L'amorism, l'amour, la charité, la bienveillance

Vi skriver gärna på andra språk också.
Stöd vårt arbete
Bättrad den  2022-05-16 korrigerad bild; 22-05-12 översättning22-05-08 kl. 10:42 Lucidateur; 22-05-06; kl. 14:55 uppdaterad text; 22-05-05 kl. 14:42 Inledning länk ljudfil hör sång; 2021-03-15 kl. 08:45 inledning med länk; 21-03-07 kl. 12:33 sångbarhet. Denna artikel publicerades första gången den 2018-02-03 kl. 08:58 på www.amorism.cc.


En sång om amorism® på franska. 

Klicka på länken så kan ni höra en variant av sången. Denna länk kommer att uppdateras snart så att flera kan höra sången: sång och instrument: Jens Skyllinger. Ljudteknik: Chris Edberg. 
℗ Amoristerna, kyrkan för amorism år 2021.

Sången bygger på den unika och nya filosofin amorism. Amorism grundades år 2012 för att tydligare än tidigare definiera och förklara skillnaderna mellan begrepp som kärlek, gillande, vänskap, barmhärtighet, rättfärdighet, (och konflikt och hat). Vi tror att det är viktig att förstå detta för att kunna ge den bästa andliga och själsliga förädlingen. År 2012 grundades en ny kyrka för att förvalta och utveckla de nya definitionerna. Amorism bygger inte på förklaringar om Gud och Jesus. Men vi tror tills vidare att amorism har bäst (eller tillräckligt bra) förståelse av sådant. Texten är skriven för att passa till sången O' helga natt som på det franska originalet heter Minuit chrétiens. Men kompositörer är välkomna att sjunga amorist-sången hur de vill. Belöning ges till bästa sångaren och kompositören. Nedan i denna artikel finns sångtext och översättning till svenska.
Bild 1. Version 9 med fonetik


Bild 2. Version 9 utan fonetik


Översättning till svenska, förtydligad med amoristisk filosofi i parenteser. Bättrad den 2021-03-02; 21-02-26. Originalet är en poetisk text, nämligen en sång som jag skrivit för att passa till en viss musik. Därför har jag valt och anpassat placering av orden för att passa till musiken. Amorism är skapat för att kunna förstås och gillas även av ateister. Sången är skriven i denna anda. Amorism har teologi, men amorism kräver inte gudstro och bygger inte på gudstro. Sången antyder det omfattande filosofiska arbete som amorism (läran) innebär. Men läran förklaras inte i sången. Jag har skrivit ca 1000 sidor som filosofiskt förklarar läran. Det viktigaste i amorism förklaras i trosbekännelsen och många kortare artiklar som finns på denna hemsida. [I vers 9 skrev jag lucidateur* (maskulin), vilket betyder någon som gör att något blir självlysande, alltså inte enbart blir belyst. (Feminina formen är lucidatrice).]

1. Amorismen, kärleken, välgörenheten, 
2. välviljan — amoristerna förklarar 
3. för att radera den ursprungliga lasten. 
4. Den goda idén lugnar orättvisorna. 
5. Hela världen darrar av hopp; 
6. i denna tidsålder som ger honom (världen) en Frälsare. 
7. Människor, ta emot den mycket viktiga innovationen. 
8. Världen, världen, här är pedagogen! 
9. Världen, världen, här är lysandegöraren* (förklararen)! 
10. Av vår tro att det flammande ljuset 
11. guidar oss alla till idén om amorism, 
12. som förr en strålande stjärna ledde 
13. de rättfärdigas goda gärningar till. 
14. Dygder, särskilt ultimat välvilja, 
15. genererar amorism, ultimat lycka. 
16. För er sanning, se där de predikande helgonen (eller de heliga). 
17. Inlär viktiga idéer från läraren! 
18. Inlär viktiga idéer från upplysaren! 
19. Skaparen ger möjligheterna: 
20. inspirerad jord; paradiset avslöjat; 
21. fler varelser blir rättfärdigt lyckliga; 
22. amorismen styr dygderna. 
23. Vem kommer att informera honom om vår tacksamhet? 
24. Det är för oss som han arbetar för briljans. 
25. Människor, se där!: innovatörens innovation! 
26. Världen, världen, Skaparens skapelse! 
27. Världen, världen, Entreprenörens engagemang!


Bild 3: version 8 med fonetik.
Bild 4: version 8 utan fonetik.
Jens föreslog  att små ord
ignoreras för att förenkla
sångbarheten (bl.a. la, le och est
i vers 20 och 26).

Bild 5.Version 7 utan fonetik
Bild 6.
Version 7 
med svensk fonetik.Img. Fransk sång amorism
Bild 7. Version 6 med svensk fonetik.
(Bild 4 visar sången utan fonetik.)

Jpg. Chanson amorism
Bild 8. Version 6 utan fonetik
Version 5Version 4Version 3Version 2


Version 1

 1. L'amorism, l'amour, la charité, 
 2. la bienveillance; les Amoristes expliquent 
 3. pour effacer le vice originelle. 
 4. Le bon idée pacifie les injustices. 
 5. Le monde entier tressaille d'espérance; 
 6. en cette ère qui lui donne un Sauveur. 
 7. Peuple, recevez l'éducation très importante. 
 8. Le monde, le monde, voici l'Éducateur! 
 9. Le monde, le monde, voici l'Élucidateur! 
 10. De notre foi que la lumière ardente, 
 11. nous guide tous vers la philosophie de l'Amorism. 
 12. Comme autrefois une étoile brillante, 
 13. y conduisît les actes des justes. 
 14. Les vertus, avant tout: ultime bienveillance: 
 15. génère Amorism, ultime bonheur. 
 16. Pour votre vérité, voilà les saints prêchant
 17. Apprenez des idées importantes de l'Éducateur! 
 18. Apprenez des idées importantes de l'Élucidateur! 
 19. Le Createur a donné la possibilité: 
 20. la terre est inspirée, le paradis est révélée. 
 21. Il voit un ami où n'était qu'un humain, 
 22. L'amorism améliorer l'amitié vertueuse. 
 23. Qui lui dira notre reconnaissance? 
 24. C'est pour nous tous qu'il travaille pour brillance. 
 25. Peuple, voilà! L'élucidation de l'Élucidateur. 
 26. Le monde, le monde, la création du Créateur! 
 27. Le monde, le monde, l'engagement de l'Entrepreneur!
Text av Fredrik Vesterberg den 2017-11-03. 


©Copyright Fredrik Vesterberg. Sången är mycket inspirerad av sången Minuit Chrétiens som skrevs av Placide Cappeau; musik av Adolphe Adam. Det finns ännu tidigare versioner av sången. De visas inte här eftersom de inte anbefalls.


Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.