Förolämpning. Definitioner och exempel

Bättrad den 2020-09-07 kl. 22.15 narcissism; kl. 19:26 grälsjuka; 20-08-31 kl. 07:37 Inledning20-08-27 länkar; överdeterminerat beteende; 20-08-21 förlåtelse, erkännande och ånger är inte samma begrepp; Lärorika påhittade exempel. Denna artikel publicerades den 2020-08-12 kl. 09:45 på www.amorism.cc.

Amorism® har bra (och unik) terminologi för att förstå, avslöja och beskriva förolämpningar, förtal, diskriminering och mobbing. Förolämpningar och förtal är vanligt i diskriminering och mobbing.


Helande underlättas av välvilja,
helst total välvilja och andra dygder.
Ofta räcker det inte att endast
en part har välvilja och dygdighet.
Det är ofta viktigt att man själv
och andra önskar att hela.
Innehåll
1. Inledning
2. Amoristiska definitioner av förolämpning
3. Lärorika exempel
4. Referenser och länkar till andra artiklar på denna hemsida.

1. Inledning
Förolämpningar och förtal är vanligt. Denna artikel skrivs eftersom många människor inte förstår vad förolämpning är. Rätt filosofi, rätt definitioner kan vara viktiga. Förolämpningar är inte alltid samma som förtal. Men förolämpningar och förtal kan ha stora likheter. 

Det är obehagligt att vara utsatt för oförklarade och överdrivet aggressiva angrepp och bevisbara osanningar. Sådana angrepp är sjukliga, i synnerhet när sådant görs under lång tid utan tillräckliga förklaringar eller ursäkter. Tragiskt när vänskap och viktigt samarbete oförklarligen blir ovänskap, när vänlighet bemöts med otillräckligt förklarade angrepp, vägran att förklara och tystnad – istället för ärligt och vänligt samarbete. Men samtidigt bra möjlighet för att skriva artiklar om begrepp som välvilja, total välvilja, kärlekrättfärdighet, orättfärdighet, förolämpning, svartsjuka m.fl.. 

2. Amoristiska definitioner av förolämpning 

Förolämpning är onödigt oförskämt uttalande som uttalas direkt till den som blir förolämpad. En sorts förolämpning är att oförklarat (otillräckligt förklarat) eller överdrivet anklaga någon. Enligt amorism finns viss skyldighet att förklara för den anklagade varför man anklagar och helst vilken grund/indicium man har för sin anklagelse. Därför är förolämpning att utan förklaring anklaga någon. Lögnaktiga anklagelser kan alltid betraktas som förolämpningar. Felaktiga anklagelser kan ofta betraktas som förolämpningar. Anklagelse i kombination med oresonlighet (ovilja att förklara hos den anklagande) kan ofta göra att anklagelse kan betraktas som förolämpning. Även somliga frågor kan vara förolämpningar. T.ex. frågor som fabulerar något som avslöjar något verkligt som är olämpligt eller hemligt. Somliga förolämpningar är gravare än andra. Ju flera och ju starkare invektiv (omotiverade eller överdrivna anklagelser) som används desto gravare kan förolämpningen vara. Enstaka förflugna ord är inte lika gravt förolämpande som många förolämpningar under längre tid utan att förolämparen ber tillräcklig om ursäkt eller tillräckligt förklarar sitt angrepp och sin vänlighet eller kärleksfullhet. Ursäkter kan förmildra.

Att be om ursäkt/förlåtelse kan vara bra om man har förolämpat någon. Det kan vara ännu mera amoristiskt och klokt att alla som är i konflikt ber varandra om ursäkt. Yttrandefrihet är en amoristisk dygd. Men amorism menar att man inte helst inte bör förtala och förolämpa. Amorism helgar även dygden artighet. Därför helgar amorism artig yttrandefrihet. Amorism har alltid menat: kritik, inte ens kraftig kritik, måste inte och bör inte vara förolämpning eller förtal. Nämligen om kritiken är kärleksfull. Amorism kan vara noga med definitioner. Enligt amorism är total välvilja den främsta dygden. Men amorism är ingen domstol. Amorism dömer inte vilka som har välvilja och vilka som inte har det. Amorism utbildar, ber och mediterar om välvilja, total välvilja och andra dygder.

Girighet, avund och svartsjuka är enligt amorism vanliga symptom på orättfärdighet, alltså brist på välvilja. Brist på välvilja är vanlig orsak till konflikter, förolämpningar, förtal och oresonlighet. Mentala störningar är annan vanlig orsak till missförstånd, konflikter, förolämpningar, förtal och mobbning.

3. Lärorika exempel på förolämpningar 

Vanliga orsaker till förolämpningar är avundsjuka, svartsjuka, mentalsjukdom, paranoia eller stingslighet/HSP. Narcissism kan orsaka bråk. Många förolämpningar och mycket förtal orsakas av grälsjuka människor. Förolämpare (den som förolämpar) kan ha något som är vanligt, nämligen så kallad överdeterminerat beteende, vilket innebär medvetna (eller omedvetna) låsningar vid fixa idéer som leder till oärlighet eller icke-optimalt beteende. Överdeterminering är vanligt hos barn, alltså personer med outvecklad/orättfärdig kärleksdrift; alltså överdriven/orättfärdig egoism eller överdriven/orättfärdig gruppegoism. Även somliga vuxna har abnorm benägenhet för sådant. Sådant kan innebära oärligt skådespel för att vinna något. Förolämparen är eller har kanske gjort något som densamme skäms för eller är omoraliskt. Projektioner, förolämpningar av (helt eller delvis) oskyldiga personer, lögner samt brytningar är fyra vanliga kännetecken på överdeterminerat idkande av konflikt.

Här nedan avses påhittade exempel publiceras vid behov.


4. Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

1 kommentar:

  1. Ingen "förbättring" idag? Har du lyckats bli kvitt en 10årig förolämpning? Glädjer mig om så är fallet....

    SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.