Motverka smittor. Råd

Bättrad den 2021-11-26 kl. 11:14 korrektion; 20-08-02 olämpligt att tala över andras mat; 20-07-05 lev längre; 20-06-15 ventilation; 20-06-11 karantän; 20-05-06 vanliga symptom, 20-04-25 hudkräm; 20-04-16 föremål från bekanta och butiker m.m. kan behöva rengöras; 20-04-10 sugrör; 20-04-05 bild; 20-04-03 handsprit lättillgänglig flaska; 20-04-01 konkurrens mellan mikrober; 20-03-31 massmedia bör rapportera om smittade per capita; 20-03-26 20-03-25 råd hostning, nysning, snytning; 20-03-23 vaccin; immunförsvar kan tränas; 20-03-22 egna munskydd och egen handsprit kan tillverkas; 20-03-17 inomhus; bildtext; 20-03-16 gummihandskar; tvål, handsprit. Denna artikel publicerades första gången den 2020-03-15 kl. 12:12 på www.amorism.cc.


Andra akademiker bekräftar nu det
som jag skrivit på Amoristernas
hemsida sedan i mars 2020.
Amorism är en kravlös, helig lära. 
Denna artikel innehåller mina privata idéer. 
Man måste inte tro dessa för att vara amorist.


jpg. yo-yo flask
God hygien är viktigt.
Lättillgänglig handsprit i
Jojo-flaska som fästs
i t.ex. livremmen.
Jojo-flaskor säljs
via: Jojoflaska.
Jojo-flaskan har 
bidragit till att jag inte 
har varit snuvig etc. på 
ca fem månader.
Foto den 2020-04-05
Inledning
Motverka smittor. Främja din egen och andras kroppsliga och själsliga hälsa genom •kunskap, •ordning, •disciplin, •intelligens och •välvilja (kärlek, obs., amoristisk definition av kärlek)Där du (och din omgivning) har tillräckligt av sådant behöver du inte oroa dig för smittor. Tack vare dessa råd har jag inte varit förkyld på 8 månader. Varning, somliga människor, i synnerhet små barn och somliga vuxna är mycket sämre än andra på att hålla sig rena. (Artikeln om förskolor beskriver sådant.) Främja hälsa genom god kultur, helst amorism, i ditt eget liv, i din omgivning och i världen. Genom att undvika smitta så lever flera människor längre och lyckligare. Läs nederst i artikeln om att amorism gör att man t.o.m. kan förklara att det är möjligt att älska fiender.
Artikeln handlar inte enbart om Coronavirus. Öppna denna artikel och läs. Då får du flera kunskaper och råd....

Tyvärr är många människor inte alltid tillräckligt kunniga, disciplinerade, intelligenta och välvilliga. [Många människor är inte amoristiska (totalt välvilliga). Begreppet amorism® publicerades år 2012 för att utbilda mänskligheten om välvilja. Enligt amorism kan vänskap och artighet ibland "ersätta" eller kompensera för frånvarande välvilja. Amorism är ett heligt ideal och även en helig lära. Läran behövs för att förvalta de (unika och) exakta definitioner som behövs för att motverka missförstånd. Amorism undviker de missförstånd som o-amoristiska definitioner ofta orsakar. Amorism bygger inte på någon illusion. Sjukvård behandlar inte alla människor lika. Läs gärna artikel om att amorism inte är likhetsfundamentalism.]

