version 6 utan fonetik
Version 5Version 4Version 3Version 2


Version 1

 1. L'amorism, l'amour, la charité, 
 2. la bienveillance; les Amoristes expliquent 
 3. pour effacer le vice originelle. 
 4. Le bon idée pacifie les injustices. 
 5. Le monde entier tressaille d'espérance; 
 6. en cette ère qui lui donne un Sauveur. 
 7. Peuple, recevez l'éducation très importante. 
 8. Le monde, le monde, voici l'Éducateur! 
 9. Le monde, le monde, voici l'Élucidateur! 
 10. De notre foi que la lumière ardente, 
 11. nous guide tous vers la philosophie de l'Amorism. 
 12. Comme autrefois une étoile brillante, 
 13. y conduisît les actes des justes. 
 14. Les vertus, avant tout: ultime bienveillance: 
 15. génère Amorism, ultime bonheur. 
 16. Pour votre vérité, voilà les saints prêchant
 17. Apprenez des idées importantes de l'Éducateur! 
 18. Apprenez des idées importantes de l'Élucidateur! 
 19. Le Createur a donné la possibilité: 
 20. la terre est inspirée, le paradis est révélée. 
 21. Il voit un ami où n'était qu'un humain, 
 22. L'amorism améliorer l'amitié vertueuse. 
 23. Qui lui dira notre reconnaissance? 
 24. C'est pour nous tous qu'il travaille pour brillance. 
 25. Peuple, voilà! L'élucidation de l'Élucidateur. 
 26. Le monde, le monde, la création du Créateur! 
 27. Le monde, le monde, l'engagement de l'Entrepreneur!
Text av Fredrik Vesterberg den 2017-11-03. 


©Copyright Fredrik Vesterberg. Sången är mycket inspirerad av sången Minuit Chrétiens som skrevs av Placide Cappeau; musik av Adolphe Adam. Det finns ännu tidigare versioner av sången. De visas inte här eftersom de inte anbefalls.


Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på texten "Kommentera som:" och välj om du vill publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.