Olika sorters konflikter. Välvillig konflikt. Rättfärdig konflikt. Ovälvillig konflikt. Orättfärdig konflikt. Vänlig konflikt

Bättrad den 2020-08-28 kl. 09:42 förtydliganden och länkar. Denna artikel publicerades första gången den 2017-01-12 kl. 9:37 på WWW.AMORISM.CC.

Välvillig konflikt. Fredrik Vesterberg uppklädd
Varje varelse idkar konflikter, även om somliga inte inser det eller inte erkänner det. Konflikter kan vara välvilliga eller ovälvilliga. (Ovälvillig betyder: icke välvillig.) Amorism® (läran) och boken Amorism förklarar även sådant på delvis nya och unika sätt. Viktig (unik) kunskap om välvilja, kärlek, konflikt, vetenskaplighet m.m. är samlade inom amorism (läran) och i boken Amorism. Amorism förklarar många begrepp, även viktiga paradoxer och viktiga abstrakta idéer som är nödvändiga om du vill bättre förstå dig själv, andra och världen. Amorism (läran) är en unik enhet av många viktiga förklaringar.


Bild på bok om rättfärdig konflikt. Bild på orättfärdig konflikt
Bild på boken Amorism.
Konflikter kan vara välvilliga. Konflikter kan t.o.m. vara rättfärdiga (amoristisk definition av rättfärdig, se artikel: Rättfärdighet). Orättfärdiga konflikter är de som inte präglas av amorism. Alltså de konflikter som inte präglas av total välvilja till alla (och helgande av de andra dygderna). Somliga konflikter är så milda att de kan kallas vänliga konflikter. Andra konflikter är strid eller t.o.m. krig.  Amorism (t.ex. trosbekännelsen) förklarar att amorism menar att välvilja inte alltid innebär handling, vänskap, gillande eller fred, snällhet eller artighet. Många andra läror och filosofer har inte denna viktiga skillnad mellan dessa begrepp. Därför skapas många missförstånd utanför amorism. Amorism menar att handling, vänskap, gillande och fred är gott, men tyvärr inte alltid möjligt. Men amorism betonar att de som är rättfärdiga har total välvilja till alla, även till fiender och de som hatas.

Bild på amorism och Kristen Vetenskap, Christian Science
Amorism kan lära världen om 
konflikter.
Amorism menar att välvilja/kärlek finns i tre olika riktningar (eller sorter), vilket sammanfattas i kärleksdriften (se artikeln Kärleksdrift). Mycket påverkas av kärleksdriften. Även konflikter. Tack vare dessa idéer vinns viktiga insikter om konflikter. Olika personlighetstyper kan nämligen idka konflikter på olika sätt. Amorism förklarar även begreppet god fred. Den godaste freden man kan vinna är rättfärdig fred, alltså den som skapats genom rättfärdighet, alltså amorism, alltså total välvilja.

Amorism utbildar även om att: varje varelse ofta idkar konflikter; somliga konflikter är så milda att många inte förstår att de själva idkar konflikter. Mentala svagheter (främst brist på välvilja) är vanlig orsak till onödiga konflikter. 

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.