Ordet patogen betyder sjukdomsframkallande ämne, t.ex. sjukdomsframkallande mikroorganism. Mikrob är samma som mikroorganism. Mikrober är så små att de inte syns, t.ex. bakterier (men även svampar, mykoplasma, arkéer och virus). I denna artikel beskrivs även virus som mikrober. Corona-viruset är troligen ett ganska nytt virus. Nya mikrober uppstår (ständigt) på grund av att mikrober muterar, d.v.s. utvecklas och ändar egenskaper. Naturen är full av mikrober. Vanlig luft innehåller små droppar (s.k. aerosol) som innehåller mikrober och patogener. 
Tillägg: varning, dominerande massmedier säger ofta endast hur många människor som är registrerat smittade (respektive döda) av Corona-viruset i olika stater (länder). Men det vore bättre om massmedia även sade hur stor andel av befolkningen som är registrerat smittad (respektive död) i varje stat. Alltså, rapportera även om antal smittade per capita. Ty det ger bättre information om hur hälsovården är och hur stor smittorisken är i olika stater.
Boken Amorism förklarar
varför den amoristiska
definitionen av kärlek
är mycket viktig. Bilden
visar utgåva 1. Stöd mitt
arbetet med utgåva 2.
Många smittor ger tydliga symptom. Vanliga symptom är hosta, nysning, snuva, halsont, svullnad, andningssvårighet, slem, värk, känselbortfall, konstiga känslor i kroppen, stickningar, klåda, värme, feber, kyla, yrsel, trötthet, oklarhet. Viktigt att spåra smittor. Människor som har symptom bör testas om de bär på smittsamma sjukdomar. Man bör undvika kontakt med andra så mycket som möjligt om man bär på smittsamma farliga sjukdomar. Munskydd och handtvätt eller andra skydd kan vara bra. Det är ofta olämpligt att tala över andras mat. I många (så gott som alla svenska) tv-program hittills (till den 2/8 år 2020) står kockar och tv-reportrar utan munskydd och talar nära maten. De kan vara viktigt att tvätta händerna före hantering av mat? Har de gjort det? Läs mera om munskydd nedan.

Utandningsluft innehåller mikrober. Och även patogener om man är nära personer som har luftvägsburna smittor. När människor talar sprids många smittämnen. Ty då sprids aerosoler av smittämnen, trots att många människor inte märker det. Att sitta mittemot och nära andra (sjuka, smittande eller främmande) människor som talar är olämpligt, i synnerhet om man har drag (luftström) mot sig. Somliga människor som talar sprider flera droppar och mera aerosoler än andra människor som talar. Ventilation bör inte sprida smittor. Luftvirvlar där många människor samlas är inte bra. Många tunnelbanestationer och tunnelbanetåg bör ha bättre ventilation än nu. Hindra kraftiga luftvirvlar med väggar och dörrar mellan tunnelbanetågen och resenärerna. 

Vid nysning och hosta är spridningen ännu intensivare än vid tal och skrik. Även om du håller för nysning, hostning och snytning med näsduk, hand eller armveck så sprids aerosol, ofta även droppar; även om du inte märker det. Därför ska du helst planera var och i vilken riktning du nyser, hostar eller snyter dig. Tänk på att tvätta de ytor du har hållit för med, t.ex. armveck, händer. Kan händerna och ytorna inte tvättas tillräckligt efter hostning, nysning eller snytning är de ytorna orena och smittvägar. Halsduk, handduk, visir eller slöja kan skydda mera än hand eller liten näsduk. Du bör alltid vända dig ifrån andra varelser, gärna även vända dig mot golvet, när du nyser eller hostar. Detta är extra viktigt när du inte har något att hålla för med. Detta är ofta bättre än annat eftersom du därefter ofta inte behöver tvätta händer, armveck eller annat som utsatts för hostning eller nysning. 

De människor som har tillräckligt försvar (normalt immunförsvar) mot mikrober blir inte sjuka eftersom de är skyddade mot många smittor. De människorna sägs vara immuna. Men ingen är immun mot allt. Somliga har sämre immunförsvar än andra. Främja immunförsvar genom fullvärdig kost. Försök att må så bra som möjligt kroppsligt och själsligt genom motion och goda aktiviteter. Stillasittande är ofta inte det bästa, om du inte är mycket sjuk. Då kan du behöva hjälp. Varje normal människa är oftast immun mot många (men inte alla) av de mikrober som människan själv har på sin egen kropp under längre tid. Men om man blir sårad eller berör slemhinnor så kan man bli sjuk av sina egna mikrober. Dålig hygien vid hantering av mat gör att maten kan infekteras av mikrober, vilket ofta orsakar sjukdomar. Varning, somliga människor blir inte sjuka (får inte symptom på infektion) trots att de är infekterade. Somliga som verkar vara friska kan alltså sprida patogener. Asymptomatiska individer kan smitta andra. Därför är god hygien alltid bra för att motverka smittor. 

