Avund respektive svartsjuka

Bättrad den 2020-12-22 förtal; 20-12-16 själavård och självkänsla. 20-12-12 bild; 20-11-26 bildtext; 20-10-24 förtydligande; 20-10-08 bild; 20-08-17 amorism har bäst terminologi. Denna artikel publicerades första gången den 2018-06-10 kl. 09:30 på www.amorism.cc.

Amorism har egna nya och bättre
definitioner av flera begrepp;
amorism är en ny lära/filosofi, ny terminologi.
Därför kan amorism visa att avund och 
svartsjuka inte bör förväxlas med andra
begrepp som sund (och rättfärdig)
önskan
och sund (och rättfärdig) saknad.
Amorism (läran och
terminologin) visar alltså att det
är möjligt och bra att leva utan
synder och dödssynder.
Bilden visar att alla befintliga
definitioner inte är tillräckliga.
Amorism®  har nya definitioner av några begrepp som gör att känslor och psykologi kan förstås bättre. 
Avund är mycket vanligt. Amorism är en ny lära som förkunnas till mänskligheten sedan år 2012. Avund är enligt amorism ett av de främsta hoten mot mänskligheten. Många onödiga konflikter, lögner och förtal orsakas av avund.

Att någon avundas (=har avund) är bevis på att denne inte har total välvilja, referenser: boken Amorism. Men detta antyds även kortfattat i amoristernas trosbekännelse. Enligt amorism är avund en primitiv och för rättfärdiga varelser onödig känsla. Andra läror och andra kyrkor kallar ofta avund för huvudsynd eller dödssynd. Amorism kallar istället avund för en last. Ty amorism har andra definitioner av synd och last än vad många andra läror/kyrkor/religioner har. Enligt amorism innebär somliga laster att någon även kan vara syndare, alltså att någon förkastar amorism, total välvilja. Nedanstående definition har jag (Fredrik) förkunnat alltsedan några år för att förtydliga begreppet och förbättra självkänsla och själavård.

Amorism förkastar idén om att godartad/
benign avund finns. Amorism menar 
att rättfärdiga kan sakna, men de 
avundas inte och är inte svartsjuka.
Amoristisk insikt är viktig för 
god själavård om sådant.
Amorism menar att svartsjuka är en sorts avund. Men att önska att vara vän med eller älskad av någon eller vara utvald av någon eller att smärtsamt sakna sådant eller att vara smärtsamt åsidosatt måste inte vara svartsjuka, nämligen om man inte önskar att missunna eller förstöra något för någon. Amorism menar att avund inte endast är smärtsam känsla för att andra har gemenskap eller kärlek. Amorism menar att svartsjuka även måste innebära känsla av att vilja förstöra eller missunna eller hindra någon som man ar svartsjuk på. Enligt amorism kan även de handlingar som direkt orsakas av svartsjuke-känslor räknas som svartsjuka. 

Således innebär amorism (total välvilja) motsatsen till svartsjuka eller garanti för att man inte är svartsjuk. Amorism är en ny filosofi med  (världens) bästa terminologi för att skilja avund, svartsjuka och girighet. Därför kan amorism visa att avund, svartsjuka inte bör förväxlas med andra begrepp som sund (och rättfärdig) önskan och sund (och rättfärdig) saknad. Jag har inte sett andra läror som klarar det lika bra. Det svenska ordet svartsjuka är intressant. Ty svartsjuka kan vara sjuklig orsak till lögner, onödiga konflikter och andra sjuka/galna beteenden. Artikeln Förolämpning innehåller exempel på hur tokigt svartsjuka och avund kan vara. Med ovanstående förklaringar berikar jag och amorism mänsklighetens filosofi och psykologi.


Stöd Fredrik Vesterbergs
skapande
av nästa utgåva
av boken Amorism.
Där förklaras mera.
Stöd utveckling av filosofi och amorism genom att köpa boken Amorism.Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.