Dop och sakrament

Bättrad den: 2020-10-20 inledning; 2016-10-02 ljud, tal. Denna artikel publicerades första gången den 16-10-01 kl. 18:45 på WWW.AMORISM.CC.

Image amorism dop
Amoristiskt dop
Amorism (läran) tror att dopet kan vara en viktig ceremoni, nämligen ett sakrament. Ty i dopet erbjuds alla deltagare att emotta Helig ande. Dopet visar att den som blir döpt är amoristiskt troende eller åtminstone stöder kyrkan eller är medlem. Man låter sig även döpas för att man vill ha god inspirerande ceremoni och fest för sig själv eller omgivningen. Man kan vara troende och medlem utan dop. Främst och viktigast av dygderna är total välvilja, även kallat amorism. Amorism (läran) menar att allt som vägleder till amorism är heligt. Amorism menar även att önskan eller visionen om amorism är viktigt, även när det inte kan förverkligas. Det kan vara illusion att hävda att essensen i sakrament är annat än amorism (dygderna, främst total välvilja). Sakrament som är amoristiskt vägledande kan kallas för äkta sakrament. Amorism är en vision som inte är beroende av förklaringar om Gud; även ateister kan vara amorister.


Boken Amorism förklarar
Amorism menar att dygdighet och rättfärdighet är viktigare än att idka sakrament. Stöd mig och Amoristerna med vårt viktiga filosofiska arbete. Då skrivs ännu flera och bättre böcker och artiklar. Vi önskar möteslokal, pengar och kolleger till skrivandet. Åtminstone önskas medel till kontorsmateriel, datorer etc. Vi önskar även att kunna anställa personal, men det är ännu dyrare än att hyra möteslokal. Allt stöd är viktigt och välkommet! Jag och enstaka vänner arbetar ideellt eftersom vi tror att amorism är oerhört viktigt. Vi önskar att bli flera medarbetare.

Hör ett av talen om amorism på ett dop, länk: Tal om amorism på ett dop. Talet var delvis improviserat. Avsikt: att förklara vad amorism tror att helighet är. Och att dopet och vattnet kan vara heligt. Rättelse av talet: prästen var inte kyrkoherde. Men han skulle kunna vara amoristisk kyrkoherde om han utbildades med amorism och helgar amorism.Besläktade ämnen

Amorism är ett nytt paradigm!

A) Förklaring av begreppet ande, länk: amoristisk definition av begreppet ande.

B) Förklaring av begreppen helig och helgande, länk: Helig

C) Förklaring av skillnad mellan amorism, altruism och utilitarism, länk: Altruism, utilitarism och amorism jämförs

D) Förklaring av begreppet kärlek, länk: Kärlek

E) Förklaring av begreppet religion, länk: Religion

F) Kyrka måste inte vara någon byggnad. Många förstår inte vad kyrka egentligen betyder, länk: Kyrka.

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.