Alla, även friska människor och djur har så gott som alltid mikrober på sin hud, ofta även patogener på huden. Munnen och saliv innehåller många olika sorters mikrober och smittämnen (i höga koncentrationer). Upphostningar, fukt och slem från näsan innehåller mikrober. Bajs har mycket höga koncentrationer av mikrober. Vanliga orsaker till smittor är: Toarullar, pappersrullar, högar av näsdukar, servetter och handdukar som berörs av andra människor (och av dig själv). Tillse därför gärna att lämpliga hållare används. Lämpliga hållare hindrar att näsdukar, servetter och handdukar berörs i onödan när människor plockar enstaka näsdukar, servetter eller handdukar. Beröring av handtag och vattenkranar är vanlig väg till smitta. Använd gärna handskar eller rent papper (tillräckligt tjockt) när du berör sådant, i synnerhet i offentliga miljöer. 


Hälsa genom att hålla ihop dina
händer. Det är artigt. Du undviker
så att röra andra.
Oftast måste du inte undvika närkontakt med människor, i synnerhet inte med närstående och friska familjemedlemmar. Du kan ofta beröra smuts och infekterade ytor om du tvättar händerna tillräckligt noga efteråt. Varning, somliga infektioner är så farliga att de inte bör hanteras med händerna. Berör inte ansikte, slemhinnor och ytor som ska vara rena innan du tvättat händerna. Tvätta inte händerna i onödan. Ty det skadar huden. Hosta och nysningar innebär oftast extra stor risk för smitta. Håll dig undan från andra människor som hostar eller nyser. Luften i närheten av nysningar och hosta kan innehålla patogener i många minuter. Snyt dig inte nära andra människor. Snytning sprider alltid droppar och aerosoler med mikrober även om somliga inte märker det. Ofta lämpligare att snyta sig utomhus än inomhus. Använd t.ex. toalett istället för andra rum. Ty i andra rum förväntar människor renhet. Detsamma gäller hosta. Håll för med papper, arm eller händer när du hostar. Tvätta därefter händer etc..


Ibland är det bra att du försöker hålla dig på minst en meters (gärna flera meters) avstånd från sjuka människor, i synnerhet från sjuka människor och främlingarSitt inte nära människor i bussar, tunnelbanor och bilar. Inomhus sprids somliga smittor lättare p.g.a. icke-optimal ventilation. Risk för smitta ökar även p.g.a. ju mera du inandas (längre tid) i närheten av smittade människor. Tag inte i hand. Kramas inte. Pussa inte. Hälsa på annat sätt. Om de närstående är mycket hygieniska så kan man undvika att bli smittad av dem. Men det kan kräva kunskap, intelligens, disciplin och stor nästankärlek, helst amoristisk kärlek. Individer med gott immunförsvar kan klara sig. Men sådant vet man inte i förväg.
Rör inte dina ögon, din näsa, mun och ditt ansikte utan att använda rena (nytvättade) händer, rent papper eller rena gummihandskar. Tvätta händerna innan du berör sådant i ansiktet. Papper är enkelt och bra för att skydda sig mot orena eller främmande ytor. Varning för papper och fuktiga ytor. Ty pappret kan genomblötas. Varning, om pappret inte är tillräckligt tjockt, alltså om pappret genomblöts så blir dina rena händer orena. Sådana vätskor innehåller mikrober. Det är svårt att tvätta bort mikrober som sitter under naglarna. Vid snytning. om risk för genomblötning finns så bör man tvätta händerna innan man snyter sig. Annars kan smitta från dina händer komma in i näsan. F.ö., man bör alltid tvätta händerna efter snytning. Vid hantering av fuktiga ytor kan gummihandskar behövas.

Ät helst inte med händerna. Varning för att äta snacks och smörgåsar m.m. med dina egna otvättade händer. Att låta flera människor gräva i snacks och mat med händer är olämpligt. Använd helst rent papper, rena handskar eller nytvättade och rena händer när du rör människor, djur och andra ytor. Näsdukar, servetter och papper som har använts ska avlägsnas omedelbart eftersom de är vanlig orsak till smittor. Förvara helst inte sådant i fickor eller på ställen som gör att du själv eller andra (oavsiktligt och okunnigt) kan beröra dessa. Varning, när de rena händerna, det rena pappret, de rena handskarna berör nämnda ytor så blir händerna/ pappret/ handskarna infekterade/ smutsiga. Det som tidigare var rent blir orent, även om det inte syns. Det kan då bära smitta. 

Älska din nästa, var amoristisk: tvätta händerna med tvål och vatten om du själv är sjuk. Handsprit är ett alternativ, men ofta är tvätt med tvål och vatten tillräckligt. Att bära med sig lättillgängliga rena torra servetter och liten flaska med tvål och/eller handsprit kan vara bra. Jag har tillverkat flaska med handsprit med en klämma eller karbinhake att fästa i ficka, livrem eller väska, se jojoflaska. Se bild. Viktigt att tvätta händerna efter att du snutit dig, torkat dig i näsan, petat vid munnen, tagit på någon annan människa/djur och berört ytor, åtminstone när du är hos andra människor och i offentliga miljöer. När du rör någon (okänd/oren) yta brukar du få mikrober och patogener på dig. Detta gäller i synnerhet i offentliga miljöer där andra människor vistas. Tvätta händerna efter toalettbesök. Dörrhandtag, knappar i hissar, datorers tangentbord, räcken, kontokorts-terminalers tangentbord, kontanter och dåligt diskade husgeråd som: glas, muggar, bestick och tallrikar är mycket vanliga orsaker till smittor. Riskerna är när sådant som används av andra berörs. Detta gäller i synnerhet offentliga miljöer. Använd gärna eget, rent sugrör. Tillse att sådant och ytor som du berör är rena innan du använder sådant. Du kan behöva tvätta ytor eller rengöra ytor med sprit 70 - 90 %. Även varor från butiker m.m. bör rengöras om du vill motverka smittor. Använd papper, handskar respektive handtvätt eller handsprit vid rätt tillfällen när sådant används. Vid hantering av smutsiga eller okända ytor: tvätta händerna efter beröring med sådana ytor innan du berör något som ska vara rent. Varning för handdukar som andra använder. Håll god hygien. 

Att använda munskydd minskar risken att du smittar andra. Detta gäller i synnerhet om du är nära andra, nära många anda, om du arbetar i vård, mathantering, men även med samtal/själavård i närmare kontakt. Detta gäller även chaufförer i taxi och bussar. Man kan även ibland även kräva att människor som är i närkontakt med främlingar använder munskydd eller håller avstånd, minst en meter eller mera. Munskydd kan minska risken att du själv blir smittad. De områden i ansiktet som täcks av munskydd kan vara skyddade mot att orena händer sprider smitta till dessa områden i ansiktet. Man kan tillverka egna munskydd, handsprit och visir. Om handsprit används många gånger per dag kan huden skadas. Det är viktigt att smörja händerna med hudkräm. Eller använd handskar istället för handsprit. När munskydd berörs (under och efter användning) bör händerna tvättas efter att munskydd berörts. Ty annars kan smitta spridas från munskydd till andra varelser och andra ytor.

Karantän. Ju flera människor/varelser du har i ditt kontaktnät desto större blir risken att du möter nya patogener som du eller din omgivning inte är immun mot. Om människor har vistats på annan ort långt borta t.ex. varit utomlands kan det vara bra med karantän. Karantän är isolering under viss tid (t.ex. 14 dagar). Då kan man se om den som kommer långtifrån har smitta eller är frisk. Om de är sjuka behöver de vård. Människor som möter många människor och de som reser långt löper ökad risk för att möta patogener som de inte är immuna mot. Långväga turister och långväga migranter medför ökad risk för främmande patogener.

Min idé 2: Smörj gärna händerna. Då skadas inte din hud lika lätt. Men fett kan motverka desinfektion. Fet hud kan behöva tvättas extra för att desinfektion ska fungera. Men glöm inte att återfetta händerna emellanåt. Gummihandskar är utmärkt alternativ om händerna har känslig hud. Det är mycket lättare och effektivare att tvätta/sprita gummihandskar än att tvätta/sprita bara händer. Men glöm inte att gummihandskar blir smutsiga om du tar på orena ytor. Även gummihandskar kan behöva bytas, tvättas eller spritas. Obs., det tar tid innan handspriten dödar mikrober. För att vara säker bör du inte se dig som någotsånär ren förrän händerna varit fuktade med handsprit i minst 30 sekunder. Det dödar förkylnings- och influensavirus. Det som finns under naglarna kan kräva ytterligare behandling. (Somliga mikrober är "resistenta" mot sprit. Kraftfullare substanser kan behövas till sådana.)

Min idé 3: Immunförsvaret tränas av att få i sig mikrober, oskadliggjorda mikrober och delar av mikrober. Många mikrober oskadliggörs eller sönderfaller så att delar uppkommer. Det sker genom att många mikrober är känsliga för solljus, (hög) värme, syror, baser, syre, enzymer, andra substanser i miljön och i din egen hud och kropp. Tvål respektive handsprit oskadliggör och tvättar, vilket är ovärderligt. Varning, somliga mikrober är mycket tåligare än andra. Konkurrens mellan bakterier, svampar och bakteriofager (bakterieförstörande "virus") förekommer. Varning, somliga patogener är mera resistenta än andra. Normala människor, i synnerhet unga och friska, kan träna sitt eget immunförsvar. Det görs genom att utsätta sig för delar av mikrober (och hela mikrober). Det sker när man möter andra människor och deras mikrober. Men som jag sagt (i denna artikel), utsätt dig inte för alltför mycket. Var hygienisk. Ty har du otur och får i dig somliga mikrober, nämligen de patogener som ditt immunförsvar inte klarar bra så blir du sjuk. De personer som blir friska brukar bli immuna mot den mikrob som orsakade sjukdomen. Undantag: om antibiotika eller anti-virala mediciner orsakar helandet så är immuniteten inte alltid lika säker. Immuniteten kan ibland bevaras under längre tid (några månader, åratal eller årtionden). Varje normal människa är immun mot många (tusentals) olika sorters mikrober. Varning: troligen är ingen varelse immun mot alla sorters mikrober. (Vacciner innehåller konstgjort oskadliggjorda mikrober eller oskadliga delar av mikrober.)

Min idé 4: Att smitta sin omgivning gör att patogener sprids. De patogener du smittat din omgivning med muterar och kan återkomma till dig själv efter några år. Sådant snusk pågår ständigt. Snusket är orsak till att nya förkylningar, nya infektioner och nya influensor utvecklas ständigt och fortsätter att skada dig själv och mänskligheten. Då har somliga av mikroberna muterat. Det är inte säkert att du är immun mot de nya muterade mikroberna. Du kan således själv bli sjuk av att smitta andra. Dessutom: samhället fungerar sämre om människor inte älskar varandra. Håll god hygien. Jesus Kristus hade den paradoxala idén att man ska älska sina fiender. Den idén kan vara mycket viktig för dig själv och mänskligheten t.ex. för att hindra smittspridning. Amorism är den filosofi och lära som bäst förklarar vad det innebär att älska sina fiender. Elakhet, slapphet, dumhet och okunnighet är stora hot mot mänskligheten. Enligt amorism är elakhet bevis på bristfällig välvilja (bristfällig kärlek), se amoristiska trosbekännelsen.

Läs gärna om andra sjukdomar i artikeln Gonorré starkare än någonsin.

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

2 kommentarer:

  1. Utmärkt artikel som ger många goda råd. De är speciellt viktiga p.g.a. influensaviruset Corona. Värdefullt att Fredrik beskriver att välvilja, nämligen amorism och dess dygder ger bättre livskvalitet för miljoner människor. Vänliga hälsningar från Olof, läkare

    SvaraRadera
  2. Tack för viktig, intressant artikel som ger värdefulla kunskaper! Jag stöder även amorism!

    SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.